Patenty so značkou «vazba»

Nosná prevliekacia krížová väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5553

Dátum: 07.10.2010

Autori: Polák Jiří, Novota Lubor, Novota Štefan

MPK: A41D 13/00

Značky: prevliekacia, nosná, křížová, vazba

Text:

...línií prípevnenia väzby spojovacími stehrni, pretože prešitie je vykonané symetricky v rovnakých vzdialenostiach pripevnenia aj nepripevnenia jednotlivých pásov. Symetria a najbližšia možná vzdialenosť spojovacích stehov od seba vytvára najoptimálnejšie podmienky pre záťaž nosiča pri zavesení prípojného telesa. Využitie len jedného druhu priečnych spojovacích stehov uľahčuje výrobu uvedenej nosnej prevliekacej krížovej väzby oproti známym...

Popruhová väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5232

Dátum: 07.09.2009

Autor: Hanuš Martin

MPK: A44B 21/00

Značky: vazba, popruhová

Text:

...polí rovnobežných popruhov l na jednej spájanej časti 10, teda na súčasti oblečenia vo forme taktíckej vesty a jedno pole s výskytom navzájom rovnobežných popruhov 2 na druhej spájanej časti, predstavujúcej pripájané predmety 4, a/alebo 5, ktoré sú vyhotovené ako puzdra a obsahujúce u jedného puzdra jeden a u druhého puzdra dva prepojovacie popruhy 3, pričom popruhy 1, 2 prípájaných predmetov 4, 5, a spájanej časti 10, sú vždy pripevnené k...

Popruhová väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5174

Dátum: 07.05.2009

Autor: Hanuš Martin

MPK: A44B 21/00

Značky: popruhová, vazba

Text:

...počiatku pripájanía v kolmom smere na smer pripojenia prvého puzdra, na obr. 5 je, tentoraz v reze priečnom pozdlžnom smere, zobrazená situácia s už pripojeným druhým puzdrom a na obr. 6 je V perspektívnom pohľade znázomená situácia s pripojeným prvým aj druhým puzdrom, v navzájom kolmom smere.Príklady uskutočnenia technického riešeniaJednou zo spájaných častí 10 je v predkladanom príkladom vyhotovení súčasť oblečenia, a to vo forme...

Nosná prevliekacia krížová väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10117

Dátum: 10.09.2008

Autori: Novota Štefan, Novota Lubor, Polák Jiří

MPK: A41D 13/00

Značky: křížová, prevliekacia, nosná, vazba

Text:

...tak, že sa prekrývajú a sú v miestach prekrytia pásov, a to V línii bokov spodného prekrytého pásu pozdlžneho, pripevnene k nosiču spojovacím stehom tak, že oba prekryté pásy sú V uvedenejlínii spojovacích stehov fixované k nosiču, ktorým je napríklad taktická vesta. Medzi líniouspojovacích stehov vznikajú na páse priečnom v mieste prekrytia oboch pásov, ale aj v mieste neprekrytia pásov, priečne prepojovacie tunelíky, priechodné V osi...

Rotačná väzba plochých elementov v obale

Načítavanie...

Číslo patentu: 284441

Dátum: 28.03.2005

Autor: Hozák Rudolf

MPK: B42B 5/02, B42B 5/12

Značky: vazba, elementov, obale, rotačná, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačná väzba plochých elementov v obale je tvorená väzbovým elementom (4), ktorý je situovaný na okraj obalu (1) a umožňuje plochým elementom (3) otáčanie o 360 ° a po otvorení obalu (1) prostredníctvom pántov (2) umožňuje priamy prístup ku vopred zvolenému plochému elementu (3).

Väzba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2893

Dátum: 11.06.2001

Autor: Stern Stefan

MPK: B42F 13/00

Značky: vazba

Text:

...v ďalšom bližšie objasnené na príklade uskutočnenia, ktorý jeznázornený na priloženom výkrese.Prehľad obrázkov na výkresochPriložený obrázok zobrazuje väzbu podľa predloženého úžitkového vzoruAko je znázornené na obrázku, väzba podľa predloženého úžitkového vzoruobsahuje dve obalové dosky 1,g, ktoré sú navzájom ohybne spojené chrbátom 3.zalomenim pozdĺž zárezových linií 5,5.Vonkajšia strana chrbáta 2, ako aj s ňou bezprostredne susediace...

Kovová vazba diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256270

Dátum: 15.04.1988

Autor: Skokan Jaromír

MPK: C22C 9/02

Značky: kovová, nástrojů, diamantových, vazba

Text:

...polykrystalického diamantu do stávajíoíoh vazeb se slinovací teplotou nad 800 °C dochází k jeho teplotní degradaci a tím k podstatnému zhoršení řezných či brusných vlastností.Uvedené nedostatky odstraňuje kovová vazba diamantovýoh nástrojů na bázi bronzi s nízkou slinovací teplotou, požadovanou otěruvzdornoetí e~tvrdostí, určená pro diamantové vrtaoí korunky, pily,frézy á poďäně podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že obsahuje 38...

Vazba rezonanční dutiny s vlnovodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240608

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ploss Hartmur

MPK: H01P 7/06

Značky: vlnovodem, dutiny, rezonanční, vazba

Text:

...ve srovnání s kzuhovým, při zachování téže rozměrové přesností.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že ve stěně oddělující vlnovod a rezonanční dutinu je umistěn vazební otvor. Otvor je překlenut elektricky vodivým drátem, který je rovnoběžný s podélnou osou vlnovodu, čímž je zkratováno pole nežádoucího vidu v rezonanční dutině.Konstrukce vazby podle vynálezu je výrobné jednoduchá a nežádoucí vidy,...

Vazba hlavice a ramene sondy spektrometru jaderně magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 240228

Dátum: 15.06.1987

Autor: Wolff Christian

MPK: G01N 24/00

Značky: ramene, spektrometru, jaderné, vazba, magnetické, hlavice, sondy, rezonance

Text:

...zákles pro zavěšeni hranolovité hlavice sondy, která je opatřena na užší straně po délnou .drážkou, do níž je zasunut rovno-,běžně s podélnou osou hlavice sondy tepel něizolační díl, ukončený k-ulovým zábru 240228sem dosedajícím na přívod teplonosného média uloženého odpruženě v raineni sondy,přičemž podělná drážka je přemostěna, v hornim rohu aretačním -čepem navazujícím na aretační šroub.Hlavni výhodou vynálezu je, že turbínka je...

Väzba vysutých šotových a konvekčných výhrevných ploch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248080

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zvodár Jaroslav, Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/10

Značky: výhrevných, ploch, šotových, konvekčných, vazba, vysutých, parných, kotlov

Text:

...kovových odpadov sa ,porušujú i drtiče škváry, ktoré spôsobujú nežiadúce odstävky parných kotlov.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje konštrukčné riešenie väzieb vysutých výhrevných plôch parných kotlov v oblasti vysokých teplôt spalín pomocou vynálezu, ktoreho .podstatou je, že väzby sú riešené pomocou -smyčiek vytvorených z vlastných rúrok vysutých výhrevných plôch, ktoré sú vzájomne zvarené.Týmto spôsobom sa ,dosiahne bezpečné a spoľahlivé...

Podélná vazba nosného systému průmyslových hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 222023

Dátum: 15.07.1985

Autor: Trlica Jan

Značky: podélná, nosného, průmyslových, systému, vazba

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je návrh takové podélné vazby nosného systému průmyslové haly, kde by byly kompenzovány účinky všech složek deformací zemského povrchu spojitě, pomocí krátkých dilatačních celků, aniž by docházelo k deformacím hlavních nosných prvků a k nepředvídaným stavům napjatosti. Uvedeného účelu se dosáhne tím, kdy každé pole podélného nosného systému haly bude tvořit jeden dilatační celek, jehož tuhost v podélném směru budou zajišťovat...