Patenty so značkou «valcovaním»

Zariadenie a spôsob mazania valcov prostredníctvom atomizácie valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18222

Dátum: 07.10.2008

Autori: Uijtdebroeks Hugo, Lannoo Griet, Vervaet Bart

MPK: B21B 27/10

Značky: mazania, zariadenie, valcovaním, spôsob, valcov, prostredníctvom, atomizácie

Text:

...pracovných kolies vo valcovacej stolici, obsahujúce oddelene rampu na rozprašovanie ochladzujúcej vody arampu na rozprašovanie mazacieho oleja, zmesi olej/vzduch, olej/voda aleboDokument WO-A-03/000 437 zverejňuje zariadenie a proces mazania valcovacích kolies, kdeemulzia oleja vo vode vpríspôsobiteľných pomeroch je pripravovaná homogénnymspôsobom vzmiešavači adodávaná do rozličných zón rozprašovania, kde distribúcia je variabilná v...

Spôsob kontinuálneho liatia a valcovania so zvýšenou odlievacou rýchlosťou a s na neho nadväzujúcim valcovaním relatívne tenkých kovových pásov za tepla, najmä pásov z oceľového materiálu, a zariadenia na také liatie a valcovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10520

Dátum: 14.12.2006

Autori: Klöckner Jürgen, Seidel Jürgen

MPK: B21B 1/46, B21B 37/74

Značky: kovových, tenkých, najmä, zariadenia, spôsob, odlievacou, také, liatia, materiálů, valcovania, relativně, kontinuálneho, liatie, ocelového, nadväzujúcim, valcovaním, tepla, rýchlosťou, valcovanie, zvýšenou, pásov

Text:

...valcovaného za tepla. Vyhrievanie pracovných valcov môže byť odvodené z prevádzkového tepla. Pritom sa chladenie valcov nastavuje v závislosti od vonkajších okrajových podmienok tak, aby pracovný valec dosiahol cieľovú teplotu (asi 400 °C) pomaly s vopred danou mierou zvýšenia a tá ležala voblasti popúšťacej teploty materiálu valcov. Spojenie liaceho a valcovacieho procesu prebieha napr. pri Iiacich rýchlostiach medzi 4 - 12 m/ min a...

Spôsob a zariadenie na výrobu kovového pásu liatím a valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5562

Dátum: 07.12.2006

Autori: Benfer Frank, Rosenthal Dieter, Seidel Jürgen, Krämer Stephan

MPK: B21B 1/46

Značky: spôsob, liatím, valcovaním, kovového, zariadenie, výrobu, pásu

Text:

...indukčnejpeci, pričom aspoň jedna ďalšia indukčná pec sa v závislosti od zvoleného druhu prevádzky aktivuje alebo deaktivuje, resp. riadi alebo reguluje.0012 Voľba druhu prevádzky sa pritom môže uskutočňovať v závislosti od vyrábanej koncovej hrúbky kovového pásu alebo v závislosti od rýchlosti liatia kovového pásu. Osvedčílo sa tiež, ked je navrhnuté, že sa voľba dmhu prevádzky uskutočňuje v závislosti od produktu z vyrábanej hrúbky a...

Oceľový plech vytvrdzovateľný vypaľovaním, valcovaný za studena so zvýšenou pevnosťou a spôsob výroby oceľového plechu valcovaním za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15829

Dátum: 22.09.2006

Autor: Han Seong-ho

MPK: C21D 8/02, C21D 9/46, C22C 38/04...

Značky: plech, výroby, vytvrdzovateľný, ocelového, valcovaním, spôsob, ocelový, vypaľovaním, zvýšenou, valcovaný, studena, plechů, pevnosťou

Text:

...má pevnosť v ťahu 390 MPa alebo nižšiu. Má teda vysokú tvárniteľnosť a spontánne zvyšuje medzu klzu vypaľovaním náterupo lisovaní. S týmito hodnotami oceľ valcovaná za studenávytvrdzovateľná vypaľovaním je vyhľadávaná ako ideálna oceľ prekonávajúca nevýhody konvenčnej ocele, ktorej tvárniteľnosť je0011 Vytvrdzovanie vypaľovaním je proces, ktorý používa druh javu pri starnutí deformáciou, ktoré prebieha ako intersticiálne prvky napríklad...

Spôsob výroby pása, valcovaného za tepla, plátovaného valcovaním, na ďalšie spracovanie na pás, valcovaný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4787

Dátum: 01.02.2006

Autori: Friedrich Karl Ernst, Wunderlich Roland, Becker Jens-ulrik, Tamler Horst Walter

MPK: B21B 1/00

Značky: valcovaný, tepla, spracovanie, výroby, spôsob, plátovaného, valcovaného, pása, pás, valcovaním, studena

Text:

...vhodný na valcovanie. Tento polotovar je potom valcovaný za tepla naprostriedok na zabránenie deformáciám oddelený od získaného pása, valcovaného za tepla. Na to je pás, valcovaný za tepla najprv na svojom obvode orezaný. Nasledovne je prostriedok mechanicky a/alebo elektrolyticky/chemicky odstránený z povrchu pása, valcovaného za tepla. Hrúbka pásov, získaných týmto spôsobom, leží V oblasti 50 mm. Aj tieto pásy, valcovanê za tepla, je...

Zariadenie pre tváranie valcovaním za studena a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5751

Dátum: 22.06.2005

Autori: Noller Alexander, Bartlett Ross John

MPK: B21D 5/06, B21D 19/00, B23K 11/00...

Značky: spôsob, studena, valcovaním, príslušný, tváranie, zariadenie

Text:

...proces dojitêho zvarovania, ktorý jepopísaný v patentovom spise US 5 163 225, a ktorý tvorízáklad pre úvodnú časť nároku l, pričom majiteľ tohtovynálezu je tiež nástupcom majiteľa uvedeného patentu.Proces dvojitého zvarovania je popísaný predovšetkým ako proces vysokofrekvenčného indukčného alebo odporového zvarovania, pričom voľný okraj dutej príruby bol privarený k ploche kovového pásu pre vytvorenie zvaru V blízkosti okraja pásu u nosníka...

Spôsob a systém na výrobu kovových pásov a plechov bez prerušenia kontinuity medzi plynulým liatím a valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4766

Dátum: 07.04.2005

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: B21B 1/46, B22D 11/14

Značky: plechov, prerušenia, plynulým, valcovaním, kontinuity, spôsob, medzi, liatím, kovových, systém, pásov, výrobu

Text:

...slovami množstvo ocele pretekajúce za časovú jednotku na výstupnom otvore z plynulého Iiatia) mohol byt taký, aby umožňoval, že môže byt získaný ultratenký výrobok v jedinom výrobnom kroku celkom v austenitickej oblasti.0008 Taktiež patent EP 0889 762 opisuje, ako použit koncept valcovania s liatim na výrobu tenkých pásov v jednom jedinom kroku bez prerušeniakontinuity, a učí, ako spájať výrobný krok v plynulom Iiati dosky majúci...

Zariadenie na drážkovanie valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2046

Dátum: 15.07.2002

Autori: Wise Randy Scott, Hamm James

MPK: B21D 17/00

Značky: zariadenie, drážkovanie, valcovaním

Text:

...pozdlž čiary Q-Q z obr. 5Obr. 7 je bočný nárys opomého alebo hnacieho valca Obr. 8 je bočný nárys iného opomého alebo hnacieho valca Obr. 9 je bočný nárys drážkovacíeho valca podľa tohto vynálezu aObr. 10 je pohľad v reze cez operný a drážkovaci valec pozdĺž čiary Q-Q z obr. S.Odkazujeme teraz podrobnejšie na výkresy, pričom účelom uvedených zobrazeni je len ilustrovať výhodné uskutočnenia vynálezu a nie obmedziť vynález. Obr. l až 4...

Způsob výroby trubek válcováním za tepla v tahové redukovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 260898

Dátum: 12.01.1989

Autori: Demek Zdeněk, Pazdiora Tadeáš, Gocal Jaroslav

MPK: B21B 27/02, B21B 19/00

Značky: tahové, trubek, redukovně, způsob, valcovaním, tepla, výroby

Text:

...na jakosti tväřeného materiálu, velikosti tahu a velikosti redukce průměru, kdy velikost otevření je dana vztahemkde Di je vnější průměr trubky za i-tým stojanem, DH je vnější průměr trubky před i-tým stojanem, a je konstanta, podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se trubky válcují při hodnotě a 0,33 až 0,40. Rešení tohoto vynálezu vychází ze změny kalíbrační řady tahové redukovny a kalibrace válců jednotlivých stojanu tak, že...

Žárupevná austenitická ocel se zaručenou primární tvářitelností ingotů válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257564

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kordula Miroslav, Hodina Jaroslav, Kuncl František, Konšel Zdeněk

MPK: C22C 38/54

Značky: primární, tvařitelností, ingotu, zaručenou, žárupevná, valcovaním, austenitická

Text:

...že obsahuje v hmotnostnich podílech 0,05 až 0,15 uhlíku, stopy až 2,0 3 manganu, stopy až 2 křemíku,stopy až 0,045 fosforu, stopy až 0,2 titanu, stopy až 0,20 E wolframu, stopy až 0,3 molybdenu, stopy až 0,30 mědi, 23 až 27 chromu a 17 až 22 niklu, vyznačující se tím, že dále obsahuje 0,0005 až 0,006 horu, 0,0005 až 0.0025 vápníku, 0,010 až 0,030 dusíku,0,010 až 0,100 hliníku, přičemž součet hmotnostních podílů bőru a vápníku ku...

Zařízení pro redukci průměru silnostěnných trub kosým válcováním za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238337

Dátum: 01.10.1987

Autori: Papež Petr, Drbout Jan, Kulík Jiří

MPK: B21B 19/00

Značky: zařízení, silnostěnných, kosým, redukci, tepla, valcovaním, průměru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tříválcové stolice užívané zejména jako finální tvářecí agregát. Jediným tvářecím nářadím zde jsou tři válce s úhlem ( podávání 2 až 10 °, opatřené kalibrací s hřebenem o výšce 1,5 až 6 mm a délce 2,25 až 60 mm, kalibračním úsekem o délce 40 až 120 mm a vstupním a výstupním úsekem.

Způsob kování bram pro výrobu plechů válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 243002

Dátum: 15.05.1987

Autor: Skalický Jioí

MPK: B21J 5/00

Značky: způsob, kovaní, výrobu, plechů, valcovaním

Text:

...z poloviny kovářkého ingotu.Výhodouzpůsobu kování bram podle vynálezu je, že podhlavové a patní nečistoty těla ĺ-SOW JSOU souetředěny v základních plochách bremy, přičemž její boční a čelní plochy jsou vytvoreny z původnich velmi čistých obvodových ploch těla ingotu, takže při vzájemném svařování jednotlivých plechových dílů, kde plechy jsou vyrobeny válcováním z těchto bram,nevznikají nekvalitní every.Další jeho výhodou je, že z kovářskčho...

Způsob výroby mlecích koulí příčným válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250176

Dátum: 15.04.1987

Autor: Holub Jiří

MPK: B21H 1/14

Značky: koulí, valcovaním, mlecích, způsob, výroby, příčným

Text:

...z tyčí podle vynálezu nedělá dutiny v koulíchgkterá musejí být vyäazerąy, ani trhliny v koulích a tak koule mají dlouhou životnost. Ztñízení podle vynálezu má mnohokrát menší spotřebu elektrické energie a taká úsporu 50 i hmotnostních legovaně ocele na výrobu nástrojů.Príklad provedení nástrojů a způsobu válcování koulí s otev-ř-enou kalibrací podle vynálezu je zobrazen na výkresech, kde na obr. l je pohled zepředu na jeden nástroj, na...

Spôsob výroby bezšvovej rúrky o priemere 10 až 75 mm ťahaním alebo valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233297

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tolnay Marián, Podolský Michal, Žitňanský Marcel, Adamka Jozef, Proksa Miloslav, Petruželka Jiří

MPK: B21C 1/24

Značky: bezšvovej, výroby, priemere, rúrky, ťahaním, valcovaním, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby bezšvovej rúrky ťahaním alebo valcovaním na tŕni alebo tyči zo špeciálnych nástrojových, legovaných a tepelne zušľachtených Al-bronzov s vysokou kvalitou povrchu bez dodatočného tepelného a mechanického opracovania. Podstatou vynálezu je, že základný predvalok z korózievzdornej, žiarupevnej alebo špeciálnej zliatinovej ocele je ťahaný alebo valcovaný za studena, prípadne za poloohrevu na tŕni alebo na tyči zo...

Válcovací zařízení pro válcování tvarových drátů průtažným válcováním za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 234930

Dátum: 15.01.1987

Autor: Dušek Josef

MPK: B21B 1/16, B21B 31/00

Značky: tvarových, válcování, valcovaním, válcovací, průtažným, studena, drátu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru drátovenství. Jde o konstrukci válcovacího zařízení pro přesné průtažné válcování tvarových i kruhových drátů za studena v setinových tolerancích. Zařízení je připevněno na přímkovém drátotahu místo skříněk s tvrdokovovými průvlaky. Podstatou zařízení je složený tuhý rám uzavřené konstrukce, v němž jsou svisle uloženy dva hřídele s válcovacími kroužky, s možností radiálního i axiálního stavění válcovacích kroužků. Radiální...

Zariadenie pre odstraňovanie golierov najmä na ingotoch pred valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 220261

Dátum: 15.02.1986

Autor: Prokop Jaroslav

Značky: najmä, odstraňovanie, golierov, zariadenie, ingotoch, valcovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pro odstraňovanie golierov najmä na ingotoch pred valcovaním a rieši odstránenie havarijného stavu valcovacej stolice a valníkov slabingu. Zariadenie pre odstraňovanie golierov najmä na ingotoch pred valcovaním znázornené na obr. 1, pozostáva z pevného stola (10) upevneného na priečniku (11) a umiestneného medzi valčekmi (30) dopravníka, pričom s pevným stojanom (20) a horným priečnikom (24) tvorí tuhý uzavretý rám,...