Patenty so značkou «vertikálních»

Zařízení pro manipulaci s tyčovým materiálem při kování na vertikálních kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269388

Dátum: 11.04.1990

Autor: Krmášek Ludvík

MPK: B21K 27/02

Značky: manipulaci, kovacích, kovaní, zařízení, tyčovým, vertikálních, strojích, materiálem

Text:

...g kovaoího stroje 1.Kolejnice 3 je ulołens na třech stojinách ąl, upevněných na podleze 3 a jedné konzole 33, upevněné na kovacím stroji 1. Vozík 1 sestává z konzoly 39, na jejíž boční stěně jsou uložena kolečka 3 a upevňovací čep gg. Na hornístěně konzoly 32 je uložen vertikální nosič 31. opatřený průchozím válcovým otvorem 31, do kterého zasahuje zarážkà 32, uložená posuvné na horní stěně konzoly gg a opatřená vertikálne uloženým válcem...

Dělicí stěna ochranného povalu pro hloubení vertikálních důlních jámových děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267837

Dátum: 12.02.1990

Autori: Renner Jaroslav, Gavor Milan, Winkler Rudolf

MPK: E21D 7/00

Značky: stěna, dělicí, důlních, hloubení, povalu, jámových, vertikálních, ochranného

Text:

...lontdže a demontáže, čínž se pozitivně ovlivní kapacita těžby jinou. Dělící stěna se vyznačuje při své konstrukční jednoduchosti vysokou spolehlivostí ochrany před padajícíli předměty, nebot její lana učinkují v režimu tahu oproti dosavadnín tuhý konstrukcí dčlících stčn, které jsou naaáhdny naNa pripojených výkresech je scheaaticky znázornäno příkladué provedení dělící stěny ochranného povalu podle vynálezu po jejín vybudovdní V jňuě. Obr. 1...

Chladicí zařízení oleje závěsného valivého ložiska vertikálních elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266431

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nims Luboš, Berkovský Oldřich

MPK: H02K 5/20, H02K 9/04

Značky: závěsného, zařízení, ložiska, oleje, vertikálních, chladicí, strojů, elektrických, valivého

Text:

...jejichž horní konce jsou vyüstěny pod ventilátorem ložiska a jejich dolní konce nad hlavním ventilátorem stroje. Nosnáf stěna hlavního ventilátoru. je opatřena radiálními otvory, jejichž celkový průřez se alespoň rovná souětu průřezů svislých trubek.Chladicím zařízením podle vynálezu je při zmenšení objemu olejové nádoby dosaženo nejméně stejné původní teplosměnné plochy, která je potřebné k odvodu ztrátového tepla z olejové lázně. Ke zvýšení...

Zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 265711

Dátum: 14.11.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: horizontálních, okolí, měření, vertikálních, důlních, zapojení, konvergencí

Text:

...umístěnou mimo vlastní teleskop, rovnoběžně s ním. Prevodové kolo a další částí převodového mechanismu jsou spojeny s pevnou částí teleskopu a současně z celým polygonovým nosníkem. Snímací tyč je pevné spojena z pohyblivým sloupemVýhody zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlníchděl podle vynálezu spočívají zejména V možnosti měření posunu stěn vertikálních důlníchděl ve dvou bodech na jedné spojnici nebo...

Zařízení pro zvedání kovacího nářadí, zejména u vertikálních kovacích lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265299

Dátum: 13.10.1989

Autori: Schiffner Jaroslav, Křiščin Zdeněk

MPK: B21J 13/08

Značky: zejména, zvedání, nářadí, lisů, zařízení, kovacích, kovacího, vertikálních

Text:

...uložený àuvně na vodících sloupech, upevněných k přírubě ovládacího ústrojí.2 265299 Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že s přírubou ovládacího ústrojí je pevně spojen držák s volně otočné uloženou vod(udadkou uspořádanou kolmo a tečně k volně otočným kladkám pohyblivého držáku, se kterým je propojena zvedacím řetězem, jehož jeden konec je upevněn k přírubě ovládacího ústrojí.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočívá v...

Uzel svařovaného spoje protínajících se vertikálních a horizontálních částí skořepinové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260959

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novikov Valerij, Laktjunkin Viktor, Barabanov Nikolaj

MPK: B63B 9/00

Značky: protínajících, částí, skořepinové, spoje, konstrukce, horizontálních, svařovaného, vertikálních

Text:

...15.Ysen paöoraew cneymmm o 6 pasoM.BepTHKanbHHe ycHnHn (cm. cwpenxn Ha ®HP.3, sosuuxamąne npú oöpamnon Hsrnöe Hancmpoňnn 3 y ee xouuon, ónaroapa Hannqum npopeseñ nocnpnnuuamrcs Ha fynaneuun ow nanyöm 2, H, TBM camum, BOSHHKammHe Hanpnmenux paccocpenowauH~ aamwcs no sceny cnapnony yqacrxy.Sro Hsoöperenne nosaonaem HOBHCHTB Hp 0 HHOCTLH Hagexnocwn coenaennn nyTeM YMEHBMQHHH noxanbuux Hanpaxenuä B Mecwax nepeceuenna nepecexammncn cy~1....

Vedení pro uložení vertikálních válců univerzální stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242664

Dátum: 01.04.1988

Autori: Grmela Vladimír, Prokopec Ladislav, Valenta Vítizslav

MPK: B21B 31/00

Značky: vedení, válců, uložení, univerzální, stolice, vertikálních

Text:

...z vedení a potom ji vyjmout vertikálním směrem, anebo spolu s horizontálními válci současně v jednom bloku vybudovat v horizontálním směru, aniž by veuení kazety vertikälního válce působilo potíže při vybudování. n Totéž platí pro zabudování nových válců do stolice.Na připojenám výkresu je znázorněn příklad vedení pro uložení vertikálních válců univerzální stolice podle vynálezu v řezu vedeném rovnoběžně s osou vertikálního válce a kolmo...

Zařízení pro přeskupování horizontální řady válcovitých forem, zejména forem obsahujících odlitek kontaktní čočky, vedených v horizontálním žlabu do vertikálních trubicových zásobníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253212

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, forem, čočky, vedených, horizontálním, trubicových, zařízení, válcovitých, přeskupování, vertikálních, řady, horizontální, žlabu, zásobníku, obsahujících, zejména, odlitek

Text:

...pevný doraz, s výhodou polokruhový. Prvek pro vzájemné příblížení válcových těles může být vyhodně tvořen tažnou nebo tlačnou pružinou.Přitlačování válcových tělee může být provedeno též jinak než pomocí výkyvných táhel. Mohou být například přípevněna k jednomu konci ocelových planžet, jejichž druhý konec je pevně uložen, nebo může být vzájemné přitahování těchto těles upraveno jejich spojením pružným ocelovým páskem. který je vstup řady...

Zařízení ku geodetickému určení geometrie proudu na vertikálních strojích pro plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241805

Dátum: 15.09.1987

Autori: Havlík Josef, Daníeek Zdenik

MPK: B22D 11/18

Značky: zařízení, vertikálních, určení, odlévání, oceli, geodetickému, plynule, proudu, strojích, geometrie

Text:

...hodnotu.Dvojice záivěsů Z s olovnicemi 0, usntavená vložkou 1 v pracovním prostoru proudlu definuje »slviislou rovinu SR, novnoběžnoiu se vztažnoni ístěnou ikrystíalizátoru VS. Při urťolvání vzájemné polohy operných válllců OVslušné úrovně U svisléiho tyčoveho statívu R postupně včtou ,rprůmětyďkyvů závěsů Z podle stále steijné hrany owcelového drátu na tsitujpnici odeičĺtaicí latě lll. i Lat 1 D, ležící v horizontu teodoliťu T,...

Zařízení pro vrtání vertikálních přibírkových vývrtů při rozšiřování vertikálních důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 238217

Dátum: 01.06.1987

Autori: Štáf Václav, Hodouš Josef, Vaverka Vladimír

MPK: E21D 1/06

Značky: rozšiřování, důlních, vývrtů, přibírkových, vrtání, vertikálních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro vrtání vertikálních přibírkových vývrtů při rozšiřování vertikálních důlních děl, zejména komínů a jam pravoúhelníkového profilu, budovaných technologií hloubení s předraženým komínem s využitím projízdného pracovního povalu, na jehož spodní etáži jsou na dvou protilehlých stranách upraveny pevné držáky spočívající na pevných podpěrách a na konzole. Na pevných drážkách je pomoci spodních pojezdových vozíků suvně...

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 227966

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čermák Libor, Neumann Vladimír, Nožička Břetislav

Značky: způsob, nádrží, montáže, vertikálních, podhledů, střechy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží, vyznačující se tím, že do prostoru, ve kterém je tato montáž prováděna, se rozebíratelně připevní radiální nosníky (4) střechy, na kterých se sestaví a spojí jednotlivé plechy (6) skořepiny (5) podhledu, radiální nosníky (4) se uvolní a přemístí na horní plochu skořepiny (5) podhledu, kde se namontují.

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 227965

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nožička Břetislav, Čermák Libor, Neumann Vladimír

Značky: střechy, vertikálních, podhledů, způsob, montáže, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob montáže podhledu střechy vertikálních nádrží, vyznačující se tím, že jednotlivé plechy skořepiny podhledu se sestavují a spojují na šabloně, která je svým tvarem přizpůsobena výseči skořepiny podhledu, přičemž po zhotovení části této skořepiny se natočí její poloha vůči šabloně okolo vertikální osy střechy a pokračuje se v připojování dalších plechů skořepiny podhledu.

Zařízení pro výměnu převodovek spodního stavění válců vertikálních válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230765

Dátum: 01.04.1986

Autori: Müller Josef, Šimáček Pavel

MPK: B21B 35/12

Značky: stolic, zařízení, válců, převodovek, stavění, válcovacích, výměnu, spodního, vertikálních

Text:

...montáž e demontáž převodovek vertikálního stavění je možno využít růze ných příslušenství vlastní vertikální válcovací stolice, jakoje například kazeta s prsoovními váloi a zařízení pro výměnu ka zety.Zařízení pro výměnu převodovek epodního stavění válců ver tikálních váloovacích stolic podle vynálezu je schematicky znázorněno na obr.l-3 připojenýeh výkresů. 0 br.1 je náryený pohled e obr.2 je půdorysný pohled na zařízení pro výměna...

Zařízení pro stavění válců vertikálních válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 230764

Dátum: 01.04.1986

Autori: Šimáček Pavel, Forejt Jiří

MPK: B21B 31/12

Značky: stolic, stavění, válců, válcovacích, vertikálních, zařízení

Text:

...použít při systému pohonu vertikální válcovací stolice pomocí jednoho vertikálního motoru, zavěšeného pod hlavní vertikální převodovkou pro pohon pracovních válců, protože tento motor je situován do místa obvykle používaného pro umístění pohonu jednoho stevěcího šroubu.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro stavění válců vertikálních váloovacích stolic podle vynálezu, opatřené stavitel- nou a vyjímatelnou válcovací kazetou, kde...

Strešní konstrukce vertikálních skladovacích nádrží s napojením na plášť nádrže tupým svarem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219811

Dátum: 15.10.1985

Autori: Smolík Vladimír, Tajovský Miroslav, Vršínský Jaroslav, Nožička Břetislav, Čermák Libor

Značky: napojením, nádrží, tupým, nádrže, vertikálních, střešní, konstrukce, plášť, skladovacích, svarem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení montáže střechy a odstranění nebezpečné práce ve výšce. Střešní konstrukce je tvořena systémem radiálních nosníků, spojených s krycími plechy, které jsou opařeny na spodním obvodu podložným plechem. Podložný plech spolu s krycími plechy a s obvodovým prstencem vytváří prostor, do něhož je vložen krycí kužel, spojený s obvodovým prstencem tupým svarem. Střešní konstrukce je určena zejména pro nádrže na kryogenní...

Zařízení k vytváření mezery mezi chapačem a stehovou deskou pro průchod niti u vertikálních chapačů na šicím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218049

Dátum: 15.02.1985

Autor: Štěpánek Miloslav

Značky: vytváření, vertikálních, zařízení, mezery, stroji, průchod, chapačem, chapačů, šicím, deskou, stehovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslových šicích strojů s vertikálními chapači a to zařízení k vytvoření mezery mezi chapačem a stehovou deskou pro průchod niti, které zahrnuje výstředník otáčející se s chapačem, jehož podstata spočívá v tom, že výstředník je uložen uvnitř náhonové skříňky na náhonovém hřídeli, kolmém k hřídeli chapače.

Zařízení pro vytažení nářadí vrtné soupravy pro hloubení vertikálních důlních děl, havarované přetržením vrtné tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 217747

Dátum: 15.02.1985

Autor: Sedlář Luboš

Značky: přetržením, nářadí, zařízení, důlních, vytažení, hloubení, havarované, vrtné, soupravy, tyče, děl, vertikálních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro vytažení nářadí vrtné soupravy pro hloubení vertikálních důlních děl, havarované přetržením vrtné tyče. Zařízení sestává z nosné tyče opatřené na jedné straně připojovací přírubou a na opačné straně kruhovou deskou, ve které je upraven spirálový výřez. Šířka spirálového výřezu v blízkosti středu kruhové desky je větší než průměr havarovaného vrtného soutyčí a menší než průměr spojovací příruby soutyčí a směrem k obvodu...

Zařízení pro uvolňování nálepku ve vertikálních zásobnících a přepravních nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 217186

Dátum: 15.02.1985

Autor: Junker Richard

Značky: nádobách, nálepku, zásobnících, zařízení, uvolňování, vertikálních, přepravních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uvolňování nálepku ve vertikálních zásobnících a přepravních nádobách, které sestává z akumulátoru vzduchu a z trysky, přesahující do zásobníku, a ovládané po mocí uzavírací pružiny, opírající se o opěrku, přitlačovanou na uzavírací klapku, pevně spojenou tyčí s pístem ovládacího válce, vyznačující se tím, že ovládací válec (16) je spojen víkem s akumulátorem (12) vzduchu, kde pro ovládání je vzduchový rozváděč (20) s přívodem (21)...

Zařízení pro montáž a demontáž kloubových vřeten vertikálních válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215652

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hrdonka Václav, Forejt Jiří, Šimáček Pavel

Značky: vřeten, zařízení, vertikálních, válcovacích, montáž, stolic, demontáž, kloubových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro montáž a demontáž kloubových vřeten vertikálních válcovacích stolic, uspořádaných ve válcovnách bloků a sochorů, válcovaných za tepla. Zařízením podle vynálezu se provádí montáž resp. demontáž obou kloubových vřeten současně, a to prostřednictvím přestavitelného stojanu, do jehož otočných podpěr se kloubová vřetena ukládají. K vertikálnímu přestavování přestavitelného stojanu se využívá zabudovaného vertikálního...

Zařízení pro tvarování fólií u vertikálních hadicových balicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224168

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hyský Miloš

Značky: tvarování, balicích, strojů, zařízení, vertikálních, fólií, hadicových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke tvarování fólií obalového materiálu u vertikálních hadicových balicích strojů, které sestává z přírub a tvarovacího límce z plastické hmoty, vyznačené tím, že horní část límce tvoří ramena (2) a kovový výměnný segment (4), připevněný k vnitřní válcové dutině (3) ramen (2), ve spodní části ramen (2( jsou kovové výměnné klopy(5a) a (5b), připevněné ke kovové vložce (1) a upínací přírubě (9), přičemž náběhové hrany klopy (5a) i (5b)...

Způsob stavby vertikálních nádrží a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214336

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vasilevskij Nikolaj

Značky: nádrží, zařízení, provádění, způsob, stavby, způsobu, tohoto, vertikálních

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení produktivity práce při stavbě nádrží. Jedná se o způsob stavby vertikálních nádrží, týkající se zejména stavby ocelových velkokapacitních nádrží, který je nejlépe znázorněn na obr. 2. Po obvodě postaveného plášťového kroužku nádrže 1, 2 se připevní patky 6, 12, nad kterými se smontuje střecha nádrže 5 a k ní se připojí tyč pojistky. Na této tyči 1 je uspořádána pojistka, sestávající z pouzdra 10 s vloženou pružinou 9,...