Patenty so značkou «veličiny»

Kontaktný snímač pre nespojitý časovo premenlivý záznam zmeny fyzikálnej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4828

Dátum: 02.08.2007

Autor: Kalaš Andrej

MPK: G01F 23/00

Značky: fyzikálnej, záznam, snímač, změny, veličiny, kontaktný, premenlivý, nespojitý, časovo

Text:

...vzájomne paralelne spojene vodičom 6 s prvou výstupnou svorkou 7 odporového výstupu, ktorá je vodivo spojená s prvým rezistorom 8 s tým, že druhá výstupná svorka 9 odporového výstupu je spojená s posledným rezistorom 10 a výstupné svorky 7, 9 odporového výstupu sú pripojené na prístroj 17 merania odporu a v základom telese 1 sú z vnútomej strany upevnené ovládacie magnetické jazýčkové kontakty 11 paralelne zapojené a ich zapinacie kontakty...

Kapacitné spínacie zariadenie reagujúce pri zmene veličiny a/alebo na dotyk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4310

Dátum: 23.09.2005

Autor: Romanowski Hans-jürgen

MPK: H03K 17/94

Značky: zariadenie, dotyk, kapacitné, veličiny, reagujúce, změne, spínacie

Text:

...pri zmene veličiny a/alebo na dotyk V úvode uvedenéhodruhu podľa vynálezu znakmi uvedenými V nároku 1.Vynález prináša zo sebou tú výhodu, že vinutou tlačnou pružinou môžu byť premostené rôzne odstupy medzi krycou doskou a nosnou doskou, bez toho, že by sa poloha senzorovej plochy na dolnej strane krycej dosky bočne posunula. Ďalej môžu byť touto vinutou tlačnou pružinou okrem odchýlok V paralelnosti medzi nosnou doskou a krycou doskou...

Meracie pásmo a pásmový meter s displejovým zobrazením meranej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1857

Dátum: 03.06.1998

Autor: Radvanec František

MPK: G01B 7/02

Značky: meter, displejovým, meracie, veličiny, zobrazením, meranej, pásmo, pásmový

Text:

...v rôznorodom prostredí a najmä znásobenie maximálnych kapacít meraných dĺžok, a to všetko pri vysokej životnosti. Pri mechanickom poškodení časti nosiča dĺžkových mier, je možné po jej odstránení, po vynulovaní mikrospínačom a po demontáži a montáži koncovej zarážky používať ďalej meracie pásmo alebo pás mový meter na meranie menších dĺžok.Objasnenie obrázkov na výkresochNa obr. 1 je rez meracím pásmom s displejovým zobrazením meranej...

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny při dané polaritě její změny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268048

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: H02J 3/12

Značky: vyhodnocení, změny, měřené, hladin, veličiny, dané, zapojení, její, polaritě

Text:

...201, jehož invertující vstup je spojen přes prvý odporggg 5 druhým vstupem gQ logického členu g a neinvertujíci vstup s nulovým potencialem. Výstup komparátoru ggl je spojen s anodou druhé diody ggg, jejíž katoda je spojena 5 katodami prvé diody ggi a třetí diody ggg a přes druhý odpor ggg se svorkou ggz záporného napětí. Anoda prvé diody § 91 je spojena s prvním vstupem gél logického členu Š a ano da třetí diody 206 je spojena s výstupem...

Zařízení pro zjišťování fyzikální veličiny světelně technických měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264666

Dátum: 14.08.1989

Autori: Nedvědová Jana, Bakoš Pavel

MPK: G01J 3/50, G01J 5/46, G01J 1/42...

Značky: fyzikální, technických, veličiny, světelné, měření, zjišťování, zařízení

Text:

...vstup obvodu pro násobení racionálním číslem, na jehož druhý vstup je připojen výstup nastavitelné paměti čitatele a na třetí vstup je připojen výstup nastavitelné paměti jmenovatele. Výstup obvodu pronásobení racionálním číslem je připojen na vstup zobrazovače fyzikální veličiny.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v intlikaci číselnć hodnoty fyzikální veličiny v měrových jednotkách světelného technického měření. Další výlmtlot je, že...

Obvod pro kompenzaci výstupní veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264056

Dátum: 12.05.1989

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G06F 11/00, G01L 19/04

Značky: veličiny, obvod, kompenzaci, výstupní

Text:

...bloku l mikropočítače. Hromadný první výstup lg bloku 1 mikropo čítače je spojen s hromadným vstupem gl bloku 2 índikace a současně s hromadnou třetí výstupní svorkou já. Hromadný druhý výstup 14 bloku l mikropočítače je spojen s hromadným třetím vstupem 5 mul tiplexeru 4.hým vstupem gg analogové paměti 8. Hromadný čtvrtý výstup lg bla ku 1 mikropočítače je spojen s hromadným vstupem Ěl D/A převodníkuÉ a současně s hromadnou druhou výstupní...

Zapojení obvodů pro kontrolu výskytu extrémní hodnoty měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261156

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hašek Václav, Nebesař Zdeněk, Smetana Přemysl, Novotný Vladimír, Hrdlička Řehoř

MPK: G01D 1/12

Značky: zapojení, veličiny, výskytu, obvodů, kontrolu, extrémní, hodnoty, měřené

Text:

...výstupu gł prvního vstupního obvodu 5 s prvním vstupem ip paměti prepojením výstupu gł druhého vstupního obvodu g s druhým vstupem 32 paměti Q a s druhým vstupem 35 porovnávacího obvodu Q. Třetí vnitřní datová sběrnice je vytvořena prepojením výstupu gł třetího vstupního obvodu Q s třetím vstupem gg-paměti Q a s třetím vstupem §§ porovnávacího obvodu §. V porovnávacím obvodu Q jsou průběžně porovnávána data přicházející po první a druhé...

Přepínač měřené a predikované veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259349

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: predikované, měřené, přepínač, veličiny

Text:

...bloku i chyby predikco podle bodu 2 vynálezu. r V súvislosti na výsledku vyhodnocsní je na výstupu vyhodnooovscího bloku i chyby predikcegenerována přepínací dvouhodnotovä veličina. Tato veličina je připojena na třetí přepínací vstup pžepínacího bloku l a podle její hodnoty je na výstup pŕepínacího bloku 1 prepnutsbud měřend veličina ylt) nebo predikovant veličina ýtt At) . vyhodnocovací blok g chyby predikce podle obr. 2 má...

Zapojení pro hlídání překročení sledované veličiny se signalizací přerušení vedení k převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259053

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jaroslav, Šlegr Petr

MPK: H02H 1/04

Značky: hlídání, přerušení, sledované, vedení, zapojení, veličiny, překročení, signalizaci, převodníku

Text:

...že komutátor je svou první a druhou výstupní svoŕkou připo jen k první e druhé napájecí svorce nejméně jednoho vyhodnocovaniho obvodu, jehož první a druhý vstup jsou spojeny se evorkami přer vodníku. Výstup zapojení je spojen s výstupem vyhodnocovacího obě vodu .vzaoojení dle vynálezu je jednoduché, v důsledkúĺčehož i levnéa spolehlivá, technologicky nenáročné. Nastevovéní při výrobě je mi-» nimalní uživatel nastavuje pouze mez, jejíž...

Zařízení k měření změny velikosti snímané fyzikální veličiny v čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 258753

Dátum: 16.09.1988

Autori: Grézl Karel, Veselý Pavel

MPK: G01D 1/16

Značky: veličiny, čase, velikostí, snímané, změny, fyzikální, zařízení, měření

Text:

...obvodu 3. Výstupy ze střádaěe 1 jsou napojeny na binární vstupy gł vyhodnocovacího zařízení g.Před zahájením měřicího cyklu jsou vratný binarní čítač § a etřádač 1 vynulovány. Převodník l měřené ve 1 ičinyna frekvenci generuje impulsy, jejichž frekvence je ůměrná snímané veličině a tyto impuley vstupují prvním-vstupem gł do přepínače 3. Přepínač 3 je přepnut tak, že impulsy do něj přiváděné, z něho nevystupují. Měřicí cyklus začíná tak, že...

Zapojení obvodu pro měření a vyhodnocování derivace veličiny proměnné v čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 244085

Dátum: 01.06.1988

Autori: Halmo František, Truchlik Štefan, Dimun Milan

MPK: G01R 19/10, G01R 19/12, G01R 19/25...

Značky: měření, čase, obvodů, veličiny, derivace, proměnné, zapojení, vyhodnocování

Text:

...je spojene s druhým vstupem gg hradla 2. První výstup gg druhého hradlovacího obvodu 3 je spojen s prvním vstupem 1 čítače 1 frekvence s druhý výstup 22 druhého hradlovacího obvodu Q je spev jen s druhým vstupem lg čítače 1 frekvence. Výstup 32 hredla 1je spojen s první vstupní svorkou 5 čítače 5, jehož výstup Agje spojen s prvním vstupem 5 řídícího obvodu 5. Jeho druhý výsn tup ąg je spojen současně s prvním vstupem Q prvního hradlovacího...

Zapojení pro snímání regulační veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254615

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vojta Lubomír, Jiránek Miloš

MPK: G01R 17/02

Značky: veličiny, regulační, zapojení, snímání

Text:

...druhého předpěčového odporu gpl a 39 je připojen na neinvertující vstup komparátoru §. Výstup komparátoru § je připojen na bázi tranzistoru E, jehož emitor je připojen na kladnou svorku Q zdroje a jehož kolektor je připojen na výstupní svorku g. Výstupní svorka g je uzemněna přes paralelní kombinaci zatěžovacího odporu 35 a filtračního kondenzátoru Q.Signál ze vstupu opakovače prochází přes pevný a automatický korektor na korekční zesilovač...

Zapojení pro automatickou regulaci stupňovitě ovládané veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253307

Dátum: 12.11.1987

Autor: Baudisch Miroslav

MPK: G05B 1/03

Značky: automatickou, regulaci, stupňovité, ovládané, zapojení, veličiny

Text:

...dále na výstup gg a frekvenční výstup E zdroje Q řídicích impulsů, jako i výstup deködéru lg.zapojení pro automatickou regulaci stupňovitě ovládané veličiny, vytvořené podle vynálezu, pracuje takto.Na předvolbě l se nastaví požadovaná velikost regulované veličiny, například limit odběru elektrické energie, a ta se impulsem přes nastavovací vstup Q přepíše od prvního reverzibilního čítače 5. První přepínač Q se zároveň přepne tak, že přes...

Zařízení pro řízení stavové veličiny zrychlení spolupracujících elektrických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241845

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ebringerová Anna, Štefek Slavomír, Biely Peter, Karpiš Ladislav

MPK: G05D 5/03

Značky: zrychlení, zařízení, stavové, veličiny, řízení, elektrických, spolupracujících, pohonů

Text:

...5.13 prvního vyhodnocovvacího bloku 5.Na »ovládací vstupy 5.4, 5.9, 5.14 prvního vyhodnocovacího bloku 5 jsou palk zapojeny příslvušné tři ovládací -výíst-upy 4.1, 4.2,4.3 a na korekční vstupy 5.5, 5.10, 5.15, příslušné »druhé tři ovládací výstupy 4.4, 4.5,4.6 ovládacíiho bl-oku 4.Blokovalcí výstup 4.7 ovlá-dascího bloku 4 je paralelné spo-jen .s blokovacím vstupom 6.2 prvního hradl-a 6 .a s blok-ovacím vstupem 7.2 drulhého~ hradla 7, .na...

Zařízení pro úpravu digitální stavové veličiny pro řízení elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240599

Dátum: 15.08.1987

Autori: Solovjev Valentin Gennadjevie, Sarancev Kir Borisovie

MPK: H02P 7/00, B21B 37/00

Značky: řízení, zařízení, veličiny, digitální, pohonů, stavové, elektrického, úpravu

Text:

...5, tvořeného operačním a integračním zesilovačem, třetího řídícího bloku 6, sestaveného z výkonového zesilovače, relé a hradla,napájecího bloku 7, což je v daném případě tyristorový měnič, poháněcího motoru 8 a čidla 9 otáček, což je například tachodynamo. Nedilnou součástí zařízení podle vynálezu je též blok 10 programátora tloušťky pásu, což je například mikropočítač a čtvrtý, pátý a šestý řídící blok 11, 12, 13, realizované operačními...

Zapojení pro řízené omezení akční veličiny regulátoru teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240352

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kos Karel

MPK: G05D 23/19

Značky: regulátoru, zapojení, akční, řízené, omezení, veličiny, teploty

Text:

...regulačníhozásahu do regulované soustavy tak, že .sej dosahuje přiznlvého účinku na velikost pře kmitu přechodové charakteristiky, aniž by.došlo k výraznému zmenšeni rychlosti ná běhu regulované veličiny na žádanouhodnotu. Celkové zapojení je velmi jednoduché a jeho nastaveni spočíva především v~ určení přenosu nelineárního členu a V realizacivodová realizace nelineárního členu nastáva V případě použití zapojení podle vynále zu u...

Zapojení převodníku pro převod nelineární a lineární veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242761

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ce1uch Ján

MPK: G01R 15/10

Značky: převodníku, nelineární, lineární, převod, veličiny, zapojení

Text:

...zesilovače l a vymezovacím vstupem Q omezovacího bloku 3, jehož první diferenční výstup Ě, druhý diferenční výstup g a omezovací výstup g jsou přes korespondující vstupní odpory Q, 5, § zapojeny na druhou výstupní svorku 5 zapojení, na jeden konec zpětnovazebního odporu 1 a na součtový vstup h součtového zesilovače 3. zemnicí vstup i součtového zesilovače 3 je přes uzemňovací odpor § připojen k napájecí svorce j zapojení, výstup...

Převodník frekvence impulsů na údaj o velikosti měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248367

Dátum: 12.02.1987

Autor: Baudisch Miroslav

MPK: G01P 3/486

Značky: údaj, měřené, frekvence, velikostí, převodník, veličiny, impulsů

Text:

...kružnici. Kotouč rotuje společně s vřetenem soustruhu, takže za každou otáčku vřetene dopadne na snímač l šedesát svetelných mpulsů, což množňuje neobyčejně přesně měření. Snímač 1 je epojen s ostatními částmj. převodníku, jež jsou umístěny ve společné přemistitelné krabici pomocí vodičü.V krabici je mnístěn tvarovač 3 impulsů, hradlo g, jakož i obvod g časové základny,tvořený oscilátorem, šízeným krystalem. Násobička 6 obsahuje v sobě i...

Způsob zvýšení třídy přesnosti měrného členu snímače mechanické veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232652

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hrubant Ladislav, Pokorný Stanislav, Kozák Karel, Roskovec Pavel, Mertl Vladislav

MPK: G01B 7/16

Značky: třídy, měrného, snímače, mechanické, členu, zvýšení, presnosti, veličiny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se týká postupu, kterým se zvyšuje třída přesnosti měrného členu snímačů mechanické veličiny. Způsob spočívá v tom, že měrný člen se vystaví namáhání, které lze zahrnout do skupiny časově proměnného tepelného zatížení, jehož horní hranice leží pod teplotou zeskelnění lepicí vrstvy a dolní hranice neklesne pod -200 °C a teplotní rozdíl mezi dolní a horní hranicí činí nejméně 84 °C, statického mechanického zatížení silou,...

Způsob měření rozdílu mezi hodnotami téže veličiny ve dvou různých místech prostoru vyplněného tekutinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229568

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tesař Václav

MPK: G01N 33/00

Značky: hodnotami, rozdílu, veličiny, téže, místech, provádění, prostoru, způsob, způsobu, různých, měření, tekutinou, tohoto, zařízení, vyplněného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nejrůznějších měřicích přístrojů k měření vlastností tekutiny. Řeší se problém převodu prostorového rozdílu mezi dvěma hodnotami na časový rozdíl po sobě následujících hodnot měřených jediným čidlem a tím odstranění nákladů na dosud používané druhé čidlo i vyloučení chyb způsobovaných rozdílnými vlastnostmi dvou čidel. Řešení spočívá v tom, že tekutina ze dvou různých míst se k jedinému čidlu přivádí fluidickým komutátorem,...

Zapojení pro měření elektrické veličiny pomocí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231129

Dátum: 01.06.1986

Autor: Pavel Jiří

MPK: G01R 19/25

Značky: měření, pomocí, mikropočítače, zapojení, elektrické, veličiny

Zhrnutie / Anotácia:

Při cejchování je první čítač čítající výstupní impulsy převodníku nastaven na známý počet impulsů. Dosažení tohoto počtu vyvolá v mikropočítači žádost o přerušení, která způsobí zablokování činností prvního i druhého čítače. Stav druhého čítače čítajícího taktovací impulsy vyjadřuje délku měřícího intervalu platnou pro cejchování. Při měření neznámého napětí se spustí první a druhý čítač a žádost o přerušení se odvozuje z druhého čítače,...

Zařízení k vyhodnocovaní měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230694

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kandrnál Jan, Lipus Vladislav

MPK: G01N 21/31

Značky: veličiny, měřené, zařízení, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen k vyhodnocování měřené veličiny z derivačního průběhu prvního nebo libovolně vyššího řádu podle nezávisle proměnné, zejména podle času, funkce popisující vlastnosti předmětu nebo jevu, umožňující její kvantifikaci a automatizaci procesu vyhodnocení. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením, že na vstupní zesilovač je napojen komparátor a hradlo, na něhož výstupu je napojen řízený integrátor, na jehož výstupu je napojen paměťový...

Způsob vyhodnocení ustálené hodnoty měřené veličiny a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223159

Dátum: 15.03.1986

Autori: Macoszek Milan, Kuběna Josef

Značky: způsob, měřené, provádění, tohoto, ustálené, hodnoty, veličiny, způsobu, vyhodnocení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vyhodnocení ustálené hodnoty měřené veličiny, vyznačený tím, že signál z čidla se periodicky vzorkuje s konstantní frekvencí, od okamžiku kdy poprvé překročí zadanou kontrolní hranici se po každém analogo-číslicovém převodu porovnává nejnovější vzorek s předchozím, přičemž se stanoví, jeli jejich diference v zadaných tolerančních mezích, a pokud je tato podmínka splněna, zvýší se o jednotku stav čítače délky prodlevy, zatímco v opačném...

Zapojení pro převod fyzikální veličiny na elektrický výstupní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227621

Dátum: 01.09.1985

Autori: Bartoška Miroslav, Novotný Pavel

Značky: elektricky, signál, zapojení, veličiny, fyzikální, výstupní, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká systémů laboratorních a průmyslových snímačů fyzikálních veličin. Snímač obsahuje vedle citlivého prvku pro převod hlavni sledované fyzikální veličiny na veličinu elektrickou i další citlivé prvky pro převod ostatních fyzikálních veličin, které významně zkreslují převod citlivého prvku pro sledování hlavní fyzikální veličiny. Výstupy všech citlivých prvků se zavádějí do elektronického bloku ve kterém se vyhodnocují hodnoty...

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224891

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

Značky: zapojení, vyhodnocení, měřené, veličiny, hladin

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny složené z měřicího členu, hladinového obvodu a komparátorů, vyznačené tím, že na první vstupy (31, 41 ... k1) komparátorů (3,4 ... k), jejichž výstupy (33, 43 ... k3) jsou výstupy zapojení, je připojen výstup (12) měřicího člena (1), zatímco na druhé vstupy (32, 42 ... k2) komparátorů (3, 4 ... k) jsou připojeny výstupy (23, 24 ... 2k) z hladinového obvodu (2), přičemž vstup (11) měřicího členu...

Zapojení omezovače akční veličiny ústřední části regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218115

Dátum: 15.02.1985

Autor: Zajíc Vladimír

Značky: omezovače, zapojení, veličiny, akční, ústřední, regulátoru, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení omezovače akční veličiny ústřední části regulátoru, které se skládá ze směšovacího zesilovače nelineárního členu, součtového členu a korekčního členu. Na vstup součtového členu je připojen jednak výstup ústředního členu regulátoru, jednak přes korekční člen čidlo regulované veličiny. Výstup součtového členu je připojen přes nelineární člen na invertní vstup směšovacího zesilovače, na jehož neinvertní vstup je...

Elektronické zařízení k indikaci překročení nastavené hodnoty fyzikální veličiny, například elektrické kapacity

Načítavanie...

Číslo patentu: 215701

Dátum: 15.03.1984

Autor: Laníček Josef

Značky: elektrické, kapacity, hodnoty, elektronické, překročení, fyzikální, indikaci, nastavené, zařízení, veličiny, například

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oboru archových tiskařských strojů Vynález řeší problém indikace překročení nastavené hodnoty fyzikální veličiny, jako je např. el. kapacita, indukčnost, el. odpor, které se mění v závislosti na výskytu sledované látky v oblasti čidla o malou hodnotu. Elektronické zařízení podle vynálezu zahrnuje první generátor (l) impulzů, řízený hodnotou indikované fyzikální veličiny, jeho výstup je připojen na vstup prvního čitače...