Patenty so značkou «väzbové»

Špecifické väzbové proteíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18938

Dátum: 17.02.2010

Autori: Scott Andrew Mark, Stockert Elizabeth, Murray Anne, Cavenee Webster, Panousis Con, Old Lloyd, Burgess Antony Wilks, Ritter Gerd, Jungbluth Achim, Huang Huei-jen Su, Nice Edouard Collins, Jonhs Terrance Grant, Renner Christoph, Collins Peter, Mark George

MPK: A61K 39/395, C07K 16/30

Značky: specifické, proteiny, väzbové, použitie

Text:

...(1988) Amplifikácia štruktúrne a funkčne znemeného génu receptora pre epídermálny rastový faktor (cerbB) v ľudských mozgových tumoroch. Mol. Cell Bíol. 8, 1 816 - 20 Sugawa a kol.(1990) Identický zostrih aberantných transkriptov receptora pre epídermálny rastový faktor z amplífikovaných preskupených génov v ľudských glioblastómoch. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 87, 8 602 - 6). Príslušný EGFR proteín má 267 aminokyselinovú deléciu...

Vysokoafinitné väzbové miesto HGFR a spôsoby identifikácie jeho antagonistou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10772

Dátum: 07.05.2009

Autori: Comoglio Paolo Maria, Basilico Cristina, Michieli Paolo, Carminati Paolo

MPK: C07K 14/475, A61K 38/18, A61K 48/00...

Značky: identifikácie, vysokoafinitné, väzbové, spôsoby, antagonistou, miesto

Text:

...aktivuje Met, tak stále zostáva zle pochopený. Totoje trocha prekvapujúce pri zvážení veľkej biologickej a terapeutickej dôležitosti0008 HGF-Met signalizácia je esenciálna v priebehu embryogenézy a v tkanivovej regenerácii v živote dospelých. Je dôležité, že deregulovaná HGFMet signalizácia má kľúčovú úlohu vtumorigenéze a metastázach. Nevhodná Met aktivácia rôznymi mechanizmami vrátane autokrinnej HGF stimulácie,nadmernej expresie...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať chrípkové vírusy H5N1 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13670

Dátum: 06.09.2007

Autori: Van Den Brink Edward Norbert, Throsby Mark, De Kruif Cornelis Adriaan

MPK: C07K 16/10

Značky: schopné, vírusy, ľudské, väzbové, chřipkové, použitie, neutralizovať, molekuly

Text:

...štúdie uvedenej na obr. 6. Meranie telesnej hmotnosti myší v skupine 5 sa zastavilo v deň 9, pretože vtedy všetky myši z tejto skupiny uhynuli. Všetky zvyšné myši zo skupin 1-4 dosiahli v deň 21 po infekcii normálnych úrovní telesnej hmotnosti aj ked rýchlosť zotavenia každej skupiny bola závislá od doby liečenia.Obr. 9 uvádza percento zvierat, ktoré prežili v každej skupine štúdie, kde boli myši inñkované letálnou dávkou chrípkového vírusu...

Cielené väzbové látky zacielené na PDGFR-alfa a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13675

Dátum: 02.08.2007

Autori: Taylor Laura, Kang Jaspal Singh, Foltz Ian, Laing Naomi, Blakey David Charles, Yang Xiaodong Intradigm Corporation, Cartlidge Susan Ann, Gazit-bornstein Gadi

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395

Značky: zacielené, pdgfr-alfa, cielené, látky, použitie, väzbové

Text:

...Konkrétnejšie sa tento vynález týka protilátky alebo jej väzbového fragmentu, ktorý sa špeciñcky viaže na PDGFR-alfa s Kd nižšou ako 10 pikomolámou a inhibuje rast buniek,ktoré exprimujú PDGFR-alfa, ktorá zahŕňa nasledujúce sekvencie (a) ťažký reťazec s (i) aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID N 0 10 alebo (ii) aminokyselinovú sekvenciu, ktorá má aspoň 99 identitu so SEQ ID NO 10, za predpokladu, že uvedená aminokyselinová sekvencia sa líši...

Väzbové proteíny pre hepatocytový rastový faktor (HGF)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9246

Dátum: 01.06.2007

Autori: Wright Kirk, Han May, Horwitz Arnold, Lin Jie, Breault Lyne, Etemad-gilbertson Bijan, Gyuris Jeno, Knuehl Christine, Winston William

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, C07K 16/22...

Značky: rastový, faktor, hgf, proteiny, hepatocytový, väzbové

Text:

...868 opisuje liečenie nádoru podávaním anti-HGF protilátky Iiečenému pacientovi, aby sa blokovala schopnosť endogénneho HGF podporovať angiogenézu v nádore. Najnovšie vedci predpokladajú, že protilátky, ktoré viažu B-reťazec HGF, môžu mat potenciál ako terapeutické činidlá u pacientov s HGF-dependentnými nádormi0008 Avšak sú stále potrebné ďalšie HGF modulátory, ktoré môžu byt použité0009 Vynález je čiastočne založený na objave rodiny...

Väzbové zlúčeniny, imunogénne zlúčeniny a peptidomimetiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15036

Dátum: 24.01.2006

Autori: Van Dijk Evert, Slootstra Jelle Wouter, Meloen Robbert Hans, Puijk Wouter Cornelis, Timmerman Peter

MPK: A61K 39/00, C07K 1/04, A61K 47/42...

Značky: imunogénne, väzbové, zlúčeniny, peptidomimetiká

Text:

...(diskontinuálnych) väzbových miestach sú kľúčové zvyšky všeobecne distribuované v dvoch alebo viac väzbových oblastiach, ktoré sú v primárnej štruktúre často oddelené. Po zvinutl môžu byť tieto väzbové oblasti privedené k sebe na proteínovom povrchu za vzniku kompozitného väzbového miesta. Dokonca aj ked kompletné väzbové miesto sprostredkujevysokoañnitnú interakciu, peptidy pokrývajúce len jednu väzbovú oblasť, ako sú syntetizované...

Väzbové molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17552

Dátum: 22.07.2005

Autori: Grosveld Franklin, Craig Roger Kingdon, Drabek Dubravka, Janssens Richard

MPK: A01K 67/027, C12N 5/10, C07K 16/00...

Značky: molekuly, väzbové

Text:

...et al, (1993) PNAS, 90, 6444-6448 Muller et al., EP 1 776 383 35103/H(1998) FEBS Lett., 422, 259-264). Vjednom pripade boli použité CH 1 a Lkonštantné domény ako heterodimerizačné domény pre tvorbu bišpeciñckej miniprotilátky (Muller et al., (1998) FEBS Lett., 259-264). Bol vyvinutý celý rad rekombinantných metód založených na E. coli expresívnych systémoch na produkciu BsAb (Hudson (1999) Curr. Opin. Immunol., 11, 548-557), i ked sa...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16439

Dátum: 26.05.2005

Autori: Marissen Willem Egbert, Bakker Alexander Berthold Hendrik, De Kruif Cornelis Adriaan, Kramer Robert Arjen

MPK: A61K 39/395, A61P 31/14, C07K 16/10...

Značky: besnoty, molekuly, použitie, schopné, väzbové, ľudské, virus, neutralizovať

Text:

...na obrázku 1 sú tiež uvedené v SEK ID č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-l l a uniknutých vírusov EJB. Bunky nakazené vírusom sa zbierali 2 dni po infekcii a izolovala sa celková RNA. cDNA sa generovala a použila na sekvenovanie DNA. Uvedené sú oblasti zahŕňajúce mutácie a mutácie sú označené hrubo. Obrázok 2 A znázorňuje porovnanienukleotidových sekvencií. Čísla nad aminokyselinami...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9474

Dátum: 26.05.2005

Autori: Marissen Willem Egbert, Bakker Alexander Berthold Hendrik, De Kruif Cornelis Adriaan, Kramer Robert Arjen

MPK: A61P 31/14, C07K 16/10, A61K 39/395...

Značky: použitie, väzbové, molekuly, virus, besnoty, neutralizovať, ľudské, schopné

Text:

...besnoty zahŕňajúceho signálny peptid. Obrázok lB znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií. Schematické zobrazenie glykoproteínu vírusu besnoty je uvedené vyššie. Čierny rámček označuje signálny peptid, zatiaľ čo sivý rámček označuje transmembrá novú doménu. Sekvencie na obrázku 1 sú tiež uvedené v SEK ID č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie amínokyselinových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-ll a uniknutých vírusov EJB. Bunky...

Väzbové molekuly neutralizujúce vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14819

Dátum: 26.05.2005

Autori: De Kruif Cornelis Adriaan, Bakker Alexander Berthold Hendrik, Marissen Willem Egbert, Kramer Robert Arjen

MPK: C12N 15/13, C07K 16/10, C12N 15/63...

Značky: besnoty, neutralizujúce, molekuly, virus, použitie, väzbové

Text:

...peptid. Obrázok IB znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií. Schematické zobrazenie glykoproteínu vírusu besnoty je uvedené vyššie. Čierny rámček označuje signálny peptid, zatiaľ čo sivý rámček označuje transmembrá novú doménu. Sekvencie na obrázku l sú tiež uvedené V SEK lD č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie aminokyselínových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-ll a uniknutých vírusov EJB. Bunky nakazené vírusom sa zbierali...

GAG väzbové proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6315

Dátum: 02.12.2004

Autor: Kungl Andreas

MPK: C07K 14/435

Značky: proteiny, väzbové

Text:

...2 je exprimovaný V monocytoch, T bunkách, NK bunkách a bazoñloch). Podobne ako chemokíny, receptory sa môžu konštitutivne exprimovať na určité bunky, zatiaľ čo niektoré sú indukovateľné. Niektoré z nich môžu byť dokonca down-regulované vytvorením buniek, ktoré nereagujú na určité chemokíny, ale zostávajú reagujúce na iné. Väčšina receptorov rozpoznáva viac ako jeden chemokín a naopak, ale rozpoznanie jeobmedzené na chemokíny zodpovedajúcej...

GAG väzbové proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10279

Dátum: 02.12.2004

Autor: Kungl Andreas

MPK: A61K 38/20

Značky: väzbové, proteiny

Text:

...sú exprimované rôznymi typmi leukocytov, niektoré z nich sú obmedzené na určité bunky(napriklad CXCRI je obmedzený na neutroñly) zatial čo iné sú široko exprimovanć(napríklad CCR 2 je exprimovaný v monocytoch, T bunkáeh, NK bunkách a bazoñloch). Podobne ako chemokíny, receptory sa môžu konštítutívne exprimovat na určité bunky, zatial čo niektoré sú indukovateľné. Niektore z nich môžu byt dokonca down-regulované vytvorením buniek,...

IL-18 väzbové proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12122

Dátum: 12.11.2004

Autori: Labkovsky Boris, Voss Jeffrey, Ghayur Tariq, Babcook John, Hedberg Brad, Kang Jaspal Singh, Jia Xiao-chi, Wieler James, Green Larry

MPK: A61K 39/395, A61P 19/02, A61P 25/28...

Značky: il-18, proteiny, väzbové

Text:

...zahŕňa nasledujúce CDR Zvyšky 31-35 SEQ ID N 0.6 Zvyšky 50-66 SEQ ID N 0.6 Zvyšky 99-110 SEQ ID N 0.6 Zvyšky 24-34 SEQ ID N 0.7 Zvyšky 50-56 SEQ ID N 0.7 a Zvyšky 89-98 SEQ ID NO.7.0009 V inom výhodnom uskutočnení väzbový proteín zahŕňa VH doménu. Výhodne V doména zahŕňa arninokyselinovú sekvenciu SEQ lD NO 6. V inom uskutočnení zahŕňa väzbový proteín VL doménu. Výhodne VL doména zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID0010 Vo výhodnom...

Špecifické väzbové činidlá pre hepatocytový rastový faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17687

Dátum: 16.07.2004

Autori: Green Larry, Zhang Ke, Burgess Teresa, Coxon Angela

MPK: C07K 14/00, A61K 38/16, A61K 39/395...

Značky: faktor, rastový, specifické, väzbové, činidla, hepatocytový

Text:

...ID C 94, 104, a 114protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 65, 75, a 85, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 95, 105, a 115protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 66, 76, a 86, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 96, 106, a 116protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 67, 77, a 87, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 97, 107, a 117protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č...

Väzbové činidlo pre elastomérnu kompozíciu obsahujúcu spevňujúce plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3543

Dátum: 28.05.2004

Autor: Aubert Thierry

MPK: C08J 3/20, C08K 5/00, C08K 3/00...

Značky: obsahujúcu, plnivo, väzbové, spevňujúce, kompozíciu, elastomérnu, činidlo

Text:

...polysulñdovanć monoorganoxysilány. Tieto zlúčeniny však takisto vedú k nadmernýmnákladom vyplývajúcim z chemizmu použitého pri ich výrobe.0012 Cieľom tohto vynálezu je hľadať nové väzbové činidlá, ktoré sa vyznačujú nižšími obstarávacími nákladmi vporovnaní sprípravkom Si-69 a ktoré umožnia zaručiť optimálne vlastnosti behúňov pneumatík pri súčasnom zachovaní príjateľných reologických vlastností privýrobe a spracovaní vulkanizovateľných...

Väzbové činidlá inhibujúce myostatín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9244

Dátum: 19.12.2003

Autori: Han Hq, Boone Thomas Charles, Min Hosung

MPK: C07K 14/475

Značky: väzbové, činidla, inhibujúce, myostatín

Text:

...čiastočne oslabuje obézny a cukrovkový fenotyp dvoch myších modelov, model agouti letálna žltá (AV Yen a kol.,FASEB J. 3.479 (1994 a obézny model (Lep°°°°). Akumulácia tuku a celková telesná hmotnost dvojnásobne mutovanej myši AW Mstn boli dramaticky znížené v porovnaní s myšou AW Mstn W (McFerron a kol., (2002), pozri vyššie). Okrem toho boli jej hladiny v krvi u myší AV Mstn po exogénnompodaní glukózy dramaticky nižšie ako u myší A...

Väzbové prostriedky na zlepšenie adhézie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3526

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C08L 19/00

Značky: adhézie, prostriedky, zlepšenie, väzbové

Text:

...zlepšenie adhézie, hlavne tmelov, lepidiel, náterových hmôt a kompozícii na báze plastov a/alebo kaučukov na báze organokremičitých zlúčenín s najmenej dvoma atómami kremíka V molekule, obsahujúce 5 až 80 hmotnosti tetraalkoxysilanov s l až 4 atómami uhlíka V alkyle. Príkladom týchto zlúčenín je tetrametoxysilan, tetraetoxysilan, tetrametylglykolsilíkát,tetrapropylsilikát. V prípade potreby, hlavne zekonomických dôvodov môže kompozicía...

Väzbové prostriedky na zlepšenie adhézie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3525

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C09J 201/10

Značky: prostriedky, adhézie, zlepšenie, väzbové

Text:

...vinyltrietoxysilan, 3-metakryloxypropyltrimetoxysilan, 3-chlóropropyltrimetoxysilan a pod.Polyméme väzbovć prostriedky bud obsahujú silanolovć skupiny na konci reťazca, napr. modifikované polyure tány, epoxidy, polyfenoly, polybismaleinimidy a pod., alebo v štruktúre polymćmeho skeletu.Sú to rôzne silanizovanć polyestery, polyoleñny, polyazamidy a pod. Reakciou hydrolýzy vzniknutých silanolov s hydroxylovými skupinami plniva dostaneme...

Špecifické väzbové činidlá pre humánny angiopoetín 2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6729

Dátum: 11.10.2002

Autori: Oliner Jonathan Daniel, Min Hosung

MPK: C07K 1/00, C07K 14/00, C07K 5/00...

Značky: činidla, specifické, angiopoetín, humánny, väzbové

Text:

...et al., Experimental Neurology, 159 391-400 1999). Na rozdiel od toho expresia Ang-2 je primárne obmedzená na miesta vaskulárnej remodelácie, kde sa predpokladá, že blokuje funkciu Ang-1, a tým indukuje stav vaskulárne plasticity napomáhajúci angiogenéze (Hanahan, D., 1997, vyššie Holash, J.,et al., Science, 284 1994-1998 1999 Maisonpíerre, P. C., et al., 1997,vyššie).0007 Mnohé publikované štúdie zjavne preukázali vaskulárne selektívnu...

Imunologicky väzbové molekuly ktoré inhibujú syncytiálnu fúziu trofoblastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 86

Dátum: 03.07.2002

Autori: Frank Hans-georg, Schmitz Ulrike, Kaufmann

MPK: C12N 15/13, C07K 16/18, A61K 39/395...

Značky: trofoblastov, syncytiálnu, molekuly, inhibujú, fúziu, väzbové, imunologicky

Text:

...účinkov. Sú teda požadované metódy a látky, ktoréa) majú miesto účinku na implantovanej blastocyste, a tak môžu ďalej minimalizovať vedľajšie účinky vt materskomb) nezasahujú do endokrinnej autoregulácie ženskéhoPrehľad obrázkov na výkresochObr. 1 ukazuje príklad prietokovej cytometrickej analýzy v rozsahu fúzneho testu. V kvadrante A je reprezentovaná fluórescencia DiI (samotný), zatiaľ čo v kvadrante C jereprezentovaná fluórescencia...