Patenty so značkou «větrací»

Nenútený vetrací systém s výmenou tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7103

Dátum: 05.05.2015

Autor: Matula Peter

MPK: F24F 7/04

Značky: výměnou, tepla, systém, větrací, nenútený

Text:

...Na obrázku 3 je zobrazený nenútený vetracĺ systém miestnosti s výmenou tepla krátkeho variantu, kde odvádzaný vzduch odovzdáva tepelnú energiu privádzanému vzduchu, a to spoločnou stenou potrubia.V súčasnosti nenútené Vetracie systémy nevkyonávajú výmenu tepla. Navrhované spôsoby nenúteného vetrania miestnosti s výmenou tepla sú zobrazené na obrázku 1, obrázku 2 a obrázku 3.Na obrázku 1 je zobrazený nenútený vetracĺ systém miestnosti s...

Vetrací prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19764

Dátum: 29.06.2011

Autor: Braunegg Christof

MPK: F24F 13/14, F24F 12/00, F24F 3/16...

Značky: větrací, prístroj

Text:

...privádzaného vzduchu sklapkou privádzaného vzduchu, prívod odpadového vzduchu s klapkou odpadového vzduchu, rovnako ako prípoj odvetrávaného vzduchu s klapkou odvetrávaného vzduchu, pričom vnútri vetracieho prístroja je navrhnutá jednotka privádzaného vzduchu, ktorá je usporiadaná pozdĺž prúdovej cesty nasatého vzduchu medzi prípojom vonkajšieho vzduchu a prípojom privádzaného vzduchu, rovnako ako jednotka odpadového vzduchu,ktorá je...

Vetrací pás, najmä pre strmé strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20983

Dátum: 05.06.2007

Autor: Krenz Michael

MPK: E04D 13/17

Značky: pás, najmä, střechy, strmé, větrací

Text:

...prvkom v úplne sklopenom stave obrázok 18 vetrací pás podľa obrázku 17 v odklopenom stave obrázok 19 pružný prvok vetracieho pásu podľa obrázku 17 alebo obrázok 18obrázok 20 čiastočne zvinutý vetrací pás podľa obrázku 13.Obrázok l zobrazuje hrebeň strechy 1 so škridlami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a vetracím pásom 10 podľa vynálezu, ktorý vykazuje dva postranné pásy 11, 12 a jeden stredový pás 13. Postrarmé pásy 11, 12 priliehajú ku škridlám 2...

Hrebeňový a/alebo nárožný vetrací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284995

Dátum: 13.03.2006

Autor: Schürmann Wolfram

MPK: E04D 13/00

Značky: hřebenový, prvok, větrací, nárožný

Zhrnutie / Anotácia:

Hrebeňový a/alebo nárožný vetrací prvok (10) má strednú časť (11), ktorá je upevniteľná na hrebeňovú alebo nárožnú latku (15), a bočnú časť (12). Po obidvoch stranách nadväzuje na strednú časť (11) bočnej časti (12), ktoré sú svojimi vonkajšími okrajovými oblasťami (26) položiteľné na strešnú krytinu (20) a sú medzi svojimi vonkajšími okrajovými oblasťami (26) a strednou časťou (11) vytvorené prepúšťajúce vzduch. Bočné časti (12) sú vo svojej...

Vetrací systém na vetranie miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1351

Dátum: 12.12.2003

Autori: Sefker Thomas, Baumeister Gregor, Sadkowski Manfred, Rohde Christoph

MPK: F24F 11/04, F24F 12/00, F24F 1/00...

Značky: větrací, miestnosti, vetranie, systém

Text:

...podľa obr. 6 s tiažovo ovládaným uzatváracím zariadením uzatvárajúcim ďalší prívod vzduchu obr. 9 predmet podľa obr. 8 s výmennikom tepla a obr. 10 pôdorys ďalšieho príkladu uskutočnenia vetracieho systému podľa vynálezu, navrhnuteho ako0020 Na všetkých obrázkoch sú pre súčiastky rovnaké alebo rovnakého typu, použité zhodne vzťahové značky.0021 Na obr. 1 je znázornená použitie vetracíeho systému podla vynálezu ako podpodlahového...

Klimatizačný, resp. vetrací kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 635

Dátum: 06.10.2003

Autori: Keller Horst, Bruer Ina, Andersson Leif, Bernard Jean Luc

MPK: F24F 13/02, C03C 13/00

Značky: klimatizačný, větrací, kanál, resp

Text:

...na hmotnosti, alenie na žiaducom izolačnom účinku. Zvyčajný podiel peráI je tu medzi 10 a 30 hmotn.. V dôsledku hrubšej štruktúry vláken oproti sklenej vlne vykazuje bežná kamenná vlna pri rovnakých x-hodnotách a rovnakej hrúbke izolácie významne vyššiu objemovú hmotnost a tým aj vyššiu hmotnosť. Bežná kamenná vlna tiež vykazuje pri rovnakej xhodnote a rovnakej objemovej hmotnosti ako bežná skiená vlna významne väčšiuhrúbku izolácie a tým...

Vetrací pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 282547

Dátum: 09.09.2002

Autori: Hofmann Karl-heinz, Schäfer Winfried

MPK: E04D 13/17

Značky: větrací

Zhrnutie / Anotácia:

Vetrací pás (10) na vetranie v oblasti odkvapu, hrebeňa alebo nárožia strechy, tvorený najmenej jedným roztiahnuteľným úsekom (12, 114, 116), v pozdĺžnom smere vetracieho pásu (10, 110) tvarovateľným podľa obrysu profilovaných strešných krytinových dosiek, a jedným rovnobežným pevným úsekom (14, 112), ktorý je v podstate pevný v pozdĺžnom smere vetracieho pásu (10, 110). Roztiahnuteľný úsek (12, 114, 116) je vybavený podlhovastými otvormi (30)...

Větrací zvukoizolační sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 270591

Dátum: 12.07.1990

Autor: Huang Tao Hsuan

MPK: E06B 3/66

Značky: zvukoizolační, větrací

Text:

...plnými kružnícení. Tyto okrouhlá otvory ll, gl e il ve třech různých vretvách Jsou uepořádány v nevzájen různých vertíkálních í horizontálních polohách. Prvá vrstva l skle ná na etreně přiláhající k plastická főlii 3 řadu vertikálních e horizontálnich drážek lg obdálníkováho průřezu, epojujících ekrouhlá otvory łł této prvá vrstvy l a vytvářejících vzorek tvaru eíta a velkýei oky. Každý z okrouhlých otvorú łł. gł e 3 je epojen e...

Reversační větrací jednotka s regenerací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267879

Dátum: 12.02.1990

Autori: Morávek Petr, Rubín Zdeněk, Matuška Bohuslav

MPK: F24F 12/00

Značky: větrací, tepla, regeneraci, jednotka, reversační

Text:

...pro trvalý přívod venkovního filtrovaného vzduchu,nebo odtah odpamüho vzduchu z prostoru pod střecnou. Konstrukčním řešením umožňuje jednotka jak nástřešní instalaci 5 vertikální polohou potrubí, tak nástěnnou instalaci v horizontální poloze potrubí při alternativním řešení výměníku z paralelních desek.Na připojených výkresech je znázorněn príklad provedení reverzačni jednotky S regenerací tepla, kde na obr. 1 je uvedeno schéma nástřešní...

Kontinuálně reverzační větrací jednotka s regenerací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262395

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rubín Zdeněk, Morávek Petr, Matuška Bohuslav

MPK: F24F 12/00

Značky: reverzační, jednotka, větrací, kontinuálně, regeneraci, tepla

Text:

...řez A-A, ale při periodě nastavení klapky pro prívod vzduchu. Na obr. 4 je zndzorněno půdorysné schéma nástŕešní jednotky v alternativním provedení akumulačního výměníku ve tvaru mnohoúhslníku. Na obr. 5 je uveden svislý řez B-B této jednotky v pracovní psríodě nastavení klapky pro prívod vzduchu.Podle obr. 1 až 3 radiální ventilátor l s přímým náhonem pro střídavý přívod čerstvého vzduchu A a odtah odpadního vzduchu g je osazen uvnitř...

Nástřešní větrací jednotka s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256855

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šimánek Václav, Grofčík Ján, Boleslawský Bedřich, Grega Štefan

MPK: F24F 12/00

Značky: rekuperací, jednotka, nástřešní, tepla, větrací

Text:

...vodorovné přepážka lg na straně výtlaku a vodorovná přepážka lg na straně sání.Deskový rekuperační výměník g přiléhá svojí přední boční stěnou na plášť skříně 2 a zadní boční stěnou na svislou příčnou přepážku lg. Mezi pláštěm skříně g a svislou příčnou přepážkou lg a spodní svislou podélnou přepážkou lg je klapková přepážka lg, ve které je upevněna obtoková klapka § a recirkulační klapka 1.V plášti skříně g je vestavěna klapka Q sání...

Větrací kryt pro skříně rozvaděčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256523

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wágnerová Hana, Knotek Karel

MPK: H02B 1/12

Značky: rozváděčů, skříně, větrací

Text:

...vynálezu umožňuje rychlou výměnu znečíštěného filtru a snadnou montáž. Sníží se pracnoat celého provedení4 a hmotnost. Zvyšuje se průchozí plocha a tím se zlopäujo větrání ąkříně rozvaděče. V.Praktické provedení předmětu vynálezu je na obrázcích přílo-A-kženého výkresu. Na obr. 1 je řez větracím krytom A na obr. 2,30 ~ r celkový pohled na kryt zepředu.větrací kryt pro skříně~rozvaděčů Jo složen z vnitřní ą vnějě Čäí částí l a ą a 2 ámkú,§....

Větrací komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 254353

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čvanda Petr, Daněk Lubomír

MPK: E04B 7/18

Značky: komora, větrací

Text:

...rozměry izolačního prostupu v dolním střešním plášti i rozměry ventilačního vývodu, lze upravit půdorysnou polohu ventilačního vývodu tak, že lze inifikovat umístění prostupů V různě umístěných dílcích horního střešního pláště, jimiž ventilačná vývody různých komor prochází. Ventilační vývod umožňuje při Vhodném provedení vyvést nad střechu také ventílační nástavec kanalizace. Docílí se změnšení počtu proatupů horním pláštěma krytinou...

Vertikální větrací jednotka pro rovnotlaké a přetlakové větrání stájových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251338

Dátum: 11.06.1987

Autor: Melnikov Jiří

MPK: F24F 12/00, F24F 7/06

Značky: stájových, jednotka, rovnotlaké, větrání, prostoru, přetlakové, větrací, vertikální

Text:

...se vlivem směrování chladného nenasyceného vzduchu do prostoru stropní konstrukce snižují tepelne ztáty prostupem touto konstrukcí 2 zabraňuje se vzniku kondenzace na jejím povrchu. Při přetlakovém Větrání v letním období pak intenzivní proudění přiváděného vzduchu v hornín prostoru atáje snižuje tepelnou zátěž sálánín stropní konstrukce. Dalšími výhodami navrženého řešení je funkční spolehlivost kyvného závěsu, který v důsledku mininální...

Podstropní větrací jednotka s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251277

Dátum: 11.06.1987

Autori: Morávek Petr, Rubín Zdeněk

MPK: F24F 12/00

Značky: rekuperací, větrací, jednotka, podstropní, tepla

Text:

...Z výrobního hlediska vykazuje nízkou pracnost, velmi nízkou hmotnost a minimální výrobní energetickou náročnost zvlášť ve variantě V celoplastovém provedení, kdy je také výhodné použitelná v prostředí s vysokou relativní vlhkostí, případně i agresivitou, kde dosud známé jednotky jsou nepoužitelné.Tím umožňuje prakticky univerzální použití ve všech větraných prostorách. Přepínací klapky zajištuje jednoduchou změnu funkce a režimu...

Větrací a topné zařízení se snímačem teploty pro osazenstvo, zejména ve vysokých halách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238615

Dátum: 15.05.1987

Autor: Makara György

MPK: F24F 7/00

Značky: osazenstvo, halách, teploty, větrací, topné, vysokých, snímačem, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává z nejméně jedné jednotky pro ohřev vzduchu a z nejméně jedné jednotky pro vytápění prostoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jednotka pro ohřev vzduchu vedoucí do pásma pobytu osazenstva prostoru je opatřena větracími otvory pracujícími v létě jako otvory pro přívod vzduchu a v zimě jako otvory pro odsávání vzduchu, popřípadě jednotka pro ohřev vzduchu vedoucí mimo pásmo pobytu osazenstva do stropního...

Střešní větrací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav

MPK: F24F 12/00, F24F 7/02

Značky: střešní, jednotka, větrací

Text:

...ho automaticky řídit termostatem, umístärxým v praccvním pásmu.Listy klepek jsou v krajních polohách těaněny, aby množství vzduchu pronikajícího mezi občme prcudy bylo co nejmenší. Klapková část m je po straně opatřena první uzavíratslnou klapkou ,LL a druhou uzavíratelnou klapkou lg, ručné nebo automaticky otevíratelnými, kteą tymi je přiváděn a odvaděn vzduch přímo, bez využívaní akumulačních vložek, pro zajiětě ní letního Větrání .První...

Vetrací otvor nádrže hydraulického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 234178

Dátum: 01.04.1987

Autor: Makovíni Peter

MPK: F15B 1/06

Značky: nádrže, otvor, systému, hydraulického, větrací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usporiadanie vetracieho otvoru nádrže hydraulického systému zabezpečujúce zvýšenú čistotu hydraulickej kvapaliny. Podstata vynálezu v tom, že medzi filtračnou vložkou a voľnou atmosférou je umiestnený zásobník vzduchu, ktorého jbme je väčší ako 0,01 objemu nádrže. Vhodným tvarom zásobníka sa dosiahne, že do nádrže je nasávaný v prevažnej miere ten istý vzduch s minimálnym primiešaním nečist(t z okolitej atmosféry. Tým sa zníži...

Větrací a protiotěrová lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: 234723

Dátum: 01.03.1987

Autor: Janovec Jan

MPK: B26D 25/12

Značky: protiotěrová, lišta, větrací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší větrací a protiotěrovou lištu, vhodnou zejména k užití na vnitřních plochách stěn chladicích a isotermických nástaveb dovolující cirkulaci vzduchu podél stěn a zároveň chrání povrch stěny před poškozením vlastní stěny při manipulaci s materiálem, který je převážen jak při nakládce tak při vykládce. Pas lišty je nespojitě tvarován a v úsecích zavěšen na stěnu. Pas této lišty může být kromě tvarování z plechu vyroben z termoplastu...

Větrací a vytápěcí jednotka se stabilizací proudu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233061

Dátum: 01.01.1987

Autor: Hemzal Karel

MPK: F24H 3/06

Značky: vytápěcí, větrací, vzduchu, jednotka, stabilizaci, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká větrací a vytápěcí jednotky se stabilizací proudu vzduchu, opatřená axiálním nebo radiálním ventilátorem umístěným před mřížkovým vyústěním. Jednotka je opatřena obtokem ve tvaru štěrbiny nebo řady kruhových či štěrbinových otvorů, umístěným nad ohřívačem.

Průtokoměr k měření průtoku vzduchu nebo jiných plynů, zejména ve větrací a klimatizační technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229248

Dátum: 01.03.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: G01F 1/00

Značky: průtokoměr, jiných, větrací, zejména, měření, technice, plynů, klimatizační, vzduchu, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší se problém jednoduchého uspořádání průtokoměru, který generuje elektrická pulsy s frekvencí úměrnou procházejícímu průtoku tekutiny, přičemž zpětnovazebním zapojením se dosahuje resonančních vlastností pro stabilitu a koherenci aerodynamických oscilací. V potrubí je mezi separačním klínem u jedné stěny a protilehlou kontrakční stěnou vytvořeno skloněné ústi, z něhož vytékající proud sleduje přídržnou stěnou a jeho část je deflektorem...

Víceúčelová sestavná větrací jednotka s rekuperací tepla nebo chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226954

Dátum: 01.01.1986

Autori: Havlín Zdeněk, Jílek Karel, Lerl Zdeněk, Zemánek Jan

Značky: větrací, chladu, jednotka, víceúčelová, sestavná, rekuperací, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu je možno využít k tepelným a vlhkostním úpravám plynů, zejména vzdušin, používaných při větrání nebo klimatizaci prostorů s vývinem odpadního tepla a plynných škodlivin. Podstatou vynálezu je, že využívá svislých nebo vodorovných teplovodních trubic k rekuperaci tepla nebo chladu ze vzduchu odpadního, z větraného prostoru odváděného, do vzduchu přiváděného a vodou smáčených ploch jednak k ochlazování a vlhčení vzduchu...

Podokenní větrací jednotka s regenerací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219239

Dátum: 15.08.1985

Autori: Chyský Jaroslav, Hemzal Karel

Značky: jednotka, tepla, regeneraci, podokenní, větrací

Zhrnutie / Anotácia:

Podokenní větrací jednotka s regenerací tepla s teplosměnnými vložkami, filtrem vzduchu a ventilátory, upravenými v potrubí pro přívod a výfuk vzduchu do místnosti a opatřená dále klapkovým přepínačem vzduchových cest, řízeným časovým spínačem, u něhož přiváděcí ventilátor, opatřený radiálními lopatkami, je upraven v horní části skříně jednotky a je opatřen na své vstupní straně prachovým filtrem a na výstupní straně mřížkou a zpětný...