Patenty so značkou «vestavba»

Statická vestavba k rovnoměrnému rozdělování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265158

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák Jiří, Vozáb Jan

MPK: B01D 1/30

Značky: kapalin, vestavba, rozdělování, statická, rovnoměrnému

Text:

...trubkovnice je umístěna rozdělovací deska, kterou v osách varných truhek procházejí převáděcí trubky o průměru menším, než je průměr varných trubek. Tyto převáděcĺ trubky jsou na konci, kterým zasahují do prostoru nad varné trubky, rozválcovány tak,že jejich vnitřní průměr je přibližně stejný jako vnější průměr varných trubek. V úrovni vrchní plochy rozdělovací desky jsou převáděcí trubky opatřeny po obvodu otvory.Výhody řešení podle...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Červenka Jan, Bálek Michal, Hulík Karel, Vašák František, Brož Zdeněk, Jánský František

MPK: B01J 19/00

Značky: desorpci, vestavba, povrchových, těkavých, látek, halogenderivátů, ropných, uhlovodíku, vzduchem, rn222, podzemních, kolony

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Vestavba podchlazovače kondenzátu topné páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 259611

Dátum: 17.10.1988

Autor: Křížek Vladimír

MPK: F28D 7/06, F28D 7/10

Značky: topné, vestavba, páry, podchlazovače, kondenzátu

Text:

...vlásenkového ohříváku vody je Limístěn svazek teplosměnných trubek tvaru obráceného U. Do prveho tahu 2 trubek vstupuje voda, z druhého tahu 3 trubek vystupuje ohřátá voda. svazek trubek je zakotven ve spodníhorizontáiní trubkovnici 4, na kterou navazuje vodní komora 5 s dělici mezistěnou(i. Do roduí komory 5 je vstup vody otvorem 7, výstup ohřáté vody otvorem 8. Voda v teplosměnných trubkäch se ohřívá kondenzujíci parou, Která vstupuje do...

Lamelová vestavba pro kruhové sedimentační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 257683

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rybička Jiří

MPK: C02F 1/52, C02F 1/40

Značky: lamelová, sedimentační, kruhové, vestavba, nádrže

Text:

...vestavby a tím i celého zařízeníą Zařízepní s tímto druhem vestsveb zůstávají rozměrově větší a tím ažo 50 hmotnější oproti vestavbám podle vynálezuUvedené nedostatky jsou odstrsněny řešením podle vynálezu,jehož podstatou je svazek soustředně uložených lamelových vložek tvaru komolého kužele, vyztužených na vnitřním povrchulištami a mezi sebou vhodným způsobem vzájemné spojených. Volbou počtu průtokových kanálů,tJ větším nebo menším počtem...

Vestavba mezitrubkového prostoru svislého ohříváku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 244262

Dátum: 01.05.1988

Autori: Pruša Zbynik, Jakovenko Alexej, Malík Miloš

MPK: F28D 7/06, F28F 9/00, F28B 9/08...

Značky: ohříváku, svislého, prostoru, vestavba, mezitrubkového

Text:

...odstraňuje vestavba mezitrubkového prostoru svislého ohříváku vody s konöenzací topné páry na vnějším povrchu trubek soustředně uspořádaného trubkového svazku sestávsjícího z nosných sloupů, sběracích plechů, zaváděcích plechů, ze spádové kondenzátní trubky a z potrubí nezkondenzovatelných plynů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sběrací plechy nesené nosnými sloupy jsou na svém vnitřním obvodě opatřeny sprchovými žlaby, jejichž...

Rozdělovací vestavba proudicích plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256506

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nožička Břetislav, Plášil Vladimír

MPK: B01D 53/34

Značky: proudících, plynů, rozdělovací, vestavba

Text:

...podle vynàlezu umístěné v nádrží a na obr. 2 je znâzorněn její půdorys.Nádoba 1 se vstupním hrdlem 3 je bezprostňedně u vstupní ho hrdla 3 opatřena rozdělovací vestavbou sestávající z horníh částí roštu 2 a spodní částí roštu É. Horní část roštu 3 jetvořena dvěma a více rozváděcímí plechy I tak, že průřez apa» rátu 1 rozdělují postupně na plochy, jejíchž velikost je stej ná, nebo se vzdálenosti od vstupního hrdla 2 vzrůstá....

Vyjímatelná skládací odlučovací vestavba odlučovače kapalných a pevných nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256313

Dátum: 15.04.1988

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/10

Značky: vyjímatelná, skládací, odlučovací, kapalných, nosného, nečistot, odlučovače, plynů, vestavba, pevných

Text:

...vestavby v tělese odlučovače přiléhají na výpustné otvory vytvořené v tělese odlučovače. Pláětě odlučovacích stupňů vytvořených ze slabého plechu se nejen svou hmotnoetí, ale i hmotností vestavěného odlučovacího stuně částečně zdeformují a dosednou ve své spodní části na vnitřní stranu tělese odlučovače, což má za následek utěsnění jednotlivých výpustných otvoru k sobě.V některých případech lze plášť prvního odlučovscího stup ně nahradit...

Intenzifikační vestavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 254711

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mánek Oldřich, Malásek Václav, Mašek Václav, Šrůtek Josef, Říman Jaroslav

MPK: F28F 13/06

Značky: intenzifikační, vestavba

Text:

...svým vnějším obvodem k plášti a svým vnitřním obvodem k centrální trubce. Nevýhoda tohoto uspořádání tkví v tom, že záporný gradient rychlosti V blízkosti přepážky je značně vysoký, což zhoršuje omývání teplosměnných trubek V okolí přepážky a snižujetak efektivnost využití teplosměnné plochy.Uvedené nevýhody odstraňuje intenzifikační vestavba podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že otvory V přepážkách mají větší průměr než...

Cirkulační vestavba mladinové pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 254442

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlíček Jiří

MPK: C12C 13/00

Značky: cirkulační, mladinové, pánve, vestavba

Text:

...mladiny v pánvi.Podstata vynálezu spočívá v tom, že dolní cirkulační válec je umístěn kolem topnćho lčlesa ana nčj souose navazuje horní cirkulační válec včtšího průměru, jehož spodní okraj zasahuje pod úroveň horního okraje dolního eirkulačníhci válce a jehož horní okraj je pod úrovní hladiny mladiny a na který dále souose navazujc tvarovaný obraceč proudu umístěný nad hladinou mladiny.Hlavní výhodou řešení je usměrnění proudu mladiny...

Rozváděcí vestavba topně páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 244221

Dátum: 15.12.1987

Autori: Král Jaroslav, Schwarzrock Pavel, Formánek Karel

MPK: F22D 1/32

Značky: vestavba, rozváděcí, topné, páry

Text:

...plechu a ke spodnímu ąsměrnovacímu plechu se připojí vnitřní plášť s příčnými přepážkami a mesistěnou. Páre proudí v prvém případě od spodu nahoru, v druhém případě od shore dolů.Výhodou rozváděcí vostavby topné páry podle vynálezu je především rovnoměrné rozvedení vstupní páry na vnější okraj Lrubkového svazku. Rozváděci vestavba dále znemožňuje přívod páry o vstupních parametrech do vnitřního neotrubkovaného prostoru svazku pod...

Separační vestavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 241946

Dátum: 01.12.1987

Autori: Klíma Drahoslav, Stoklásek Bohumil

MPK: B01D 46/00

Značky: separační, vestavba

Text:

...anmaturou pro vypouštění.Na výkresoch je na obr. 1 naznačen svislý podélný řez, na obr. 2 vodorovný řez vedený dvěma rovinami Jednak separačními svazky, jednak pomocným svazkem a na obr. 3 je svislý příčný řez separační vestavbou podle tohoto vynálezu.Separační vestavba je zabudována v nádobě l odlučovače. Sestává ze dvou separačních svazku Q, umístěných ve vodorovném řezu navzájem do tvaru písmene V 3 a ze soustavy pomocných přepáe žek, z...

Vzduchotechnická vestavba šachty sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236369

Dátum: 01.11.1987

Autor: Pawlica Rudolf

MPK: F26B 21/00

Značky: sušárny, vzduchotechnická, šachty, vestavba

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchotechnická vestavba šachty sušárny odstraňuje nerovnoměrnost sesypu zrna propojením kanálků vzduchotechnické vestavby svislou dělící přepážkou tak, že dělící přepážka je spojena pevně s horní částí dolního kanálku vzduchotechnické vestavby po celé délce kanálku a nahoře je zakončena v ose otvoru kanálku tak, že horní část dělicí přepážky dosahuje blízkosti otvoru horního kanálku vzduchotechnické vestavby nebo zasahuje do tohoto otvoru,...

Vestavba parního vodotrubného kotle s přirozenou cirkulací, zejména na využití odpadního tepla z kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241743

Dátum: 15.09.1987

Autori: Uhlío František, Emolík Jioí

MPK: F22B 21/02

Značky: kouřových, tepla, cirkulací, odpadního, vodotrubného, využití, zejména, plynů, přirozenou, parního, vestavba, kotle

Text:

...kouřových plynů, vznikiých spálením zemního plynu, které by bez předchozího ochlazení měly při odvodu do ovzduší teplotu kolem 500 °C.Parní vodotrubný kotel sestává z pláště 1 opatřeneho vstupním hrdlem 2 horkých kouřových plynů a výstupním hrdlem 3 ochlazených kouřových plynů. Dále sestává z vestavby, která je tvořena svazkem 4 varných kotlových trubek upevněných do spodní trubkovníce 5 a do horní trubkovnice 6. Svazek 4 varných...

Vestavba rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 251828

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: F27B 7/16

Značky: vestavba, rotační

Text:

...odvrácená od rotační pece 1 jsou uzavřeny víkem 4 na straně pŕivrácene k rotační peci 1 navazující na válcove hrdlo z o průměru menším, na je průměr válce a propojujíoí jednotlivé zvedací dutiny L radiálnä s vnitřním prostorem rotační pece .I a to tak, že površka vdlcováho hrdla i ve smeru otáčaní rotační pece 3, vytčená rovinou kolmo na oeu rotační pece j, v níž zvadací dutiny 1 jsou wnístěny, navazuje na povräku válce z.Válcová hrdla 2...

Vestavba do půdního prostoru budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250602

Dátum: 15.04.1987

Autori: Večerník Vlastimil, Vaculík Jaroslav, Kovář Emil

MPK: E04H 1/02

Značky: budovy, půdního, prostoru, vestavba

Text:

...panelu, navzájom spojovaných a překlenutých stropními panely, doplnenými popřípadě stropními nosníky, na jejichž konce jsou uloženy krokve sedlové střešní konstrukce. Také tyto budovy mají řadu. 250 soz předností, jsou ale opět řešeny pro osazení na základovou kon strukcí, zvláětě pro ně připravenou.Iontovaných konstrukcí malých obytných budov je známa celá řada n aestávají jak z deskových dílců tak také jsou opstŕeny nosným skeletem ze...

Rozšiřovací vestavba kvasné nádrže chlévské mrvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249068

Dátum: 12.03.1987

Autor: Žilka Miloslav

MPK: A01C 3/02

Značky: nádrže, vestavba, chlévské, kvasné, rozšiřovací

Text:

...přiblíží a pevné spojí, což zajišťuje předpětí zamykací pružiny, které je nastavene tak, že prostřednictvím pák vaček působí na zvedací táhlo s hákem silou větší než je síla potřebné k prostému zvednutí vestavby. Proto se zamykací pružina zkrátí, páky vaček i uzamykací vačky se vrátí do původní polohy. Zcela odpadá obtížné práce spojená s rozšroubováním a seěroubováním jednotlivých dílů. Do prostoru kvasných nádrží není třeba vůbec vstupovat...

Vestavba pro separaci kapek z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232796

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavlíček Jan, Beránek František, Jelínek Alexander

MPK: B01D 46/02

Značky: plynů, vestavba, proudu, kapek, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit u separátoru s horizontálně protékanou lamelovou separační vrstvou složenou ze souběžně uložených lamel dokonalejší odvedení kapaliny odloučené na stěnách lamel připojením výstupního prvku na výstupní větev posledního ohybu lamely, čímž se dosahuje zvýšení účinnosti separace kapaliny při vysoké rychlosti plynu, případně zvýšení průtočné rychlosti plynu odlučovačem, a tím zmenšení jeho rozměrů při zachování požadované...

Vestavba pro usměrnení toku pracích médií ve filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234637

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hamerník Josef, Brodský Artur, Krejčík Jaroslav

MPK: B01D 25/28

Značky: usměrnění, vestavba, filtru, médií, pracích

Zhrnutie / Anotácia:

Vestavba podle vynálezu slouží k separaci filtračních materiálů z proudů kalů při praní filtru vzduchem a vodou. Tato vestavba je umístěna centrálně kolem odváděcího potrubí v ose filtru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je tvořena kuželovým vychylovačem bublin s otvorem ve své spodní části, válcovou nornou stěnou a kuželovým hrdlem provedeným na konci potrubí pro odvod prací vody opatřeného odrazným nosem, přičemž všechny tyto součásti jsou...

Vestavba obráceného článkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228241

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nekvapil Karel, Hloušek Vladimír, Sýkora Josef

Značky: obráceného, generátoru, parního, vestavba, článkového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosáhnout, použitím vhodné vestavby, menší hmotnosti teplosměnných trubek a tlakového systému parního generátoru. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že kruhová přepážka bude mít na svém obvodu jak mezikruhový, tak srpovitý výřez. Tento výřez se v kruhové přepážce musí provést tak, aby proud voda - pára byl vhodně rozdělen po průřezu a tím aby se zajistilo příčné obtékání pro všechny teplosměnné trubky. Vynálezu lze využít...

Vestavba pro usměrnění toku v separačním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229142

Dátum: 01.02.1986

Autori: Brodský Artur, Hamerník Josef, Krejčík Jaroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: separačním, usměrnění, zařízení, vestavba

Zhrnutie / Anotácia:

Vestavba pro usměrněni toku v separačním zařízení pro úpravu vody vloženými jehlancovými plochami vyznačená tím, že tyto plochy jsou vytvořeny ze vzájemně navazujících lamel (1) tvaru L tak, že jednotlivé lamely (1) opatřené na svých ležatých stěnách (15) spojovacími výstupky (2, 3) a otvory (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) jsou navzájem spojeny pomocí zasunutí výstupků (3) do odpovídajících otvorů (9) a výstupků (2) do jednoho z odpovídajících...