Patenty so značkou «valcovú»

Plochý kľúč pre uzamykaciu valcovú vložku a uzamykacia valcová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17074

Dátum: 19.03.2012

Autori: Kornhofer Markus, Navratil Heinz

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: kľúč, uzamykaciu, vložka, uzamykacia, valcovú, válcová, plochy, vložku

Text:

...klúča anovom nasnimani originálneho kľúča. Nové upnutie na zhotovenie proñlovej drážky so zápichomvedeným v inom uhle ako má pôvodný zápich vedený v stredovej línii proľilovej drážky však nevyhnutne spôsobí bočný posun, takže odbočujúcu drážku, resp. z drážky do strany vychádzajúcu ďalšiu drážku pokiaľ ide o jej rozmery a funkčnosť nebolo možne s nízkymi nákladmi zhotoviť.0007 Z hľadiska nákladov bola výhodná a presná výrobav praxi...

Kľúč pre valcovú vložku zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19344

Dátum: 16.10.2009

Autor: Rasecke Marc

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: zámku, vložku, kľúč, valcovú

Text:

...veľkých variantov profilov, ktoré môžu byťvo Valcovej vložke zámku rozlíšené príslušným profilomuzamykacieho kanálika alebo pomocou ďalších stavítok. Spodná oblasť profilu v blízkosti čela kľúča má uzamykacie vruby a iba malé rozmery. Tým sa zavádzanie manipulačného nástroja, ako napríklad sledovacej ihlice, do uzamykacieho kanálika,prispôsobeného kľúču podľa vynálezu, podstatne sťaží. Ďalej sa pomocou úsekov zamedzí kmitaniu manipulačného...

Kľúč pre valcovú vložku zámku a polotovar pre takýto kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14182

Dátum: 06.07.2009

Autor: Spahn Karl-heinz

MPK: E05B 19/00

Značky: vložku, takýto, kľúč, valcovú, polotovar, zámku

Text:

...k tylu kľúča orientovaná zavádzacia dráha, ktorá je cez spoločnú dĺžku0009 Na základe tohto uskutočnenia je zavádzacia dráha na svojom konci, privrátenonx k špičke kľúča, a na svojom konci,privrátenom k uzamykaciemu zárezu, čo najbližšie sa približujúcemu špičke, voči pozdĺžnej osi tela sklonená rôzne. Tým sa malý uhol d sklonu pri zavádzaní kľúča do uzamykacieho kanálika dostane proti kolíkovým stavidlám ako prvý. Malý uhol a sklonu umožní...

Kľúč pre valcovú známku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19

Dátum: 24.03.2003

Autor: Prunbauer Kurt

MPK: E05B 19/00, E05B 27/00

Značky: valcovú, kľúč, známku

Text:

...sú usporiadané aspoň jeden prstencovitý prvý ovládací prvok obopínajúci valcovitý driek kľúča,ktorý je opatrený dovnútra smerujúcim ado mäkkej ovládacej drážky valcovitého drieku kľúča zasahujúcim prvým ovládacím orgánom aaspoň jeden prstencovitý druhý ovládací prvok sdovnútra smerujúcim ado hlbokej ovládacej drážky drieku kľúča zasahujúcimdruhým ovládacím orgánom, pričom môže byť vzámku ďalej usporiadaný aspoň jedenblokovací prvok, ktorý...

Zariadenie na upínanie rotačných súčiastok za vnútornú alebo vonkajšiju valcovú plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253402

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gajdoš Ivan, Kodčík Vincent

MPK: B23B 31/20, B23B 31/24

Značky: rotačných, zariadenie, plochu, vnútornú, vonkajšiju, upínanie, valcovú, súčiastok

Text:

...sú vyrobené z nizkouhlíkove cementačnej ocele. Usporiadanie upinacích elementov v telese upínača umožňuje po skompletovaní upinač namontovať na sústruh a funkčné upínacie časti upínacích elementov opracovat priamo na sústruhu pomocou prídavnej brúsnej fortúny. Toto dokončenie na vlastnom stroji zabezpečí vysokú presnosť obrábanie upínaných súčiastok.Na pripojenom obrázku 1 je znázornený rez zariadením na upínanie rotačných súčiastok za...