Patenty so značkou «väzbové»

Špecifické väzbové proteíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18938

Dátum: 17.02.2010

Autori: Ritter Gerd, Mark George, Jonhs Terrance Grant, Nice Edouard Collins, Cavenee Webster, Collins Peter, Renner Christoph, Old Lloyd, Murray Anne, Panousis Con, Jungbluth Achim, Stockert Elizabeth, Burgess Antony Wilks, Scott Andrew Mark, Huang Huei-jen Su

MPK: A61K 39/395, C07K 16/30

Značky: použitie, väzbové, proteiny, specifické

Text:

...(1988) Amplifikácia štruktúrne a funkčne znemeného génu receptora pre epídermálny rastový faktor (cerbB) v ľudských mozgových tumoroch. Mol. Cell Bíol. 8, 1 816 - 20 Sugawa a kol.(1990) Identický zostrih aberantných transkriptov receptora pre epídermálny rastový faktor z amplífikovaných preskupených génov v ľudských glioblastómoch. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 87, 8 602 - 6). Príslušný EGFR proteín má 267 aminokyselinovú deléciu...

Vysokoafinitné väzbové miesto HGFR a spôsoby identifikácie jeho antagonistou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10772

Dátum: 07.05.2009

Autori: Comoglio Paolo Maria, Basilico Cristina, Carminati Paolo, Michieli Paolo

MPK: C07K 14/475, A61K 48/00, A61K 38/18...

Značky: väzbové, antagonistou, miesto, spôsoby, vysokoafinitné, identifikácie

Text:

...aktivuje Met, tak stále zostáva zle pochopený. Totoje trocha prekvapujúce pri zvážení veľkej biologickej a terapeutickej dôležitosti0008 HGF-Met signalizácia je esenciálna v priebehu embryogenézy a v tkanivovej regenerácii v živote dospelých. Je dôležité, že deregulovaná HGFMet signalizácia má kľúčovú úlohu vtumorigenéze a metastázach. Nevhodná Met aktivácia rôznymi mechanizmami vrátane autokrinnej HGF stimulácie,nadmernej expresie...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať chrípkové vírusy H5N1 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13670

Dátum: 06.09.2007

Autori: Throsby Mark, Van Den Brink Edward Norbert, De Kruif Cornelis Adriaan

MPK: C07K 16/10

Značky: schopné, chřipkové, molekuly, použitie, vírusy, ľudské, neutralizovať, väzbové

Text:

...štúdie uvedenej na obr. 6. Meranie telesnej hmotnosti myší v skupine 5 sa zastavilo v deň 9, pretože vtedy všetky myši z tejto skupiny uhynuli. Všetky zvyšné myši zo skupin 1-4 dosiahli v deň 21 po infekcii normálnych úrovní telesnej hmotnosti aj ked rýchlosť zotavenia každej skupiny bola závislá od doby liečenia.Obr. 9 uvádza percento zvierat, ktoré prežili v každej skupine štúdie, kde boli myši inñkované letálnou dávkou chrípkového vírusu...

Cielené väzbové látky zacielené na PDGFR-alfa a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13675

Dátum: 02.08.2007

Autori: Cartlidge Susan Ann, Foltz Ian, Yang Xiaodong Intradigm Corporation, Taylor Laura, Blakey David Charles, Kang Jaspal Singh, Gazit-bornstein Gadi, Laing Naomi

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395

Značky: pdgfr-alfa, látky, väzbové, použitie, zacielené, cielené

Text:

...Konkrétnejšie sa tento vynález týka protilátky alebo jej väzbového fragmentu, ktorý sa špeciñcky viaže na PDGFR-alfa s Kd nižšou ako 10 pikomolámou a inhibuje rast buniek,ktoré exprimujú PDGFR-alfa, ktorá zahŕňa nasledujúce sekvencie (a) ťažký reťazec s (i) aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID N 0 10 alebo (ii) aminokyselinovú sekvenciu, ktorá má aspoň 99 identitu so SEQ ID NO 10, za predpokladu, že uvedená aminokyselinová sekvencia sa líši...

Väzbové proteíny pre hepatocytový rastový faktor (HGF)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9246

Dátum: 01.06.2007

Autori: Han May, Breault Lyne, Wright Kirk, Horwitz Arnold, Lin Jie, Knuehl Christine, Winston William, Etemad-gilbertson Bijan, Gyuris Jeno

MPK: C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: faktor, proteiny, rastový, hgf, väzbové, hepatocytový

Text:

...868 opisuje liečenie nádoru podávaním anti-HGF protilátky Iiečenému pacientovi, aby sa blokovala schopnosť endogénneho HGF podporovať angiogenézu v nádore. Najnovšie vedci predpokladajú, že protilátky, ktoré viažu B-reťazec HGF, môžu mat potenciál ako terapeutické činidlá u pacientov s HGF-dependentnými nádormi0008 Avšak sú stále potrebné ďalšie HGF modulátory, ktoré môžu byt použité0009 Vynález je čiastočne založený na objave rodiny...

Väzbové zlúčeniny, imunogénne zlúčeniny a peptidomimetiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15036

Dátum: 24.01.2006

Autori: Van Dijk Evert, Meloen Robbert Hans, Timmerman Peter, Puijk Wouter Cornelis, Slootstra Jelle Wouter

MPK: A61K 47/42, A61K 39/00, C07K 1/04...

Značky: väzbové, zlúčeniny, peptidomimetiká, imunogénne

Text:

...(diskontinuálnych) väzbových miestach sú kľúčové zvyšky všeobecne distribuované v dvoch alebo viac väzbových oblastiach, ktoré sú v primárnej štruktúre často oddelené. Po zvinutl môžu byť tieto väzbové oblasti privedené k sebe na proteínovom povrchu za vzniku kompozitného väzbového miesta. Dokonca aj ked kompletné väzbové miesto sprostredkujevysokoañnitnú interakciu, peptidy pokrývajúce len jednu väzbovú oblasť, ako sú syntetizované...

Väzbové molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17552

Dátum: 22.07.2005

Autori: Craig Roger Kingdon, Drabek Dubravka, Janssens Richard, Grosveld Franklin

MPK: A01K 67/027, C12N 5/10, C07K 16/00...

Značky: molekuly, väzbové

Text:

...et al, (1993) PNAS, 90, 6444-6448 Muller et al., EP 1 776 383 35103/H(1998) FEBS Lett., 422, 259-264). Vjednom pripade boli použité CH 1 a Lkonštantné domény ako heterodimerizačné domény pre tvorbu bišpeciñckej miniprotilátky (Muller et al., (1998) FEBS Lett., 259-264). Bol vyvinutý celý rad rekombinantných metód založených na E. coli expresívnych systémoch na produkciu BsAb (Hudson (1999) Curr. Opin. Immunol., 11, 548-557), i ked sa...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16439

Dátum: 26.05.2005

Autori: Bakker Alexander Berthold Hendrik, De Kruif Cornelis Adriaan, Marissen Willem Egbert, Kramer Robert Arjen

MPK: A61K 39/395, A61P 31/14, C07K 16/10...

Značky: väzbové, použitie, schopné, molekuly, virus, neutralizovať, besnoty, ľudské

Text:

...na obrázku 1 sú tiež uvedené v SEK ID č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-l l a uniknutých vírusov EJB. Bunky nakazené vírusom sa zbierali 2 dni po infekcii a izolovala sa celková RNA. cDNA sa generovala a použila na sekvenovanie DNA. Uvedené sú oblasti zahŕňajúce mutácie a mutácie sú označené hrubo. Obrázok 2 A znázorňuje porovnanienukleotidových sekvencií. Čísla nad aminokyselinami...

Ľudské väzbové molekuly schopné neutralizovať vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9474

Dátum: 26.05.2005

Autori: De Kruif Cornelis Adriaan, Kramer Robert Arjen, Bakker Alexander Berthold Hendrik, Marissen Willem Egbert

MPK: A61K 39/395, A61P 31/14, C07K 16/10...

Značky: virus, neutralizovať, použitie, ľudské, väzbové, schopné, besnoty, molekuly

Text:

...besnoty zahŕňajúceho signálny peptid. Obrázok lB znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií. Schematické zobrazenie glykoproteínu vírusu besnoty je uvedené vyššie. Čierny rámček označuje signálny peptid, zatiaľ čo sivý rámček označuje transmembrá novú doménu. Sekvencie na obrázku 1 sú tiež uvedené v SEK ID č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie amínokyselinových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-ll a uniknutých vírusov EJB. Bunky...

Väzbové molekuly neutralizujúce vírus besnoty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14819

Dátum: 26.05.2005

Autori: Marissen Willem Egbert, Bakker Alexander Berthold Hendrik, De Kruif Cornelis Adriaan, Kramer Robert Arjen

MPK: C12N 15/63, C07K 16/10, C12N 15/13...

Značky: väzbové, molekuly, neutralizujúce, použitie, besnoty, virus

Text:

...peptid. Obrázok IB znázorňuje porovnanie aminokyselinových sekvencií. Schematické zobrazenie glykoproteínu vírusu besnoty je uvedené vyššie. Čierny rámček označuje signálny peptid, zatiaľ čo sivý rámček označuje transmembrá novú doménu. Sekvencie na obrázku l sú tiež uvedené V SEK lD č 130-141.Obrázok 2 znázorňuje porovnanie aminokyselínových sekvencií vírusu besnoty kmeňa CVS-ll a uniknutých vírusov EJB. Bunky nakazené vírusom sa zbierali...

GAG väzbové proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6315

Dátum: 02.12.2004

Autor: Kungl Andreas

MPK: C07K 14/435

Značky: proteiny, väzbové

Text:

...2 je exprimovaný V monocytoch, T bunkách, NK bunkách a bazoñloch). Podobne ako chemokíny, receptory sa môžu konštitutivne exprimovať na určité bunky, zatiaľ čo niektoré sú indukovateľné. Niektoré z nich môžu byť dokonca down-regulované vytvorením buniek, ktoré nereagujú na určité chemokíny, ale zostávajú reagujúce na iné. Väčšina receptorov rozpoznáva viac ako jeden chemokín a naopak, ale rozpoznanie jeobmedzené na chemokíny zodpovedajúcej...

GAG väzbové proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10279

Dátum: 02.12.2004

Autor: Kungl Andreas

MPK: A61K 38/20

Značky: proteiny, väzbové

Text:

...sú exprimované rôznymi typmi leukocytov, niektoré z nich sú obmedzené na určité bunky(napriklad CXCRI je obmedzený na neutroñly) zatial čo iné sú široko exprimovanć(napríklad CCR 2 je exprimovaný v monocytoch, T bunkáeh, NK bunkách a bazoñloch). Podobne ako chemokíny, receptory sa môžu konštítutívne exprimovat na určité bunky, zatial čo niektoré sú indukovateľné. Niektore z nich môžu byt dokonca down-regulované vytvorením buniek,...

IL-18 väzbové proteíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12122

Dátum: 12.11.2004

Autori: Jia Xiao-chi, Voss Jeffrey, Green Larry, Hedberg Brad, Labkovsky Boris, Babcook John, Ghayur Tariq, Kang Jaspal Singh, Wieler James

MPK: A61P 25/28, A61P 19/02, A61K 39/395...

Značky: proteiny, il-18, väzbové

Text:

...zahŕňa nasledujúce CDR Zvyšky 31-35 SEQ ID N 0.6 Zvyšky 50-66 SEQ ID N 0.6 Zvyšky 99-110 SEQ ID N 0.6 Zvyšky 24-34 SEQ ID N 0.7 Zvyšky 50-56 SEQ ID N 0.7 a Zvyšky 89-98 SEQ ID NO.7.0009 V inom výhodnom uskutočnení väzbový proteín zahŕňa VH doménu. Výhodne V doména zahŕňa arninokyselinovú sekvenciu SEQ lD NO 6. V inom uskutočnení zahŕňa väzbový proteín VL doménu. Výhodne VL doména zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID0010 Vo výhodnom...

Špecifické väzbové činidlá pre hepatocytový rastový faktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17687

Dátum: 16.07.2004

Autori: Zhang Ke, Coxon Angela, Green Larry, Burgess Teresa

MPK: A61K 39/395, C07K 14/00, A61K 38/16...

Značky: činidla, hepatocytový, faktor, specifické, rastový, väzbové

Text:

...ID C 94, 104, a 114protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 65, 75, a 85, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 95, 105, a 115protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 66, 76, a 86, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 96, 106, a 116protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č 67, 77, a 87, a ťažký reťazec obsahujúci SEKV ID C 97, 107, a 117protilátka obsahujúca ľahký reťazec obsahujúci SEKV ID Č...

Väzbové činidlo pre elastomérnu kompozíciu obsahujúcu spevňujúce plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3543

Dátum: 28.05.2004

Autor: Aubert Thierry

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00, C08J 3/20...

Značky: väzbové, plnivo, činidlo, kompozíciu, obsahujúcu, elastomérnu, spevňujúce

Text:

...polysulñdovanć monoorganoxysilány. Tieto zlúčeniny však takisto vedú k nadmernýmnákladom vyplývajúcim z chemizmu použitého pri ich výrobe.0012 Cieľom tohto vynálezu je hľadať nové väzbové činidlá, ktoré sa vyznačujú nižšími obstarávacími nákladmi vporovnaní sprípravkom Si-69 a ktoré umožnia zaručiť optimálne vlastnosti behúňov pneumatík pri súčasnom zachovaní príjateľných reologických vlastností privýrobe a spracovaní vulkanizovateľných...

Väzbové činidlá inhibujúce myostatín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9244

Dátum: 19.12.2003

Autori: Min Hosung, Boone Thomas Charles, Han Hq

MPK: C07K 14/475

Značky: myostatín, činidla, inhibujúce, väzbové

Text:

...čiastočne oslabuje obézny a cukrovkový fenotyp dvoch myších modelov, model agouti letálna žltá (AV Yen a kol.,FASEB J. 3.479 (1994 a obézny model (Lep°°°°). Akumulácia tuku a celková telesná hmotnost dvojnásobne mutovanej myši AW Mstn boli dramaticky znížené v porovnaní s myšou AW Mstn W (McFerron a kol., (2002), pozri vyššie). Okrem toho boli jej hladiny v krvi u myší AV Mstn po exogénnompodaní glukózy dramaticky nižšie ako u myší A...

Väzbové prostriedky na zlepšenie adhézie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3526

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: C08L 19/00

Značky: prostriedky, adhézie, zlepšenie, väzbové

Text:

...zlepšenie adhézie, hlavne tmelov, lepidiel, náterových hmôt a kompozícii na báze plastov a/alebo kaučukov na báze organokremičitých zlúčenín s najmenej dvoma atómami kremíka V molekule, obsahujúce 5 až 80 hmotnosti tetraalkoxysilanov s l až 4 atómami uhlíka V alkyle. Príkladom týchto zlúčenín je tetrametoxysilan, tetraetoxysilan, tetrametylglykolsilíkát,tetrapropylsilikát. V prípade potreby, hlavne zekonomických dôvodov môže kompozicía...

Väzbové prostriedky na zlepšenie adhézie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3525

Dátum: 03.06.2003

Autori: Florovič Stanislav, Florovičová Ludmila

MPK: C09J 201/10

Značky: adhézie, prostriedky, zlepšenie, väzbové

Text:

...vinyltrietoxysilan, 3-metakryloxypropyltrimetoxysilan, 3-chlóropropyltrimetoxysilan a pod.Polyméme väzbovć prostriedky bud obsahujú silanolovć skupiny na konci reťazca, napr. modifikované polyure tány, epoxidy, polyfenoly, polybismaleinimidy a pod., alebo v štruktúre polymćmeho skeletu.Sú to rôzne silanizovanć polyestery, polyoleñny, polyazamidy a pod. Reakciou hydrolýzy vzniknutých silanolov s hydroxylovými skupinami plniva dostaneme...

Špecifické väzbové činidlá pre humánny angiopoetín 2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6729

Dátum: 11.10.2002

Autori: Min Hosung, Oliner Jonathan Daniel

MPK: C07K 1/00, C07K 14/00, C07K 5/00...

Značky: specifické, činidla, humánny, väzbové, angiopoetín

Text:

...et al., Experimental Neurology, 159 391-400 1999). Na rozdiel od toho expresia Ang-2 je primárne obmedzená na miesta vaskulárnej remodelácie, kde sa predpokladá, že blokuje funkciu Ang-1, a tým indukuje stav vaskulárne plasticity napomáhajúci angiogenéze (Hanahan, D., 1997, vyššie Holash, J.,et al., Science, 284 1994-1998 1999 Maisonpíerre, P. C., et al., 1997,vyššie).0007 Mnohé publikované štúdie zjavne preukázali vaskulárne selektívnu...

Imunologicky väzbové molekuly ktoré inhibujú syncytiálnu fúziu trofoblastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 86

Dátum: 03.07.2002

Autori: Kaufmann, Frank Hans-georg, Schmitz Ulrike

MPK: C12N 15/13, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: syncytiálnu, imunologicky, molekuly, fúziu, trofoblastov, väzbové, inhibujú

Text:

...účinkov. Sú teda požadované metódy a látky, ktoréa) majú miesto účinku na implantovanej blastocyste, a tak môžu ďalej minimalizovať vedľajšie účinky vt materskomb) nezasahujú do endokrinnej autoregulácie ženskéhoPrehľad obrázkov na výkresochObr. 1 ukazuje príklad prietokovej cytometrickej analýzy v rozsahu fúzneho testu. V kvadrante A je reprezentovaná fluórescencia DiI (samotný), zatiaľ čo v kvadrante C jereprezentovaná fluórescencia...