Patenty so značkou «valsartan»

Kombinovaná farmaceutická kompozícia obsahujúca AT1-antagonistu valsartan a amlodipín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285863

Dátum: 10.09.2007

Autori: Webb Randy Lee, De Gasparo Marc

MPK: A61K 31/4422, A61K 31/41, A61K 31/00...

Značky: kompozícia, valsartan, kombinovaná, amlodipín, farmaceutická, at1-antagonistu, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinovaná farmaceutická kompozícia účinná najmä pri liečbe hypertenznej choroby, ktorá obsahuje (i) AT1-antagonistu valsartan alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, (ii) amplodipín alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a farmaceuticky prijateľný nosič.

Tuhá farmaceutická kompozícia obsahujúca valsartan

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13384

Dátum: 23.12.2005

Autori: Bevec Franci, Slanc Vovk Janika, Vrbinc Miha, Cernosa Lidija, Zupančič Silvo, Rangus Marija

MPK: A61K 31/41, A61K 9/14

Značky: valsartan, kompozícia, tuhá, obsahujúca, farmaceutická

Text:

...valsartanu môžu byť ako návod použité US 6485745 a US 6395728. Obidva dokumenty uvádzajú spôsoby zhutnenia a lisovania na výrobu tabliet obsahujúcich valsartan.0012 Zatiaľ čo jeden dokument doterajšieho stavu techniky z predchádzajúcej doby (EP-A-0443983) opisuje granuláciu na báze etanolu alebo vody a organické potiahnutie farmaceutického prostriedku obsahujúceho valsartan, väčšina relevantného doterajšieho stavu techniky predpokladá,...

Kombinácia obsahujúca valsartan, amlodipín a hydrochlorotiazid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6597

Dátum: 16.05.2003

Autori: Shetty Suraj Shivappa, Webb Randy Lee

MPK: A61K 31/44, A61K 31/4164, A61K 31/185...

Značky: amlodipín, hydrochlorotiazid, kombinácia, valsartan, obsahujúca

Text:

...farmaceuticky prijateľnej soli a (iii) diuretika hydrochlórtiazidu alebo,kde je to vhodné, jeho farmaceuticky prijateľnej soli, a farmaceuticky prijateľného nosiča cicav covi, ktorý takéto liečenie potrebuje.Vynález sa týka aj kombinovania samostatných farmaceutických kompozícii vo forme súpravy(kit). T. j. súpravy kombinujúcej dve alebo tri samostatné jednotky napr. farmaceutickú kompozícíu obsahujúcu ARB, farmaceutickú kompozícíu obsahujúcu...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca valsartan a NEP inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2663

Dátum: 16.01.2003

Autori: Ksander Gary Michael, Webb Randy Lee

MPK: A61K 31/21, A61K 31/41, A61K 31/185...

Značky: kompozícia, obsahujúca, inhibitory, valsartan, farmaceutická

Text:

...srôznym mechanizmom pôsobenia. Iba akékoľvek kombinovanie liekov s rôznym mechanizmom pôsobenia však nevedie nutne ku kombinácii s priaznivými účinkami. Preto je teda potrebná účinnejšia kombinovaná terapia, ktorá má menej škodlivé vedľajšie účinky.0007 W 0 01/74348 opisuje farmaceutické kompozície obsahujúce omapatrilát alebo gemopatrilát a antihypertenzívne činidlo. Príkladom antihypertenzivneho činidla je valsartan. Táto kompozícia sa...