Patenty so značkou «veľkoplošný»

Veľkoplošný nosič reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4762

Dátum: 07.06.2007

Autor: Pospíšilová Radmila

MPK: G09F 23/00

Značky: reklamy, veľkoplošný, nosič

Text:

...zvnútra von, čo je nutné pre dobrú orientáciu cestujúcich a dodržanie obvyklého komfortu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNosič reklamy je tvorený na základnej fólii o hrúbke 0,15 mm na báze vinylu s plochou prerušovanou sústavou otvorov o priemere 1,5 mm a 50 percentnou perforáciou v oblastiach určených pre transparentné časti podkladu - okien a dverí. Rubová strana tejto fólie je vybavená nánosom samolepiaceho lepidla na báze...

Spevnený antikorózny veľkoplošný obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3899

Dátum: 03.08.2004

Autor: Lipovský Vladimír

MPK: B32B 5/02, B32B 5/28, B32B 5/18...

Značky: veľkoplošný, materiál, antikorózny, spevnený, obalový

Text:

...vrstvou, vytvorenou z niti alebo vlákien spevňujúceho materiálu, napr. drôtov, bavlny alebo chemických vlákien pravidelne usporiadaných a vzájomne spojených alebo cez seba preložených. Vlákno~ vá vrstva je vytvorená po celej šírke a dĺžke antikorózneho veľkoplošného obalovćho materiálu výhodne ako vrstva prostredná. Všetky vrstvy obalovćho materiálu sú navzájom spojené laminovanim alebo lepidlom. Takto vytvorený spevnený antikorózny...

Veľkoplošný diel na spevnené plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1987

Dátum: 04.11.1998

Autor: Kučera Václav

MPK: E01C 5/10

Značky: veľkoplošný, plochy, spevnené

Text:

...Technické riešenie možno s výhodou použiť na výstavbu spevnených plôch pre pohyb a státie lietadiel. Technické riešenie možno s výhodou pouäť aj na rýchle opravy spevnených plôch a ich obnovu v prípadoch havárie a nepredvídaných udalostí.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie je blíäie objasnené pomocou výkresov, na ktorých jednotliveObr. 1 schematické mázomenie veľkoplošného diela pre spevnené plochy s umiestením krabicových...

Velkoplošný sálavý prvek pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 266466

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bäger Werner, Mieth Peter, Bormann Frank, Scheidling Matthias, Scheidling Gunter

MPK: F27D 1/02

Značky: sálavý, průmyslové, prvek, veľkoplošný

Text:

...pexynepawnsuuü nonorpen nonBonnmoro noąnyka npn onuoapemenhou oxnamnenuu àyŕeposxn owaepcwua u apmarypm. 3 TH ůaxwu uMemwÁnpeuMymecrao no ownomenum K ycmoügnnocrn usnyqamunx sneMGHTOB çoomnercwnenuo usoöperenum.Cornacno npeHMymecTneHHoMy Hcnonnennm npn KOTOPOM bTnaaeT Heoőxonnnocwb npuuenenug Konueuwpnqeçxoü wpyóu nas nonqqa Boanyxa Tonnusuo-Bosnymuoro CMGCHTEHLHOPO ycrpoücwna, Momno HOBHCHTB sůąexw noorpena Bosnyxa n oxnamnemuz myreposxu...

Velkoplošný vertikální aerační panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264364

Dátum: 12.07.1989

Autori: Filipi Miroslav, Žyla Emil, Trojek Miroslav

MPK: F24F 7/00

Značky: vertikální, veľkoplošný, panel, aerační

Text:

...rámu, mezi oběma vodícími lištami je usazen nepohyblivý panel, přičemž jeden ponyblivý panel je připojen k horní větvi a druhý pohyblivý panel k dolní větvi lenového nebo řetězového náhonu.Aerační panel podle vynálezu umožňuje účinné odvětrávání hal jejich bočními stěnami, přičemž lze podle požadavku mírou vzájemného zasunutí panelů řídit intenzitu aeraee. Aerační rám je rohustní samonosné konstrukce a při rozměrové typizaci je jím...

Velkoplošný panel pouliční kolejové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261793

Dátum: 10.02.1989

Autor: Svoboda Jiří

MPK: E01B 3/38, E01C 9/06, E01C 9/04...

Značky: veľkoplošný, panel, pouliční, dráhy, kolejové

Text:

...v ni jsou vzájenně rovnoběžně olazeny dva kovové žleby 5 lichohěžnikovým příčným průřezem pro uložení blokovéjkolejnlce, podle vynilezu, jehož podstata spočíva v ton, že je opatłen ocelovýn obvodovým pláitěn z kotcvními železy, přičemž äelezobetonovú vrstva dosahuje nad dno kovových žlebů a je shore opatłena penettečnín nátěrem a na něm položenou obruanou vrstvou.Výhodou velkoplešnéhe panelu podle vynálezu je že na jeho łelezobetonový povrehá...

Nosný velkoplošný rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 254665

Dátum: 15.01.1988

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: B01D 3/22

Značky: nosný, veľkoplošný, rošt

Text:

...0/0 väčšia voči prierezovej ploche chemického aparátu, pričom priečne prúdenie pracovného média cez priepustnú plochu zvyšuje rovnomernost prúdenia prierezom náplne, čim sa zväčšuje ú 4činnost chemického procesu. Ďalšou výhodou je jednoduchá výroba rovnoramenných trojbokých hranolov bez nároku na špeciálne strojné zariadenie.Nosný velkoplošný rošt podľa vynálezu je schematicky znázornený v jednom z možných konštrukčných prevedení na...

Veľkoplošný pilier nad vyrúbaným priestorom v horskom masíve

Načítavanie...

Číslo patentu: 244597

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kuoátko Josef, Kukák František, Šprioar Ludik, Holan Jioí, Fiala Antonín

MPK: E21C 41/06, E21C 41/00

Značky: horskom, masíve, priestorom, pilier, vyrúbaným, veľkoplošný

Text:

...byt minimálny. Doposiaľ zauživaný .obdĺžnikový prierez nevyhovuje optimálne týmto požiadavkám.Uvedené nevýhody odstraňuje veľkoplošný pilier nad viyrúbaným priestorom v horskom masive, usporiadaný medzi dvoma neprorušenými časťami masívu. jeho podstata podľa v-ynálezu spočíva v tom, že veľkoplošný pilier je najmenej na jednej z plôch odvrátených do vyrúbaného priestoru, opatrený v mieste pôvodných medzikomorových pilierov pozdlžnými nosnými...

Zariadenie na veľkoplošný zber rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244974

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ragauskas Alvidas Juozo, Perfilov Viktor Vladimírovie

MPK: A01D 45/00

Značky: zariadenie, veľkoplošný, pravého, rumančeka

Text:

...zariadenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je schéma zariadenia V bočnom pohľade a na obr. 2 je čelný pohľad na česacie ústrojenstvo.Na nosiči 35 je na hnacom hriadeli 24 uložený priebežný česaci valec 1, ktorý má tvar pätcípeho valca a na vrcholoch, ktorého sü po celej dĺžke upevnené česacie hrebene 2 s trhacimi prstami 15. Trhacie prsty 15 zvierajúce s osou česacich hrebeňov. 2 uhol 85 ° sú orientované v smere otáčania priebežného...

Velkoplošný odrazkový systém s koncovým světlem a uzamykáním jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 227533

Dátum: 01.09.1985

Autori: Linhard Josef, Babický Jaroslav

Značky: systém, odrazkový, jízdního, uzamykáním, veľkoplošný, koncovým, světlem

Zhrnutie / Anotácia:

Velkoplošný odrazkový systém s koncovým světlem a uzamykáním jízdního kola, umístěný na zadním blatníku, vyznačený tím, že sestává z tělesa (1), v jehož zadní části je umístěn zámek (4), výsuvný člen (7) s odrazkami, koncově světlo (17), přičemž ve vnitřním prostoru tělesa (1) je umístěno navíjecí zařízení (2) zajišťovacího ohebného členu (3) zámku (4).

Ultrazvukový veľkoplošný ponorný žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 218094

Dátum: 15.06.1984

Autori: Nemec Ján, Martinus Vladimír

Značky: ultrazvukový, ponorný, veľkoplošný, žiarič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie súborov ultrazvukových meničov s požadovanou vyžarovacou plochou. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým veľkoplošným ponorným žiaričom, ktorého podstatou je, že je tvorený aspoň dvomi ultrazvukovými žiaričmi pevne uchytenými na nosníku. Nosník je v hornej časti opatrený závesom a v dolnej časti opierkami.