Patenty so značkou «válcovacej»

Valcovacie zariadenie s prístrojom na určenie valcovacej alebo vodiacej štrbiny valcovacej stolice alebo vodiacich konštrukcií vo valcovacom zariadení s viacerými stolicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20185

Dátum: 14.09.2012

Autor: Haverkamp Mark

MPK: B21B 38/10

Značky: viacerými, štrbiny, vodiacej, stolice, stolicami, konštrukcií, prístrojom, zariadenie, válcovacej, určenie, valcovacie, vodiacich, zariadení, valcovacom

Text:

...Týmto spôsobommôže, potom ako kamera je už raz adjustovaná, byť uskutočnenémeranie kalibra valcovania respektíve vedenia bez dalšieho mechanického zoraďovania optiky.0010 Na vstupnej alebo výstupnej strane, proti ktorej je kamera umiestnená, môže byť osadený Vysielač pre referenčný prostriedok. Takým referenčným prostriedkom môže byť napríklad svetelný lúč, napríklad tiež svetelný lúč generovaný laserom, na ktorom, podľa konkrétnej...

Spôsob výroby bezšvových rúrok prostredníctvom trojvalcovej valcovacej stolice na valcovanie tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13891

Dátum: 20.11.2009

Autori: Kinugasa Hidenori, Kümmerling Rolf, Kenichi Sasaki, Braun Winfried, Bellmann Manfred

MPK: B21B 23/00, B21B 27/02

Značky: válcovacej, spôsob, bezšvových, valcovanie, trojvalcovej, výroby, stolice, rúrok, tyčí, prostredníctvom

Text:

...s navrhnutou metódou postupu a zodpovedajúcim kalibrovaním môže jednak byť výrazne redukovaná šírka kolísania priemeru do valcovne tyčí vbiehajúceho dutého predvalku, jednak je prostredníctvom kalibrovania podľa vynálezu možné i pri odlišných priemeroch rúrky dutého predvalku nastaviť takmer rovnaké podmienky pre valcovanie tyčí, čo je možné badať v omnoho rovnomernejšej kvalite v geometrii rúrky.0015 Vo výhodnom ďalšom rozvinuti vynálezu je...

Zariadenie na čistenie valca valcovacej stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15600

Dátum: 27.06.2008

Autor: Anglade Pierre

MPK: B21B 28/02, B08B 3/02

Značky: valca, zariadenie, stolice, čistenie, válcovacej

Text:

...počet trysiek N 0 s paralelným rozprašovaním, pričom uvedené tryskysú usporiadané kolmo na os valca, prvý počet N/2 trysiek je upevnený na prvom ramenenosiča a druhý počet N/2 trysiek je upevnený na druhom ramene nosiča, uvedený nosič je spojený s orgánom pre premiestenie, napr. skrutkovým zdvihákom, ktorého dráha sa rovná najmenej l/N dĺžky valca.Tieto význaky sú najmä defmované v patentovom nároku 1.Dráha skrutkového zdviháka je značne...

Odvalovacia hlava planétovej valcovacej stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 285521

Dátum: 12.02.2007

Autori: Luotola Harri, Knaapi Heikki

MPK: B21B 31/16, B21B 13/00

Značky: stolice, odvaľovacia, hlava, planétovej, válcovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Odvalovacia hlava (11) obsahuje puzdro (8), vnútri ktorého je otočne usporiadaná dutá vonkajšia os (5), a prostriedky na jej otáčanie tvorené prvkami (2, 3, 4), keď v dutine vonkajšej osi (5) je usporiadaná stredová os (6), ktorá je upravená na prenos jej rotačného pohybu a je pohyblivá v osovom smere, v ktorom je tiež zablokovateľná, a je vybavená valčekom (7). Pri hlave vonkajšej osi (5) na opačnom konci vzhľadom na valček (7) je otočne...

Systém pohonu nosných hriadeľov profilovacích a kalibrovacích valcov valcovacej linky tenkostenných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1128

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bejtler Drahomír, Attl Jan, Šimonič Ernest

MPK: B21B 35/06

Značky: valcov, kalibrovacích, pohonů, linky, válcovacej, hriadeľov, tenkostenných, profilovacích, profilov, systém, nosných

Text:

...hriadeľov,na obr. Sb pohľad na valcovaciu linku zo strany vstupu valcovacieho materialu s pohonom nosných hriadeľov prostredníctvom kĺbových hriadeľov a na obr. 4 bočný pohľad na konštrukčné riešenie ulože nia hnaných reťazových kolies na nosných a samostatných hriade ľoch.Na nosnom ráme valcovacej linky (obr.1) sú upevnené za sebou usporiadané dvojice ložiskových stojanov LE s dvojicami v nich uložených nosných hriadeľov E s profilovacími a...

Valce valcovacej stolice kvarto s riadeným ohybom čapov pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280768

Dátum: 13.05.1992

Autori: Růžička Roman, Šváb Roman, Krabec Miroslav, Činka Jiří, Matyáš Vladimír

MPK: B21B 27/02

Značky: riadeným, čapov, valcov, ohybom, válcovacej, kvarto, válce, stolice, pracovných

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka valcov valcovacej stolice kvarto s riadeným ohybom čapov pracovných valcov. Podstata riešenia spočíva v tom, že pracovná plocha oporných valcov stolice kvarto s riadeným ohybom čapov je konvexná alebo konkávna, s rozdielom maximálneho a minimálneho priemeru tela oporného valca 0,07 až 0,7 % maximálneho priemeru jeho tela a že pri konkávnej alebo konvexnej pracovnej ploche pracovného valca je rozdiel maximálneho a minimálneho...

Zariadenie na pootáčanie rúrok za valcovacou klietkou valcovacej stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242306

Dátum: 15.11.1987

Autor: Brothánková Michaela

MPK: B21B 21/06

Značky: zariadenie, pootáčanie, klietkou, válcovacej, rúrok, stolice, valcovacou

Text:

...uložený hriadel 1, opatrený čelným ozubeným kolesom 2, ktoré spoluzaberá s čelnými ozubenými kolesami 3, 6, uloženými na ložiskách 4, 7 a čapoch 5, B a čelným uzoheným kolesom 9, ulože 4ným na drážkovom hriadeli 10, ktorý je uložený V ložiskách 11. Drážkový hriadeľ 10 je prostredníctvom spojky 13 spojený s jedným koncom spojovacieho hriadeľa 14, ktorého druhý koniec je prostrednictvom spojky 15 spojený s hriadelom 16, uloženým prostredníctvom...

Zapojenie pre riadenie rytmu vypúšťania brám, najmä z narážacích pecí teplej širokopásovej valcovacej trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 231764

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šteliar Pavol, Lott František, Makšim Peter

MPK: G05D 19/02

Značky: narážacích, válcovacej, brám, zapojenie, najmä, širokopásovej, pecí, rytmu, riadenie, teplej, tratě, vypúšťania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre riadenie rytmu vypúšťania brám v technologickom procese v hutníckych prevádzkach, najmä kontinuálnych širokopásoyých valcovacích tratí za tepla. Vynález rieši problém plynulého a časovo optimálneho vypúštania brám z narážacích pecí do teplej širokopásovej valcovacej trate, čím sa zvýši výkon trate a kvalita valcovaného materiálu. Zapojenie je realizované na bázi logických členov, pričom okrem iného sú použité...

Zapojenie pre riadenie vstupu horúcej bramy do širokopásovej válcovacej trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 227763

Dátum: 01.11.1985

Autor: Vrlík Jozef

Značky: horúcej, bramy, tratě, vstupu, zapojenie, riadenie, širokopásovej, válcovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je riešený problém automatazácie valcovacieho procesu. Televízna kamera je umiestnená v krytu nad bramou uloženou na dopravníku. Kryt je plnený pretlakovým vzduchom, ktorý uniká štrbinou vyúsťujúcou z krytu tesne nad bramou. Kamera je pripojena cez klopné obvody k vyhodnocovaču šírky. Vyhodnocovač obsahuje ďalšie klopné obvody, logický člen, čítač, prevodník a display. Okrem uvedených sú použité eště pomocné obvody obsahujúce časové...