Patenty so značkou «varianty»

Formulácia pre bovinný faktor stimulujúci granulocytárne kolónie a jeho varianty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18995

Dátum: 22.09.2011

Autori: Kha Catherine Ngan, Klotz Alan Voskamp, Davagnino Juan

MPK: A61K 38/19, C07K 14/535, A61P 29/00...

Značky: varianty, granulocytárne, kolónie, faktor, stimulujúci, bovinný, formulácia

Text:

...vodné formulácie, ktoré obsahujú polypeptid bG-CSF alebo jeho variant, pufrovacie látky a pomocnú látku, kde uvedená formulácia je v podstate bez polyoxyetylén(20)sorbitan-monolaurátu.Vynález tiež poskytuje spôsoby použitia, lyotilizované alebo práškové formy0010 Tieto stabilné vodné formulácie bovinného faktora stimulujúceho kolónie granulocytov (bG-CSF) obsahujú polypeptid bG-CSF alebo jeho variant. Ako sa v tomto texte používa, bovinný...

Varianty proteínu p53 a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286955

Dátum: 15.07.2009

Autori: Conseiller Emmanuel, Bracco Laurent

MPK: A61K 48/00, A61K 38/16, A61K 31/70...

Značky: terapeutické, varianty, použitie, proteínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa proteíny odvodené od produktu supresorového nádorového génu p53, ktorý má vylepšené funkcie z pohľadu terapeutického použitia. Výhodne sa opisujú proteíny, ktoré majú supresorové nádorové funkcie a inhibítor programovanej bunkovej smrti vylepšenej predovšetkým v patologických súvislostiach proliferácie, v ktorých proteín p53 divého typu je inaktívny. Opisujú sa predovšetkým nukleové kyseliny kódujúce tieto molekuly, vektory ich...

Varianty derivované z ActRIIB a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16891

Dátum: 04.02.2008

Autori: Seehra Jasbir, Kumar Ravindra, Knopf John

MPK: A61K 38/00, C07K 16/18

Značky: použitie, actriib, derivované, varianty

Text:

...ActRIIB-Fc fúzia obsahuje relatívne neštruktúrovaný linker umiestnený medzi Fc doménu a extracelulárnu ActRIIB doménu. Tento neštruktúrovaný linker môže zhruba zodpovedať neštruktúrovanej oblasti s 15 aminokyselinami na C-terminálnom konci extracelulárnej domény ActRIIB (chvost) alebo to môže byť umelá sekvencia s 5 až 15, 20, 30, 50 alebo viac aminokyselinami, ktoré sú relatívne bez sekundárnej štruktúry. Linker môže byť bohatý na...

Polymérové konjugáty obsahujúce Box-A z HMGB1 a Box-A varianty z HMGB1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9594

Dátum: 14.09.2007

Autori: Fumero Silvano, Lorenzetto Chiara, Mainero Valentina, Beccaria Luca, Traversa Silvio, Morena Sebastiano

MPK: A61K 47/48, A61M 25/00, C07K 14/47...

Značky: konjugáty, polymérové, hmgb1, varianty, obsahujúce, box-a

Text:

...liekov môže byt brzdený in vivo faktormi, akými sú napríklad rozpustnost pri fyziologickom pH, rýchla eliminácia prostredníctvom glomerulárnej filtrácie, bunková eliminácia a bunkový metabolizmus, ako aj schopnosťou absorbovať. Učinnost perorálneho podávania je napríklad brzdená trávením proteínov pri perorálnom užívaní. Na druhej strane je účinnost systémovéhopodávania brzdená tým, že proteíny menšie ako 65-70 kDa sa rýchlo...

Pullulanázové varianty so zvyšujúcou produktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19028

Dátum: 21.08.2007

Autori: Kolkman Marc, England George, Miller Brian, Vroemen Casper

MPK: C12N 5/10, C12N 15/12, C12N 9/44...

Značky: produktivitou, zvyšujúcou, varianty, pullulanázové

Text:

...ako východiskové (wild-type) peptidy. 0007 Z tohto pohľadu sa táto prihláška týka pullulanáz so SEKV ID č 4 a SEKV ID č 6, ako sú ukázané na obrázkoch 8 b),respektíve 9 b). Táto prihláška sa tiež týka nukleotidových sekvencií kódujúcich aminokyselinové sekvencie SEKV ID Č 4 a 6. Jednotlivé nukleotidové sekvencie sú tiež ukázané na Obrázkoch 8 a) a 9 a) ako SEKV ID Č 3, respektíve 5. Ako je V odbore dobre známe, genetický kód je...

Polynukleotidy kódujúce nové PCSK9 varianty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19372

Dátum: 29.06.2007

Autori: Parker Rex, Mintier Gabriel, Chen Jian, Feder John, Miao Bowman

MPK: C12N 9/64, A61K 38/00

Značky: polynukleotidy, kódujúce, pcsk9, varianty, nové

Text:

...dĺžky. Počas východiskového spracovania Vbunke je približne 14 kDa prodoménový peptid autokatalyticky odštepený za vzniku maturovaného približne 60 kDa proteínu obsahujúceho katalytickú doménu a C-koncovú doménu často nazývanú ako doména bohatá na Cysteín-histidín (CHRD) (Obrázok 1). Táto približne 60 kDa forma PCSK 9 je sekrétovaná z pečeňových buniek. Zdá sa, že sekrétovaná forma PCSK 9 je fyziologicky aktívnym druhom, aj keď...

Varianty interleukínu-12p40 s vyššou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12095

Dátum: 20.12.2006

Autori: Lo Kin-ming, Stein Pascal André, Mckenzie Suzanne, Webster Gordon

MPK: A61K 38/20, C07K 14/54, C12N 15/24...

Značky: vyššou, interleukínu-12p40, varianty, stabilitou

Text:

...vynálezu obsahujú modifikované aminokyseliny v doméne D 3 scieľom zamedziť tvorbe potenciálnych epitopov pre T-bunky, ktoré by mohli učiniť variantné proteíny ímunogénnyrni a vyvolať u človeka protilátkovú odpoveď. Varianty p 40 podľa vynálezu vykazujú teda oproti proteínom IL-12 p 40 divokého typu lepšie vlastnosti, a to najmä sohľadom na ich produkciu, formuláciu a farmakokinetiku.Pri jednom uskutočnení sa tak vynález týka variantov p 40...

Varianty lipázy stimulovanej soľou žlčových kyselín, DNA molekuly ich kódujúce a transgénne cicavce odlišné od človeka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285420

Dátum: 20.12.2006

Autori: Hansson Lennart, Hernell Olle, Törnell Jan, Lundberg Lennart, Bläckberg Lars, Strömqvist Mats, Edlund Michael

MPK: C12N 15/55, C12N 9/18, A01K 67/027...

Značky: žlčových, človeka, kyselin, transgénne, kódujúce, varianty, lipázy, solou, odlišné, stimulovanej, cicavce, molekuly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané polypeptidy, ktoré sú variantmi lipázy stimulovanej žlčovými soľami (BSSL, EC 3.1.1.1), DNA molekuly kódujúce tieto polypeptidy, spôsoby prípravy týchto BSSL variantov a produkcie transgénnych cicavcov odlišných od človeka, schopných exprimovať BSSL varianty. Tiež sú opísané transgénne cicavce odlišné od človeka, rovnako ako kojenecká výživa obsahujúca mlieko z opísaných transgénnych živočíchov, farmaceutické prostriedky, ktoré...

Plazmidy kódujúce varianty p185neu proteínovej sekvencie a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10642

Dátum: 13.10.2005

Autori: Cavallo Federica, Marchini Cristina, Forni Guido, Amici Augusto, Quaglino Elena

MPK: C07K 14/71

Značky: sekvencie, terapeutické, p185neu, proteínovej, použitie, kódujúce, plazmidy, varianty

Text:

...p 185 ° proteínu podľa vynálezu sa môže zaviesť do akýchkoľvek plazmidových vektorov, ktoré sú vhodné na použitie v cicavcoch,najmä u ľudí. Okrem vyššie uvedenej kódujúcej sekvencie môžu plazmidy obsahovať funkčné elementy na riadenie transkripcie, najmä promótory, výhodne CMV promótor, Iokalizované upstream od kódujúcej sekvencie, sekvencie iniciujúce a zastavujúce transkripcíu selekčný marker,výhodne gény ampicilínovej alebo kanamycínovej...

Varianty neublastinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7697

Dátum: 18.08.2005

Autori: Silvian Laura, Rossomando Anthony, Pepinsky Blake

MPK: A61K 38/00

Značky: neublastínu, varianty

Text:

...polypeptid obsahujúci aminokyseliny 15-113 zo SEQ ID NO 5. V niektorých formách polypeptidové aminokyseliny 10-113 zo SEQ ID N 025. V niektorých formách polypeptid obsahuje aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 5.Tento vynález tiež zahŕňa kcmjugáty obsahujúce polypeptid popísaný v tomto dokumente konjugovaný na polymér nevyskytujúci sa prirodzene. Príkladom takéhoto polyméru je syntetický polymér rozpustný vo vode, napríklad polyalkylén...

VARIANTY FC OBLASTI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6194

Dátum: 10.01.2005

Autori: Marquis David Matthew, Watkins Jeffry Dean, Tang Ying, Allan Barrett

MPK: C07K 16/00, A61K 39/395

Značky: oblastí, varianty

Text:

...polypeptidu majúce aspoň časť Fc oblasti,pričom variant sprostredkuje od protilátky závislú bunkami sprostredkovanú cytotoxicitu (ADCC) vprítomnosti efektorových buniek účinnejšie než parentálny polypeptid a obsahuje aspoň jednu modiñkáciu aminokyseliny vpolohe 247 vFc oblasti. Vkonkrétnych uskutočneniach variant obsahuje protllátku (napr. anti-CD 2 O protilátka). Vo výhodných uskutočneniach modifikácie aminokyseliny je P 247 L.0009...

Varianty 3-fosfoglycerát-dehydrogenázy s inhibíciou redukovanou L-serínom a génov, ktoré ich kódujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6084

Dátum: 01.07.2004

Autori: Flinspach Renate, Maier Thomas

MPK: C12N 15/53, C12N 9/04, C12P 13/00...

Značky: varianty, 3-fosfoglycerát-dehydrogenázy, génov, l-serínom, redukovanou, kódujú, inhibíciou

Text:

...proteínu alebo sanegatívne prejavuje na stabilite proteínu. Skutočne vykazuje väčšina z mutantov opísaných vTaktiež na koryneformných mikroorganizmoch boli na géne serA uskutočnenémutagenézy, ktoré mali za cieľ zníženie citlivosti PGD voči ínhibícii prostredníctvom serínu- Peters-Wendisch et al. (2002, Appl. Microbiol. Biotechnol. 60 437 - 441) opisujú delćcie V PGD z Corynebacterium glutamicum. Aj tu delécie vedú kčiastočne intenzívnemu-...

Varianty 3-fosfoglycerátdehydrogenázy s redukovanou inhibíciou L-serínom a génov, ktoré ich kódujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5615

Dátum: 01.07.2004

Autori: Flinspach Renate, Maier Thomas

MPK: C12P 13/00, C12N 15/53, C12N 9/04...

Značky: redukovanou, 3-fosfoglycerátdehydrogenázy, génov, inhibíciou, l-serínom, varianty, kódujú

Text:

...voči inhibícii prostredníctvom serínu, ktoré vykazujú modiñkáciu v C-koncoch 25 PGD divého typu (to znamená aminokyseliny 370-410), výhodne modifikáciu voblasti posledných 50 zvyškov (to znamená aminokyseliny 361-410). Opísané mutanty sa získalilinkerovou mutagenézou, to znamená jednoduchým využitím prítomných restrikčnýchštiepiacich miest V E. coli serA-gćnu a následne nahradením oligonukleotidových linkerovTakéto mutagenézy...

Varianty 3-fosfoglycerátdehydrogenázy s obmedzenou inhibíciou L-serínom a gény, ktoré ich kódujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3015

Dátum: 01.07.2004

Autori: Flinspach Renate, Maier Thomas

MPK: C12N 9/04, C12P 13/00, C12N 15/53...

Značky: varianty, kódujú, l-serínom, inhibíciou, gény, obmedzenou, 3-fosfoglycerátdehydrogenázy

Text:

...subtilis). Pritom podliehajú lepšie charakterizovaní zástupcovia spätno-väzobnej inhibícii L-serínom.0009 Na. úrovni aminokyselinových sekvencií sú si PGD enzýmy navzájom veľmi podobné (aminokyseliny 1-340 E.coli sekvencie),pričom ale C-terminálna časť má len malú podobnosť. Práve v tejtoC-terminálnej časti je lokalizovaná regulačná doména, ktorá jezodpovedná za serínovú inhibíciu (Peters-Wendisch et al., 2002,Appl. Microbiol....

Varianty Gla domény faktora VII alebo VIIa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7384

Dátum: 18.06.2004

Autori: Andersen Kim Vilbour, Haaning Jesper Mortensen, Bornaes Claus

MPK: C07K 14/435, C12N 15/57, A61K 38/36...

Značky: varianty, faktora, domény

Text:

...pod obchodným názvom NovoSeven®. NovoSeven® je3 indikovaný na liečbu krvácajúcich prípadov u pacientov shemofíliou Aalebo B. NovoSeven® je jediný vsúčasností na trhu dostupný rhFVlla na účinnú a spoľahlivú liečbu krvácajúcich prípadov.0010 Vo W 0 91/11514 bola publikovaná inaktivna forma FV, v ktorej sú modifikované arginín 152 a/alebo izoleucín 153. Tieto aminokyseliny sú lokalizované v mieste aktivácie. WO 96/12800 opisuje inaktiváciu...

Varianty antigénu (PSCA) kmeňových buniek prostaty a ich sekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11457

Dátum: 28.05.2004

Autori: Jakobovits Aya, Raitano Arthur, Ge Wangmao, Challita-eid Pia

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/574

Značky: kmeňových, varianty, buniek, psca, antigenů, sekvencie, prostaty

Text:

...a liečbu rakoviny prostaty, existuje potreba zistenia dalších markerov a terapeutických cieľov u karcinómov prostaty a karcinómov podobného typu, aby sa dosiahlo dalšie zlepšenie diagnostiky a liečby.0008 Rakovina obličiek (renal cell carcinoma, RCC) predstavuje približne 3 percentá zhubných nádorov u dospelých. Ako náhle adenómy dosiahnu priemer 2 až 3 cm, existuje možnosť malignity. U dospelých sú dvomi hlavnými malígnymi tumormi...

Aktívne varianty proteínu viažuceho IL-18 a ich medicínske použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11502

Dátum: 11.05.2004

Autori: Altarocca Valter, Pezzotti Anna

MPK: C07K 14/47, A61K 38/20, C07K 14/54...

Značky: varianty, proteínu, medicínske, aktívne, viažuceho, použitie, il-18

Text:

...zápalová choroba hrubého čreva a poranenie pečene(W 0 01/62285), srdcová choroba (W 0 02/060479), traumatické poranenie mozgu (WO 02/096456), sepsaV literatúre bola oplsaná doména viažuca IL-18 vírusového homológu s ľudským IL-18 BP (Xiang a Moss, 2003), čo ukazuje. že furlnom rozštiepená forma proteínu viažuceho lL-1 B vlrusu Molluscum contagiosum má vlastnosti viažuce IL-18. Navyše, do virusového homológu IL-18 bolo introdukovaných...

Aktín-rezistentné varianty humánnej DNázy I, ich príprava, použitie a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283850

Dátum: 24.02.2004

Autori: Ulmer Jana, Shak Steven, Lazarus Robert

MPK: A61K 38/46, C12N 15/55, C12N 9/22...

Značky: prostriedok, príprava, použitie, varianty, farmaceutický, obsahom, aktín-rezistentné, humánnej, dnázy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú uvedené aminokyselinové sekvencie variantov humánnej DNázy I, ktoré majú zníženú viazaciu afinitu proti aktínu. Taktiež sú uvedené nukleotidové sekvencie, kódujúce takéto aktín-rezistentné varianty, čím sa umožňuje produkcia týchto variantov v množstvách dostatočných na klinické použitie. Ďalej sú poskytnuté farmaceutické zmesi a terapeutické použitie aktín-rezistentných variantov humánnej DNázy I.

Imunoglobulínové varianty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7896

Dátum: 16.12.2003

Autori: Lowman Henry, Presta Leonard, Adams Camellia, Nakamura Gerald, Crowley Craig, Chan Andrew

MPK: C12N 15/00, A61K 39/00, C07K 16/00...

Značky: použitie, varianty, imunoglobulínové

Text:

...trpiacemu rakovinou. Rakovinou pozitívnou na CD 20 môže byť lymfóm z B buniek alebo Ieukémia, vrátane non-Hodgkinovho Iymfómu (NHL) alebo Hodgkinovej choroby spredominanciou lymfocytov (LPHD), chronickej Iymfocytickej leukémie (CLL) alebo.3 SLL. Pri spôsobe liečenia Iymfómu z B buniek alebo Ieukémie možno protilátku podávať v dávkovom rozsahu okolo 275 až 375 mg/mz. Spôsob liečby môže ďalej zahrnovat podanie najmenej jednej...

Mnohopočetné varianty meningokokového proteínu NMB1870

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17568

Dátum: 21.11.2003

Autori: Pizza Mariagrazia, Comanducci Maurizio

MPK: A61K 39/095, C07K 14/22

Značky: proteínu, meningokokového, nmb1870, mnohopočetné, varianty

Text:

...kompozíciu ako je definované v patentových nárokoch.0009 Baktericídne protilátkové reakcie sú výhodne merané u myší a súštandardným indikátorom účinnosti vakcíny napr. pozri záverečná poznámka 14 iiterárneho odkazu 3. Kompozícia nemusí indukovať baktericídne protilátky proti úplne každému kmeňu MenB v špecifikovaných Iíniách alebo MLST skôr to znamená, že pre akúkoľvek uvedenú skupinu zo štyroch alebo viacerých kmeňov meningokoka...

Mnohopočetné varianty meningokokového proteínu NMB1870

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15482

Dátum: 21.11.2003

Autori: Comanducci Maurizio, Pizza Mariagrazia

MPK: A61K 39/095

Značky: proteínu, nmb1870, meningokokového, mnohopočetné, varianty

Text:

...Okrem toho bolo zistené. že sérum vypestované proti danému variantu je baktericidne v rovnakej variantnej skupine, ale nie je účinné proti kmeňom, ktoré exprimujú jeden z ďalších dvoch variantov, t.j. existuje skrížená ochrana v rámci variantu, ale nie je skrížená ochrana medzi variantmi. Pre maximálnu skriženú účinnost medzi kmeňmi by teda mal byť pre očkovanie pacienta použitý viac ako jeden variant.0009 vynález teda poskytuje...

Polypeptidové varianty faktora VII alebo VIIa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8864

Dátum: 29.04.2003

Autori: Andersen Kim Vilbour, Haaning Jesper Mortensen

MPK: A61K 38/43, A61K 38/38, A61K 38/00...

Značky: varianty, polypeptidové, faktora

Text:

...forma FVll, V ktorej je/sú modiñkovaný(é) arginín 152 a/alebo izoleucín 153,bola opísaná vo W 09 l/l 154. Tieto aminokyseliny sú umiestnené vaktívnom mieste. W 0 96/12800 opisuje inaktiváciu FVIIa inhibítorom serínových proteáz inaktivácia karbamyláciou FV 11 a na skupine (ut-aminokyseliny 1153 bola opísaná V Petersen et al., Eur J Biochem, 1999 261 l 24-129. lnaktivovaná forma je schopná kompetovat s FVl 1 alebo FVl 1 a divokého...

Proteín Deltap62, jeho varianty, nukleotidové sekvencie a ich využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283071

Dátum: 23.12.2002

Autori: Schweighoffer Fabien, Tocque Bruno

MPK: C07K 14/47, A61K 48/00, C12N 15/12...

Značky: proteín, deltap62, sekvencie, využitie, varianty, nukleotidové

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný nový derivát polypeptidu p62 označený ako Deltap62, jeho varianty, príslušné nukleotidové sekvencie a ich využitie, najmä v protirakovinovej génovej terapii. Derivát proteínu p62 je schopný inhibovať signály medzi proteínom GAP a p62 prenášané prostredníctvom ras.

Bifunkčné varianty urokinázy so zlepšenými fibrinolytickými vlastnosťami a trombíninhibičným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281586

Dátum: 08.03.1995

Autori: Wnendt Stephan, Steffens Gerd, Saunders Derek John, Schneider Johannes, Heinzel-wieland Regina

MPK: A61K 38/00, C12N 15/70, C12N 9/72...

Značky: urokinázy, trombíninhibičným, zlepšenými, fibrinolytickými, účinkom, vlastnosťami, bifunkčné, varianty

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka bifunkčných variantov urokinázy so zlepšenými fibrinolytickými vlastnosťami a s trombíninhibičným účinkom, plazmidov použitých pri získavaní týchto polypeptidov ako i trombolytík, ktoré obsahujú ako účinnú látku dvojfunkčné varianty urokinázy.

Způsob určení zbylého napětí na průřezu tělesa(jeho varianty)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258034

Dátum: 15.07.1988

Autor: Michajlov Oleg

MPK: G01B 5/30

Značky: způsob, tělesa(jeho, průřezu, varianty, napětí, určení, zbylého

Text:

...nocne xaxnoro swana nsMepnm 7 noxasaHnn ąawuuxon n no neůopuaf ~uaM onpeennmr ocwarounue uanpaxeunn so nce öonee rnyóoxnx cnoax.Ha sranax yrnyönenun 0,2,3,á,6 MM uns pacqewa ocwawouaux Hanpxxenü ncnonnsymw uoxasanua napu nawuuxon 3, max nan ouu, cornacno~npnneeuauM mopMyr naM, na rum aranax oñnanamw onwnManbuon uyncrnuwenhhocrbm u rounocwnm. Ha swanax yrnydneunn 6-25 MM nn pacuera ucnonnsymw noxasanna nap aruaxon 4, u n nnrepaane | 2-40 MM...

Způsob získávání pryskyřice (jeho varianty)

Načítavanie...

Číslo patentu: 244550

Dátum: 16.02.1987

Autor: Karásek Richard

MPK: A01G 23/10

Značky: způsob, získavání, pryskyřice, jeho, varianty

Text:

...n ocraBJrmUr a raxou Jaime B Terxerme rana mm Berewaxmomxoro rxepnona. Ho ncTeqeHnn onepenexzenaoro cpoxa IZIJOGMOJIGHHH IIOBBDXHOCTI» CTBOJIa 110,1 Beprwow oumypnsałmm. 3101 yqacwon aaxBaTHBaeT OÓJIaCTI oóeux ropmsonranmmx IIQIIHOBOK n BHXOIHAT sa npeneJm nx no BHCOTS m HHJKB Ha 5-10 cm. Been oiuKypemmü yqacwon cmasusam crnwmwopom cmoxrooópaaonamas, a aaa-em nocpenCTBOM nnmercmam 330 mm TOT Ke cwmaymwop Ha B 010 Ivąyónny saóonorm.II...