Patenty so značkou «vektoru»

Spôsob výroby vektoru na prenos DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 278191

Dátum: 06.03.1996

Autori: Rutter William, Goodman Howard Michael, Pictet Raymond Louis, Bell Graeme

MPK: C12N 15/17

Značky: spôsob, vektoru, výroby, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vektora na prenos DNA na použitie pri udržiavaní a replikácii sledu dezoxynukleotidov, ktorý kóduje ľudský preproinzulín alebo proinzulín. Do reakcie sa uvedie dezoxynukleotidový sled, ktorý kóduje ľudský proinzulín alebo preproinzulín s molekulou DNA, získanou štiepením pBR 322 pôsobením restrikčného enzýmu PstI za vzniku plazmidu pcHI-1.

Způsob zjišťování mukoproteinového vektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263622

Dátum: 11.04.1989

Autori: Urbánek Peter, Bitto Karel, Jansa Jaroslav, Česal Milan

MPK: G01N 33/48

Značky: zjišťování, způsob, mukoproteinového, vektoru

Text:

...připravuje 24 hodiny před použitím a doba její použitelnosti je asi 14 dnů. suspenze se uchovává v chladničce.5. Zásobní roztok chloridu hexaamokobaltitého0,267 5 g Ěo(NH 3)6 C 13 a 5,35 g chloridu amonného se rozpustí ve vodě a roztok se destilovanou vodou doplní na objem 500 ml.6. Brdičküv roztok trojmocného kobaltu smísí se roztok č. 4 s roztokem č. 5. Doba použitelnosti je asi 1 měsíc.7. 20 vodný roztok kyseliny sulfosalicylově.B. 0,1 N...

Zařízení pro měření a vyhodnocování vektorů rychlostí a směrů proudění vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263045

Dátum: 11.04.1989

Autor: Harašta Jiří

MPK: G01P 5/07

Značky: směru, měření, proudění, vektoru, zařízení, rychlostí, vyhodnocování, vzduchu

Text:

...analogových sígnálůlpředstavujících vektory rychlostí a směry vektorů proudění vzduchu jedinou kombinovanou sondou se žhsvenými systémy. Lze tak získat napěřové signály současně a z hlediska měření nezávisle na sobě. Další výhodou je bezprostřední zpracování obou sígnálů, a to analogovou mu 1 ~ típlexací přes ana 1 ogově~digitální prevodník se záznamem do paměti počítače tak, aby byl získán co největší počet údajů v nejkratší možné době...

Zařízení pro měření vektoru integrálního toku kosmického plazmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242804

Dátum: 01.04.1988

Autori: Šafáo Josef, Vaška Jarmil, Hlavonik Jaroslav, Trávn3eek Karel, Bartoš Jaroslav

MPK: G01N 33/00

Značky: plazmatu, vektoru, kosmického, zařízení, integrálního, měření

Text:

...okamžiky zapíná zdroj Ž konstantního stejnosměrného napětí, připojený k ří dící mřížce Ž a zdroj Q trojúhelníkového napětí, připojený k hra dící mřížce g a provádí prostřednictvím výstupu lg řízení práceř funkčních měničů 2. Kbntrola práce bloku 1 řízení je provedenaprostřednictvím výstupu zavedeného do telemetrického systému lg.V režimu měření je zdroj Ž konstantního stejnosměrného vysokého napětí vypnut, na hradící mřížce g je nulový...

Zapojení pro určení úplného vektoru rychlosti proudícího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 255847

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vystavěl Boris, Marek Ivan

MPK: G01P 3/38

Značky: zapojení, vektoru, proudícího, media, rychlostí, úplného, určení

Text:

...účinku zapojení podle vynálezu je dosaženo tím, že umožňuje určit nejen rychlost a směr pohybujíoího se média, ale i smysl pohybu. Výhodou je také dosažení výsledků zatížených minimální chybou, neboč lze s větší přesností volit frekvencí záblesků i dobu osvitu nežje tomu u stávající metody. Nejvýraznějším přínosem je možnost synchronizace prvního zábleskus určeným okamžitým stavem vyšetřovaného zařízení, což umožňuje sledovat jeho...

Zařízení pro měření statistických charakteristik složek vektoru fluktuací proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251190

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jonáš Pavel, Řehák Vratislav

MPK: G01P 5/02

Značky: proudění, zařízení, fluktuací, charakteristik, vektoru, měření, složek, statistických

Text:

...je nastavenvůči směru vektoru proudění pod úhlem prodosaženi přímé úměrnosti fluktuaci výstupniho elektrického napětí rozdílu fluktuaci podélné a příčné složky rychlostí proudění,v rozmezi 30 až 60 °.Zařízení upravené podle tohoto vynálezu má výhodu v tom, že i když se přestup tepla a celková citlivost obou žhavených drátků v důsledku výrobní nepřesnosti významné liší, lze předem při kalibraci v proudu definovaného směru,například před...

Sonda pro zjišťování směru vektoru rychlosti v proudící tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250094

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01P 5/06

Značky: proudící, sonda, vektoru, tekutině, rychlostí, směru, zjišťování

Text:

...rozdíl od známých řešení s tlakovými snímači tak může být sonda výrazně menší, takže méně uovlivňuje vyšetřované proudění. etdnoduchotst a možnost samostatného zhotovení umožňuje také, aby sonda byla levnější. Odpadají problémy s šu 253554Na pripojených třech obrázcích je jako príklad praktického provedení sondy pro zjištování směru vektoru rychlosti podle tohoto vynálezu, přičemž na obr. 1 je podělný řez vedený osou otáčení D, kdežto na...

Snímač kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ferianc Ľubomír, Müller Marian, Zuskin Silver, Schreiber Rudolf

MPK: G01W 1/02

Značky: vektoru, snímač, zložky, prúdenia, vzduchu, kolmej, rychlostí

Text:

...striešky od hornej plochy usmerňova 4ča a vzdialenosti snímacích vodičov prevodníka rýchlosti prúdenia od hornej plochy telesa hlavice.Výhodou snímača kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu je zlepšenie presnosti merania minimálne o 50 , definovanie vzájomnej polohy krycich plechov., úspora materiálu stĺpikov, distančných rúrok,odstránenie jedného krúžku a jedného usmerňovača, zníženie výšky snímača o cca 20 mm, možnosť vyriešenia...

Zařízení pro zjišťování parametrů vektoru nevyváženosti rotujícího tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241970

Dátum: 15.12.1986

Autori: Takanashi Shigeru, Hata Schun-chi, Kadin Saul Bernard

MPK: G01H 9/00, G01M 1/22, G01H 11/00...

Značky: parametrů, rotujícího, nevyváženosti, zjišťování, zařízení, tělesa, vektoru

Text:

...npsuoyronwuorn cnraana, oqpaayerca anrnmnaa nounonenra.-4 Mauepenne npauoyronnnmc npoemmů OGYIIIGGTWGTGE 0 5 ° rpemnocruą, a Ka nocroaaaaa cocrasnanusaa oupenenaerca cynoi Bcex awrniannx xounoneawon. Tama oópaaou,na-sa Kocnaycomansnocm onopuoro cnraaaa nauepeane nphuoyronnuxnpoennnñ OGWGCTBJIBGTOH o norpemaoc-rm, a alian n nouyüaeuaa na arm npoemmñ uazpopualmn od auHJIITYIB I (base europe .uzncdazmuca Bpamanuzeroca mena Uynáš neroqnoü....

Způsob pěstování mikroorganismu s obsahem a replikací vektoru pro přenos DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 227033

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ullrich Axel, Shine John, Chirgwin John Mitchell, Pictet Raymond Louis, Goodman Howard Michael, Rutter William, Seeburg Peter Horst

Značky: replikací, mikroorganismu, obsahem, vektoru, pěstování, způsob, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pěstování mikroorganismu s obsahem a replikací vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro růstový hormon tak, že se izolují buňky s obsahem mRNA, která je kódem pro růstový hormon, mRNA se z buněk extrahuje a čistí, načež se z této mRNA připraví cDNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro růstový hormon a tato cDNA se uvede v reakci s vektorem pro přenos DNA za vzniku vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů,...

Způsob výroby vektoru pro přenos DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 227013

Dátum: 15.06.1986

Autori: Chirqwin John Mitchell, Shine John, Goodman Howard Michael, Rutter Wiliam, Ullrich Axel, Pictet Raymond Louis, Seeburg Peter Horst

Značky: výroby, způsob, prenos, vektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro růstový hormon tak, že se izolují buňky se obsahem mRNA, která je kódem pro růstový hormon, mRNA se z těchto buněk extrahuje a čistí, načež se z této mRNA syntetizuje cDNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro růstový hormon a tato cDNA se uvede v reakci s vektorem pro přenos DNA za vzniku vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro růstový...

Způsob výroby vektoru pro přenos DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 227002

Dátum: 15.06.1986

Autori: Goodman Howard Michael, Shine John, Rutter William, Chirgwin John Mitchell, Seeburg Peter Horst, Pictet Raymond Louis, Ullrich Axel

Značky: vektoru, výroby, prenos, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro insulin tak, že se izolují buňky s obsahem mRNA, která je kódem pro insulin, z těchto buněk se extrahuje mRNA, načež se čistí a z této mRNA se syntetizuje cDNA za vzniku cDNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro insulin a takto získaná cDNA se uvede v reakci s vektorem pro přenos DNA za vzniku vektoru pro přenos DNA se sledem nukleotidů, který je kódem pro...