Patenty so značkou «veľkosti»

Zariadenie na meranie veľkosti vyosenia náradia strojovej súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7271

Dátum: 03.11.2015

Autori: Cviklovič Vladimír, Galambošová Jana, Rataj Vladimír, Olejár Martin, Hrubý Dušan

MPK: G01B 11/27, G01B 5/24

Značky: veľkosti, vyosenia, meranie, strojovej, súpravy, zariadenie, náradia

Text:

...a komunikačnému modulu, pričom zariadenie je napáj ané z akumulátora.Oba konce laniek lankových snímačov sú pripojené na záves náradia strojovej sústavy v presne definovanej dĺžke. Vzdialenosť a je nameraná ľavým lankovým snímačom a vzdialenosť b je nameraná pravým lankovým snímačom. Uhol vyosenia g sa vypočíta s využitím vlastností pravouhlého trojuholníka. Výstupná veličina lankových snímačov je elektrický odpor, ktorý sa pomocou...

Spôsob prípravy vodnej suspenzie obsahujúcej beklometazón-dipropionát ako aktívnu zložku vo forme častíc veľkosti vhodnej na pľúcnu alebo nosovú inhaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288316

Dátum: 14.10.2015

Autori: Brambilla Gaetano, Malvolti Chiara, Chiesi Paolo, Garzia Raffaella, Bernini Eva

MPK: A61K 9/00, A61K 31/573, A61K 31/56...

Značky: zložku, pľúcnu, veľkosti, inhaláciu, přípravy, spôsob, vodnej, beklometazón-dipropionát, částic, formě, aktívnu, suspenzie, vhodnej, nosovú, obsahujúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vodnej suspenzie obsahujúcej beklometazón-dipropionát ako aktívnu zložku vo forme častíc veľkosti vhodnej na pľúcnu alebo nosnú inhaláciu na liečbu respiračných ochorení, pričom spôsob zahŕňa dispergovanie vodného roztoku v turboemulzifikátore, pridanie mikronizovanej aktívnej zložky do vodnej fázy, dispergovanie mikronizovaných častíc aktívnej zložky vo vodnej fáze pôsobením rýchlosti v rozsahu 2 000 až 3 000 otáčok za minútu...

Zmena veľkosti adresného priestoru súčasne s prístupom k adresným miestam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15248

Dátum: 08.11.2010

Autori: Greiner Dan, Gregg Thomas, Schmidt Donald William, Craddock David

MPK: G06F 12/10, G06F 13/28

Značky: priestoru, miestam, veľkosti, prístupom, adresným, adresného, zmena, súčasné

Text:

...zbernice do registra adries pred spustením DMA a následným dodaním týchto bitov do adresnej zbernice súčasne so spustením radiča DMA. ZLOŽENIE MPU 1 pozostávajúce zo 16 bitov vykonáva DMAEP 2 430 557 34732,- prostredníctvom DMA radiča 3 pre 8 bitov adresného priestoru 64 K cez adresnú zbernicu 2 z 20 bitov. Adresa 5 vyššieho rádu z 4 bitov zriadená programom sa blokuje v registri adries 4. Potom radič 3 generuje adresu 6 nízkeho rádu zo...

Vodné disperzie s bimodálnou distribúciou veľkosti častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11680

Dátum: 26.04.2007

Autori: Mazanek Jan, Müller Heino, Blum Harald, Dörr Sebastian

MPK: C08G 18/70, C08G 18/08, C08G 18/80...

Značky: distribúciou, bimodálnou, veľkosti, vodné, částic, disperzie

Text:

...dvoch rôznych hydroñlizovaných polyuretánových dísperzií. Hydroíilná disperzia jemných častíc sa zmieša s hydrofóbnejšou disperziou veľkých častíc a obsah pevných častíc vo výslednej bimodálnej disperzii sa následne zvýši čiastočným odstránením vody vo vákuu. Nevýhodou tohto opísaného postupu je, že je veľmi náročný a v technickom meradle je spojený s vysokýmí nákladmi.Disperzie podľa súčasného stavu techniky tým nespĺňajú všetky nároky...

Spôsob kryštalizácie s kontrolovanou distribúciou veľkosti častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 285281

Dátum: 18.09.2006

Autori: Fukushi Hiroshi, Ozawa Muneyuki, Ueda Hiroshi

MPK: C13F 1/00, B01D 9/00

Značky: spôsob, částic, distribúciou, kryštalizácie, kontrolovanou, veľkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kryštalizácie, pri ktorom sa kontroluje distribúcia veľkosti častíc a v ktorom, zatiaľ čo kryštály precipitujú vákuovou koncentračnou kryštalizáciou, teplota suspenzie sa periodicky mení nahor a nadol počas koncentrácie kryštalizačného materského lúhu (t. j. uvedenej suspenzie), pričom tento spôsob je vynikajúci, bez nedostatkov bežných metód.

Zrážaná kyselina kremičitá so špecifickou distribúciou veľkosti pórov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12596

Dátum: 14.06.2006

Autori: Uhrlandt Stefan, Wehmeier André, Stenzel Oleg, Luginsland Hans-detlef

MPK: C01B 33/193

Značky: špecifickou, zrážaná, pórov, kyselina, křemičitá, veľkosti, distribúciou

Text:

...prekvapením sa zistílo, že tieto úlohy je možné vyriešiť kyselinami kremičitými, ktoré sú bližšie definované V nasledujúcej opisnej časti, ako aj V patentových nárokoch a príkladoch uskutočnenia vynálezu.0011 Predmetom vynálezu sú zrazené kyseliny kremičité, ktoré sú vyznačené nasledujúcimi fyzikálno-chemickými parametramirelatívna šírka y distribúcie objemu pórov 4,0 až 10,0 (g mn)/ml, povrch BET 90 až 320 InZ/g,povrch CTAB 100 až 200...

Zariadenie na rotačné vystrihovanie výstrižkov definovanej geometrie a veľkosti z plošného útvaru a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11531

Dátum: 11.05.2006

Autor: Märdian Franz-josef

MPK: B26F 1/38, A61F 13/00, B26F 1/44...

Značky: plošného, zariadenie, vystrihovanie, výstrižkov, geometrie, rotačné, útvaru, použitie, definovanej, veľkosti

Text:

...naprikladobdĺžníkové alebo štvorcové výstrižky.0015 Pre dosiahnutie vyššej produktivity môžu byť strižníky a strižnicové diery tak v obvodovom smere ako i v axiálnom smere uložené na obvode nástrojových nosičov šachovnicovo prestriedané. Potom je v každej polohe otočenia nástrojových nosičov vyrábaných viacej výstrižkov.0016 Prstencové lamely pozostávajú s výhodou z ocele, ktorá je obzvlášť v oblasti strižníkov a/alebo strižnicových dier...

Použitie pimobendanu na zmenšenie veľkosti srdca u cicavcov trpiacich zlyhaním srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10782

Dátum: 19.03.2005

Autori: Daemmgen Juergen, Jöns Olaf, Kleemann Rainer

MPK: A61K 31/4166, A61K 31/4427, A61K 31/4412...

Značky: pimobendanu, použitie, trpiacich, veľkosti, zlyhaním, zmenšenie, cicavcov, srdca

Text:

...liečenia pri terapíiTerapia zlyhania srdca je tradične zameraná prevažne na symptomatíckú úľavu skôr ako naadresné vyhľadávanie základných problémov ochorenia.Problémom tvoriacím základ predloženého vynálezu bolo poskytnúť liek, ktorý umožní remodelovať veľkosť srdca scieľom zníženia rizika smrti upacientov skoronárnymi chorobami. Problémom tvoriacím základ predloženého vynálezu predovšetkým bolo poskytnúť liek, ktorý umožní znížiť veľkosť...

Integrovaný uholníkový uhlomer s displejovým zobrazením veľkosti uhlov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2166

Dátum: 07.05.1999

Autor: Radvanec František

MPK: G01D 5/244, G01B 11/26

Značky: uholníkový, veľkosti, zobrazením, integrovaný, displejovým, uhlov, uhlomer

Text:

...kalibromerov technické riešenie sa stane integrovaného uholníkového uhlomera univerzálnym meracím prístrojom a nástrojom vhodným prePrehľad obrázkov na yýkresochNa obr.1 je nákres integrovaného uholnikového uhlomera s numerickým označením dlžkových mier s vmontovaným segmentomNa obr.2 je nákres ramena A V reze s umiestnením kruhového puzdra, vybrania alebo diery a zobrazenia velkosti uhlov naobvode vnútornej strany ćiarovým kódom.Na obr.3 je...

Zariadenie na meranie veľkosti chodidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1580

Dátum: 06.08.1997

Autor: Knipping Lebrecht

MPK: A43D 1/02

Značky: veľkosti, meranie, zariadenie, chodidla

Text:

...prvok je riešený v tvare korýtka, ktoré je umiestnené vo vodiacej časti bočného posuvného vodítka, čím sa toto bočné posuvné vodítko môže priamo nastavitdo priečnej polohy. Na základe skutočnosti, že bočné posuvné vodítko je pripevnenéna pozdĺžne posúvatelnú zarážku, súčasne je možné na základe pôsobenia na korýtkový záberový prvok posunúť zarážku, za účelom merania dĺžky chodidlaNajvhodnejšie je vedenie posuvnej zarážky na...

Spôsob prípravy kyseliny 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(Z)-2-metoxyiminooctovej amorfnej až mikrokryštalickej formy do velkosti 50 mikrometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257145

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veverka Miroslav, Pek Rudolf, Stuchlík Jozef, Motáček Tomáš

MPK: C07D 277/46

Značky: spôsob, formy, amorfnej, mikrokryštalickej, veľkosti, 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(z)-2-metoxyiminooctovej, kyseliny, mikrometrov, přípravy

Text:

...teploty na teplotu okolia.Množstvo vody použitej na reakciu sa volí tak, aby došlo k vytvoreniu 5 až 60 °/o-ného roztoku sodnej alebo draselnej soli kyseliny 2- 2-chlóracetamido-4-tiazolyl - Z -Z-metoxyiminooctovej. V ktorejkoľvek fáze reakcle, s výhodou po uplynutí času pre doreagovanie, sa k reakčnej zmesi pridá vodorozpustná sol silnej alebo stredne silnej kyseliny a alkalického kovu, kovu alkalických zemin alebo amónia, ako napr....

Zapojenie riadiaceho člena pre rovnomerné delenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242321

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kalina Karel, Smrž Rudolf

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, riadiaceho, motora, rovnoměrné, kroku, zapojenie, veľkosti, člena, delenie

Text:

...vstup je pripojený výstup dekodéra 9, na vstup ktorého je pripojený výstup vratného čítača 1 D.Činnosť zapojenia je nasledovnáVýstupné impulzy impulzného generátora 13 sú cez členy logického súčtu 5, E privedené na vstupy oboch deličov 7, 8. V pripade ak na začiatku činnosti boli oba deliče vynulované, budú ich výstupné impulzy vo fáze. Na ovládač krokového motora 11 prichádzajú vl tomto prípade súčasne výstupné impulzy deliča 7, ktoré...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244967

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tchaj Vitalij Sergejevie, Rysin Nikolaj Ivanovie

MPK: H02P 5/50

Značky: uhlovej, veľkosti, rotora, závěsu, zapojenie, rychlostí, pomocou, meniča, vyhodnocovanie, fázového, otáčania

Text:

...zapojenia podľa predmetu vynálezu je, že súčasne sa získa informáciao rýchlosti V tvare šínkovo modulovaného,čísiicového, impulzneho a analógového signálu. Prevodová charakteristika je lineárna.Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia obvodu pre vyhodn-ocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fazového meniča podľa vynálezu.Zapojenie obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej...

Zapojenie na vyrovnávanie veľkostí spínaných prúdov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244313

Dátum: 15.11.1987

Autor: Blaško Vladimír

MPK: H03K 17/22

Značky: vyrovnávanie, veľkosti, spínaných, prúdov, zapojenie

Text:

...rovnakých parametrov. Výroba budiaceho transformátora predstavuje bežné operácie a cievky možno vinúť strojovo. Cast cievok možno realizovať na doske s plošnými spojmi, na ktorej je transformátor umiestnený.Na výkresoch je na obr. 1 elektrické schéma zapojenia na vyrovnávania spinanýchdíľ koimou ffa jeho os.ĺ nho tr s vinutie 1, samobudiace vinutie 2 tvorené vo N,a štlpŕci 1 D magnetického jadra budiacenormátora 17 je navinuté budiaceNa...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora z výstupného signálu fázového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252536

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sidor Karol, Gažák Lubomír, Buday Jozef, Jaško Ján

MPK: H02P 5/50

Značky: zapojenie, otáčania, uhlovej, signálu, fázového, výstupného, rotora, veľkosti, meniča, vyhodnocovanie, rychlostí

Text:

...podľa predmetu vynálezu je možné jednoducho ovplyvňovať vlastnosti zapojenia, ktoré má vlastnosti regulačného obvodu a súčasne vyžaduje menší počet aktívnych prvkov ako s použitím číslicových obvodov pri súčasnej situácii V súčiastkovej základni V ČSSR.Príklad zapojenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom obrázku.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z zového meniča 1, ktorého výstup je pripojený na vstup fázového komparátora 4,...

Zariadenie pre dvojpolohovú reguláciu veľkosti zásobnej smyčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231381

Dátum: 01.03.1987

Autor: Blaško Silvester

MPK: B21D 43/09

Značky: dvojpolohovú, zariadenie, smyčky, reguláciu, zásobnej, veľkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa týka dvojpolohovej regulácie zásobnej smyčky pásu plechu, ktorá sa tvorí medzi strojmi, pri technologickom spracovaní. Podstatou zariadenia je základné teleso, v ktorom pôsobí tlačná pružina na posuvnú klietku, ktorá na vnútornej strane nesie dva staviteľné dorazy. V priestore posuvnej klietky na základnom telese je upevnený dvojpolohový spínač. Druhú stranu posuvnej klietky ovláda vačka, ktorá je otočne uložená na hriadeli a...

Zapojenie pre riadenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 235351

Dátum: 15.02.1987

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02P 8/00

Značky: motora, zapojenie, kroku, riadenie, krokového, veľkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru elektrotechniky a rieši zapojenie pre riadenie veľkosti kroku krokového motora. Jeho podstata spočíva v tom, že na ovládač krokového motora sú pripojené výstupy dvoch deličov frekvencie s nastaviteľným deliacim pomerom, pričom na vstup každého deliča je pripojený výstup jedného člena logického súčtu. Na prvé vstupy členov logického súčtu sú cez člen logického súčtu privedené impulzy z generátora impulzov. Na druhý vstup...

Zariadenie pre snímanie smeru veľkosti točivého momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234988

Dátum: 15.01.1987

Autor: Vachal Ladislav

MPK: G01L 3/00

Značky: zariadenie, směru, momentu, veľkosti, točivého, snímanie

Zhrnutie / Anotácia:

Na obr. 1 je zariadenie pre snímanie smeru a veľkosti točivého momentu. Vynález rieši zariadenie pre snímanie smeru a veľkosti točivého momentu, ktorého podstatou je snímanie axiálnej sily vznikajúcej na závite a šikmom ozubení vplyvom prenášaného točivého momentu. Uvedené zariadenie je vhodné pre trvalú montáž v prevodovkách poľnohospodárskych, zemných, stavebných strojov, automobilov, prípadne iných zariadení, čo má význam pre stanovenie...

Zapojenie pre adaptívne riadenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228861

Dátum: 15.08.1986

Autori: Varga Alexander, Almássy Stanislav

MPK: H02K 37/00

Značky: motora, adaptívne, riadenie, krokového, zapojenie, kroku, veľkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre adaptívne riadenie veľkosti kroku krokového motora vyznačené tým, že impulzný generátor (1) je pripojený na vstup tretej frekvenčnej násobičky (4), a cez prvú frekvenčnú násobičku (2 ), cez druhú frekvenčnú násobičku ( 3 ), cez prepínač ( 6 ), cez druhý súčtový logický člen (8), cez druhý frekvenčný delič ( 10 ) na vstup ovládača ( 11 ) krokového motora ( 12 ), pričom výstup tretej frekvenčnej násobičky (4) je pripojený na druhý...

Spôsob stanovenia rýchlosti pohybujúcej sa kvapky v závislosti na jej veľkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228584

Dátum: 15.08.1986

Autori: Baláž Pavel, Markuš Jozef, Csekey Ľudovít

MPK: G01P 5/18

Značky: rychlostí, spôsob, kvapky, pohybujúcej, závislosti, stanovenia, veľkosti

Zhrnutie / Anotácia:

Postup pri stanovení rýchlosti pohybujúcej kvapky v závislosti na jej veľkosti. Prihláška vynálezu sa týka postupu pri stanovení rýchlosti pohybujúcej sa kvapky v závislosti od jej veľkosti pomocou dvojexpozície, t. j. superpozície snímaného obrazu veľkosti kvapky nepriamou tieňovou metódou a obrazu dráhy kvapky za známy čas metódou bodového presvetlenia počas otvorenia uzávierky fotoaparátu. Negatív je možno ďalej hodnotiť bežnými metódami.

Spôsob adaptívnej regulácie veľkosti pracovnej medzery pri elektroiskrovom obrábaní a zapojenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221154

Dátum: 15.03.1986

Autori: Milička Eduard, Zimányi Ján Csc

Značky: elektroiskrovom, pracovnej, obrábaní, zapojenie, spôsob, medzery, regulácie, prevádzaniu, veľkosti, adaptívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob adaptívnej regulácie veľkosti pracovnej medzery pri elektroiskrovom obrábaní, u ktorého časový priebeh napätia na elektródach sa sníma a porovnáva s časovým priebehom napätia vystupujúceho z referenčného modelu a rozdielu medzi nimi se využívá k regulácii veľkosti pracovnej medzery, u ktorej z napäťových impulzov snímaných na iskrišti v určitých časových, intervaloch vytrieďuje aspoň jedna skupina pracovných impulzov, ktorých stredné...

Zariadenie na snímanie veľkosti síl počas redukovania rúrok a profilov na ťahových stoliciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218734

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kollár Ladislav

Značky: snímanie, rúrok, veľkosti, zariadenie, počas, profilov, ťahových, stoliciach, redukovania

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné zistenie veľkosti síl počas redukovania na ťahových stoliciach. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva zo základného telesa 1, ktoré je vložené do priestoru vložky ťahových krúžkov stredného stojanu ťahovej stolice a do jeho vnútorného obvodu je umiestnený merný element 3 medzi ľavú valcovú podložku 2 a pravú podložku 4 s guľovou plochou, ktorou sa opiera o veľkú valcovú podložku 5, ktorú pritláča...

Zariadenie na snímanie veľkosti síl počas redukovania na ťahových stoliciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218732

Dátum: 01.06.1985

Autor: Kollár Ladislav

Značky: ťahových, snímanie, redukovania, stoliciach, veľkosti, zariadenie, počas

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je presné zistenie ťahovej sily pri redukovaní na ťahových stoliciach za účelom stanovenia optimálneho postupu spracovania profilov a rúr na ťahových stoliciach. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na snímanie veľkosti síl, ktoré pozostáva z telesa 1 ktorého ľavý koniec je opatrený dolnou príložkou 2 a hornou príložkou 3, ktoré slúžia k upnutiu zariadenia do ťahového vozíka a pravý koniec telesa 1 je uložený v spodnej...

Zariadenie na zisťovanie veľkosti tangenciálnej zložky priľnavosti lepivých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214072

Dátum: 01.07.1984

Autori: Jurásek Ludvik, Lehocký Josef, Bajčík Jozef, Miazdra Marian

Značky: zisťovanie, lepivých, priľnavosti, zložky, materiálov, veľkosti, tangenciálnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na meranie a spôsob merania tangenciálnej zložky priľnavosti lepivých materiálov. Vynález sa týka zariadenia a spôsobu merania tangenciálnej zložky priľnavosti lepivých materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zariadenie umožňuje presnú indikáciu odtrhu vzorku lepivého materiálu od vzorku konštrukčného materiálu a spôsob merania poskytuje veličinu, ktorá je bezprostredne využiteľná v technickej praxi. Príklad vyhotovenia...