Patenty so značkou «ventilátory»

Navádzací štít, najmä na radiálne ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5609

Dátum: 08.11.2010

Autori: Fojtík Oldřich, Nešpor Zdeněk

MPK: F04D 29/00, F24F 5/00

Značky: radiálně, ventilátory, štít, navádzací, najmä

Text:

...konkrétnych uskutočnení v žiadnom prípade neobmedzujú rozsah ochrany uvedený v definícii, ale len objasňujú podstatu technického riesenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVentilačný agregát, u ktorého je navádzací štít 1 V základnom uskutočnení podľa obr. 1 pozostáva z ventilátora 2, ktorý je upevnený na pohonnom hriadeli 31 pohonnej jednotky 3, reprezentovanej v tomto prípade hnacou remenicou. Ventilátor 2 je tvorený rotorom 2...

Vyhrievaná lopatka pre vrtule, ventilátory a podobné

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5721

Dátum: 14.02.2007

Autori: Fieni Cesare, Melloni Alfredo

MPK: F04D 29/58, B64D 15/00

Značky: vrtule, vyhrievaná, lopatka, podobně, ventilátory

Text:

...na zabránenie namŕzania. Vyhrievacie články sú upravene ako vykurovacie podložky v blízkosti povrchu, toznamená pod vonkajším povrchom lopatky.Hlavná úloha predkladaneho vynálezu je vytvorenie lopatky pre ventilátory, motorydúchadiel alebo podobné, ktorá je vhodná napoužitie pri nízkych teplotách a môže sa rovnomerne vyhrievať V podstate po celkovom povrchu, a sice pri jednoduchej, relatívne lahko uskutočniteľnej, bezpečnej ako aj relativne...

Vyrovnávač prúdenia pre axiálne ventilátory, najmä pre klimatizačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5316

Dátum: 09.01.2007

Autori: Dalla Zuanna Andrea, Lazzarato Moreno, Michieli Stefano, Grigoletto Giuliano

MPK: F04D 29/40, F04D 25/02

Značky: systém, axiálně, najmä, vyrovnávač, prúdenia, ventilátory, klimatizačný

Text:

...pre kontrolované0020 Pre tieto klimatízačné jednotky je preto nevyhnutné získať prúd vzduchu, ktorý je koncentrovaný tak, ako je to len možné, že celý prúd generovaný axiálnym ventilátorom sa dostane do nižších vrstiev chladeného objemu, redukovať recirkulácie azlepšiť distribúciuchladu, vyrovnať prúd najmä horizontálne a vrstviť prúd vertikálne.0021 Ďalší problémom týchto klimatizačných jednotiek s axiálnym ventilátorom s klesajúcim...

Zámok na klapky zatvárajúce dymovod, ventilátory a strešné okná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2506

Dátum: 12.06.2000

Autori: Dupuy Claude, Rothgangl Erhard

MPK: E05B 47/00

Značky: strešné, klapky, ventilátory, zámok, zatvárajúce, dymovod, okna

Text:

...g umíestnenej posuvná v pozdĺžnych otvoroch v bočných ramenách vedenia it.Pevný nepohyblívý rám 2 je vybavený nosnikom g lobr. 2/ umiestneným pod vedením g a dvomadržiakmi Ľ) umiestnenými pod svornikmi 3 . Každý z držiakov 10 lobr. 5/ má v čelnej stene pozdlžny otvor a v hornej časti dve vodiace plochy prijimajúce svornik 3 . K čelnej stene držiaka 1) vybaveného otvorom je pripevnená zarážka tt v tvare dvoch žliabkov situovaných navzájom...

Absorpční tlumič hluku pro ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262913

Dátum: 11.04.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01N 1/04, F01N 1/10

Značky: hluku, ventilátory, absorpční, tlumič

Text:

...průchozím tělesem Ž. Úhlopříčná spojnice Svnitřní hrany lg, v místě spojení výstupního průchozího tělesa lse vstupním průchozím tělesem Q, s vnější hranou lg výstupní strany vnějšího absorpčního členu 2, svírá s vnitřní stěnou 1 výstupního průohozího tělesa l úhel ďrl. První vnitřní stěna Qvstupního průchozího tělesa Q se od první hrany lg vstupního O zužuj eotvoru A vstupního průchozího tělesa 2 směrem k ose a s rovinou 3, kolmou na osu Q a...

Automatická optimalizace spotřeby energie u sušicích zařízení s ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 252056

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jiřík Jaromír, Vondrouš Jan, Erban Petr

MPK: G05D 23/19

Značky: spotřeby, automatická, energie, ventilátory, sušících, optimalizace, zařízení

Text:

...je získána převodníkem frekvence - napětí 1. Rychlost rámu 1 je zadávána ručně tlačítky nebo jednotkou ll ručního řízení rychlosti přes regulátor pohonu lg a poháněoí motor lg Při nulové rychlosti rámu 1 je frekvenční měnič Q a regulátor 5 výstupní vlhkosti blokován synchronizačním kontaktom lg. Rám je výhříván párou, která je přiváděna přes ruční parní ventil lg do rámu 1 a její kondenzát je z rámu odváděn přes odváděč kondenzátu 2. .Sled...

Zařízení k nouzovému sepnutí třecí spojky, zejména pro chladící ventilátory spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227554

Dátum: 01.06.1986

Autori: Šamberger Miloš, Schwaller Ivo

Značky: spojky, spalovacích, motorů, zařízení, třecí, chladicí, ventilátory, sepnutí, zejména, nouzovému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nouzovému sepnutí třecí spojky, zejména pro chladicí ventilátory spalovacích motorů ovládané automaticky dle teplotního stavu motoru, přičemž třecí kotouč je k hnací nebo hnané části spojky připevněn minimálně třemi šrouby, vyznačené tím, že šrouby (5) jsou opatřeny demontovatelnou axiální zarážkou, která dosedá na hnací část (1) nebo hnanou část (2) spojky ze strany přilehlé k třecímu kotouči (3).

Zařízení k vymezování vůle třecí spojky, zejména pro chladicí ventilátory spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219848

Dátum: 15.10.1985

Autori: Schwaller Ivo, Šamberger Miloš

Značky: třecí, vymezování, vůle, chladicí, motorů, zařízení, spalovacích, spojky, ventilátory, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém vymezování vůle třecí spojky chladicího ventilátoru, kde třecí spojka je zapínána a vypínána podle teplotního stavu motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi třecím kotoučem a hnací nebo hnanou částí spojky, se kterou je třecí kotouč rozebíratelně spojen, jsou uspořádány podložky přečnívající svými okraji přes vnější průměr třecího kotouče. Vynález je využitelný u...