Patenty so značkou «vápníkovou»

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268376

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mánek Břetislav, Kolínský Miloslav, Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: selektivní, membrána, elektrodu, iontově, vápníkovou

Text:

...ohexylo×yethy 1/ diamldu kyseliny 3,6-dioxaoktandiové, strukturního vzorceFólie byla použita jako membrána vápnĺkové iontově selekclvní elektrody s referentním elektrolytem cac 12. c - 0,1 mol/1 a vnitřní referentní elektrodou arqentchloridovou. Měření byla prováděna při teplotě 293 až 295 K v článku s referentnf nasycenou kalomelovou elektrodou. Odozva elektrody na koncentraci vápenacých iontů byla měřena ve vodných roztocfch Caclz, c - l 06...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255160

Dátum: 15.02.1988

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: H01M 2/16

Značky: iontově, elektrodu, membrána, vápníkovou, selektivní

Text:

...použito diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové, jehož amidícké dusikové stomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, sohematiokého struk 5kde -R je n-alkyl CnH 2 n 1 s počtem uhlikových atomú n B až 11, jako jsou N,N-difenyl-N, -(2-n-oktyloxyethyl)diamid kyseliny 4,4,5,5-tetramethyl-3,6-dioxakorkové nebo N,N-dífenyl-N,N-(2-n-undecyloxyethyljdiamid kyseliny...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252232

Dátum: 13.08.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: C25B 13/08

Značky: membrána, elektrodu, vápníkovou, iontově, selektivní

Text:

...nosiči vykazují širokou oblast lineárni Nernstovské odezvy na aktivitu vápenatých iontů, zlepšenou selektivitu pro vápenaté ionty vůči iontům alkalických kovů, rychlou odezvu a malý drift potenciálu elektrody. Všechny uvedené membrány dosáhnout při změně koncentrace vápenatých iontů, c lO 4 mol/1 na c 10-2 mol/1 95 směrnice do 20 sekund a drift potenciálu pro Vápenaté ionty. c 10-2 mol/l je menší než 1 lmv/24 h.složení membrán,...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246679

Dátum: 13.03.1986

Autori: Majer Josef, Jíša Pavel

MPK: C25B 11/04

Značky: vápníkovou, elektrodu, iontově, membrána, selektivní

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom,že jako neutrálniho nosiče je použito diaminu kyseliny 4-methyl-3,6-dioxakorkové, bez rozlišení konfigurace na uhlikovém atomu 4, jehož amidické dusikové atomy jsou symetricky substituovány dvěma fenyly a dvěma 2-n-alkyloxyethyly, schematického strukturního vzorcekde -R je alkyl, -CnH 2 n 1, s počtem uhlikových atomu n 8 až 11, jako N,N-difenyl-N,N-di-(2-n-oktyloxyethyl) diaminu...

Membrána pro vápníkovou iontově selektivní eletrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244648

Dátum: 17.09.1985

Autori: Schirmer Ulrich, Keil Michael

MPK: G01N 27/40

Značky: membrána, selektivní, iontově, eletrodu, vápníkovou

Text:

...na bázi kyseliny Lő-dioxakorkové dojde použitím neutrálního nosiče podle vynálezu, tvořeného substituovaąým diamidem kyseliny Lő-dioxakorková, jehož podstata spočívá v tom, že dusikové stomy diamidu jsou symetricky substituovárxy dvěma fanylz a dvěmaz-n-alkyloxyetłxvly, vyjsdřeným obecným strukturnim vzorcem. o /r kde -R jsou n-alkyly s počtom uhlíkových atomů 8 až 11. oMembrány s těmito neutrálními nosiči vykezují širokou oblast lineární...