Patenty so značkou «variabilný»

Mobilný variabilný telematický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7472

Dátum: 01.07.2016

Autori: Beneš Jiří, Řehák Jiří, Tichý Tomáš

MPK: G06Q 99/00, G08G 1/00, G08G 1/01...

Značky: mobilný, systém, telematický, variabilný

Text:

...3 cez komunikačné rozhranie íj. Server ďalej obsahuje modul 5 L diagnostiky systému a Webové rozhranie 3. Cez webo 10vé rozhranie, ktoré je rozdelené na rozhranie g pre správu, rozhranie Lg na ovládanie a rozhranie Q pre dohľad, je mobilný telematický systém spravovaný používateľom 5 správy, ovládaný používateľom Q ovládania a dohliadaný používateľom Z dohľadu, ktorí sa do webového rozhrania prípáj ajú.Mobilný telematický systém, ktorého...

Variabilný piest zhutňovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 288168

Dátum: 17.02.2014

Autori: Šooš Ĺubomír, Križan Peter

MPK: B30B 11/02, B28B 3/02

Značky: piest, stroja, zhutňovacieho, variabilný

Zhrnutie / Anotácia:

Variabilný piest zhutňovacieho stroja najmä pri výrobe zhutňovaných výliskov zo sypkej organickej a/alebo anorganickej suroviny alebo surovinovej zmesi pozostáva z valcového alebo n-uhlíkového telesa (1) piesta z húževnatej a pevnej ocele, v čele ktorého je osadený vymeniteľný nadstavec (2) z kvalitnej ocele s chemickým alebo chemicko-tepelným spracovaním povrchu alebo povrchovým povlakovaním, ktorý je ukotvený o valcové alebo n-uholníkové...

Variabilný držiak truhličiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6059

Dátum: 02.03.2012

Autori: Šenk Tomáš, Galečka Jiří

MPK: A47G 7/00, E06B 7/28

Značky: držiak, truhličiek, variabilný

Text:

...navrhnutého riešenia je, že držiak môže byť na účely uskladnenia a distribúcie v minimalizovanom rozmere a až pri montáži V rozmere zväčšenom.Prehľad obrázkov na výkresochNavrhnuté riešenie je objasnene pomocou výkresov, kde znázorňujú obr. l celkový pohľad zvonka na príkladný držiak truhličiek, pri pohľade zhora a obr. 2 detail konštrukcie zadného rozpemého ramena držiaka truhličiek podľa navrhnutého technického riešenia.Príkladom...

Variabilný sušiak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6058

Dátum: 02.03.2012

Autori: Šenk Tomáš, Galečka Jiří

MPK: D06F 57/06, D06F 57/12

Značky: sušiak, variabilný

Text:

...prvkami na zakvačenie pod okenný rám. Je tak vytvorený sušiak, ktorý je upevniteľný ľahko a rýchlo, s rozložením hmotnosti na viacero miest, a ktorý tvorí po ñxácii zvoleného šírkového nastavenia pevnú jednotku, bez otvorov na vstup vlhkosti. Ako vpredu sa rozumie strana z pozície užívateľa po montáži sušiaka, teda pri pohľade z interiéru cez okno do exteriéru so sušiakom.Navrhnuté technické riešenie je vhodné najmä na vonkajšie sušiaky...

Modulárny variabilný prevodník analógových a/alebo digitálnych veličín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5870

Dátum: 04.10.2011

Autori: Tomlain Juraj, Puttera Jozef, Ravas Stanislav, Tomlain Ján

MPK: H03M 1/00, H03M 1/12, H03M 1/66...

Značky: veličin, analogových, digitálnych, modulárny, převodník, variabilný

Text:

...3 s ôsmimi analógovými vstupmi (OV až 5 V, OV až l 0 V, -5 V až 5 V, OV až 1 ov, 4 mA až 20 mA) a dvomi analógovými výstupmi (ov až 5 v, ov až 1 ov, -5 v až 5 v, -10 v až l 0 V, 4 mA až 20 mA),- jedenkrát vrstva i so šiestimi analógovými výstupmi (OV až 5 V, OV až l 0 V, -SV až 5 V, -IOV až l 0 V, 4 mA až 20 mA) a jedným analógovým vstupom (OV až 5 V, OV až l 0 V, -SV až 5 V, -l 0 V až l 0 V, 4 mA až 20 mA).K riadiacej jednotke Q je cez...

Variabilný piest zhutňovacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5801

Dátum: 04.08.2011

Autori: Križan Peter, Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/02, B28B 3/02

Značky: variabilný, piest, stroja, zhutňovacieho

Text:

...viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia podľa úžitkového vzoru, ktoré sú tu špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadani, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto...

Zariadenie na variabilný pohon dutej hriadele s vnútorným vretenom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11569

Dátum: 07.11.2007

Autor: Linne Stefan

MPK: B29D 30/26, B29D 30/00, F16H 1/46...

Značky: hriadele, pohon, vnútorným, zariadenie, vretenom, variabilný, dutej

Text:

...vreteno s príslušným prevodom. Pri tejto forme vyhotovenia je na vyvodenie otáčavéhopohybu hriadeľa alebo vretena pri stojacom dutom hriadeli a stojacom planétovom venciplanétového súkolesia použité usporiadanie, kedy je poháňanć centrálne koleso, takže sa jehootáčavý pohyb prenáša cez nosič planétových kolies na hriadeľ alebo vreteno.0011 Zvlášť malý počet použitých súčasti súkolesia sa dosiahne pri vyhotovení, pri ktorom sa pre...

Opticky variabilný bezpečnostný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285524

Dátum: 14.02.2007

Autor: Puttkammer Frank

MPK: B42D 15/00, B42D 15/10, B41M 3/14...

Značky: bezpečnostný, variabilný, prvok, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky variabilný bezpečnostný prvok s difrakčnými štruktúrami pozostáva z elektricky vodivého polyméru a najmenej jednej nosnej fólie (1), ochrannej vrstvy (7), lakovej vrstvy (3) a reflexnej vrstvy (4). Tento opticky variabilný bezpečnostný prvok je určený na zvýšenie zabezpečenia dokumentov, cenných papierov, bankoviek, obalov a tovaru proti falšovaniu a má byť vybavený ďalšími skrytými a súčasne detegovateľnými znakmi. Je to uskutočnené...

Záhradný altánok ako variabilný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4436

Dátum: 04.05.2006

Autor: Patúc Peter

MPK: E04H 1/12

Značky: altánok, systém, záhradný, variabilný

Text:

...dielce sú zhotovené a z dreva, z kombinácii drevo - kov, drevo -drevoštiepkové dosky alebo drevo - laminátové materiály, pričom sú konštruované ako plné dielce, s rámami alebo ako vzdušné variabilné dielce.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázornená jedna z variácií altánkov,ktoré sú predmetom tohto úžitkového vzoru.Príklad uskutočnenia technického riešeniaTechnické a...

Variabilný policový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4264

Dátum: 06.10.2005

Autor: Matejka Peter

MPK: A47B 47/04

Značky: variabilný, policový, systém

Text:

...bez použitia spojovacích prvkov.Nábytkové prvky V tvare kocky alebo hranola sú vložené jeden do druhého podľa veľkosti, výhodne v počte osem.Nábytkové prvky podľa tohto riešenia sú zhotovené z povrchovo upravenej drevotriesky, dreva alebo plastov vo farbe dreva alebo vo farebných prevedeniach.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie variabilného policového systému je zrejmé z výkresu, na ktorom sú znázomené samotné nábytkové prvky,...

Kryštalický variabilný hydrát hemisukcinátovej soli (S)-6-(4-(2-((3-(9H-karbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl)amino)-2- metylpropyl)fenoxy)-3-pyridínkarboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8272

Dátum: 14.07.2005

Autor: Bush Julie Kay

MPK: A61P 3/04, A61P 3/10, A61K 31/4439...

Značky: krystalický, hemisukcinátovej, hydrát, metylpropyl)fenoxy)-3-pyridínkarboxamidu, s)-6-(4-(2-((3-(9h-karbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl)amino)-2, variabilný

Text:

...ďalšom uskutočnení môžu farmaceutické kompozicie podľa predloženéhovynálezu byt upravené na liečbu obezity a/alebo diabetu typu II.0009 Okrem toho obezita a/alebo diabetes typu ll môžu byt liečené spôsobmi, ktoré zahrňujú podávanie pacientovi, ktorý má jeho potrebu, účinného množstva klasického hydrátu SAM.0010 Okrem toho sa predložený vynález týka klasického hydrátu SAM na liečbu obezity a/alebo diabetu typu Il. V ešte ďalšom uskutočnení sa...

Variabilný úložný regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4327

Dátum: 27.02.2004

Autor: Winkler Josef

MPK: A47B 45/00, A47B 43/00, A47F 5/10...

Značky: regál, úložný, variabilný

Text:

...nastavenie dĺžky úložného regálu niesú obmedzené základným rámom.Podľa vynálezu je vyriešenie tohto úkolu uskutočnené znakmiAby bezprostredne vedľa seba ležiacimi úložnými česľami vznikla vhodná možnosť uloženia, sú tieto umiestnené tak, aby jednoduchou manipuláciou mohli byť uvádzané do vzájomnýchTýmto uskutočnením je možne spojit výhody úložných regálov,ktoré sú vystavené na fixnom základnom ráme, totiž poskytujú štyri úložné česlice na...

Opticky variabilný prvok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 825

Dátum: 07.11.2003

Autori: Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert

MPK: B42D 15/10

Značky: opticky, prvok, použitie, variabilný

Text:

...možnosť,zvýšiť atraktivitu príslušného opticky variabilneho prvkutým, že sa docielia určite farebne efekty.vynález je založený na úlohe, navrhnúť opticky variabilný prvok, ktorý je možné ľahko« vyrobiť najrôznejšimi spôsobmi známymi pre výrobu opticky účinných štruktúr, má dosiaľ neznáme efekty pre pozorovateľa a naviac poskytuje dizajnérovi množstvo možností obmienTáto úloha je pri vyššie uvedenom opticky variabilnom prvku riešená tým, že...

Variabilný regulačný ventil prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257850

Dátum: 15.06.1988

Autor: Strhák František

MPK: F16K 15/18

Značky: variabilný, regulačný, prietoku, ventil

Text:

...É je opatrený kuželovou časťou gg a z druhej strany vodiacim čapom gg, ktorý je proti tlaku pružiny 1 posuvne uložený vo vodiacom otvore áł vytvorenom V pravom nastaviteľnom doraze §. Vnútorná časť pravého nastaviteľného dorazu § je posuvne uložená v pravom veku g, ktoré je zaskrutkované v telese l.Pravý nastaviteľný doraz § prechádza svojou závitovou častou cez závitový otvor vytvorený v pravom veku g. Z protiľahlej strany telesa l je...