Patenty so značkou «ventilátora»

Vzduchotechnické zariadenie so samostatne riadenými klapkami a decentralizovane riadeným frekvenčným meničom ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6438

Dátum: 03.06.2013

Autori: Neuwirt Richard, Mitka Marian, Gregor Miloš

MPK: B08B 15/04, A47L 5/38, B23D 59/00...

Značky: meničom, riadenými, frekvenčným, ventilátora, samostatně, klapkami, riadeným, zariadenie, decentralizované, vzduchotechnické

Text:

...klapíek v sieti zá 55 roveň umožňuje rýchlu modifikáciu alebo jej jednoduché rozšírenie systému bez nutnosti preprogramovania. Do systému stačí len zapojiť ďalšiu zasúvaciu klapku a po spustení jeho automatickej konfigurácie tento sám správne funguje, t. j. úplne samostatne riadi otváranie i zatváranie zasúvacích klapíek a navyše optimalizuje energetickú záťaž odsávacieho systému. Správnym riadením vzduchotechnického ventilátora frekvenčným...

Axiálny ventilátor a spôsob výroby rúry ventilátora preň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20495

Dátum: 13.10.2010

Autor: Kampf Lars Verner

MPK: F04D 29/54, F04D 29/52, F04D 29/02...

Značky: axiálný, rúry, spôsob, ventilátor, preň, ventilátora, výroby

Text:

...vykázané nadbytočným následné spracovanie chrániaceproti korózii, kde toto spracovanie môže, napríklad vprípade tepelného spracovania vgalvanickom kúpeli, spôsobiť, že sa rúra ventilátora mierne zdeformuje. Súčasne je zaistené, že je minimalizované tvorenie turbulencie vprúde vzduchu okolo spájkovaného spoja a že je, za inak rovnakých podmienok, podstatne zmenšená požadovaná radiálna vôľa okolo spájkovaného spoja v tom zmysle, že je dosiahnuté...

Radiálne alebo diagonálne obežné koleso ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14035

Dátum: 12.02.2009

Autori: Bohl Katrin, Schöne Jürgen, Schneider Marc

MPK: F04D 29/28, F04D 29/16, F04D 29/68...

Značky: oběžné, koleso, radiálně, ventilátora, diagonálně

Text:

...so základovými a/alebo krycími kotúčmi realizovanými rotačne symetricky majú nielen V smere rotačnej osi,ale aj v obvodovom smere sčasti silno nerovnomemé profily rýchlosti a rozdelenia tlakov, t. j. lokálne nadmerné rýchlostné/tlakové rozsahy. Toto môže viesť k odtrhnutiam prúdov,adokonca kspätným prúdom, ktoré zas môžu spôsobiť aerodynamické straty, straty stupňaúčinnosti a tiež zvýšenie emisie hluku.0009 Základom predloženého vynálezu je...

Spôsob výroby lista vrtule ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11309

Dátum: 23.03.2005

Autori: Wilde Dirk, Anderegg Kurt

MPK: B29C 70/48, B29C 70/86, B29D 99/00...

Značky: lišta, vrtule, ventilátora, spôsob, výroby

Text:

...dutej komory, a teda ďalšie hmotnostné rozdiely medzi jednotlivými krídlami vrtule. Vníkajúca voda alebo tvorba ľadu v dutom priestore môže ďalej viesť knežiadúcim vibráciám a rezonanciám.Spojovacie švy sú naviac potenciálnymi zoslabnutými miestamištruktúry a majú sklon na vytváranie trhlín, spôsobených napríkladPre odvodňovanie sú potrebné otvory na vonkajšej strane lista vrtule. Tie sú však účinné iba pri otáčaní a môžu byť príčinou...

Integrálne horné tesnenie v konštrukcii krytu ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15775

Dátum: 18.12.2003

Autor: Nadeau Sylvain

MPK: F04D 29/16

Značky: horné, krytu, ventilátora, integrálně, tesnenie, konštrukcií

Text:

...k prstencovému pásu 22. Ako je najlepšie zobrazené na OBR. 2, je pás 22 najlepšie tvaru písmena L, majúci radiálne vybiehajúcu časť 24 a osovo prebíehajúcu časť 27. Motor 18 je pripojený ku krytu, všeobecne označenému 26. Kryt 26 zahŕňa podpemé rebrá 29, ktoré vybiehajú od telesa 34 krytu 26 k montážnej konštrukcii 19 motora. Rebrá 29 sú všeobecne priľahlé k lopatkám 20 ventilátora 12.0008 V súlade s vynálezom zahŕňa kryt 26 vylepšené...

Lopatka ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283280

Dátum: 08.04.2003

Autor: Monroe Robert

MPK: F04D 29/38

Značky: lopatka, ventilátora

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka ventilátora obsahuje základné teleso (12) majúce vonkajší koniec (20) a jemu protiľahlý vnútorný koniec (18). Základné teleso (12) má tiež nábežnú hranu (14) a zadnú stranu (16) medzi vonkajším koncom (20) a vnútorným koncom (18). Na zadnú stranu (16) telesa (12) je pripojená skupina klapkových prvkov na usmerňovanie prúdu vzduchu naprieč telesom (12). Tieto klapkové prvky obsahujú najmenej dva klapkové diely (26, 28), z ktorých prvý...

Zariadenie na odhlučnenie chladiaceho ventilátora spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2778

Dátum: 18.01.2001

Autor: Vávra Libor

MPK: F01P 11/12

Značky: zariadenie, spaľovacieho, chladiaceho, ventilátora, odhlučnenie, motora

Text:

...elementy na strane priľahlej unášaču z náboja obežného kolesa.Zariadenie na odhlučnenie chladiaceho ventilátora spaľovacieho motora podľa technického riešenia znižuje i dynamické namáhanie obežného kolesa a jeho uloženie tlmenim mechanických vibrácií a ràzov vznikajúcich v rozvodovom mechanizme, od ktorého je odoberaný hnaci moment, a v prenosovom mechaniz me. Zariadenieje jednoduché, funkčne spoľahlivé a priestorovo nenáročné.Prehľad...

Lopatkové koleso axiálneho ventilátora, zvlášť na chladenie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1138

Dátum: 08.05.1996

Autori: Polách Vladislav, Gazda Jiří, Vávra Libor

MPK: F01P 1/06, F01P 5/02

Značky: zvlášť, lopatkové, ventilátora, motorov, spalovacích, axiálneho, chladenie, koleso

Text:

...donáboja lopatkového kolesa, tak i do vnútorného obvodu zadnej rotačnej steny, ktorej vonkajší obvod je napojený na valcovitý obvodový prstenec V miestach medzi jeho predným a zadným čelom, pričom vonkajšie obvodové čelá rebier zvierajú s obvodovým valcovitým prstencom ostrý uhol.Z dôvodov vyrovnania pnutí v lopatkovom kolese je výhodné, ak je zadná rotačná stena medzi napojením vonkajších obvodových čiel rebier a valcovitým obvodovým...

Rozvádzacie i obežné koleso radiálneho ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 269507

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hlinica Ján

MPK: F04D 29/26

Značky: oběžné, ventilátora, radiálneho, rozvádzacie, koleso

Text:

...riešenia je tá, že odpadá výroba lopatiek, strihanie pozdĺžnych otvorov v kotúčoch a nitovanie lopatiek. V prelisoch s oblými prechodmi nastáva lamínárne prddenie zlepšujúce účinok sanie.Rozvádzacie i obežná kolesá podla vynálezu je možná použiť pri výrobe radiálnych ventilátorov jedno a viacstupňových, pričom vždy dvojica týchto kolies tvorí jeden stupeň.Príklad prevedenia rozvádzacieho kolesa radiálnebo ventilátora podlä vynálezu je...

Zapojenie fluidikového ventilátora pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 246868

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pavlas Jaroslav, Tóth Július

MPK: A61M 16/00

Značky: fluidikového, ventilátora, zapojenie, pľúc

Text:

...je pripojený na asistor 66 s regulátorom 13 asistora a je napájaný cez vypínač 14 asistora, alebo cez zosilňovač 63 a jednosmerný ventil 64 asistora. K výstupu VI klopného člena 50 FLIP-FLOP je paralelne pripojený zosilňovač 49 vdychu, vlnovec 47 vdychu s kapacitou 48 vdychu a výkonový zosilňovač 68 vdychu.K výstupu VII klopného člena 50, FLIP-FLDP je paralelne pripojený zosilňovač 56 s kapacitou 57 a vypínačom 16 zástupoveho dychania, ale i...

Obežné koleso tangenciálneho ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 234346

Dátum: 01.03.1987

Autor: Novysedlák Šimon

MPK: F04D 29/26

Značky: ventilátora, tangenciálneho, koleso, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Obežné koleso tangenciálneho ventilátora je vhodné najmä pre elektrické akumulačné pece. Pozostáva z lopatiek, upevnených svojimi okrajmi k čelám obežného kolesa. Riešeným problémom je zhospodárnenie jeho výroby pri zachovaní, prípadne zlepšení jeho úžitkových vlastností, čo sa dosahuje tým, že pomer dĺžky (L) obežného kolesa k jeho vonkajšiemu priemeru (D) je 4,5 až 5,5, počet lopatiek (1) je od 12 do l6 pri polomere (R) ich zakrivenia od 15...