Patenty so značkou «válcovacích»

Zariadenie na axiálne nastavovanie valcov valcovacích stolíc na výrobu tvarovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 277858

Dátum: 10.05.1995

Autor: Engel Georg

MPK: B21B 31/18

Značky: valcov, axiálně, zariadenie, stolic, ocele, nastavovanie, tvarovej, výrobu, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje hydraulické prostriedky na axiálne nastavovanie najmenej jedného valca (1) a regulačný mechanizmus na nastavenie hydraulických prostriedkov na základe porovnania skutočnej hodnoty s hodnotou zadanou. Regulačný mechanizmus je opatrený snímačom (13) skutočnej polohy, upevneným na stene stojana (4), najbližšie privrátenej k radiálne prestaviteľnému valcu (1) stolice. Snímač (13) skutočnej polohy je spriahnutý s hydraulickým...

Zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268741

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chroust Jiří, Vyčichl Jaroslav

MPK: B21B 31/00, B21B 31/02

Značky: vedení, stolic, těles, ložiskových, zařízení, pracovních, válcovacích, válců

Text:

....Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že seatává z nosných desek, upevněných na stojanech válcovacích stolic kolíky a spojovacími šrouby a opatřených jednak bočními klíny a jednak válcovými otvory, ve kterých jsou zasunuty nosné čepy bloku předohybu. Bloky předohybu jsou pak pevně spojeny upevňovacími šrouby se stojany a jsou...

Zařízení pro vertikální přestavování opěrných válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268397

Dátum: 14.03.1990

Autori: Králíček Josef, Vyčichl Jaroslav, Mýtina Zdeněk

MPK: B21B 31/32

Značky: přestavování, zařízení, stolic, opěrných, válcovacích, vertikální, válců

Text:

...ozuby závesných třnenů jsou pak uspořádány v horizontálníoh vyhráníoh ložiskcvých těles operných váloů a horní ozuby jsou pevné spojeny s pístnioexni łwdrauliokých válců, zavääoných závčsy nad rovínou válcování v nosných konzolách stojanu váloovn cí stolice.Přínos zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje snadnou výmenu hydraulických válců. Zavčšení hydraulických váloů v nosných konzolách stojanu váloovnoí stolice nad rovixxou...

Přívod mazacího média do ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267446

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vyčichal Jaroslav

MPK: B21B 31/07

Značky: válců, mazacího, pracovních, stolic, media, těles, ložiskových, přívod, válcovacích

Text:

...vstupního otvoru gg mazacího méd 1 a~v protilehlé stěně lišty 1 ložiskového tělesa lg pracovních válců gg, která je opatřena náběhovou plochou ll. Náběhovými plochami Lg je též opatřeno kruhové vybrání LZ- V odstupñovaném vybrání gg bloku lg stojanu gg válcovací stolice je naklápivě uloženo duté Uálcovací těleso Z s přírubou Z. což umožňuje tlačná pružina §, opřená jednak o regulační kroužek §, uložený v odstupňovaném vybrání zá a jednak o...

Zařízení pro průhyb pracovních válců valcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267249

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chroust Jiří, Vyčichal Jaroslav, Kročák Ladislav

MPK: B21B 31/32, B21B 13/14

Značky: zařízení, válcovacích, válců, pracovních, stolic, průhyb

Text:

...hydraulických válců předohybu ve válcovací stolici a obr. 2 je pohled ve svislém řezu, proloženém dutou pístnicí a pístem hydraulického válce předohybu Q iZařízení podle vynálezu sestává z tělesa 1 hydraulickéhoválceg 3 předohybu ve kterém je suvně uložen píst 11 s dutou pístnicí g. Píst 11 je opatřen těsnícím prvkem §, na př. těsnící manžetou, který je v tělese pístu 11 zafixován uzavíraeím kroužkem Q, připevněným k čelu pístu 11...

Zařízení k přestavování uložení válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267144

Dátum: 12.02.1990

Autori: Elleder Pavel, Forejt Jiří

MPK: B21B 31/08, B21B 31/10

Značky: stolic, zařízení, uložení, válcovacích, přestavování, válců

Text:

...válců válcovecí stolice.Přínosem zařízení podle vynálezu je zvýšení jeho řívotnosti e spolehlivostí, což má kladný Vliv na výši produkce válcovecí tratí. Jednoduchá manipulace s uložením válců vyřaduje jen minimální čas e dovoluje přimou kontrolu úrovně nastavení.Zařízení k přestevování uložení válců válcovacích stolic podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno na obr. 1 až 3 připojených výkresů. Obr. 1 je nárysný pohled se svíslým...

Zařízení pro vedení vývalku u válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266835

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šimůnek Aleš, Elleder Pavel

MPK: B21B 39/08, B21B 39/00

Značky: stolic, vývalků, vedení, válcovacích, zařízení

Text:

...pro technologické chlazení pracovních válcü a jednak otvory pro měřič tlouččky vývalku.Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že přední část vodioího tunelu, která je zaústěna do mezery pracovních válcú, je upevněna v jejich ložiskových tělesech a zadní část, odnímatelně přiřazená k přední části, je vodicími lištami upevněna v nosných vedeníchVýhodou zařízení podle vynálezu je usnadnění zavádění vývalku do válcovací stolice a...

Zapojení pro sledování polohy válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266444

Dátum: 12.01.1990

Autori: Němeček Václav, Diviš Jiří

MPK: B21B 37/08

Značky: stolic, sledování, polohy, válcovacích, válců, zapojení

Text:

...vysilače a čtyři indiksční bloky 13, g, 1 §, le, tvořeně sedmisegmetovými elektronickými displeji. Jednotlivé bloky 1 až lg jsou pak zspojeny tak, že výstupy čidsl ll, lg polohy jsou spojenys odpovídajíoími informačními vstupy ll łzupravovacího bloku lg, k jehož řídícímu vstupu §je připojen výstup rekiifikačního blokug. K výstupu upravovacího bloku lg je pak připojen zadávaní vstup l druhého vstupního převáděoího bloku Q. na jehož výstup je...

Zařízení pro výměnu pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266046

Dátum: 14.11.1989

Autori: Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/10, B21B 31/08

Značky: zařízení, výměnu, válců, válcovacích, pracovních, stolic

Text:

...silovými prvky, upevněnými ke stojanůmPodstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že v horních plochách spodních ložiskových těles spodního opěrného válce jsou jednak upevněny kolejnice a jednak v rovinné návaznos~ ti s nimi jsou vytvořena vybrání pro ovládané ramena dvouramenných pák.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že celý pákový mechamizmus je ukrytý ve spodním ložiskovém tělese spodního opěrného válce, je prostorově nenáročný,...

Zapojení pro zadávání žádaných hodnot otáček řízeným pohonům válcovacích stolic spojité válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 265617

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novotný Miroslav, Kalášek Pavel, Drnek Vladimír, Veselý Karel

MPK: H02P 7/67

Značky: hodnot, válcovacích, tratí, pohonům, stolic, otáček, zapojení, žádaných, spojité, řízeným, válcovací, zadávání

Text:

...spojen s výstupem bloku lg sledování průchodu materiálu válcovacím pořadím. První výstup bloku g komunikace s pohony je spojen s prvním vstupem pamětového bloku 1 skutečných hodnot otáček a další výstupy gl až gg bloku g komunikace s pohony jsou spojený se vstupy žádaných hodnot otáček regulátorů otáček tyristorových měničů. Výstupy gl až gg bloku 2 technologických regulací jsou spojený S dalšími vstupy bloku § komunikace s pohony. signály...

Zařízení pro opracování vývrtů stojanů víceválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265280

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kopp Jan, Nový Josef

MPK: B21B 31/00, B21B 28/00

Značky: stolic, opracování, vývrtů, víceválcových, stojanu, zařízení, válcovacích

Text:

...k suportu. Obr.4 je nárysný pohled v podélném svislém řezu brousícím vřeteníkem a obr.5 je bokorysný pohled V příčném svíslém řezu A-A, proloženém stavěcím šnekem brousícího vřeteníku.Zařízení podle vynálezu sestává z přemístitelného lože L,na kterém je suvně uložen suport 3, ke kterému jsou upevněna a přesně ustavena pomocí čepu § a dosedacích ploch 2 nosné ložiska 1. V půlkruhových vybráních L 2 nosných ložísek 1 jsou upínacímí víky li...

Zařízení pro nastavení polohy vřeten při výměně válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263639

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kučera Josef, Jirkovský Jiří

MPK: G05D 3/00, B21B 31/08, G05B 19/19...

Značky: výměně, nastavení, zařízení, válců, polohy, stolic, válcovacích, vřeten

Text:

...spínači, signálními svítidly, atd., zadávací blok ll, cožje např. soubor adresových a datových mikrospínačů, indikaění blok lg, což jsou sedmisegmentové číslicové displeje, včetně dekodéru signálu v binárně dekadickém kódu -BCD, dva akčníbloky lg, lg, sestávající s tyristorových měniču, včetně regulátorü s rychlostní a proudovou smyčkou a dva poháněcí motory gg, gl, což jsou stejnosměrné motory pro pohon válců válcovací stolice. Jednotlivé...

Programovatelný technologický regulátor pohonů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262547

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šour Pavel, Vaněček Pavel, Kocur Pavel, Sýkora Jindřich

MPK: B21B 35/06

Značky: technologický, pohonů, válcovacích, regulátor, stolic, programovatelný

Text:

...vstupního interfejsového modulu E s galvanickým oddělením. jehož první skupinové vstupní datová svorka 28 p je spojene se skupinovou svorkou l pro přímé čísliccvé vstupní signály. Druhá skupinová svorka i modulu g je druhá vstupní datová svorka pro dálkový přenos pro technologické ovládání, která je spojene jednak s druhou výstupní datovou skupinovou svorkou § 32 pro dálkový přenos pro technologické ovládání výstupního interfejsového modulu g...

Zařízení ke kompenzaci poruchy tahu v pásu u válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259957

Dátum: 15.11.1988

Autori: Frydrych Milan, Hercik Petr

MPK: B21B 37/06

Značky: kompenzaci, tratí, pásu, poruchy, válcovacích, zařízení

Text:

...jehož zadávací vstup je epojen s výstupom regulátoru ryohlosti.Přinosem zařízení podle vynálezu je to, že při eplněni předpokladu správneho parametrickóho návrhu dojde k citelnému potlačeni projevu poruchy změny rychlosti, závislé na regulovaą né veličině tahověho servosyàtému. Přitom neni rozhodujici. zda , vektor měřitelných složek stavu obsahuje vlastni veličinu tehu, při tzv. přimé regulaoi tehu, nebo z určitých důvodůZařízení ke...

Zařízení pro nastavení polohy spodní soustavy válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 259450

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smazal Václav, Vaník Jindřich

MPK: B21B 31/08

Značky: válců, stolic, spodní, soustavy, polohy, válcovacích, nastavení, zařízení

Text:

...pro nastavení polohy spodní jsoustavy válců válcovacích stolic podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno napřlpojeném výkresu blonk-ovým schématem. Zařízení podle vynálezu sestávâ z čldlapolohy, což je např. íoboelektrický snímač polohy, vyhodnocovacího bloku 2, tvořeného tvamvacĺmi obvody, převäděcího bloku 3,což jsou v daném případě integrované obvody, převádějící BCD kód anla kód bínární, dvou pamäťových bloku 4, 7,...

Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244362

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koivánek Milan, Pokorný Pavel

MPK: B21B 35/14

Značky: aretaci, vřeten, válcovacích, zařízení, stolic, kloubových

Text:

...nezávislé ovládané zvedací elementy. Zvedací elementy jsou pak v trvalám dotyku s příčníky, vedenýmí vodícími prvky na nosných aloupech. Dále zařízení podle vynálezu eeatává z nosníků, výkyvně uložených v ložiskách příčníků, kde každý nosník je opatřen nejméně třemí podpěrnými kladkami, které Jsou při aretaci v trvalém dotyku s objímkami kloubových vřeten na straně pracovních válců.Přínosem zařízení podle vynálezu je, že umožňuje bez...

Zařízení pro rozdělení zdvihu stavění válců dvacetiválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246824

Dátum: 01.03.1988

Autor: Marková Marie

MPK: B21B 31/02, B21B 31/08

Značky: stavění, válcovacích, válců, zařízení, zdvihu, rozdělení, dvacetiválcových, stolic

Text:

...využití při cejchování čidel etavěcích mechanizmů pro automatickou regulaci profilu pásu a vynulování čidel zdvihu.Zařízení pro rozdělení zdvihu stavění válců,dvacetiváloových válcovacích stolic podle vynálezu je přikladně schemaťicky znázorněno na obr.l a 2 připojeného výkresu. 0 br.l je nárysný pohled v podélném řezu horní částí stojanu dvacetiválcové válcovací stolicu v místě vertikálních vyvrtů pro stavěcí tyče hlavního stavěcího...

Zařízení pro odsávání výparů válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246814

Dátum: 01.03.1988

Autori: Javůrek Vladimír, Machálek Antonín

MPK: B21B 31/00, B21B 13/00

Značky: výparů, odsávání, zařízení, stolic, válcovacích

Text:

...zařízení podle vynálezu je to, že odsávací potrubí. uspořádaná nad arnaturami po obou stranách stojanu válcovací stolice, jsou jedněmi konci pavně spojene e nosným rámom. upevněným k horní částí stojanu a jejich druhé konce jsou opa I třsny držáky s opěrnymí kladkamí. operné kladky jsou pak vtrvalém dotyku s vodícímí listami odeávacích klobouků. které jsou prostřednictvím závěsných a opěrných elenentů u 1 ožanwpojezdněna vodících...

Zařízení pro indikaci stranové diference válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239957

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dykast Jaroslav, Švec František

MPK: B21B 37/08

Značky: válcovacích, indikaci, zařízení, diference, stranově, válců, stolic

Text:

...proti druhému, resp. jednoho čepu spodního pýestavitelného oporného válce proti druhému.To znamená, ze pouzity snímač polohy pro stranovou vazbu muze mít stonásobně menší měřicí rozsah a lze tady udržovat t.zv. klín válcovací mezery s vysokou presností. Zařízení podle vynálezu rovněž lépe chrání válce stolice před goexozením, způsobe ném překročením maximální ćovolené stranové diference.Zařízení pro indikaci strànové direrence válcä...

Zariadenie pre opracovanie veľkorozmerových telies, najmä okien stojanov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 245887

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svaeinka Jioí, Ditrych Zdenik

MPK: B23C 1/20, B21B 28/00

Značky: najmä, válcovacích, okien, telies, stojanov, zariadenie, velkorozměrových, opracovanie, stolic

Text:

...dosahom po najvždialenejšiu pro-tiľ-ahlú op-racovávanú stenu -bkna,zanàiaełme je funkčne vybavené autami tizovainým posunom pare obnienii rvďdorovných alebo zvislýçh. .ziáberowr rezném stroja, včítane stabilizácie posunov pre vŕtanie otvorov. Výhody vynálezu sú hlavne v možnosti kvalitnej .a časov/ic nenáiročnej cipravy stojanov na mieste ich zabudovanie, včítane výroby nových telies, .a to bez potreby ich ustavovania k stabilnémiu...

Armatura válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238547

Dátum: 01.11.1987

Autori: Novák Pavel, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/00, B21B 41/12

Značky: armatura, válcovacích, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Armatura válcovacích stolic řeší způsob přestavování vychylovacího válečku i přestavování polohy všech prvků armatury tak, aby jejich funkce i úhly opásání zůstaly nezměněny. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním všech těchto prvků na společném rámu, který je jednim koncem uložen výkyvně na čepu nosné konzoly, pevně spojené se stojanem válcovací stolice. Tento konec rámu je opatřen převáděcím válečkem. Druhý konec rámu, opatřený vychylovacím...

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 239017

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lesňák Štefan, Levius Rudolf, Martišík Alojz, Turianský Ladislav, Blaškovitš Pavol, Zajac Ján, Slavkovský Ján

MPK: B23K 25/00

Značky: elektrotroskového, navárania, spôsob, valcov, válcovacích, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc, ktorý sa vykonáva pásovými elektródami, ktoré sú usporiadané vedľa seba v kruhu naváraného valca. Pásové elektródy pri naváraní valca vykonávajú pohyb smerom do návarového kúpeľa, ako aj vratný rotačný, najmenej o veľkosti šírky rozostupu dvoch susedných elektród, čím sa dosiahne homogénnejší návar, plynulejší prechod vo vrstve návaru a základného materiálu a odstránia sa vnútorné...

Zařízení pro výměnu uložení pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253242

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kroták Štefan, Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B21B 31/10, B21B 31/08

Značky: stolic, uložení, pracovních, výměnu, válců, zařízení, válcovacích

Text:

...s podélnými kolejnicemi lg přední a zadní plošiny lll, lll plošinového demontážního vozu 1 a jednak jedním dílem dvoudílného hřebenu lg, jehož druhý díl je upevněn na zadní plošině1.3 plošinověho demontážního vozu l.Na podélných kolejnicích lg přední a zadní plošiny lll, lll plošinového demontážního vozu l, které při výměně pracovních válcú gg korespondují jak s kolejnicemi ll stojanu ll válcovací stolice, tak s kolejnicemi ll...

Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Toman Václav, Dvooáeek Lubomír

MPK: B21B 35/14, B21B 37/00

Značky: vřeten, válcovacích, stolic, zařízení, aretaci, kloubových

Text:

...a to i pro konatrukční provedení uložení válců, vyzadující velká vyložení nosné části sady operných kladek aretačního zařízení.Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovaoích stolic podle vynálezu je příkladně schematiclcy znázorněno na obr. 1 až 3 připojených výkresů. Obr. l je bokorysny pohled na celkové uspořádání pohonu válcovaoí stolice, obr. 2 je klimatické schéma aretačního zařízení podle vynálezu v nárysnám pohledu a na obr. J je...

Zařízení pro plnění soustav technologického mazání a chlazení válcovacích tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243392

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jermolajev Jurij Ivanovie, Zastinker Georgij Naumanovie Csc

MPK: B21B 27/06, F16N 7/14

Značky: tratí, válcovacích, chlazení, plnění, technologického, zařízení, soustav, mazání

Text:

...dopravním vedením al, ktere je propojeno přes dopravní uzevírací prvky 33, ggs emulzními nádržemí á, á prvá vdlcovací trate L a druhé válcovací trate 2,.Pro všechm tři válcovací traät L, a, 1 je vytvořena plnicí rampa ,L 1 s plnicím čerpadlem |§, na jehož výstup je připojeno rozvodné vedení g emulzního oleje, rozvodné vedení31 lazacího oleje e rozvodné vedení ZŠ Wdreulického oleje.Rozvodné vedení 4 emulzního oleje je n každé z válcovacích...

Zařízení pro ovládání ostřikovacích sprch válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238240

Dátum: 01.06.1987

Autor: Trojánek Ladislav

MPK: B21B 27/06

Značky: ostřikovacích, stolic, ovládání, sprch, válců, zařízení, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zrychlit odstraňování ostřikovacích sprch z prostoru výměny pracovních válců bez ručního zásahu obsluhy a bez uvolňování přívodních hadic. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, které sestává nejméně z jednoho nosného rámu, otočně uloženého na čepu armatury a opatřeného ložiskem, ve kterém je otočně uložen čep horního sprchovacího tělesa. S horním sprchovacím tělesem je pak pevně spojeno spojovacími rameny...

Zařízení pro vyhodnocování tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238239

Dátum: 01.06.1987

Autori: Novotný Ladislav, Vaník Jindřich

MPK: B21B 37/08

Značky: mezery, válcovacích, tvářecí, zařízení, vyhodnocování, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhodnocování tvářecí mezery válcovacích stolic se týká problematiky vyhodnocení a zobrazení velikosti tvářecí mezery u stolic, u nichž nelze mezeru přímo odměřovat v rovině kolmé k rovině válcování. Podstata vynálezu spočívá v použití čtveřice inkrementálních polohových čidel využitých k symetrickému odměřování polohy obou ložiskových těles spodního opěrného válce oproti horním rámům stojanu. Zařízení využívá elektronických obvodů...

Zařízení k průběžnému bezkontaktnímu snímání polohy válcovacích trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234720

Dátum: 01.03.1987

Autori: Wiesner Hubert, Navrátil Jan

MPK: B21C 51/00

Značky: polohy, snímání, válcovacích, trnů, průběžnému, zařízení, bezkontaktnímu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednoduchého zařízení, které je schopno podle charakteristických změn polohy magnetického jádra indukční metodou zjistit poruchy nebo nevyhovující stavy při válcování trub na poutnické válcovací stolici. V nemagnetickém nástavci válcovacího trnu je upevněno magnetické jádro, přičemž vně válcované trubky je uložen indukční snímač.

Zařízení pro indikaci polohy stavitelných válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238700

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Ladislav, Pařízek Jan

MPK: B21B 37/08, G01B 5/14

Značky: válců, polohy, stolic, zařízení, stavitelných, válcovacích, indikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zlepšení a zpřesnění indikace polohy stavitelných válců válcovacích stolic tak, aby měřená hodnota válcovací mezery nebyla zkreslována změnou protažení stojanů, při současném zvýšení životnosti a spolehlivosti čidel polohy. Uvedeného účelu se dosáhne zabudováním spojovacích tyčí do vzájemně korespondujících vertikálních otvorů v ložiskových tělesech horního opěrného válce a v horních příčnících stojanů válcovací stolice. Tyto...

Trnová tyč válcovacích stolic pro válcováni trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 238687

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lička Stanislav, Huták Ivan, Wiesner Hubert, Petruželka Jiří, Ručková Hana, Bembenek Zdeněk

MPK: B21B 21/00, B21B 25/00

Značky: trnová, válcovacích, válcování, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Trnová tyč sestává z trnového nástavce upínací části koncovky souose umístěnými a spojenými spojovacími trubkami. Na spojovaných koncích jednotlivých dílů jsou umístěny vodicí nástavce, jejichž vnější průměr odpovídá vnitřnímu průměru spojovacích trubek.

Způsob brzdění vývalků za rovnačkou u válcovacích profilových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232799

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kocourek Jan

MPK: B21B 43/00

Značky: tratí, vývalků, profilových, způsob, rovnačkou, brzdění, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu brzdění vývalků za rovnačkou u válcovacích profilových tratí, při kterém se pohybová energie rovnaného vývalku mění v rovnací deformační práci.

Zariadenie na elektrotroskové naváranie valcov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248071

Dátum: 15.01.1987

Autori: Turianský Ladislav, Slavkovský Ján, Blaškovitš Pavol, Zajac Ján, Levius Rudolf, Martišík Alojz, Lesňák Štefan

MPK: B23K 25/00

Značky: zariadenie, válcovacích, naváranie, elektrotroskové, stolic, valcov

Text:

...upevňovacřch mechanizmov so sulportmi umiestnených na vnútornom obvode točnice sa navára-cie elektródy na začiatku navärania udržiavajú v šikmej polohe a .postupným o-dtavovánim sa približujú dopolohy zvislej čo má pri značných dĺžikachelekťrod zamedziť krátkemu spojeniu naväracích elektród s telom valca po jeho dĺžke. Zariadenie umožňuje doladiť nerovnomernosť .prievaru po obvode rozkyvu elektróid,čo ma veľmi priaznivý nplyv na...

Zařízení pro vyhodnocování klínovitosti tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234639

Dátum: 01.01.1987

Autori: Novotný Ladislav, Vaník Jindřich

MPK: B21B 37/08

Značky: válcovacích, zařízení, tvářecí, stolic, mezery, vyhodnocování, klínovitosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhodnocování klínovitosti tvářecí mezery válcovacích stolic se týká problematiky vyhodnocení a zobrazení klínovitosti u stolíc, u nichž nelze průběh mezery přímo odměřovat v rovině kolmé k rovině válcování. Podstata vynálezu spočívá v použití čtveřice inkrementálních polohových čidel využitých k symetrickému odměřování polohy obou ložiskových těles spodního opěrného válce oproti horním rámům stojanu a k vyhodnocení diference mezi...

Uložení pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234636

Dátum: 01.01.1987

Autori: Prokop Jan, Šlesinger Miroslav

MPK: B21B 31/07, B21B 31/00

Značky: uložení, válců, pracovních, stolic, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění přesného axiálního vedení a souososti pracovních válců i při opotřebení kluzných radiálních ložisek a současně snížení nákladů na provoz a údržbu válcovacích Uvedeného účelu se dosáhne uložením pracovních válců podle vynálezu, kde každý jejich čep (2) je uložen v kluzném radiálním ložisku (3) ložiskového tělesa (7), které na straně axiálně pevné je opatřeno rameny (9), se kterými jsou axiální ložisková tělesa (11)...

Zařízení pro nastavování tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234084

Dátum: 01.10.1986

Autori: Novotný Ladislav, Vaník Jindřich

MPK: B21B 37/08

Značky: nastavování, stolic, tvářecí, mezery, zařízení, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování tvářecí mezery a klínu tvářecí mezery válcovacích stolic. Podstatou vynálezu je takové zapojení dvou polohových servosystémů pro přestavování polohy pracovních vá1ců válcovací sto1ice, které využívá čtyř inkrementálních čidel polohy, společných obvodů zadání žádaných hodnot mezery a klínu mezery a obvodu zadání korekce tvářecí mezery, a tím vytváří vhodně nalogové signály pro řízení výkonových...