Patenty so značkou «vápníku»

Způsob odstraňování solí vápníku a hořčíku z amoniakálních výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268266

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šulc Vítězslav

MPK: C22B 23/04

Značky: výluhu, způsob, odstraňování, solí, amoniakálních, hořčíku, vápníku

Text:

...obvyklým způsobem na zásaditý uhličitan nikelnatý a na elektrolytický nebo sintrovaný nikl.K odstranění hoľčíku z amoniakálních výluhů, vznikajících pri zpracování železoniklových rud serpentinitickěho typu. bylo doporučene jednak prodloužit dobu loužení za snížené teploty 40 až 45 °C, kdy horčík vypsdívä částečně zpět z výluhu do louience, jednak sríłet hołčík kyselinou fosíorečnou neb fosforečnany po dobu i hodiny při tepiotě o °c, kdy...

Způsob selektivního rozpouštění křemíkatých feroslitin pro stanovení hořčíku, vápníku a ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263023

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kutý Václav, Vejrostová Marie, Roušalová Blanka

MPK: G01N 33/02

Značky: feroslitin, způsob, selektivního, hořčíku, křemíkatých, rozpouštění, vápníku, stanovení

Text:

...jen koncentrace hořčíku, ceru a případně vápníku v používa 2 233 023 ných feroslitínách. Z tohoto důvodu není proto totální rozklad vzorku feroslitiny pro analýzu nutný.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob selektivního rozpouštění křemíkatých feroslitin pro stanovení hořčíku, vápníku a ceru podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že se na vzorek feroslitiny působí směsi kyselín, tvořenou 63 až 70 hmot. kyseliny chlorovodíkové o...

Způsob aglomerace uhličitanů vápníku a hořčíku pro hnojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260909

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jaroš Stanislav, Havránek Josef

MPK: B01J 8/00, C05D 3/02

Značky: způsob, hořčíku, aglomerace, hnojení, vápníku, uhličitanu

Text:

...na jejich dostupném zdroji a rovněž na požadované složení výrobku. kdy například pro zvýšení hnojivého účinku se s výhodou použije soli dusičnanu vápenatěho nebo hołečnatáho. Lze s výhodou použít například dusiěnanu vápenatěho, odpadejícího při výrobě kombinovaného hnojiva. NPIČ vymražovací technologií, nebo také roztoku dusičnanu hořečnatého, pripravovaného pro výrobu kapalných hnojiv.Prâškové uhličitany se mísí se uásaditou složkou a...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v dialyzačních roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259411

Dátum: 17.10.1988

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/48

Značky: způsob, roztocích, stanovení, dialyzačních, koncentrace, vápníku

Text:

...a 5, nebo N,N-difenyl-N,N-di-Z-n-oktyloxyethyldiamid kyseliny 4,4,5,5 tetramethyl-S,B-clioxaoktandiové.Pnotnože dominantní složkou dialyzátu jsou sodíkové ionty, musí iontově selektivní elektrolda mit k nim dostatečnou selektivitu, tj. musí mít dostatečně nízky koeficient selektivity Kc, P. V dalším jsou pak uvedeny některé příklady, přičemž měření bylo prováděno při teplotě 29512 K a měrný článek byl tvořen indikační Vápníkovvou elektrodou a...

Jádrové antikorozní pigmenty na bázi oxalanů vápníku, zinku, manganu, dvojmocného železa a olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 244782

Dátum: 01.06.1988

Autori: Uhlár Ladislav, Diviacka Nová Ves, Hrivnák Ivan, Peprnak Martin, Balák Jioa, Polievka Milan, Boor Ján, Grúo Peter

MPK: C09C 3/06, C09C 1/00

Značky: vápníku, olova, antikorozní, železa, manganu, bázi, pigmenty, dvojmocného, zinku, jádrové, oxalanů

Text:

...která neovlivňuje negativně vysrážené produkty. Jako kovové soli se mohou použit všechny ve vodě rozpustné soli. Výhodné Jgou zvláště chloridy a sirany. V případě železa je zvláště vhodný FeSü 4.7 H 20.Pokrok dosažený vynálezem spočivú v tom, že byly vyvinutynová typy jádrových antikoroznich pigmentů z dostupných a levnýchsurovín s velmi dobrými ínhibičnimi vlastnostmi.95 5 oxidu železitého se rozplavi v odsolené vodě na objem 500 ml za...

Způsob separace stroncia a vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240144

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veverka Miroslav, Novák Ludvík

MPK: C01F 11/00

Značky: stroncia, způsob, separace, vápníku

Text:

...výhodou ležícím v kyselé oblasti, které lze Lirčit bežným výpočtem z rovnováž ných konstant a/nebo experimentálne. Výhodou způsobu podle vynálezu je dosažení výhodnějších separačních faktorü.ako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nítrobenzenu, případně ředěněm chlori-dem uhličitý/m za přítomnosti polyethylen glykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinustému...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250979

Dátum: 14.05.1987

Autori: Panoch Miroslav, Novák Vladimír

MPK: G01N 27/28

Značky: koncentrace, vápníku, mazivech, stanovení, kapalných, způsob, pevných

Text:

...0,8 až 1,0 hmot. neutrálnĺho nosiče a 0,4 až 0,5 hmot. tetrafenylboritanu sodného, kde jako neutrálního nosiče bylo použito N,NA-dimetyl - N,N - di - /11 -etoxykarbonylundecyll diamidu kyseliny 4,4,5,5 -tetrametylKoncentrace vápníku v iontové formě se stanoví přímou potenciometrií, iontově selektivní elektrodou uvedeného složení v kombinaci s referentní nasycenou kalomelovou nebo jinou vhodnou elektrodou.Způsob přípravy vzorku maziva a...

Způsob úpravy vsázky pro výrobu karbidu vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249768

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schkommodau Fritz, Knauth Berthold, Krug Herbert, Scholz Günter, Trommer Dietmar, Wundes Horst, Naundorf Wolfgang

MPK: C01B 31/32

Značky: úpravy, vsázky, karbidu, vápníku, výrobu, způsob

Text:

...Mxrxuň öypuñ yronb~c Bnamnocwbm WĚĺ 1 Ž H SEDHHCTOCTBM oxono 1/Ú MM, T 0 onvcwnnan nana Ca/OH/2 B Koxconanuom öpuxewe onmna cocwannxwb TOHBKO 45. Bmo öuno onncano KPYFOM n HAYHĽOP 00 M 3 paöqme cnasannnm KOKC na Her cnexammuxcn nnn cnaőocnexammnxca KEMQHHHM nnn ôypux ýrneä, ůpeñôeppcxnknoswouy, no nsnecmuouy B Hacronmee BDGMH yponnm snannü na usnecwn H yrnáf HeĽb 3 HHOHyHHTb npoqumü cnnaaunmň KOKC, KOTODH HMEET peaxranwu Cao u C 3...

Činidlo pro fotometrické stanovení vápníku o-kresolftaleinkomplexonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229737

Dátum: 01.05.1986

Autori: Chromý Vratislav, Seménka Jiří

MPK: G01N 21/17

Značky: o-kresolftaleinkomplexonem, fotometrické, činidlo, vápníku, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo podle vynálezu obsahuje ve vztahu k o-kreosolftaleinkompexonu určité množství komplexonu na bázi kyseliny nitrilotrioctové, ethylendiamintetraoctové nebo 1,2-diaminocyklohexan-N,N,N,'N'-tetraoctové nebo jejich alkalických solí, 0,2 až 8 molů redukčních látek, například kyseliny askorbové, thiomočoviny, amidu kyseliny thioctové nebo thioglukosy. Mimoto dále určité množství 8-hydroxychinolinu a neutrálního plnidla, například sodných nebo...

Složky pro přípravu tlumivého média k fotometrickému stanovení vápníku o-kresolftaleinkomplexonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229869

Dátum: 15.04.1986

Autori: Chromý Vratislav, Seménka Jiří

MPK: G01N 21/17

Značky: přípravu, složky, stanovení, o-kresolftaleinkomplexonem, tlumivého, media, fotometrickému, vápníku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je použití 1-amino-1-desoxaldos a jejich N-substituovaných metylderivátů a etylderivátů ve formě bází nebo solí jako složek pro přípravu tlumivých médií k fotometrickému stanovení vápníku o-kresolftaleinkomplexonem. Stanovení vápníku uvedeným způsobem lze použít v obecné analytická chemii, při analýze vod a v klinické biochemii.

Způsob snížení obsahu vápníku v roztoku chloridu nebo dusičnanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 217552

Dátum: 15.09.1984

Autor: Jerman Zdeněk

Značky: obsahu, dusičnanu, horečnatého, chloridů, roztoku, snížení, vápníku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Problém snížení obsahu vápníku v roztoku chloridu nebo dusičnanu hořečnatého se podle vynálezu řeší tak, že se ke zpracovávanému roztoku přidá uhličitan hořečnatý MgCl2/litr a 0,23 mol CaCl2/litr se přidala množství odpovídajícím stech poměru MgCO3 . x H20 : Ca2+ = 1 až 2. Srážení se provádí nejlépe při teplotě 10 až 50 °C. Vynález je upotřebitelný zejména při čištění roztoku hořečnatých solí pro výrobu technického MgO.

Způsob stanovení koncentrace vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216388

Dátum: 01.07.1984

Autor: Škavrada Jan

Značky: stanovení, způsob, koncentrace, vápníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení vápníku, především v biologickém materiálu a ve vodě. Podstata způsobu stanovení vápníku podle vynálezu spočívá v tom, že se ke zkoumanému vzorku přidá 1-5 ml pracovního roztoku, tvořeného stejnými díly chromogenu monoetanolaminového pufru. Chromogen obsahuje kresolftalexon a 8-hydroxichinolin rozpuštěný v kyselině chlorovodíkové. Reakcí pracovního roztoku s vápenatými ionty vznikne komplex...