Patenty so značkou «variabilná»

Variabilná konštrukcia lisu s rotujúcou lisovacou komorou a stacionárnym nástrojom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7380

Dátum: 01.03.2016

Autori: Matúš Miloš, Križan Peter, Ondruška Juraj, Šooš Ĺubomír, Štefanka Marek

MPK: B30B 9/14, B30B 11/24

Značky: variabilná, rotujúcou, konštrukcia, nástrojom, lisovacou, komorou, stacionárnym

Text:

...vonkajší pohľad na zostavu lisovacieho stroja kužeľovou lisovacou komorou. Na obrazku 7 je v reze znázornený pohľad na zostavu lisovacieho stroja kužeľovou lisovacou komorou. Na obrázku 8 je znázornený pohľad na povrchovú štruktúru prichyteného stacionárneho nástroja.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu...

Variabilná elektrická zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7262

Dátum: 02.10.2015

Autor: Demko Vasiľ

MPK: H01R 13/00, H01R 13/506, H01R 13/514...

Značky: zásuvka, elektrická, variabilná

Text:

...3 s horizontálne usporiadanými dvoma spodnými zástrčkovými otvormi í.Pnklad č. 2 Variabilná elektrická zásuvka, podľa obrázka č. l, je tvorená jedným nosným strmeňom l. Nosný strmeň l je tvorený zadnou opornou stenou Q, ktorá je cez bočné oporné steny Q pripevnená na prednú nosnú stenuQ. V prednej nosnej stene Q je vytvorený jeden montážny otvor llQl, určený na vloženie a montáž zásuvkového jadra g. V strednej časti zadnej opornej steny...

Variabilná hracia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5986

Dátum: 04.01.2012

Autor: Lukovics Ladislav

MPK: A63H 33/06, A63F 9/06, A63H 33/00...

Značky: variabilná, hracia, zostava

Text:

...a skladaním vytvárajú nespočetné množstvo obrazcov plošných i priestorových, vhodných na rozvíjanie tvorivého myslenia a logiky, pri výučbe alebo pre hracie účely.Variabilná hracia zostava podľa tohto riešenia pozostáva z prvkov v tvare kociek a hranolov, pričom dĺžka kratších strán hranolov je polovicou dĺžky strán kociek, kocky a hranoly majú strany hladké, farebné, s potlačou, ryhované, hĺbkovo povrchovo upravené alebo s otvormi a...

Variabilná čalúnená kombinácia s klzným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13179

Dátum: 07.11.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: A47C 17/13, A47B 95/00

Značky: prvkom, variabilná, kombinácia, kĺznym, čalúnená

Text:

...slúži, po prvé, ako podpera apohlcuje záťaže, ktoré pôsobia na nábytkový dielec. Počas relatívneho pohybu medzi pohyblivým nábytkovým dielcom astabilným nábytkovým dielcom je, po druhé, kĺzavo pohyblivá na vodiacej lište azodpovedajúco slúži ako klzná plocha. Vodiaca plocha vedie zariadenie pri relatívnom pohybe nábytkových dielcov pozdĺž vodiacej lišty, čím táto, po prvé,predvolí smer relatívneho pohybu, ktorý je v nasledujúcom texte...

Variabilná sedačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261075

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bezděk Karel, Vašek Zdeněk, Kráľ Bohumil

MPK: B60N 1/06

Značky: variabilná, sedačka

Text:

...s obmedzeným výhľadom. V kyvadlovom druhu dopravy sú požiadavky na výhľad pre obidva smery rovnaké, čo popísaná ilVĺCH ani sedačka nesplňujü.Uvedené nevýhody odstraňuje variabilné sedačka podľa vynálezu, spočívajúceho v tom, že sedacia aj opieracia časť lavice je delená na funkčne samostatné časti.Príklad prevedenia variabilnej sedačky podľa vynálezu je znázornený na výkresoch,kde na obr. 1 je variabilné sedačke usporiadaná pre smer jazdy...