Patenty so značkou «vertikálnych»

Optické skenovacie zariadenie vertikálnych deformácií chrbtice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6737

Dátum: 02.04.2014

Autori: Horvát František, Palica Igor, Hučko Branislav, Čekan Michal, Šoltés Lukáš

MPK: A61B 5/103, G01B 11/24

Značky: zariadenie, deformácií, vertikálnych, optické, chrbtice, skenovacie

Text:

...1 snímacej hlavy g, napr. s minimálnou dĺžkou 0,6 m a šírkou zhodnou s dĺžkou snímacej hlavy g, pričom jeden krok posuvného člena Q pohonu Q je zhodný so šírkou snímacej štrbiny. V snímacej hlave g je pod pozdlžnou snímacou štrbinou 21 oproti priamemu zrkadlu 24 šikmo osadené vnútomé vertikálne duté zrkadlo Q do šikmo osadeného menšieho vnútomého vertikálneho dutého zrkadla g.2 umiestneného pred konvexnou šošovkou g a optoelektronickým...

Kvapalinový tlmič na redukciu vertikálnych a/alebo horizontálnych vibrácii na konštrukcii stavby alebo stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12426

Dátum: 26.09.2008

Autori: Reiterer Michael, Kluibenschedl Andreas

MPK: F16F 7/10

Značky: stavby, stroja, horizontálnych, vertikálnych, vibrácií, kvapalinový, tlmič, redukciu, konštrukcií

Text:

...tlmič , ktorý s nepatrnou spotrebou energie umožní bezproblémovú adaptáciu chovania tlmiča na očakávanúzáťaž stavebnej alebo strojnej konštrukcie.Úloha je riešená tak, že pri kvapalinovom tlmiči, uvádzaného v úvode. budevzduchotesne uzavretá iba jedna z oboch komôr a druhá komora bude mať v hornej Ačasti otvor na odvádzanie vzduchu. Uzavretý vzduchový priestor je rozdelený na minimálne dva čiastkové vzduchové priestory, pričom jeden...

Depsipeptidy na zabránenie vertikálnych endoparazitických infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7797

Dátum: 03.11.2005

Autori: Tänzler Janina, Bach Thomas

MPK: A61K 38/00, A61P 33/00

Značky: vertikálnych, infekcii, endoparazitických, depsipeptidy, zabránenie

Text:

...sek-heptyl, terc-heptyl, oktyl, ízooktyl, sek-oktyl, hydroxy-ClCs-alkyl, obzvlášť hydroxymetyl, 1-hydroxyetyl, C 1-C 4-alkanoyloxy-C 1-C 5 alkyl, obzvlášť acetoxymetyl, l-acetoxyetyl, C 1-C 4-alkoxy-C 1-C 5-alkyl,obzvlášť metoxymetyl, 1-metoxyetyl, aryl-C 1-C 4-alkyloxy-C 1-Cô-alkyl,obzvlášť benzyloxymetyl, 1-benzyloxy-etyl, merkapto-Cą-Ce-alkyl,obzvlášť merkaptometyl, C 1-C 4-alkyltio-Cą-Cg-alkyl, obzvlášť metyltioetyl,C 1-C...

Bežiaci koberec na meranie vertikálnych sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 267153

Dátum: 12.02.1990

Autor: Slamka Miloš

MPK: A63B 23/06

Značky: koberec, vertikálnych, meranie, bežiaci

Text:

...rozdelená na dve pozdĺžne časti, osobitne napojené na snímače sily.Hlavná výhoda bežiaceho koberca podľa vynálezu je v tom, že umožňuje súčasné meranie parametrov kardiopulmonárneho systému s biochemickými parametrami behu, čo predstavuje komplexnú informáciu o funkčnom stave, veľkosťi a priebehu vertikálnych síl, o trvaní oporovej a letovej fázy kroku, o frekvencii a dĺžke kroku pokusnej osoby.Na priloženom výkrese je na obr. 1 znázornený...

Bezpečnostný maticový komplet vertikálnych pohybových skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265542

Dátum: 13.10.1989

Autori: Antala Lubomír, Pástor Oliver, Miča Martin

MPK: F16H 25/08

Značky: pohybových, vertikálnych, komplet, skrutiek, bezpečnostný, maticový

Text:

...zariadenie podľa vynálezu, kde je bezpečnostný maticový komplet zobrazený v reze, pričom rovina rezu prechádza osou pohybovej skrutky a čapu kolmo na pôdorysnú rovinu.Bezpečnostný maticový komplet vertikálnych pohybových skrutiek pozostáva z klietky E, v ktorej je uložená matice ll s vedením lg uzatvorená v klietke 13 vekom L 5 Klietka lg je ukončená čepom 14, pomocou ktorého je otočne uložená v pohybovej konzole l 7. Čap 14 má na svojom...

Zariadenie pre riadenie ohrevu betónu vodnou parou vo vertikálnych batériách

Načítavanie...

Číslo patentu: 259593

Dátum: 17.10.1988

Autor: Klocok Dušan

MPK: B28B 7/26

Značky: riadenie, vertikálnych, batériách, vodnou, zariadenie, betonů, párou, ohřevu

Text:

...ohrevu betónu vodnou parou vo vertikálnych batériach vyznačené tým, že pozostáva z nespojitých akčných členov na prívodu-om potrubí pary pre každú deliacu stenu alebo pre každú skupinu deliacich stien batérie, z dvoch .a viac termostatov s výhodou tepelne závislých samočinných jednopólových spínačov osadených na potrubí pre odvod kondenzátu z každej deliacej steny alebo z každej skupiny deliacich stien batérie a z prepínače prívodu...

Sústava k optickému záznamu rozmerov podzemných vertikálnych dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246026

Dátum: 15.12.1987

Autori: Guba Gustáv, Koudelka Ladislav, Fabian Peter

MPK: G01C 7/06, E21B 47/08

Značky: rozmerov, vertikálnych, optickému, sústava, dutin, záznamu, podzemných

Text:

...v inom neznázornenom prevedení umiestnený nad optickým zariadením 1. Pri prevádzke pretína úzka svetelná rovinla 3 steny 4 dutiny v úzkej svetelnej priesečnici 5, ktorá presne znázorňuje priečny profil a. tým tiež rozmery dutiny. Sú tiež známe zariadenia, ktoré súčasne rozptýleným svetlom osvetľujú steny 4 V širšom pro-hu nad .alebo pod zariadením 1, napr. v úsekoch 4 a, 4 h, 41, 4 d. Tak sa okrem rozmerov ziska tiež pohľadový obraz dutiny...

Zariadenie na spínanie vertikálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252708

Dátum: 15.10.1987

Autori: Petráš Ivan, Zajac Jozef

MPK: B28B 5/04, B28B 7/26

Značky: spínanie, vertikálnych, foriem, zariadenie

Text:

...ramená hriadelov.Dve susedné formy 1, 14, opatrené dnami 2 sú uložené na podvozkoch 13. Panel sa odlieva z betónovej zmesi v priestore ohraničenom formami 1, 14 a dnom 2. Na spodnej strane formy 1 je v ložiskách 10 uložený hriadel 9, ktorý je opatrený palcom 17 a v ložiskách 5 výkyvne okolo čapu 4 spojovací článok 3. Spojovací článok 3 tak, ako je znázornený nia priložených obrázkoch pozostáva z dvoch dielov, z ktorých predný diel má tvar...

Zariadenie pre odformovanie vertikálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237869

Dátum: 15.03.1987

Autori: Halaj Martin, Harach Igor

MPK: B28B 7/26

Značky: vertikálnych, zariadenie, odformovanie, foriem

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre odformovanie vertikálnych foriem je určené k manipulácii s vertikálnymi formami a k odformovaniu stavebných prvkov pri výrobe vo vertikálnej batérii. Na priečne odklopnej páke tohto zariadenia pre odformovanie je umiestnená oporná kladka, odvaľujúca sa vo vedení, ktoré je súčasťou páky priečne odklopnej a pozdĺžne posuvnej. Vedenie má tvar obecnej krivky, čo má za následok, že páky vykonávajú viazaný pohyb a ich čeľuste sa...

Vstupné a výstupné komory vertikálnych separátov-paroprihrievačov pre atomové elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 248987

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kozolka Ľudovít

MPK: F16J 13/02, F22B 37/26

Značky: elektrárne, separátov-paroprihrievačov, atomové, vstupné, vertikálnych, komory, výstupné

Text:

...prítlačná príruba sú pevne spojené skrutkąami.Výhody vynálezu spočívajú V tom, že sa skráti dĺžka komory a tým sa zlepší prístupnosť k rozvádzacím rúrkam.Ďalej sa zníži hmotnost a prácnosiĺ celej komory, ako aj tesniace účinky.Na pripojených výkresoch na obr. 1 je znázornený celkový pohľad na separátor- paroprihrievuač, obr. 2 znázorňuje vstupnú i výstupnú komoru v reze podľa vynálezu, obr. 3 je čelný pohľad na vstupnú i Výstupnú komoru podľa...

Zariadenie pre uvolnenie zopnutých vertikálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248553

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/26, B28B 7/24

Značky: zopnutých, uvolnenie, foriem, zariadenie, vertikálnych

Text:

...3. V čase uvoľňovania zopnutých noriem nad formami l a g sa nachádza rám lg odformovacieho vozíka, v ktorom sú umiestnené prvky zariadenia pre uvoľnenie zopnutých foriem,hydraulický valec ll, uhlová páka § uložená v domci 2,tiahlo 1 s oválnym otvorom §. Na ráme lg je v čape li uložená podpierka ll dosadajúca guľovou plochou l§na hornúčasť vertikálnej formy l.Pri uvolnovani zopnutých foriem obsluha najprv spustí dole opierku lg a v tejto...

Zariadenie pre zabezpečenie a uvolnenie spínania vertikálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248552

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rusko Milan

MPK: B28B 7/24, B28B 7/26

Značky: uvolnenie, foriem, zariadenie, zabezpečenie, vertikálnych, spínania

Text:

...vertikálnej forme l je umiestnený spinaci mechanizmus 1 e klinom 5, vedeniu 2 a zabezpečovací mechanizmus, po-l zostávajúci z palca Q, páky 1, ramena §, pružiny Q, ložiska lg a čapu ll, na ktorom je celý mechanizmus uložený. Pružina3 pritláča páku 1 na doraz lg a tak drží mechanizmus v zabez pečovacej polohe.Na vertikálnej forme g .je umiestnený držiak ll, v ktorom je uložená rameno J.6 s nose li, uloženým na čape 22 a držaným v pracovnej...