Patenty so značkou «ventilátoru»

Zapojení pokojového termostatu pro řízení otáček ventilátoru akumulačních kamen

Načítavanie...

Číslo patentu: 270688

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: H05B 1/02

Značky: otáček, termostatu, zapojení, akumulačních, pokojového, kamen, řízení, ventilátoru

Text:

...vinutí síľĺavého tranalormátoru 2. Záporný vývod dlodového ueměrňovače g je spojen a prvním vývodem termíatoru g. s prvním vývodem rezíetoru Ľ teplotní zpětné vazbry a e prvním vývodem druhého děllčového reziatoru 1. Kladný výstup dlodového usměr~ říovače g je spojen ne druhým vývodem poměrového rezístoru i. se druhým vývodem koiektorováho rezíatoru g. se druhým vývodem prvního děilčováho rezístoru Š. se druhým vývodem emitorováho reziotoru 33...

Zařízení pro indikaci počátku pulsací ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268874

Dátum: 11.04.1990

Autor: Vitáček Jiří

MPK: F04D 29/66

Značky: ventilátoru, počátku, zařízení, pulsací, indikaci

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že uvnitř kontrolní komory je upraven vysílač,oddelený índikační memhránou od příjímače, uspořádaneho vně kontrolní komory s spojeného s registračním zařízením. Podle výhodného provedení je vysílač tvořen svetelným zdrojem a přijímač je tvořen snímačom světla.Hlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že je spolehlivá a jednoduché,výrobné levné a v případě potřeby se obejde i bez...

Odklápěcí mechanismus ventilátoru a ucpávky průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268605

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kříž Ivan

MPK: F27B 9/30

Značky: ucpávky, odklápěcí, mechanismus, průmyslové, ventilátoru

Text:

...je opatřena isolací §, je usazeno levé vodítko ll ukončené prvním náběhem 15 a, dále pravé vodítko lg ukončené druhým náběhem 15 b a mezitěmito dvěma náběhy 15 a, 15 b je střední vodítko ll, ukončené nahoře obloukovou vo dicí částí lg. Střední vodítko má U-profil. V levém vodítku li je uložena oběžná kladka lg, která je otočně upevněna na kostře 3 odklápěcího mechanismu. Na střednímyodítku ll je uložena středová kladka ll, také otočně...

Těsnění mezi oběžným kolem a sacím hrdlem radiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264356

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/16

Značky: radiálního, oběžným, sacím, kolem, těsnění, ventilátoru, hrdlem

Text:

...jeho odtržení od stěny v místě rotujícího kuželového prstence a krycí desky oběžného kola. Zsnedbatelné není ani to, že kuželové prstence těsnění jsou vytvořeny ze slabšího plechu než krycí deska oběžného kola,což zvyšuje provozní spolehlivost při nahodilém styku rotu~ jící a statické části kuželového těsnění.Na přípojených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení pod 1 evynálezu. Na obr. 1. je v kolmém řezu kuželový prstenec...

Disk oběžného kola ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263052

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kovařík Oskar, Šumera Josef, Jareš František, Červenka Karel, Němeček Miloslav

MPK: F04D 29/28

Značky: oběžného, ventilátoru

Text:

...lehké konatrukci. spodního kotouče s lopatkováním, který tak může být snadno výměnný. Nosný kotouč může být i litý, takže jeho homogeni ta příznivě ovlivní rovnoměrnost trvalých deformscí a vyvá~ženost kola. Kromě toho je toto řešení technologicky výhodně .Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkresu,kde na obr. 1 je řez diskem.Disk oběžného kola ł ventilátoru sestává z nosného kotouče g s nábojem Q nasazeným na hřídeli 1 a ze...

Regulační zařízení vícestupňového radiálního ventilátoru s rozváděcími lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262858

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/46

Značky: rozváděcími, regulační, radiálního, ventilátoru, zařízení, vícestupňového, lopatkami

Text:

...a jsou v radíálním směru kratší než netáčivé rozváděcí lopatky.Obvodová složka rychlosti vstupujícího vzduchu se tím vytváří u každého stupně, takže ekonomíčnost ventilátoru je podstatne vyšší než u vícestupňového ventilátoru pouze se vstupní regulací. Mezílehlé uspořádání rozváděcích lopetek pevných a natáčívých přispívá ke spolehlivosti e tuhosti regulačního zařízení.Na připojených výkresoch je schemstíckyznázorněn příklsd provedení...

Zařízení pro určení klasifikačního pásma provozu velkých axiálních ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262802

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bašík Petr, Vitáček Jiří

MPK: G01M 7/00

Značky: určení, pásma, zařízení, klasifikačního, ventilátoru, axiálních, provozu, veľkých

Text:

...obsluzea Včasnou signalizaoí různých klasifikačních pásem provozu ventilátoru je zajištěna spolehlivost zachování jeho funkce nebo přechodu na záložní režim provozu nepřetržitě provozovaného vzduchoteohniokého systému. Odstraní se možnost vzniku havárie ventilátoru a následngch škod vzniklýchjeho výpadkem. Rovněž je zabezpečen signalízaoí jakýkoliv stav provozních teplot a teplotních rozdílů důležitýchNa obr. l je znázorněn schćmaticky...

Zapojení pro regulaci výkonu ventilátoru s dvoustranným nasáváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261903

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dlabač Jaroslav, Novotný Josef, Loukota Stanislav

MPK: G05D 17/02

Značky: nasáváním, ventilátoru, regulaci, výkonu, zapojení, dvoustranným

Text:

...žédané poloze, není třeba měnit pohon převodovek regu 1 ečníchústrojí nebo jejich převod. Hevní předností zapojení- však je že umožňuje regulaci výkonu ventilátorů s oboustran.ným nasávéním, čímž zajiäřuje snížení energetické náročnosti.Na přiloženém výkresu je znézorněno blokové scheme zapo h jení pro regulaci výkonu ventilátoru podle vynálezu.Zepojení pro regulací výkonu ventilátoru obsahuje čtyřitsnímače lg, ąg, 119 a 12 g natočení lopatek...

Zapojení pro signalizaci poruchy ovládání ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255479

Dátum: 15.03.1988

Autor: Lomoz František

MPK: G05B 23/02, G01D 1/18

Značky: ovládání, ventilátoru, poruchy, signalizaci, zapojení

Text:

...diod a diod optoelektronických vazebníoh členů umožňuje tyto stavy signalizovat dálkově, případně galvanicky odděleně.Připojený obrázek znázorňuje blokové zapojení signalizačních obvodu.Na silové obvody l zde realizované třífázovou soustavou je zapojena skupina ventilá torú g. Do silových obvodü l je zařazen převodník Ä výkonu na počet impulsů realizovaný například elektroměrem s optoelektronickým snímáním otáček. Převodnik 3 výkonu je...

Zařízení k zajištění stabilního chodu axiálních ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240882

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pletka Pavel, Bohdal Jaroslav

MPK: F01P 5/06

Značky: zajištění, chodu, axiálních, zařízení, stabilního, ventilátoru

Text:

...bez nebezpečí odtržení proudu od lopatky při nejnižších otáčkách, což je požadováno hlavně u chledících ventilátorů vzduchem chlazených spalovacích motorů při jejich startování. Zařízení je jednoduché a snad~ no vyrobitelné s možností použití i na stávajících motorech. Dovoluje využít ventilátor V oblasti maximální účinnosti. Zařízení podle vynálezu dále zlepšuje Větrání prostoru pod krytom po zastavení motorą a snižuje tak nebezpečí...

Zapojení k ochraně motoru ventilátoru přímo připojeného k odporníku elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242703

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kanianský Stanislav, Tomašovič Milan

MPK: H02H 7/08

Značky: ventilátoru, přímo, zapojení, motorů, odporníku, lokomotívy, elektrické, připojeného, ochraně

Text:

...odporníku. lezi kontakt rozdílováho proudového relé a ochranná obvody je zařazen zpoždovací člen.Za predpokladu jednoznačne určené otáčkově momentové charakteristiky ventilátoru, což je pri stálém, neměnnóm uspořádání ventileční soustavy vždy splněno, existuje přiřazená závislost pracovního chodu ventilátoru, daného otáčkemi a množství) vzduchu na proudu,protékanőho odporníke.Tato závislost existuje v celšm pracovním rozsahu, to znamend od...

Oběžné kolo axiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238161

Dátum: 01.05.1987

Autori: Sedláček František, Němec Miloslav, Chotěborský Václav, Koňák Antonín

MPK: F04D 29/32

Značky: axiálního, ventilátoru, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oběžného kola axiálního ventilátoru vytvořeného jako svařenec. Úkolem vynálezu je zvýšit dynamickou odolnost oběžného kola proti kmitavému napětí, které je působeno zbytkovou nevyvážeností rotoru, nesymetrickým prouděním, vlivem úplavů za nosnými prvky průtokové části ventilátoru a podobně. Úkol je vyřešen tím, že na spojovacím členu (2) je vytvořena alespoň jedna kompenzační vlna (3, 4), přičemž lopatky jsou přivařeny k...

Náboj oběžného kola přetlakového ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238158

Dátum: 01.05.1987

Autori: Koňák Antonín, Chotěborský Václav

MPK: F04D 29/32

Značky: oběžného, náboj, přetlakového, ventilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přetlakových ventilátorů, zejména pro mokré i suché chladiče a pro místní větrání. Úkolem vynálezu je upravit náboj oběžného kola tak, aby podélné osy lopatek bylo možno vychýlit vůči ose rotace a individuálně seřizovat sklon každé lopatky do potřebného úhlu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že náboj oběžného kola přetlakového ventilátoru, sestávající z nosného kotouče, opatřeného středovýmí otvory pro upevnění k unášeči má...

Vzduchovod dvou vysokotlakých ventilátorů fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250132

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23L 13/00

Značky: vzduchovod, ventilátoru, vysokotlakých, reaktoru, fluidního

Text:

...nepracujícího ventilátoru pak nastane roztočení jeho oběžného kola V opačném smyslu pracovních otáček, a V případě potřeby nelze jej uvést do provozu. sou známa zařízení, kde klapka reguluje proudění ve dvou větvích, přičemž je nuceně přestavována do různé polohy. Toto zařízení se např. používá při rozdělování směsi vzduchu a uhelného prášku do jednotlivých hořákových Skříní. Nelze jej však použít pro automatické vymeznování prouduvzduchu...

Zapojení pro blokování zpětného chodu ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249824

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šichnárek František

MPK: C21B 9/10

Značky: chodu, blokování, zpětného, ventilátoru, zapojení

Text:

...ventilátoru přivádějícího apalovaoí vzduch do.keramického hořáku ohřívače vyeokopecního větru, který je opatřen kromě dalších prvků studenovětrné a horkovětrné armatury servomotoricky ovládenými šoupátky ovládajícími vstup studeného větru do ohřívače a přívod spalovacího vzduchu do keramického hořáku a podstata vynálezu spočívá v tom, že k hřídeli.venti 1 átoru keramického hořáku ohřívače větru je Připojen elektrický sníw mač zpětných otáček...

Nosný hřídel oběžného kola ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234458

Dátum: 01.03.1987

Autori: Polanský Petr, Chotěborský Václav

MPK: F04D 29/04

Značky: hřídel, ventilátoru, nosný, oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uložení oběžných kol průmyslových ventilátorů na nosných hřídelích a jeho cílem je usnadnění demontážních a montážních prací při výměně oběžného kola. Nosný hřídel oběžného kola ventilátoru sestává podle tohoto vynálezu ze dvou souosých čepů, opatřených přírubami pro připojení k tělesu oběžného kola. V jednom z čepů je dutina pro nasunutí středícího výstupku na protějším čepu. Pro usnadnění demontáže je do uvedené dutiny zaveden...

Třecí spojka chladícího ventilátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237602

Dátum: 16.02.1987

Autori: Schwaller Ivo, Šamberger Miloš

MPK: F01P 5/04

Značky: motorů, spojka, chladicího, třecí, spalovacích, ventilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém zjednodušeného a spolehlivého přenosu hnacího momentu z hřídele na axiálně posuvnou součást třecí spojky chladicího ventilátoru, kde třecí spojka je zapínána a vypínána podle teplotního stavu motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hnací přítlačná část třecí spojky chladicího ventilátoru, ovládaná podle teplotního stavu motoru,je tvořena převodovým dílem trvale poháněným od...

Uspořádání souosého hydropohonu vrtule ventilátoru chladicí soustavy samohybných pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235147

Dátum: 15.02.1987

Autor: Vancl Antonín

Značky: soustavy, samohybných, strojů, hydropohonu, uspořádání, chladicí, souosého, vrtule, ventilátoru, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání hydropohonu vrtule ventilátoru chladicí soustavy samohybných pracovních strojů, zejména zemních a stavebních větších typorozměrů, kde řeší zkrácení stavební délky chladiče a snížení hlučnosti. Uvedeného výsledku se dosáhne tím, že hydromotor pohonu vrtule, pevně uchycený k víku, v němž je otočně, pomocí přírubového čepu, uložena vrtule s dutým nábojem, je umístěn v dutině pouzdra chladiče, které je překrýváno nábojem...

Zapojení třífázového asynchronního elektromotoru pro pohon ventilátoru chladiče spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232386

Dátum: 01.01.1987

Autor: Šimon Josef

MPK: F01P 5/02

Značky: elektromotorů, spalovacího, chladiče, zapojení, motorů, třífázového, ventilátoru, pohon, asynchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení třífázového asynchronního elektromotoru pro pohon ventilátoru chladiče spalovacího motoru osobních automobilů používající třífázového alternátoru jako zdroje elektrického proudu. Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko je připojen na střídavý proud třífázového alternátoru před usměrňovacími diodami, čímž se sníží jejich zatížení a zvýší se účinnost celé soustavy.

Ovládací mechanizmus lopatek, zejména vstupního regulačního ústrojí ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233132

Dátum: 01.01.1987

Autori: Chotěborský Václav, Dudek Josef

MPK: F04D 29/56

Značky: ústrojí, vstupního, ovládací, regulačního, ventilátoru, lopatek, mechanizmus, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nový ovládací mechanismus lopatek vstupního regulačního ústrojí ventilátorů pomocí ozubených převodů umístěných v jádře regulačního ústrojí a ovládaných prostřednictvím čepu jedné regulační lopatky nebo ovládací trubkou vedenou v podélné ose ventilátoru. Ovládací ústrojí podle vynálezu má uplatnění zejména ve vzduchotechnice pro jadernou energetiku.

Dělená skříň axiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233092

Dátum: 01.01.1987

Autori: Zikmund Danuš, Dudek Josef

MPK: F04D 29/40

Značky: axiálního, ventilátoru, delená, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uchycení jádra skříně s rozváděcími lopatkami v dělené skříni axiálního ventilátoru tak, že je lze snadným způsobem vyjmout. Jádro skříně je svými pevnými rozváděcími lopatkami, přiléhajícími k horní části dělené skříně, pevně spojeno, takže odejmutím této horní části dělené skříně se odejme i jádro skříně s rozváděcími lopatkami, tvořícími spolu jeden nerozebíratelný celek. Další alternativou je, že dělená skříň axiálního...

Zařízení na opalování lopatek oběžného kola ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233952

Dátum: 01.12.1986

Autori: Košťál Jiří, Peterka Bohumil, Němec Miloslav, Knot Miroslav, Novák Václav, Sekal Miroslav

MPK: B23K 7/10

Značky: opalování, lopatek, oběžného, ventilátoru, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na opalování lopatek oběžného kola ventilátoru je opatřeno hydraulickým pohonem příčného posuvu hořáku a dalším hydraulickým pohonem pro otáčení oběžného kola ventilátoru. Oba hydraulické válce s vlastními hydraulickými jednotkami jsou nezávisle ovládány řídící skříní spojenou s pístní tyčí hydraulického válce pro posuv držáku hořáku s podpěrným hrotem. Toto uspořádání zajišťuje plynulou regulaci přítlačné síly na podpěrný hrot podle...

Způsob určení přesného objemového průtoku větru hlavního důlního ventilátoru a integrální sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234095

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: určení, přesného, sonda, provádění, větru, způsobu, způsob, průtoku, ventilátoru, důlního, tohoto, integrální, objemového, hlavního

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na přetlakové straně hlavního důlního ventilátoru stanoví dvě roviny průřezů na obou koncích difuzoru nebo tlumiče a v nich se měří celkový tlak ventilátoru integrálními sondami, načež se z naměřených celkových tlaků, zmenšených o ztrátové rozdíly úměrné velikostem dopravovaných průtoků mezi oběma místy měření, stanoví rozdíl celkového tlaku, který odpovídá výhradně příslušnému objemovému průtoku,...

Zařízení k ovládání třecí spojky chladicího ventilátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231740

Dátum: 15.07.1986

Autori: Schwaller Ivo, Šamberger Miloš

MPK: F01P 7/00

Značky: spojky, spalovacích, třecí, chladicího, ventilátoru, zařízení, ovládání, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém obtížného těsnění mezi rotační a pevnou součástí tlakové ovládací komory. Podstata vynálezu spočívá v tom, že všechny součásti tvořící tlakovou komoru pro ovládání třecí spojky chladícího ventilátoru jsou neotočné, přičemž jedna z těchto součástí je axiálně posuvná a je v dotyku s ložiskem spojky buď přímo nebo prostřednictvím tlačných členů. Přitom tlaková ovládací komora může...

Hydraulický systém natáčení lopatek ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228377

Dátum: 15.06.1986

Autor: Míka Josef

Značky: ventilátoru, natáčení, systém, lopatek, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický systém natáčení lopatek ventilátorů pro vzduchem chlazené výměníky umožňuje automatickou regulaci množství chladicího vzduchu v závislosti na teplotě chlazeného média. Vlastní systém se skládá z hydraulického válce a čidla propojených vzájemně trubičkou, přičemž se objem hydraulické kapaliny v systému mění podle teploty čidla a z hydraulického válce se vysunuje píst, který působí na mechanismus natáčení lopatek ventilátoru. Systém...

Zapojení k ovládání chladicího ventilátoru spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231665

Dátum: 01.05.1986

Autor: Schwaller Ivo

MPK: F01P 7/00

Značky: zapojení, ventilátoru, chladicího, ovládání, motorů, spalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru chlazení spalovacích motorů a řeší problém zajištění činnosti chladícího ventilátoru, který je použít nejen ke chlazení motoru, ale i pro chlazení plnícího vzduchu, nebo kondenzátoru klimatizační soustavy, případně obojího, kdykoliv alespoň jedna ze sledovaných veličin přesáhne danou hodnotu a to bez ohledu na okamžité hodnoty zbývajících veličin. Podstata zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že paralelně ke spínači...

Jiskrově bezpečný tlakový snímač především pro kontrolu chodu ventilátorů separátního větrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 222850

Dátum: 15.03.1986

Autori: Káňa Josef, Dvořák Erich

Značky: ventilátoru, chodu, bezpečný, kontrolu, větrání, separátního, snímač, především, tlakový, jiskrově

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je jiskrově bezpečný tlakový snímač pro kontrolu chodu ventilátorů separátního větrání v plynujících uhelných dolech. Sestává z předního víka (1) opatřeného prvním nátrubkem (5) a zadního víka (2) opatřeného druhým nátrubkem (6), mezi které je sevřena membrána (4), na které je upevněn terč s hřídelkou (9) procházející stěnou zadního víka (2) do prostoru svorkovnice (10) ložiskem (11), přičemž hřídelka (9) se opírá na...

Zvedací zařízení, zejména pro montáž a demontáž lutnových ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229463

Dátum: 01.03.1986

Autori: Černej Jozef, Voltr Stanislav, Roček Jaroslav, Konečný Luboš

MPK: B66F 9/06, E21F 13/00

Značky: ventilátoru, demontáž, montáž, zařízení, zejména, zvedací, lutnových

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zvedací zařízení, zejména pro montáž a demontáž lutnových ventilátorů, sestávající z kolejového podvozku, rámu, teleskopického vedení a hydraulického válce a agregátu. Na rámu uloženém na kolejovém podvozku je uchycena točna, k jejímuž hornímu otočnému dílu jsou připojena dvě korýtková vedení. V korýtkových vedeních pojíždějí kladičky uchycené ke vzpěrám, připevněným k posuvnému dílu. Na jednom konci posuvného dílu je...

Kapalinové ovládací zařízení, zejména pro třecí spojky chladicích ventilátorů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228813

Dátum: 01.01.1986

Autor: Schwaler Ivo

MPK: F16D 25/14

Značky: motorů, spojky, třecí, chladicích, zařízení, spalovacích, ventilátoru, ovládací, zejména, kapalinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru kapalinových ovládacích zařízení třecích spojek a řeší problém dokonalého odvzdušnění tlakové ovládací kapaliny, čímž se zrychluje spínání a rozpínání spojek. Vynálezem je uvedené zařízení i zjednodušeno. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v přívodním vedení k pracovní komoře je uspořádán jednosedlový ventil, který má v otevřené poloze větší průtočný průřez než je nejmenší průtočný průřez v odpadním vedení, které je na...

Zařízení na pohon a bezztrátovou stupňovitou regulaci výkonu ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220508

Dátum: 15.11.1985

Autor: Piskáček Luboš

Značky: bezztrátovou, regulaci, výkonu, ventilátoru, zařízení, stupňovitou, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešit zařízení na pohon ventilátoru s možností bezztrátové stupňovité regulace jeho výkonu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že mezi každý z nejméně dvou elektromotorů o nestejném výkonu a oběžné kolo ventilátoru je vždy vřazena otočně uložená volnoběžná spojka. Každému provoznímu bodu ventilátoru odpovídají příslušné otáčky jeho oběžného kola a elektromotor o patřičných parametrech. Pro chod ventilátorů je pak podle potřeby...

Elektrické zapojení pro postupné automatické spínání elektrických motorů ventilátorů u koželužských sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 219823

Dátum: 15.10.1985

Autor: Rožanský Zbyněk

Značky: sušáren, postupné, spínání, elektrické, motorů, zapojení, automatické, ventilátoru, elektrických, koželužských

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro postupné automatické spínání elektrických motorů ventilátorů u koželužských sušáren. Vynález se týká koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Vynález řeší postupné a automatické spínání elektromotorů ventilátorů, omezuje množství ovládacích tlačítek pro každý elektrický motor ventilátoru při plynulém a postupném zatěžování elektrické sítě. Podstata vynálezu spočívá ve spínacím kontaktu připojeném do série s...

Oběžné kolo ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225451

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pospíšil Bedřich, Poláček Jiří

Značky: ventilátoru, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo ventilátoru, vyznačené tím, že jeho nosný kotouč (1) je tvořen párem vzájemně odlehlých talířů (11), v nichž jsou vytvořeny průstřihy (12) ve tvaru profilu lopatek (2), do kterých jsou lopatky (2) vetknuty.

Oběžné kolo axiálního ventilátoru pro vysoké tlakové číslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215234

Dátum: 15.10.1984

Autor: Šavrda Miloš

Značky: číslo, vysoké, oběžné, ventilátoru, tlakově, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo axiálního ventilátoru pro vysoké tlakové číslo, u něhož je snížení hydraulických ztrát dosaženo lopatkami, které jsou na náboji uspořádány navzájem přesazeně. Jejich osy leží střídavě v jedné ze dvou rovin kolmých k ose otáčení oběžného kola.

Oběžné kolo axiálního ventilátoru o malém nábojovém poměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215233

Dátum: 15.10.1984

Autor: Šavrda Miloš

Značky: poměru, oběžné, malém, nábojovém, ventilátoru, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo axiálního ventilátoru o malém nábojovém poměru, které má pro zvýšení celkového objemového průtoku překroucené lopatky dvou rozdílných délek s odlišným úhlem překroucení.

Zařízení na natáčení lopatek vstupního regulačního ústrojí proudových strojů, zejména ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216638

Dátum: 01.10.1984

Autor: Adée Antonín

Značky: proudových, regulačního, lopatek, strojů, natáčení, vstupního, zařízení, ústrojí, ventilátoru, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na natáčení lopatek vstupního regulačního ústrojí zejména ventilátorů. Hřídele regulačních lopatek jsou vyvedeny na vnější stranu pláště kde jsou spojeny s dvojicí kladek. Opásání kladek sestává z ohebných členů, připevněných k sousedícím kladkám.

Olopatkování oběžného kola axiálního přetlakového reversačního ventilátoru u sušáren usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 224322

Dátum: 01.07.1984

Autor: Onderka Zdeněk

Značky: přetlakového, axiálního, ventilátoru, usní, olopatkování, sušáren, reversačního, oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Olopatkování oběžného kola axiálního přetlakového reversačního ventilátoru, s vedle sebe o 180° pootočenými lopatkami u sušáren usní vyznačující se tím, že lopatky (1, 2) tvoří dvě oběžná kola na společném náboji, jejichž osy navzájem pootočených lopatek leží střídavě ve dvou rovinách (a, b) kolmých na osu rotace oběžného kola.