Patenty so značkou «větru»

Balkónové ohradenie s integrovanou ochranou proti vetru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17323

Dátum: 24.09.2010

Autori: Spencer Maud, Svensson Linus, Carlsson Göran, Carlsson Lennart

MPK: E04F 11/18, E04B 1/00, E04B 2/74...

Značky: větru, ochranou, integrovanou, ohradenie, balkónové, proti

Text:

...okraju preskleného panela. Šnúry sú skryté a prebiehajú v stĺpoch balkónovéhoohradenia. Presklený panel zostáva v požadovanej polohe potom, čo bol zdvihnutý.0007 Ďalej je opisané jedno uskutočnenie vynálezu a je znázomené na pripojenom výkrese, na ktoromObrázok l ukazuje perspektívny pohľad na balkónové ohradenie s integrovanou ochranou protivetru z posuvných presklených panelov, ktoré môžu byť zdvihnuté a spustené, Obrázok 2 ukazuje v reze...

Polohovacie zariadenie pre voľne lietací vetru vystavený prvok tvaru deltaplánu v prípade plavidla poháňaného vetrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7267

Dátum: 19.04.2005

Autor: Wrage Stephan

MPK: B63H 9/00

Značky: větru, tvaru, zariadenie, vystavený, poháňaného, lietací, vetrom, volně, prvok, plavidla, deltaplánu, případě, polohovacie

Text:

...sa dĺžka ťažneho lana znova sukcesívne zväčší, až toto v podstate dosiahne svoju dĺžku pred0010 Okrem toho možno prednostne uvažovať s tým, aby mal navijak vopred udanú charakteristiku krútiaci moment e dĺžka lana, aby mal nastavenú dĺžku lana, ktorá spôsobí, že sa rázy lana odpružili. Toto opatrenie sa vyznačuje tým, že sa môžuredukovať dynamické zaťaženia vetru vystaveného prvku a ťažnéholana. To sa môže stať potom, keď charakteristika...

Prídržná spona na zaistenie strešnej škridly proti vetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281755

Dátum: 25.05.2001

Autori: Rösler Norbert, Hieronimus Franz-josef

MPK: E04D 1/34

Značky: škridly, zaistenie, větru, proti, strešnej, spona, prídržná

Zhrnutie / Anotácia:

Prídržná spona (10) na zaistenie strešnej škridly (16) proti vetru pozostáva z hákovitého hlavového dielu (12) z plochého materiálu, zaveseného na hornej strane prekrývanej strešnej krytinovej škridly (16), najmä v oblasti jej dažďovej drážky (14), a z hákovitého kotvového dielu (18) spojeného bezprostredne s hlavovým dielom (112) spojom pevným v ťahu a upevneným na strešnej nosnej konštrukcii (20). Hlavový diel (12) je spojený s hákovitým...

Lehké potrubí k dopravě vzduchu, zejména důlních větrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267960

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: F16L 9/16, E21F 1/04

Značky: lehké, větru, dopravě, vzduchu, důlních, potrubí, zejména

Text:

...že spojovací lišty jsou uspořádány uvnitř potrubí a žádná spojovací prvky neneruiují vnäjií povrch tak, že potrubí m 6. hladký kruhový vnější povrch. Tím je umožnäno eoetevovut Jednotlivá Adelkové díly potrubí do libovolue délky jednoduchým způsobem, např. pomocí sumovýoh nanžet, ktoré jednotlivé délkovő díly navzájom epojují a. současně utäoní, takže není nutno používat složitêho spojování,např. pomocí přírub.Příkled provedení lebkőbo potrubí...

Odprašovací komora pro čistění výdušných větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265270

Dátum: 13.10.1989

Autori: Verner Jindřich, Hinterholzinger Otto, Dudák Vladimír, Hemer Miroslav, Handlíř Jaroslav, Smetana Josef

MPK: E21F 5/00

Značky: odprašovací, čištění, komora, vznikajícího, důlní, větru, činnosti, prachu, výdušných

Text:

...jednou vrstvou kertáčovych filtračních prvků. Řez rámovym kertáčovým filtrem 3 dvojitou vrstvou kartáčových filtračních prvků je zobrazen na obr. 7, kdežto na obr. 8 je zobrazen řez tkaninovým filtrem. Na obr. 9 je pohled na kartáčový filtrační prvek, jehož příčný řez je uveden na obr. 10. Na obr. 11 je uveden podélný řez filtračním tunelen, ve kterém jsou instalovány jak rámové kartáčové filtry, tak i rámové tkeninové filtry. Obr. 12...

Zařízení pro určení přesného objemového průtoku větrů důlním ventilátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264207

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: důlním, přesného, zařízení, větru, ventilátorem, určení, objemového, průtoku

Text:

...podle vynálezu je vhodné k využití pro všechny hlubinné doly, u nichž jsou použitý k ovětrávání důlních prostorů ventilátory o velkých výkonech, jakož i pro průmyslové zařízení, která používají ventilátory s mezikruhovými difuzory. jeho využitím se dosáhne přesného určení objemového průtoku vzdušin. V závislosti na známém objemovém průtoku vzdušin,hodnotě dynamického tlaku a ekvivalentním průřezu dolu je možno kontinuálně řídit výši...

Způsob utěsnění důlních děl proti průniku důlních větrů do stařin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260930

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dušek Radomil, Hájovský Jiří

MPK: E21F 1/14, E21F 15/00

Značky: stařin, proti, důlních, průniku, větru, utěsnění, způsob

Text:

...opatření V souvislosti s nadnormativním výskytem jedovatého plynu (C 0), se pakjedná o nesrovnatelné hodnoty, jako je jistota provozu a zabezpečení zdraví pracovníkůV podzemí. Dále se zvyšuje bezpečnost práce V podzemí z důvodu snížení i odstranění možnosti vzniku samovznícení uhlí ve stařinách. Zlepšují se i větrací podmínky a pracovní prostředí horníků jak přímo v rubání, tak na obou průchodech porubu s chodbami a v přilehlých porubních...

Uspořádání parního rozvodu pro vlhčení vysokopecního větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259117

Dátum: 17.10.1988

Autori: Oršulík Herbert, Fojt Antonín, Vrtek Jaromír, Ježíšek Lubomír, Polínek Lumír, Klus Karel, Zajonc Zdeněk, Šenfluk Čeněk

MPK: C21B 7/10

Značky: větru, vlhčení, vysokopecního, parního, uspořádání, rozvodu

Text:

...a chlazení horkovětrných šoupátek jedné pece poskytuje dalších 1 až 3 tuny páry za hodinu. Pera vznikající V systému odperného chlazení postačuje k napájení zdroje vlhčení vysokopecního větru a při přebytku se propojuje na centrální prívod energetické páry, kde jí nahrezuje při potřebě inertizece sazeben.í .Vynález je V příkladu provedení znázorněn na přiloženém schématu, představujícím potrubní propojení parního zdroje z odperného...

Zařízení na měření směru a rychlosti větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255300

Dátum: 15.02.1988

Autor: Jura Stanislav

MPK: G01W 1/02

Značky: zařízení, směru, větru, rychlostí, měření

Text:

...nárys a na ohr. 4 h půdorys koule lgłg a na jejím plášti je znâzorněno rozmístění na tlak citlivých elektrických převodníků l, g, 3, g. Koule lglQ je upevněna na sloupku lQQg prostřednictvím dutého válce łQłg, kterým prochází svazek vodičů ve formě kabelu lggg.obr. 5 nepopisuje provedení vynálezu, ale slouží k vysvětlení funkce vynálezu. Ta je zhruba následující Rotační těleso například ve tvaru válce l 3 gQ na jehož plášti jsou pravidelně...

Způsob regulace teploty horkého větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254273

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mrajca Vladislav

MPK: C21B 9/00

Značky: horkého, regulace, teploty, způsob, větru

Text:

...až do teploty blížící se teplotě v kopuli.Při provozu sdružené paralelních ohřívačů větru je neustále hlídána poloha klap regulač ních členů na studené straně ohřívačů větru. V provozu sfoukávaných ohřívačů větru docházíke dvěma provozním stavúm. Od okamžiku přeřazení na ohřev větru až po dosažení teplotyvětru stejné jako je požadovaná teplota horkého větru se jedná o tzv. horký ohřívač větrua od požadované teploty horkého větru až do...

Skládací ochranná stěna plamene plynového vařiče proti větru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252059

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jeništová Libuše

MPK: A47J 33/00

Značky: proti, stěna, větru, vařiče, skládací, plynového, ochranná, plamene

Text:

...vařĺčn proti ýětrú podłe vynálezuą je zháąorněu ha ĺpřipojvçnýĺch výkresecb, kde ha óbŕ,je v Á Apqľhled na oçhránnou stěnu ve složeném stavu) náŕyse, óbŕ Ząznázořňuje ínsłalo ľVanoú stěnu bez vaAřľčLe v půdorysé, obr 3 znázorĺzuje ibstaiovąahod stěnupůdo V Lvĺryseĺs vařičam a obr ÁWje ýjełĺoĺbokbrysývýřézu štředovzsu dueĺskquyÁ ĺSlkíáčaçíýócňrannáĺístěña A 1 šestává zýe středpvé ĺdeskyg, ýĺspodu v ose sou ~ 3 ópátřcné škjopňým žçâvěsełn S...

Teplojemná výplň ohřívače větru vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 238102

Dátum: 16.02.1987

Autor: Slavík Vladimír

MPK: C21B 9/06

Značky: výplň, teplojemná, větru, ohřívače, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká teplojemné výplně, tzv. mřížoví, v němž dochází k regenerativnímu způsobu ohřevu vzduchu dmýchaného do vysoké pece. Vyzdívka teplojemné výplně sestává ze dvou stupňů, přičemž horní stupeň 1 tvoří 50 až 70 % celkové výšky vyzdívky ohřívače a je celý vyzděn dinasem.

Způsob odstraňování žáruvzdorného zdiva z pláště ohřívače větru vysoké pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233985

Dátum: 01.12.1986

Autori: Wozniak Mirko, Kantor Ivan, Konečný Josef, Literák Vítězslav, Buštík Jaroslav, Marek Jaromír, Valenta Jiří

MPK: C21B 9/02

Značky: větru, vysoké, způsob, způsobu, zařízení, odstraňování, ohřívače, tohoto, žáruvzdorného, provádění, pláště, zdiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o způsobu odstraňování starého žáruvzdorného zdiva při generální opravě ohřívače větru u vysoké pece a popisuje zařízení k provádění tohoto způsobu. Odstraňování žáruvzdorného zdiva z pláště ohřívače větru vysoké pece po sejmutí jeho kopule se podle vynálezu provádí tak, že zdivo se vybírá ze sloupce vyzdívky v sestupné spirále. Na horním ochozu (4) pláště.(2) ohřívače větru je připevněna kruhová jeřábová dráha (6), na níž je...

Způsob určení přesného objemového průtoku větru hlavního důlního ventilátoru a integrální sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234095

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: sonda, důlního, způsob, hlavního, objemového, přesného, integrální, průtoku, způsobu, ventilátoru, tohoto, větru, provádění, určení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na přetlakové straně hlavního důlního ventilátoru stanoví dvě roviny průřezů na obou koncích difuzoru nebo tlumiče a v nich se měří celkový tlak ventilátoru integrálními sondami, načež se z naměřených celkových tlaků, zmenšených o ztrátové rozdíly úměrné velikostem dopravovaných průtoků mezi oběma místy měření, stanoví rozdíl celkového tlaku, který odpovídá výhradně příslušnému objemovému průtoku,...

Chladicí zařízení pro chlazení důlních větrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230158

Dátum: 15.09.1986

Autor: Brudník Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: zařízení, důlních, větru, chlazení, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Chladicí zařízení pro chlazení důlních větrů s povrchovou užitkovou vodou jako chladicím médiem, obsahující čerpací a chladicí stanici, Peltonovu turbínu, čerpadla, pohony a potrubí, vyznačené tím, že čerpací stanice (1) užitkové vody je potrubím (2) spojena s chladicí jednotkou v chladicí stanici (3), umístěné též na povrchu dolu, přičemž chladicí stanice (3) je vysokotlakým přívodním potrubím (4), umístěným v jámě dolu, spojena s Peltonovou...

Elektronický měřič rychlosti větrů v jiskrově bezpečném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227597

Dátum: 01.06.1986

Autori: Chrobáček Radomír, Kuchta Zdeněk, Bilan Zdeněk

Značky: větru, elektronický, bezpečném, provedení, jiskrově, měřič, rychlostí

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický měřič rychlosti větrů v jiskrově bezpečném provedení, vyznačující se tím, že jej tvoří snímač diferenciálního tlaku (1), který je přívodními hadicemi (2) připojen na tlakoměrnou krabici (3), na kterou je mechanicky navázán snímač vychýlení (4) s korekční jednotkou (7) a výstup ze snímače vychýlení (4) je napojen na vstup vyhodnocovací jednotky (5), na jejíž výstup je připojen indikátor (6), přičemž snímač vychýlení (4),...

Měřič objemového průtoku větrů u větráku v plynujících dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230637

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bilan Zdeněk, Chrobáček Radomír, Kuchta Zdeněk

MPK: E21F 1/00

Značky: objemového, dolech, větráku, měřič, plynujících, větru, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič objemového průtoku větrů u větráku v plynujících dolech, vyznačující se tím, že sestává z difuzoru (1), který je potrubím (2) připojen na vstup usměrňovače pulsací tlaku (3), na jehož výstupu je připojen snímač tlakové diference (4) s výstupem (5) pro registrační, přenosové a vyhodnocovací systémy, přičemž snímač tlakové diference (4) je připojen přes omezovač (6) k napájecímu zdroji (7).

Ohřívač větru s vnitřní spalovací šachtou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215066

Dátum: 15.12.1984

Autor: Palz Helmut

Značky: šachtou, větru, vnitřní, ohřívač, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ohřívače větru s vnitřní spalovací šachtou a s komůrkovou ohřívací šachtou, vyplněnou komůrkovými cihlami a oddělenou od spalovací šachty dělicí stěnou s izolací, jehož podstata spočívá v tom, že izolace je tvořena vrstvou izolace 23, oddělenou od dělicí stěny a umístěnou v mezeře 19 mezi dělicí stěnou 6 a komůrkovými cihlami 4 v ohřívací komůrkové šachtě 3, přičemž izolace 23 je tvořena vláknitým žáruvzdorným materiálem který...