Patenty so značkou «větracího»

Velkoplošná výusť pro přívod větracího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254061

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drkal František

MPK: F24F 13/06

Značky: větracího, výusť, vzduchu, přívod, velkoplošná

Text:

...velkoplošné výueti podle vynálezu je především to,že ji lze použít pro prívod vzduchu do pracovního pásma, neboř ji lze umíetit i do volného prostoru haly. Další výhodu lze spetřovat v tom, že není třeba použít pro upevnění kazet rám. Tyto kazety jsou při aplikací ve volném prostoru přímo spojeny mezi sebou v celek.Vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise několika příkledů jeho provedení podle přiložených výkreeů,...

Usměrňovač větracího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240892

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bernauer Bohumil

MPK: B60H 1/24

Značky: usmerňovač, větracího, vzduchu

Text:

...uložením mřížky ueměrňovače je umožněno jakékoli jeho tvarové řešení ą libovolné konstrukční uspořádání. Při vyklopení mřížky v kteréhkñi směru nedochází ke znenšení průtočnéhoprůřezu 3 tím ani k nežádoucímu-zvýšení rychlosti proudícího vzduchu do interiéru vozidla, ted ani k omezení jeho množství vlivem ztrát.Navrhované provedení usměrňovače větracího vzduchu oproti běžným usměrňovačům snižuje o 1/3 počet dílů potrebných k...

Rozvod vytápěcího a větracího vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240568

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sitnikov Ivan Ivanovie, Omsk Rabinovie Anatolij Jakovie

MPK: B61D 27/00

Značky: větracího, vzduchu, vytápěcího, rozvod

Text:

...výdeclhové otvory.Při provedení rozvodu vytápěcího a větracího vzduchu podle vynálezu vzniká v průběžné štěrbině dostatočný prostor pro po N 240568třebne průřezy výdechü. Část štěrhinygústíci do mísicí komory, leží v přibližně svislé stěně, V dostatečně výši nad podlahou, takže možnost nasávání prachu a nečístot a jejich následne roznášení vytápěcím a větracím vzduchem je znemožněna. Přívodní kanál a jeho kryty nemají vodorovných ploch,...

Zařízení pro rozvod vytápěcího a větracího vzduchu v oddíle osobního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251600

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šeuer Antonín, Hübscher Rudolf

MPK: B60H 1/00

Značky: osobního, zařízení, vzduchu, oddíle, větracího, vozidla, rozvod, vytápěcího

Text:

...okna, tedy v místě největších tepelných ztrát, čímž se odstraní studená místa«na obložení, kde se opírá cestující. Prohřátím okenního prostoru se zamezí vzniku kondenzátuv oblasti oken s jeho následnému zatékání mezi obložení.Protože výdechová štěrbina pod oknem je směrována dolů a při běžném pohledu není patrná,zamezí se vhazování odpsdků a vnikání vody při mokrém čištění do podokenního kanálu. Provodení vytápěcích a větracích kanálů je...

Přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 239454

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pichrt Aleš, Krejsa Jan, Michálek Jaroslav

MPK: A01F 25/22

Značky: zrnitý, materiál, přívod, větracího, plynů

Text:

...kleneb v blízkosti vstupu s výstupu čtyŕstěunćho tělaaa do kuielového dna sila, a to pro zúžený profil.Uvedené nevýhody známých zařízení odstraňuje přívod větracího plynu do sila na zrnitý materiál podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že je tvořen štěrbinou mezi Spodní částí sila a výsypkou pod ní umístänou.Výhodou přívodu vätraoího plynu do sila na zrnitý materiál podle .vyndlezu je, že umožňuje rovnomerné vnikání větracího...

Zařízení pro automatické ovládání větracího otvoru v závislosti na teplotě vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229510

Dátum: 15.08.1986

Autor: Tesař František

MPK: F24F 13/08, F24F 11/053

Značky: větracího, vzduchu, otvorů, ovládání, závislosti, teplotě, automatické, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické ovládání větracího otvoru v závislosti na teplotě vzduchu, vyznačené tím, že výkyvná páka (4) má na svém kratším ramenu upevněnu uzavřenou nádobu (1) se vzduchovým ventilem (10), která má uvnitř hlavní vak (3), odizolovaný ode dna a stěn uzavřené nádoby (1), jakož i od krytu (9), jenž je umístěn ve výši zcela naplněného hlavního vaku (3), tepelnou izolací (8), přičemž obsah uzavřené nádoby (1) je 3 až l5krát větší nežli...