Patenty so značkou «velikostí»

Digitální měřící zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260433

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sysel František

MPK: F02M 65/00

Značky: vystřikující, velikostí, digitální, dávky, zařízení, měřicí, stanovení, čerpadel, vstřikovacích

Text:

...vlastních měřených výstřiků 38 pro nastartováni odpočitaní předvolebního počtu tentokrát vlastních měřených výstřiků.- je časově definovaný odběr úrovně napětí II. V údobí 47 mezi výstříky do paměti 4 D prípravné dráhy měřicího pístku, tj. zapamatování napětí Uí odpovídající dráze hl měřicího pístku 17.- je průběh signálu na výstupu A čítače s předvolbou vlastních měřených výstříků 38, tj. po vykonaní předvoleného počtu tentokrat vlastních...

Zařízení pro snímání velikosti lisovací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 270737

Dátum: 12.07.1990

Autor: Ton Evžen

MPK: B30B 15/22

Značky: lisovací, snímání, zařízení, síly, velikostí

Text:

...tlaćném pístu, přičemž měrný člen je přes průohodku spojen 5 deskou plošných spojů.Výhodou použití tenzometriokého snímače je, že snímání velikosti lisovací síly je velmi přesné, dává dlouhodobě stále hodnoty indikovaná lisovací síly, v provozu nevyžaduje údržbu a je v podstatě bezporuchové.Vzhledem k požadavku dlouhodobě stabilních a přesných údajů o velikosti lisovací síly bylo řešeno snímání lisovací síly prostřednictvím měrneho členu 5...

Zařízení pro stanovení velikosti dosažené předepínací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 268981

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav

MPK: G01L 1/02

Značky: stanovení, dosažené, síly, velikostí, zařízení, předepínací

Text:

...obvod tvořený zdrojem a signalizačním prvkom je jedním koncom spojen se stojánkem vodivä spojeným s podložkou a druhým koncom s hydraulickým válcem předepínacího ústrojí, vodivě spojeným se šroubem.Zařízení pro stanovení velikosti dosažené předepínací síly podle vynálozu podstatně zvyšuje přesnost určení velikosti předepínací síly ve äroubových spojích,dosažených při montáži a umožňuje provádění těchto operací velice snadným a rychlým...

Způsob úpravy velikosti vzduchové mezery v elektrických točivých strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267891

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ulrich Bohumír, Horák Jaroslav

MPK: H02K 15/14

Značky: způsob, vzduchové, velikostí, točivých, elektrických, mezery, strojích, úpravy

Text:

...u nichž je žádoucí zlepšit funkční charakteristiky, jichž nelze dosáhnout rozměrovou volbou částí hotnvého stroje. Kromě toho lze tímto způsobem selektivně přizpůsobovat vybrané funkčnícharakteristiky specifickým provozním podmínkám stroje, například zatížení.Jako praktický příklad provádění způsobu podle vynálezu se v dalším popisu uvádí zmenšení vzduchové mezery úpravou rotoru u opravovaných asynchronních motorů s velkým počtem pólů,s...

Zařízení pro vyhodnocování velikosti tlaku pro vakuová technologická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266892

Dátum: 12.01.1990

Autori: Michna Vladimír, Frey Augustín, Kolář Karel, Vokurka Jan

MPK: G01L 21/00, G05B 1/02

Značky: vakuová, technologická, vyhodnocování, tlaku, zařízení, velikostí

Text:

...přiveden výstup z vakuometru 10. Výstup a zdroje 8 referenčního napětí-je připojen k pomocnému vstupu i číslicově analogového převodníku 3. Výstup b zdroje 8 reľerenčního napětí je připojen na vstup k obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny. Na vstup c obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny je připojen výstup z vakuometru 10. Výstup l obvodu 9 identilikace poruchy měřené veličiny je připojen a přiveden na řídící vstup j silových...

Způsob sledování změny střední velikosti částic diazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264477

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dobrovolný Jan, Novák Antonín

MPK: C09B 67/20, G01J 3/42

Značky: velikostí, změny, diazopigmentů, střední, způsob, částic, sledování

Text:

...při použití přístroje pracujícíhona principu kvasielastickáho rozptylu světla. Ve většině případů však převod parametruP na střední velikosti částic není nutny, ale postačuje využívat předem zjištěných závislosti sledovaných vlastností pigmentu (vydntnosti, odstínu) na hodnotě parametru P.Popsąná metoda sledování změn středních velikosti částic je dostatečně rychlá, aby mohla sloužit ke kontrole procesu rekrysteliznce piqmentů obecného...

Zařízení pro adaptivní kooperaci tahu a velikosti tvářecí mezery při válcování pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264238

Dátum: 13.06.1989

Autor: Ovsjannikov Vladimír

MPK: B21B 37/08, G05D 5/03

Značky: tvářecí, mezery, adaptivní, kooperaci, pásu, zařízení, válcování, velikostí

Text:

...pro výpočet adaptivníeh parametrů Logický vstup 2.2 bloku 2 pro výpočet zpoždění je připojen na prvýpásu a druhý výstup 2.4 bloku 2 pro výpočet zpoždění je připojen na druhý hodnotový vstup4.3 paměťového zpožďovacího bloku 4, ph čemž hodnotový vstup 3.1 paměťového posuvného registru 3 je připojen na výstup 10.1 čidla 10 odchýlky vstupní tloušťky pásu. Logický vstup 3.2 paměťového posuvného registru 3 je připo jen na čtvrtý výstup 9.4...

Zapojení indikačního obvodu velikosti osvětlení pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263773

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 11/02, G01J 1/44

Značky: lineární, snímače, indikačního, obvodů, osvětlení, velikostí, zapojení, obrazové

Text:

...děliče 1), který je tvoŕen inteqrovnnýmí ćítačí jsou pťipojeny vymezovecí obvody gł, g na jejichž výstupu je napětí, ktere vymezuje určité oblasti lineárního obrazového snímače g. Tyto oblasti představované určitým počtem fotocitlivých elementů jsou vhodné volený, tak, že první vymezovaoí obvod pl určuje oblast na počátku a druhý vymezovací obvod M 2 na konci lineárního obrazového snímače Ls. výstupní napětí obrazového snímače .s se zesiluje...

Způsob ozařování sérií výrobků v kontejnerech nestandardní velikosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263132

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopřiva Vladimír, Coufal Milan, Blaha Jan

MPK: G21K 5/10

Značky: výrobků, způsob, sérií, ozařování, nestandardní, velikostí, kontejnerech

Text:

...sterilizační dávku v průběhu standardně probíhajícíhoautomatizovaného procesu ozařování v ozařovací stanici. Minimální sterilizační dávku u snížených i nesníženýchkontejnerů obdrží vždy místa podél svislé osy, procházející středem dolní i horní podstavy kvádru, který vytváří jeden kontajner.Místa s nejmenší dávkou jsou však při ozařování snížených kontejnerů časem, odpovídajícím ozařováni nesnížených kontejnerů o dané specifické hmotnostą...

Zařízení pro seřizování velikosti výkyvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263105

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uher František, Chromý Josef, Smítal František

MPK: D04B 15/16

Značky: výkyvu, zařízení, seřizování, velikostí

Text:

...s ojnici mechsnismu, obr. 3 pohled ve smeru A-A podle obr. 2.známý maloprůměrový okrouhlý pletaci stroj pro výrobu punčochového zboží s vratnou patou, resp. ěpici, je opatřen pohonným zařízením s vratným mechanismem. Vratný meohanismus obsahuje dvě kliková kola l a g, z nichž jedno je poháněrxo od elektromotoru stroje. obě kliková kola ł, g jsou kinematicky spřažena ojnici z, která je prostřednictvím čepu i, resp. rolny ž (obr. 2) čepu...

Zapojení pro odpínání zátěže v sítích vn a vvn v závislosti na velikosti časové derivace kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262729

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mejta František, Procházka Karel

MPK: H02J 3/14

Značky: kmitočtu, časově, odpínání, zapojení, velikostí, derivace, zátěže, závislosti, sítích

Text:

...připojen na vstup prvního negátoru Z s na druhý vstup gg prvního obvodu § logíckého součinu, jehož výstup je připojsn ne první vstup Q druhého číteče Q, výstup prvního negátoru Z je přípojen na druhý vstup gg druhého obvodu g logickáho eoučinu, jehož výstup je přípojen na první vstup lg třetíhočítače lg, jehož perelslní výstup je připojen na druhý paralelní. 262 729 vstup ll prvního přepínače ll, jehož paralelní výstup je připojen ne první...

Způsob kontrolního zjištění velikosti dávky činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262712

Dátum: 14.03.1989

Autor: Marek Stanislav

MPK: C02F 1/00

Značky: dávky, zjištění, velikostí, způsob, činidla, kontrolního

Text:

...zvyšuje jeho praonost i časová náročnost, nebo stoupají nároky na měřící techniku. Další nevýhodou to ~hoto postupu je, že není použitelný po ukončení úpravy vody, ale jen ve fázi úpravy vody po nadâvkování činidla k vodě. tedy před separaoí pro duktů úpravy. Tyto nevýhody odstranuje způsob kontrolního zjištění velikosti dávkyčinidla, nadávkcvanéhc při úpravě vedy v úpravárenskěm zařízení a obsahujícího chloridy nebo sírany, vyznsčujíoí se...

Zapojení pro určení místa vzniku a velikosti odrazu ve vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261469

Dátum: 10.02.1989

Autor: König Josef

MPK: G01R 31/00, G01R 31/08, G01R 31/02...

Značky: místa, odrazů, vedení, určení, velikostí, zapojení, vzniku

Text:

...zjištovat potřebné parametry odrazů v souosýoh napáječích vysílaćü, tím účinněji předoházet eventuální destrukci napáječů a zároveň efektivněji umožňovat odstren nění příčiny nepřízniveho ovlivňovúní kvality přenášenýoh informací.Na výkresu je v blokevón zapojení znázorněn příkląd provedení předmětu řešení.Vstup měřeneho vedení ł je před oddälovací vedení 3 připojen k prvnínu výstupu sdružoveoího obvodu Q, k jehož vstupu je připejem...

Zařízení pro stabilizaci a snímání velikosti výstředníkového momentu vibračních budičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259748

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bárta Jaroslav

MPK: B06B 1/16

Značky: stabilizaci, vibračních, výstředníkového, zařízení, momentu, snímání, velikostí, budičů

Text:

...takové, že táhlo ovládající vlbrační budič je vedeno přes blokovací zařízení, například brzdu, která je prepojenia s příslušným hydraulickým válcem. Nevýhodou tohoto řešení je, že zabírá velký prostor. Brzda je uložena v jedné řadě s táhlem.Nevýhody uvedených řešení spočívaji ve složitosti konstrukce a tím jejich následné vyšší ceně.Uvedené nedostatky odstraňuje regulova.telný budič vibrace podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že brzda...

Zařízení na měření velikosti kořenového systému rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259651

Dátum: 17.10.1988

Autori: Římovský Karel, Vančura Jiří, Kvítek Zdeněk, Chloupek Oldřich

MPK: G01N 33/00

Značky: systému, měření, zařízení, velikostí, kořenového, rostlin

Text:

...100 kHz. Jedna z bipolárních elektrod je ukončenatyčí pro zasunutí do půdy v blízkosti měrené rostliny, druhá je opatřona krokosvorkou nebo bodcem pro upevnění na stonek rostliny. K výstupu monostabilního multivibrátoru je dále připojene vyhodnooovecí jednotka s ručkovým měřidlemo- Příkladné provedení zařízení na měření velikosti kořenového systému rostlin podle vynálezu je znázorněno na přípojenémVýkrsäü. kdê Je oházorněno blokové sqhéma...

Zařízení k měření změny velikosti snímané fyzikální veličiny v čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 258753

Dátum: 16.09.1988

Autori: Veselý Pavel, Grézl Karel

MPK: G01D 1/16

Značky: čase, veličiny, snímané, změny, fyzikální, velikostí, zařízení, měření

Text:

...obvodu 3. Výstupy ze střádaěe 1 jsou napojeny na binární vstupy gł vyhodnocovacího zařízení g.Před zahájením měřicího cyklu jsou vratný binarní čítač § a etřádač 1 vynulovány. Převodník l měřené ve 1 ičinyna frekvenci generuje impulsy, jejichž frekvence je ůměrná snímané veličině a tyto impuley vstupují prvním-vstupem gł do přepínače 3. Přepínač 3 je přepnut tak, že impulsy do něj přiváděné, z něho nevystupují. Měřicí cyklus začíná tak, že...

Zařízení pro změnu velikosti kyvu nástroje nebo nosiče obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258350

Dátum: 16.08.1988

Autor: Lancová Jarmila

MPK: B24B 13/00

Značky: nosiče, změnu, velikostí, zařízení, obrobků, nástroje

Text:

...je znázornenoi na přiložených výkresoch, kde značíobr. 1 eohematické znázorhění klikového mechaniemu včetně prvků,ov 1 ádajících jeho eeřízení, obr 2 lpohled na uložení zařízení v čáetečném řezu včetně elpřevodovky, obr. 3 pohled shore na zařízení ta/ obr. 4 detail etavěoí matice podle řezu AAA obr. 3, Součástí leštioích a brousících strojů je podle vynálezu za-V řízení pro změnu velikosti kyvu, které je schematicky znázorněno na obr. 1. Toto...

Zapojení pro lokalizaci a určení velikosti nehomogenit ve vedeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 245235

Dátum: 01.07.1988

Autor: Baláš Vratislav

MPK: G01R 31/08, G01R 31/02, G01R 31/00...

Značky: lokalizaci, vedeních, velikostí, určení, nehomogenít, zapojení

Text:

...§ řídíoích obvodů je zároveň připojen ke korekčnímu článku g.V zapojení podle vynálezu, znázorněném na obr. 2, je měře~ né vedení l připojeno ke sdružovacímu obvodu g, který je připojen jednak k výstupu generátoru § a jednak přes směšovač g k selektivnímu obvodu 5. Selektivní obvod 5 jepřes převodník lg a korekční článek g připojen k druhému indikátoru lg indikačního zařízení §, jehož první indikátor lg je připojen přes první řídící obvod lg...

Průtokoměr pro měření okamžité velikosti průtoku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244799

Dátum: 01.06.1988

Autori: Eerey Ladislav, Kovalak Marian

MPK: G01F 1/34, G01F 1/01

Značky: velikostí, měření, průtokoměr, tekutiny, průtoku, okamžité

Text:

...tekutíny druhé fáze. Tento průtokoměr může být použit jako stavební prvek pro změnu směru potrubí, nebot jeho funkce je nezávislá na jeho poloze a tím i nevytváří přídavnou energetickou ztrátu.W Příklad uspořádání podle vynálezu je schematioky naznačen as obr. l a 2. Obr. 1 znázorňuje nárys průtokoměru a obr. 2 jeho půdorys.Průtokoměr je tvořen válcovou komorou l, k jejímuž pláštill je v horní části tečně připojeno přívodní potrubí g. Toto...

Zařízení pro automatické zjišťování velikosti zorného pole radiačních pyrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257062

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01J 5/18

Značky: velikostí, radiačních, automatické, pyrometru, zjišťování, zařízení, zorného

Text:

...čidla lg, běžce gl a napětového zdroje gg, přičemž vlastní zkoušený pyrometr l je umístěn na pohyblivém suportu ll, jehož posuv umožňuje motor lg prostřednictvím lanka lg a kladiček lg. Suport ll je také opatřen dalším snímačem polohy, sestávajícím z potenciometrickěho snímače lá, běžce lg a napájecího zdroje ll. Výstupní napětí z pyrometru A spolu s protinapětím ze zdroje Q působí přes oddělovací člen Z na kompenzační zesilovač Q opatřený...

Zařízení pro stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a velikosti zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256869

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šetřil Stanislav, Mrkva Miroslav

MPK: G01N 21/01

Značky: zařízení, látek, zejména, zákalů, pitných, podzemních, obsahu, rozpuštěných, organických, stanovení, velikostí, povrchových, dusičnanu

Text:

...kanály se rozumí soubory elektronických obvodů pří-« slušejících vždy k měření jedné složky jakosti vod.Měřicí kanály á, §, 1 zahrnují předzesilovače ŠEJ gg 13, na něž navazují logaritmické zesilovače 55, 53, lg, jejichž výstupy jsou napojený na vstupy sčítacích zesilovačů §g, QA, 4.Výstupy sčítacích zesilovačú 55, 55. 11 jsou vedeny na víceliniový registrační přístroj 5 a V případě použití tiskárny gg jsou rovněž vedený na vstupy...

Zařízení pro kontinuální měření velikosti srážek a hmotnosti námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241412

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kuchareík Leoš, Vanik Milan

MPK: G01W 1/14

Značky: srážek, zařízení, velikostí, hmotnosti, kontinuální, měření, námrazy

Text:

...srážek, tak hmotnost námrazy, jednak zejménato, že poměrně jednoduchým způsobem zjištuje plynulou změnu měřených hodnot a~je schopen výsledky zaznamenávat.Příklad zařízení pro kontinuální měření velikosti srážek a hmotnosti námrazy je v axonometríckém pohledu v úpravě pro měření hmotnosti námazy znázoňąěno na připojeném výkreeüąNa stojanu je na vyhřívaném ložisku Q vodorovně otočně usazena základní deska 5, k jejíž horní straně je...

Způsob převádění anionaktivní vodní koloidní disperze oxidu křemičitého o střední velikosti částic 8 až 40 mm na kationaktivní formu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253775

Dátum: 17.12.1987

Autori: Socha Jiří, Raif Zdeněk, Doležal Jiří, Marek Jan, Laš Luděk

MPK: D06M 13/46

Značky: formu, disperze, vodní, koloidní, anionaktivní, křemičitého, převádění, způsob, velikostí, kationaktivní, střední, částic, oxidů

Text:

...křemičitého o střední velikosti častice 8 až 40 nm na kationaktivní formu v kyselém prostředí, které se připravĺ přídavkem potřebného množství kvartérní amoniové soli výše uvedeného složení.Použití polykvartérní sloučeniny na bázi dimethylaminu a epichlórhydrinu pro převracení náboje vodných koloidních disperzí oxidu křemičitého sdružuje několik výhod. Takto připraveny přípravek vykazuje již při poloviční koncentraci účinné látky stejnou...

Zapojení hlídače plamene s indikací velikosti signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246265

Dátum: 15.12.1987

Autori: Heilmann Horst, Erbkamm Wolfgang

MPK: G05D 23/19, G08B 21/00

Značky: plamene, signálu, hlídače, velikostí, zapojení, indikaci

Text:

...napětí prochází napětí od výbojů, které je kladné, diodou,zapojenou do přivodu ke vstupu spinacího zařízení. Pulsy V kladné půlperiodě se tedy zcela využiji k činnosti spínacího obvodu. V záporné půlperiodě jsou pulsy procháze 4jící iotonkovou výbojkou záporné a procházejí pouze přes diodu, která je zapojená před měřicim přístrojem a před doutnavkou. Znamená to, že pro indikaci a pro vlastní spínací obvod jsou využívány dva na sobě...

Zařízení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustnou velikostí statorového proudu v podbuzeném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253469

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kuna Václav, Sladký Josef, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 3/24, H02H 7/06

Značky: nepřípustnou, stavu, velikostí, zařízení, synchronního, stroje, před, statorového, proudu, ochranu, podbuzeném

Text:

...gl omezoveče statorového proudu pro přebuzený stsv synchronniho stroje a z diody 2. Lineární obvody 2 omezovačeststorovg proudupr 3 stup 2 šL přebuzený stav synchronniho stroje jsou svymí ŠäĚř§ÍIVöñê~ zovače Q statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje a svým výstupem Ełâg jsou přípojeny na katodu diody gg,jejíž anoda je připojena na výstup gůg omezovače 2 statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje.Zesilovač...

Zapojení pro snímání a regulaci velikosti deformací materiálů s numerickým čtením

Načítavanie...

Číslo patentu: 246941

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ismail Faisal

MPK: G05D 5/03, G01B 7/16, G05D 27/00...

Značky: čtením, snímání, velikostí, regulaci, deformací, zapojení, materiálů, numerickým

Text:

...oběma uvedeným mají však tu výhodu, že jejich polohová čidla nejsou vystavena tak vysokému namáhání. Nevýhodou zapojení třetíhoprovedení je nutnost použití většího množství čidel 5 náročnými měřicími zesilovači a dále ta skutečnost, že část těchto čidel je nutno dovážet.Většinu uvedených nevýhod stávajících zapojení odstraňuje zapojení pro snímaní a regulaci velikosti deformací materiálů s numerickým čtením podle vynálezu. Podstata...

Způsob regulace velikosti a tvaru krystalů během přípravy fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245679

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lustyk Lubomír, Petrák Jioí, Lédrová Zdena

MPK: G03C 1/02

Značky: přípravy, emulzí, tvaru, během, fotografických, regulace, velikostí, způsob, krystalů

Text:

...krystely menší a mají menší evätelnou citlivost.Způsob přípravy fotografických emulsí lze provést podle uvedených příkladů. OPříprava fotografické onulze s krytaly bromidu stříbrného so provodo dvouproudovou srážením při 60 °C. Před zahájením arašení se v krystalizátoru e vodním pláětčm, platinovými elektrodauni a účinným míchaalem pripraví 100 m 1 25 roztoku želatiny. Poté se přídavkem roztoku dusičñanu stŕíbrnáho či bromidu...

Zapojení pro tříbodovou indikaci velikosti vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252294

Dátum: 13.08.1987

Autor: Laňka Zdeněk

MPK: G01R 19/16, G01R 19/165, G01R 17/02...

Značky: velikostí, tříbodovou, zapojení, indikaci, napětí, vstupního

Text:

...diody Ž. Tyto dvě luminiscenční diody A, 5 jsou přemostěny třetí luminiscenční diodou Q, jejíž anoda je připojena k anodě druhé luminiscenční diody 2 a katoda ke katodě první luminiscenční diody 5. Spoločný bod katod první a třetíluminiscenční diody 3, Q je přes první odpor 1 připojen na druhousvorku gĺurčenou pro připojení zdroje zápornějšího referenčního napětí Už. Společný bod anod druhé luminiscenční diody Ž a třetí luminiscenční diody Q...

Vyhodnocovací obvod velikosti otáček synchronních motorů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241754

Dátum: 10.08.1987

Autori: Stockert Miroslav, Sýkora Bohumil, Libotovský Ladislav

MPK: G01P 3/42

Značky: veľkých, synchronních, výkonu, vyhodnocovací, otáček, motorů, velikostí, obvod

Text:

...podle vynálezu je dosešenoepoleh 1 i vêho měření ekuteěných otâěek synchronnfho motoru, které je nazávislé na mechanických čâetech pohonu, a proto plně vyhovuje náročným provozním podmfnkâm poháněněho zařízení, jfmš je zějmêna kulový mlýn k výrobě cementu nebo podobných mąteriâlů. Řešenf a zapojení vyhodnocovacího obvodu je jednoduchá a proto.jeho realizace nevyžaduje velkých pořizovacfoh ani provoznfch nákla dů. něřfcfhoçvinutr lze využít...

Způsob úpravy vrstvy suspenze vzorku při měření velikosti částic na diskové centrifuze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239205

Dátum: 01.08.1987

Autor: Novák Antonín

MPK: G01N 15/02

Značky: velikostí, vzorků, suspenze, centrifuze, vrstvy, způsob, částic, diskové, úpravy, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy vrstvy suspenze při měření velikosti částic na diskové centrifuze tak, že se vrstva suspenze, v níž probíhá měření velikosti částic, podvrství spojitou, výhodně 0, 2 až 2 mm silnou vrstvou nemísící se kapaliny, která smáčí suspendované částice a má hustotu větší, než je maximální střední hustota suspenze. Výhodně se použije kapalina na bázi chlorovaného uhlovodíku. V případě těkání některých zbytků suspenze se provede převrstvení...

Kombinovaný pryžokovový tlumič s vymezením relativní velikosti pohybu, zamezující odtržení a jeho rozšíření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251696

Dátum: 16.07.1987

Autori: Linkelmann Norbert, Rohland Uwe, Rosenow Peter, Wetzel Wilhelm

MPK: F16F 3/10

Značky: pohybu, relativní, odtržení, velikostí, rozšíření, pryžokovový, tlumič, kombinovaný, vymezením, zamezující

Text:

...Boaunxuoaenu ycnnnn pacmnmenun Bepxnnn nnacTHHa nonepxH 0 cTeů csnra, ormnrunaemca no ex nop, noka BEPXHHH HOBEPXHOCTB ononuurěnbHoro pesunonoro cnon He noňer no ynopHoä nosepxnocru, Bcnecrane nero c Bospacrawmuu ynpyrnu conporunnenneu orpannquaaercn ownocurennnoe nepememenue.Bafnmume smynxn, cmauywue npenoxpaHHTenbHuM ÓOHTOM c raňxoň, pa 6 ÓTamT KaKnpe~ oxpannwenu orpmna H orpannunnamw ľ 0 pH 30 HTanbHMe nepeuemennn no MHHHMYMa.....

Zapojení pro měření velikosti trhliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234277

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fáber Jiří, Korec Ladislav

MPK: G01N 27/61

Značky: trhliny, zapojení, měření, velikostí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zapojení pro měření velikosti trhliny vycházející z povrchu vzorku vyrobeného z elektricky vodivého materiálu, omezit vliv skinefektu, zvýšit citlivost a získat další informace o šířící se trhlině. Toto je dosaženo zapojením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že měřený rozdíl elektrického potenciálu na měřeném vzorku (15) v místě trhliny (a) je přiveden na vstupy (l), (2) diferenčního zesilovače (7), jehož...

Ochrana proti nežádoucí velikosti síly při měkčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248649

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sekanina Oldřich, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: síly, nežádoucí, velikostí, měkčení, proti, ochrana

Text:

...pružina přenásí celou sílu potřebnou pro měkčoní a na tuto sílu je nutno mechanickou pružinu dimenzovat.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spoöívá v tom, že pružina je uložena na táhle spojeným v otočném spojení pák pákového nechsnismu, přičemž stred otočného spojení pak je poaunutý od oay přenosu sily a uchycení zbylých koncu pdk je v ose přenosu síly. Táhlo je připojeno k otočnámu spojení pák pomocí třmenu a...

Převodník frekvence impulsů na údaj o velikosti měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248367

Dátum: 12.02.1987

Autor: Baudisch Miroslav

MPK: G01P 3/486

Značky: převodník, veličiny, frekvence, impulsů, údaj, velikostí, měřené

Text:

...kružnici. Kotouč rotuje společně s vřetenem soustruhu, takže za každou otáčku vřetene dopadne na snímač l šedesát svetelných mpulsů, což množňuje neobyčejně přesně měření. Snímač 1 je epojen s ostatními částmj. převodníku, jež jsou umístěny ve společné přemistitelné krabici pomocí vodičü.V krabici je mnístěn tvarovač 3 impulsů, hradlo g, jakož i obvod g časové základny,tvořený oscilátorem, šízeným krystalem. Násobička 6 obsahuje v sobě i...

Zařízení k nastavení velikosti náběru termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235521

Dátum: 15.11.1986

Autori: Geisel Gerhard, Becker Kurt, Seidel Hans-georg, Schwarzer Siegfried

MPK: C03B 9/193, C03B 9/40

Značky: materiálů, termoplastického, nastavení, náběru, zařízení, velikostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nastavení velikosti náběru termoplastického materiálu, zejména roztaveného skla, který je periodicky oddělován z provazce materiálu, vystupujícího ze zásobníku materiálu a zaváděn do formovacího nástroje formovacího stroje, načež se tvaruje lisovníkem, vnikajícím do náběru, přičemž maximální hloubka vniknutí lisovníku je sledována mechanicky indikátorem, který je spojen s činným prvkem diferenciálního transformátoru, na jehož výstupu...