Patenty so značkou «vápna»

Spôsob a zariadenie na pálenie vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14485

Dátum: 10.03.2010

Autor: Grohmann Paul

MPK: F27D 17/00, C04B 2/12, C04B 2/10...

Značky: spôsob, vápna, pálenie, zariadenie

Text:

...vápenca alebo iných uhličitanov, pri ktorom by ako odpadový plyn vznika čo možno čistý sekvestrovateľný oxid uhličitý.Táto úloha je rozriešená spôsobom, ktorého charakteristické znaky sú uvedené V patentovomnároku 1, a zariadením, ktorého charakteristické znaky sú uvedené v patentovom nároku 3.-3 Vynález sa podľa toho týka spôsobu prípravy so skôr uvedeným cieľom, vyznačujúceho sa tým, že uhličítan sa privádza do prvého pecného priestoru,...

Spôsob riadenia šachtových pecí regeneratívneho typu používaných pri výrobe vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11902

Dátum: 08.07.2009

Autori: Boone Benoit, Thibeaumont Etienne, Tilquin Jean-yves

MPK: C04B 2/02, C04B 2/12

Značky: vápna, používaných, spôsob, regeneratívneho, pecí, šachtových, výrobe, riadenia

Text:

...určité aplikácie vyžadujú vápno obsahujúce obmedzené množstvo síry, je použitie fosílneho paliva svysokým obsahom síry zavrhované.0017 Ďalším zdrojom síry je pochopiteľne vápenec použitý na výrobu vápna tento vápence jenapríklad viac či menej bohatý na pyrit.0018 Typicky pre použitie V hutníctve sú maximálne obsahy síry vo vápne obmedzené na 0,1hmotnosti, často dokonca na 0,03 .0019 Cieľom tohto vynálezu je teda navrhnúť spôsob umožňujúci...

Spôsob prípravy roztoku iónov vápnika z vápna a spôsob výroby produktu s obsahom vápnika

Načítavanie...

Číslo patentu: 285009

Dátum: 22.03.2006

Autor: De Pauw Gerlings Johannes Hendrikus Martinus

MPK: C01F 11/00

Značky: iónov, výroby, spôsob, produktů, obsahom, vápnika, roztoku, přípravy, vápna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy roztoku iónov vápnika z vápna, ktorý zahŕňa úpravu vápna vodným roztokom polyhydroxyzlúčeniny, ktorou je hydrogenovaný alkoholový monosacharid, a oddelenie nerozpustných nečistôt z výsledného roztoku z predchádzajúceho kroku. Predložené riešenie tiež opisuje spôsob výroby produktu s obsahom vápnika, pri ktorom sa k roztoku získaného z predchádzajúceho kroku pridá zrážacie činidlo, ktoré spôsobí vyzrážanie požadovaného...

Spôsob zníženia spotreby vápna pri čistení šťavy z cukrovej repy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3241

Dátum: 26.10.2004

Autori: Willems Mark, Merkel Gunter, Ajdari Rad Mohsen, Michelberger Thomas, Deneus Eric

MPK: C13D 3/00

Značky: vápna, spôsob, zníženia, cukrovej, stavy, čištění, spotřeby

Text:

...uskutočňovaného hlavného čerenie spočívanajmä V chemickom rozklade invertného cukru a amidov kyselín,ktorý by inak prebiehal V oblasti zahusťovania šťavy za tvorby kyselín. Pri hlavnom čerení sa zvýši teplota na približne 85 °C a alkalita surovej šťavy z cukrovej repy sa zreteľne zvýši pridávaním vápenného mlieka, a to na približne 0,8 až 1,1 g CaO/100 ml šťavy. Procesy, o ktoré je snaha pri hlavnom čerení, prebiehajú klasickým spôsobom...

Spôsob hasenia vápna obsiahnutého v popolčeku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278601

Dátum: 13.08.1991

Autori: Baalbaki Oussama, Blondin Jacques

MPK: C04B 2/04

Značky: vápna, popolčeku, hasenia, spôsob, obsiahnutého

Zhrnutie / Anotácia:

Vykoná sa predhydratácia popolčeka studenou vodou, potom sa takto predhydratovaná zmes spracuje v nádobe pod tlakom nasýtenej alebo prehriatej pary pri teplote 130 až 250 °C. Tento spôsob sa môže použiť na všetky produkty obsahujúce nehasené vápno určené na uhasenie.

Způsob výpalu zrnitých vápenců v rotační peci na výrobu vápna a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269333

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michálek Zdeněk, Polišenský Emil, Hanuš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: výrobu, výpalu, zrnitých, provádění, tohoto, vápna, vápenců, způsob, způsobu, rotační, zařízení

Text:

...mletého méněhodnotného tekutého paliva nebo popela,v množství 2 až 5 5 z hmotnosti vypáleného vápna, Jehož bod mělmutí Je nižší, než Je teplota povrchu pálené vrstvy vápno v pálíoím pásme.Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu speöívá v tom, že do rotační pece pod vodorovnm rovinou hlavního hořáku pro spalování plynného nebo kepalného paliva, směrem k povrchu vypalované vrstvy vápna, Je žárovou hlavou zaveden přívod přísady, s...

Zařízení k odsiřování spalin za použití páleného nebo/a hašeného vápna jako suchého aditiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265580

Dátum: 13.10.1989

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: B01D 53/34

Značky: suchého, vápna, aditiva, spalin, hašeného, páleného, zařízení, použití, odsířování

Text:

...spalinovýoh trysek ve funkcí vyhřívačü 1. Mezi výpust Ě a vstup 1, dále mezi výstup 2 a napojení gg. a konečně na zpětném potrubí E poblíž třídiče 3 jsou zapojeny tři parní trysky ve funkci přístroje gg pro pohon směsi plynu a prachu, napojené na zdrojg suché vodní páry, kterým je parní kotel, jehož ohniště je zdrojem il spalín hnědého uhlí. Mezi výpustí É a vstupem 1 do třídiče 3 je zapojen ventilátorový drtič lg. Mezi napojením lg a...

Zařízení k pálení vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 251253

Dátum: 11.06.1987

Autori: Žabecký Josef, Streit Vladimír, Sopouch Ivan, Šulc Josef, Kazílek Zdeněk

MPK: F27B 7/36

Značky: vápna, zařízení, pálení

Text:

...má vedeníÉ části zlomkové frakce horkého vypáleného vápna z rotační pece 1 do karbonisátoru Q, vedení 1 části zlomkové frakce horkého vypáleného vápna z rotační pece l do generátoru × 4 vodního plynu a vedení 9 plynu z generátoru 3 vodního plynu do karbonisátoru 3. Dalšímisoučástmi tohoto zařízení je přívod § méněhodnotného paliva do karbonisátoru 1 vedení ll odplyněného paliva z karbonisátoru A vodního plynu, u tohoto zespodu je přívod...

Způsob výroby nátronového vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237281

Dátum: 01.05.1987

Autori: Molnár Alexander, Lederer Erich, Hazina Jiří, Jaššo Igor, Pekárek Petr, Růžek Jan

MPK: A62D 9/00, C04B 2/00

Značky: výroby, vápna, nátronového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nátronového vápna z práškovitého hydroxidu vápenatého, sody a vody, spočívající v tom, že se reakční směs těchto složek, případně spolu s vratným prachovým podílem, bezprostředně po smíchání postupně zhutňuje, případně tvaruje, působením mechanického tlaku o velikosti max. 100 MPa, přičemž se případně reakční směs částečně zhutní v předřazeném stupní působením mechanického tlaku o velikosti max. 50 MPa.

Zařízení k pálení vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 250062

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kazílek Zdeněk, Sopouch Ivan, Šulc Josef, Žabecký Josef

MPK: F27B 1/10

Značky: pálení, zařízení, vápna

Text:

...vysvětleno pomocí vyobrazení.Základními složkami tohoto zařízení je šachtová pec 1 k pálení vápna, vyrovnávací zásobník 2 plynu, karbonizator 3 a generátor 4 vodního plynu. Dále toto zařízení má vedení ü části zlomkové frakce horkého vypaleného vapna ze šachtové pece 1 do karbonizátoru 3, vedení 7 části zlomkové frakce horkého vypáleného vápna ze šachtové pece 1 do generátoru 4 vodníhoplynu a vedení 9 plynu z generátoru 4 vodního plynu do...

Zařízení pro dávkování mletého vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 234688

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kroupa Václav, Hynek Jozef

MPK: B65G 65/30

Značky: zařízení, vápna, dávkování, mletého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení určené pro plynulé i přerušované dávkování mletého vápna odebíraného ze zásobníků pro míchací nebo rozplavovací nádrže, které se skládá ze šoupátkového uzávěru upevněného na výpusti zásobníku, spojovacího cílu, uzavřeného rotačního podávače, uzavřeného šnekového dopravníku zakončeného uzavřeným skluzem. Vnitřní prostory zařízení jsou ofukovány stlačeným vzduchem, což zamezuje usazování vápna a vůči okolí jsou prachutěsně uzavřené.

Způsob výroby štěrkového vápna v rotační peci a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235451

Dátum: 15.11.1986

Autori: Holáň Jan, Kazílek Zdeněk

MPK: F27B 7/14

Značky: způsobu, vápna, výroby, rotační, štěrkového, způsob, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Do rotační pece v místě teplot 750 až 1 100 °C se zavádí práškový CaC03 nebo Ca0 nebo jejich směs, čímž se váže síra obsažená ve spalinách, čímž se vypálené štěrkové vápno získá chemicky čistší s tím jakostnější, vhodné pro chemický a hutní průmysl. Toto zavádění práškového materiálu se provádí dávkovačem od předehřívače do dolního konce rotační pece, nebo prostřednictvím prstence s těsnicími komůrkami na plášti pece.

Způsob vypalování vápna, cementu a podobných kusových materiálů a šachtová pec k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 223828

Dátum: 15.04.1986

Autor: Von Zander Hans

Značky: šachtová, provádění, podobných, cementů, způsob, vápna, vypalování, kusových, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

K vypalování kusových sypkých materiálů se práškové nebo suché uhlí přivádí spojitě do zplyňovací komory umístěné středově v šachtové peci, kde se s podstechiometrickým množstvím vzduchu úplně nebo částečně zplyňuje. Částečně nebo úplně zplyněné palivo se pak smíchá s horkým vzduchem a shoří v následujícím vypalovacím pásmu šachtové pece. Vypalovaný materiál a topné médium, tedy shořelé palivo, se vedou šachtovou pecí v souproudu.

Spôsob regulácie hydratačnej reaktivity vápna pri priemyselnom výpale

Načítavanie...

Číslo patentu: 230487

Dátum: 01.03.1986

Autori: Svedek Jozef, Prosňanský Miroslav, Majling Ján, Jesenák Viktor, Isteníková Eva, Hrabě Zdeněk

MPK: C04B 1/02

Značky: vápna, reaktivity, regulácie, hydratačnej, priemyselnom, výpale, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru priemyselnej výroby vápna. Rieši sposob regulácie hydratačnej reaktivity vápna pri priemyselnom výpale. Postupuje sa tak, že vápno sa vypaľuje v atmosfére s regulovanou tenziou CO2 a/ alebo H2O v rozsahu 0,03 až 75 % objemových pre CO2 a pre H2O na vstupe do kalcinačnej zóny, zabezpečovanou druhom a zložením paliva a/ alebo recirkulátu spalín za použitia vzduchu alebo zmesi vzduchu a kyslíka. Pri použití tuhého paliva je...

Spôsob výroby a zariadenie na výrobu práškového vápenného hydrátu čistého z odpadového karbidového vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 214011

Dátum: 01.06.1984

Autori: Miazdra Marian, Fedorík Radovan, Jánsky Ján

Značky: zariadenie, spôsob, vápenného, hydrátu, odpadového, výrobu, vápna, čistého, karbidového, výroby, práškového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby práškového vápenného hydrátu čistého vyznačujúci sa tým, že sa odpadové karbidové vápno o vlhkosti od 10 % do 70% hmot. mieša s mletým, alebo drveným páleným vápnom v pomeroch 6 : 1 až 2 : 3 v závislosti od aktivity použitého páleného vápne a vstupnej vlhkosti odpadového karbidového vápna, pričom vlhkosť práškového vápenného hydrátu neprevyšuje 3 % hmot.