Patenty so značkou «vedle»

Kruhová tandemová dojírna s dvojicemi dojicích stání vedle sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 269739

Dátum: 14.05.1990

Autor: Machálek Antonín

MPK: A01K 1/12

Značky: dojírna, tandemová, dvojicemi, dojicích, vedle, stání, kruhová

Text:

...zábranou. Karuselove dojírny mají samostatné rozvody podtlaku, dopravní mléčné potrubí, řídící jednotky o samostatný pohon, přičemž obě dojírny lze propojit tak, aby se otáčely souběžně,nebo rozpojit, takže v případě poruchy může každá dojírna pracovat samostatné. Tímto uspořádáním se dosáhne, ve srovnání s jednoduchou kruhovou dojírnou zmenšení plochy na jedno dojicí stâní až o 00 . Zdvojnásobením počtu dojicích míst se téměř zdvojnásobí...

Způsob izolace chlortalidonu a metipranololu vedle sebe z pevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268944

Dátum: 11.04.1990

Autori: Taufmann Petr, Šimon Jan, Bártlová Věra

MPK: A61K 31/18

Značky: pevného, metipranololu, způsob, chlortalidonu, vedle, izolace, odpadů

Text:

...takto zis kaných účinných látek zcela odpovidà přislušnýn norma a výtežek dosahuje u obou konponent 70 až 80 Z teorie.Autorůo vynàlezu se podařilo výrazně zhodnotit pevný odpad při výrobe žàdoněho lěčiva, a tak uspořit drahé suroviny i energií. Tim došlo k zefektivněni celé výroby antihypertenzniho léku.Následující příklady provedení způsob podle vynàlezu pouze doklàdaji, ale neooezuji.S 0 g pevné lékové formy bylo extrahovàno 250 ml...

Způsob výroby kyseliny glukónové vedle fruktózy v submerzní kultuře Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 262168

Dátum: 14.03.1989

Autori: Baláž Štefan, Šturdík Ernest, Polívka Ľudovít, Rosenberg Michal, Pápayová Iveta

MPK: C13K 1/00

Značky: kyseliny, výroby, způsob, glukonové, kultuře, niger, vedle, submerzní, aspergillus, fruktózy

Text:

...v 1 ml media Vegetautivní inoku~ 111 m .so získa 12 .až Bholdinvovým nnaklíčením spor v ,jíodmínkzíloh snížené aerace a, dáv.kííje so do formenbačttího níédia v množství od 1 »do l 0/9 (telkoveho objemu. Po provedeno lermtelílćíttl se hzíněčííá línie-tla mikroorg ano oddčli od ĺlłľlľllłllläčlľlĺhĺ) Inédia a n 1 použít v~ novém ľerníentŕrčnim cyklu. tento zpüraob vevdeui lormentalce je uxtlžne .použít i opakovane.FBTITI-ľšlľlĺĺkĺilllĺł se...

Způsob stanovení amoniaku, pyridinových bází a aldehydů vedle sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 245194

Dátum: 15.10.1987

Autor: Chmelío Miloš

MPK: G01N 31/16

Značky: vedle, bázi, způsob, amoniaku, stanovení, aldehydů, pyridinových

Text:

...vybavení laboratoře, postačí pH-metr, zdroj inertního plynu, elektrické hnízdo a běžné laboratorní sklo vyhovuje tedy podmínkám pro provozní využití.Nový způsob je blíže specifikován a objasněn V příkladech provedení.5 ml vzorku vodné vrstvy vzniklé při syntéze pyridinu a pikolinů předpokládaného složení pyridin, směs píkolinů a dalších substitučních derivátů, formaldehyd, acetaldehyd a amoniak, označeného MRyK 5/2/ bylo odpipetováno...

Způsob zpracování surové kyseliny wolframové obsahující vedle wolframu také cín,niob a tantal

Načítavanie...

Číslo patentu: 249253

Dátum: 12.03.1987

Autori: Zikl Petr, Štěrba Martin, Slánský Miroslav, Láznička Jiří

MPK: C22B 34/24

Značky: surové, také, způsob, vedle, wolframu, obsahující, zpracování, cín,niob, kyseliny, wolframové, tantal

Text:

...do roztoku ve formě W 0 ž iontů, ale přímo jako kondenzovaný wolframan a aniontem Hwôozls10 nebo W 21041 , nemůže se proto zpětně tvořit nerozpustný CaWO 4.V příkladu provedení je vynález popsán pomocí schéma uspořádání technologické linky na zpracování surové kyseliny wolframové, znázorněné na obr. č. 1.Do reaktoru 3 Q prvého stupně louženi je dávkována surová kyselina wolframová 3, matečné roztoky 33 a prací voda É. současně je do...

Zařízení pro značení os na povrchu dvou vedle sebe uspořádaných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247520

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hudec Zdeněk

MPK: B25H 7/00

Značky: trubek, zařízení, vedle, značení, uspořádaných, povrchu

Text:

...deskami łł a prstencem 33, který je kluzně uložen bud mezi zkosením záchytného elementu, nebo v jiném případě na nosněm nákružku 35,který je pevně připojený k vnitřní straně jedné z kruhových desek li. Vnitřní válcová plocha nosného nákružkug§ je v kluzném styku s vnější válcovou plochou regulačního nákružku ggpevně spojeného s druhou kruhovou deskou łł.Nosný i regulační nákružek 32, 33 je po svém obvodu opatřen prüchozími otvory lg....

Bezpečnostní zařízení pro dočasné sepnutí dvou vedle sebe stojících prefabrikátů na skládce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233824

Dátum: 01.07.1986

Autori: Sequens Jan, Barták Kamil

MPK: E04B 21/26

Značky: dočasné, prefabrikátů, zařízení, stojících, vedle, skládce, sepnutí, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zařízení se skládá ze dvou pák, které jsou ve třetině až polovině své délky zkříženy a spojeny otočným čepem. Na jednom konci pák jsou kolmo fixovány trubky, sloužící k nasazení na trny prefabrikátů, na druhém konci je jedna páka opatřena pevným očkem se řetězem a druhá háčkem sloužícím k zaklesnutí řetězu. Zařízení se s výhodou používá na skládce prefabrikovaných dílců, kde se jeho pomocí sepnou dva sousední panely, čímž se...

Dobývací stroj se dvěma kolesy umístěnými vedle sebe pro selektivní dobývání nízkých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 227294

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hochmann František

Značky: dobývání, dvěma, selektivní, dobývací, stroj, umístěnými, kolesy, nízkých, vedle, vrstev

Zhrnutie / Anotácia:

Dobývací stroj se dvěma kolesy umístěnými vedle sebe pro selektivní dobývání nízkých vrstev sestávající z podvozku, na kterém je uložena spodní stavba s otočnou dráhou a horní stavba, vyznačený tím, že první koleso (1) je uloženo v prvním předním dílu (2), který je prostřednictvím první přímé dráhy (3) pohyblivě spojen s prvním výložníkem (4), který je kloubem přichycen k horní stavbě a druhé koleso (5) je uloženo ve druhém předním dílu (6),...

Vícezávitový induktor, složený ze sekcí, pro ohřev tyčového materiálu kruhového průřezu, zejména pro indukční ohřívací stroje, kde ohřívaná tyč vedle osového posuvu rotuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229191

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kulhánek Ladislav, Svoboda Josef

MPK: H05B 6/10

Značky: ohřívací, posuvu, vícezávitový, průřezu, ohřívaná, sekcí, rotuje, materiálů, indukční, složený, kruhového, tyčového, induktor, zejména, stroje, vedle, ohrev, osového

Zhrnutie / Anotácia:

Vícezávitový induktor, složený ze sekcí, pro ohřev tyčového materiálu kruhového průřezu, zejména pro indukční ohřívací stroje, kde ohřívaná tyč vedle osového posuvu rotuje sestávající nejméně ze dvou induktorových sekcí upevněných do nosného rámu a sestávající z více než dvou kovových nemagnetických vodicích prstenců příčně rozříznutých, jejichž vnitřní průměr je větší než průměr ohřívané tyče umístěných jednak mezi jednotlivými induktorovými...

Způsob potenciometrického stanovení síranů vedle arseničnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226452

Dátum: 15.11.1985

Autor: Lakomý Jaroslav

Značky: síranu, stanovení, způsob, potenciometrického, vedle, arseničnanů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potenciometrického stanovení síranů vedle arseničnanů a roztocích po regeneraci arseničnanu sodného, vyznačující se tím, že se vzorek, obsahující sírany a arseničnany, okyselí kyselinou dusičnou na pH 2,5, přidá se 96% etanol a provede se potenciometrická titrace chloristanem barnatým při udržování konstantní hodnoty pH za použití iontově selektivní olověné elektrody a nasycené kalomelové elektrody.

Způsob stanovení naftalensulfonové kyseliny vedle nitronaftalensulfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219824

Dátum: 15.10.1985

Autor: Franc Jaroslav

Značky: kyselin, stanovení, způsob, nitronaftalensulfonových, naftalensulfonové, vedle, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení naftalensulfonové kyseliny vedle směsi nitronaftalensulfonových kyselin tak, že se tyto kyseliny převedou tavením s louhem na příslušný naftol, který se pak stanoví chromatograficky.

Způsob stanovení 4,4′-azobenzendikarbonové kyseliny vedle p-amino- a p-nitrobenzoové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215991

Dátum: 15.02.1985

Autor: Franc Jaroslav

Značky: způsob, p-nitrobenzoové, 4,4'-azobenzendikarbonové, stanovení, p-amino, vedle, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení a stanovení 4,4'-azobenzendikarbonové kyseliny vedle p-amino a p-nitrobenzoové kyseliny. Provede se elektroforetické dělení 4,4'-azobenzendikarbonové kyseliny na papíře v prostředí kyseliny octové a po rozštěpení roztokem chloridu cínatého se tato denzitometricky stanoví jako kyselina p-aminobenzoová. Použití v chemických laboratořích i provozech pro správné vedení redukční reakce.

Zapojení s alespoň dvěma navzájem vedle sebe uspořádanými proudovými generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 215510

Dátum: 15.10.1984

Autor: Storch Klaus

Značky: dvěma, vedle, generátory, uspořádanými, alespoň, zapojení, proudovými, navzájem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je zejména určen pro číslicově analogové převodníky, kde je důležité, aby každý proudový generátor dodával přesně stejný proud. Oproti stavu techniky, kde každý proudový generátor buď je regulován jen sám pro sebe, nebo regulační veličina jednoho slouží jako řídicí veličina pro ostatní, se provádí regulace zde tak, že proudové rozdíly sousedních proudových generátorů jsou vyregulovány přísně symetrickými rozdílovými zesilovači a že...

Způsob současného získání insulinu vedle pankreatinu z čerstvých nebo z hluboce zmrazených vepřových pankreat

Načítavanie...

Číslo patentu: 214870

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kieser Friedrich, Schramm Wilhelm, Häfner Leonard, Kargl Hans

Značky: vepřových, insulinu, způsob, současného, hluboce, pankreat, zmrazených, čerstvých, vedle, pankreatinu, získání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současného získání insulinu vedle pankreatinu z čerstvých nebo z hluboce zmrazených vepřových pankreat extrakcí žláz v přítomnosti acetonu, vyznačený tím, že se k extrakci používá reakční směsi alespoň se 40 % acetonu a extrahuje se při hod notě pH 5 až 7, přičemž se pro nastavení hod noty pH používá ve vodě rozpustných solí s kationty, které vytvářejí s kyselými doprovodnými látkami insulinu za extrakčních podmínek nedisociované...

Způsob polarografického stanovení 4-N-acetylaminofenolu a 4-aminofenolu vedle sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 224568

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kubias Jiří, Lakomý Jaroslav

Značky: způsob, vedle, stanovení, 4-n-acetylaminofenolu, polarografického, 4-aminofenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polarografického stanovení 4-N-acetylaminofenolu a 4-aminofenolu vedle sebe, vyznačený tím, že se 4-N-acetylaminofenol znitrozuje na N-nitrozoderivát dusitanem sodným a 4-aminofenol na diazoniovou sůl rovněž dusitanem sodným, načež se N-nitrozoderivát stanoví v amoniakálním prostředí při potenciálu E1/2 = -0,45 V a diazoniová sůl při potenciálu E1/2 = 0,60 V, popřípadě se dále vzniklá diazoniová sůl rozloží v alkalickém prostředí při...