Patenty so značkou «vápence»

Způsob oprcování islandského vápence

Načítavanie...

Číslo patentu: 266470

Dátum: 12.01.1990

Autori: Morozov Ivan, Morozova Emma, Smirnova Evelina

MPK: B24B 1/00

Značky: vápence, oprcování, islandského, způsob

Text:

...MKM nenrnukonnBOCKOBOŘmHHůdBanbHHŘ HHcTpyMçHw npecwasnnew coöoň nqeucwym crennnnnym ocuoay (pasMep xueex 8 x 8 MM M rnyőnnoň Kananos 1,5 MM), Ha HOBGDXHOCTB Koropoü Haueceu cnoň nuenuuoro socka (TeMepaTypa pasMnrqeHus T BOCKa 58 °C) wonuuoň 40,2 MM. ~Buöpannan ronuna cnon nocxa 0,2 MM H Menee Ha mnHo 9 anbnoM HHCTPYMEHTE oöbacnnewcn men, uwo upu Taxoü ronmnue cnoa nerxonnasxoro nqenunoro Bocxa na Hero oxaaunamw Énnaune mnanxo-Mexanmueckne...

Způsob výroby kompozitu na bázi polypropylenu, mikromletého vápence a amorfního kopolymeru etylenu s propylenem a případně dienem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246637

Dátum: 16.11.1987

Autori: Beran Zdenik, Stanik Jaroslav, Šika Jioí, Jaromioský Jaroslav, Fousek Milan, Pineík Karel, Texl Petr, Khol Miroslav, Míchal Václav, Vašák Pavel Ing

MPK: C08L 23/16, C08L 23/10

Značky: kompozitů, způsob, výroby, polypropylénu, etylénu, kopolymerů, bázi, případně, propylenem, amorfního, dienem, vápence, mikromletého

Text:

...mají při stejném modulu pružnoati vyšší houževnatost 52. ľlêplnčný komerční kompozit polypropylen-EPDN nebo při stejně houžovnatosti vyšší tuhoŕt než má tento komerční kompozit.Vlastní technologický proces výroby nového typu kompositnich materiálů se s výhod» provádí v kontinuálních amäěovacich extruderech. vhodnými typy zařízení ,jsou například KO-hnětić fy Buss nebo dvojänekový extruder ty wernerařfleiderer. V prvni fázi procesu je třeba...

Způsob výroby cementářského slínku výpalem vápence s příměsí korekčních složek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchý Jaroslav, Ambrož Miloslav Gottwaldov, Hublar Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: tohoto, provádění, vápence, způsob, výroby, příměsí, korekčních, způsobu, slínku, složek, zařízení, výpalem, cementářského

Text:

...předmět ným způsobem-vyrobený slínek má granulometrii pod jeden milimetr.způsob výroby cemantářského slínku podle vynálezu bude dále objasněn pomocí pŕíkladu zařízení pro jeho provádění, jehož schematické uspořádání je nakresleno na připojeněm výkrese.Podle predmetného způsobu se čistý vápenec mela samostatně a dávkuje do předehřívače ł, kde je předehřát na teplotu 1 000 °C.Také samostatné se melou korekční složky a spolu s odprašky z...

Kalcinační pec pro vypalování vápence a podobných nerostných surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221299

Dátum: 15.01.1986

Autori: Berger Norbert, Füssl Erwin

Značky: nerostných, kalcinační, podobných, surovin, vypalování, vápence

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kalcinační pece pro výpal vápence a podobných nerostných surovin a ze jména pak úpravy zdiva z ohnivzdorného materiálu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pec vytvořená například jako šachtová pec nebo přímoproudá regenerační šachtová pec vytápěná uhelným prachem, vykazuje v koncové oblasti předehřívacího pásma (V) a v oblasti vypalovacího pásma (B) prodyšné zdivo (2), které sestává z cihel (10) opatřených na bočních plochách...

Způsob pálení vápence a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223966

Dátum: 15.12.1985

Autor: Füssl Erwin

Značky: zařízení, provádění, způsobu, vápence, tohoto, pálení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pálení vápence a podobných nerostných surovin práškovitým a/nebo jemnozrnným palivem v stejnosměrné regenerativní šachtové peci s dvěma nebo více šachtami spojenými přestupním, popřípadě prstencovitým kanálem, z nichž střídavě jedna šachta pracuje jako pálicí nebo stejnosměrná a druhá šachta jako protisměrná, vyznačující se tím, že práškovité nebo jemnozrnné palivo se přivádí dvěma nebo více výstupními otvory rozdělenými po průřezu...

Způsob recyklování nosných částic písku či vápence při fluidním spalování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225532

Dátum: 01.12.1984

Autor: Mikoda Jiří

Značky: vápence, fluidním, recyklování, nosných, způsob, písku, částic, uhlí, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob recyklování nosných částic písku či vápence při fluidním spalování uhlí vyznačený tím, že se ve fluidní třídicí a sušicí vrstvě (11) připraví směs uhlí a nosných částic, která se vede přímo ke fluidnímu spalování, vyhořelá směs se fluidně zchladí pod 500 °C a jako zdroj nosných částic se vrací zpět do fluidní třídicí a sušicí vrstvy (11), přičemž přebytek hmotnosti vzniklý v okruhu např. přívodem čerstvého vápence či nedokonalým...

Zařízení pro přípravu vápence k výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215975

Dátum: 01.09.1984

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: zařízení, přípravu, výpalu, vápence

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména výroby vápna v rotační peci nebo v kalcinátoru. Řeší problém odstranění popela a síry, zbylých po spálení méněhodnotných paliv v procesu, za současného zlepšení tepelné bilance. Podstatou zařízení pro přípravu vápence k výpalu je, že vyhrnovací zařízení (2) z předehřívače (l) vápence je vyústěno do vápencového chladiče(5) na horní plochu roštu (4) přičemž do prostoru pod roštem (4) je zapojen přívod (6) chladícího...