Patenty so značkou «vakuových»

Systém delených cievok na simuláciu cievok obvodov vákuových zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16786

Dátum: 05.10.2010

Autor: Krassnitzer Siegfried

MPK: H01J 37/32, H01L 21/00

Značky: simuláciu, dělených, zariadení, cievok, obvodov, vakuových, systém

Text:

...ktorý je opísaný v spise US 20060102077 od Esselbacha akol. Ako riešenie je tu navrhnutá veľmi malá dolná cievka 11 v pomere k optimálnemu Helmholtzovmu usporiadaniu. Táto cievka tu síce neprekáža pri procese vkladania, avšak rozloženie magnetického poľa, ktoré má tým byť dosiahnuté, vo vnútri komory je od optimaPodľa jedného ďalšieho prístupu k riešeniu sa pre dolnú cievku navrhuje cievka, ktorej vinutia sú na určitých miestach uskutočnené...

Zariadenie na napínanie zapínacej pružiny ovládacích zariadení elektrických výkonových spínačov, najmä vákuových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280118

Dátum: 04.06.1997

Autor: Mücksch Dietmar

MPK: H01H 3/30

Značky: pružiny, zariadení, výkonových, vakuových, elektrických, napínanie, spínačov, zariadenie, najmä, zapínacej, ovládacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na napínanie zapínacej pružiny ovládacích zariadení elektrických výkonových spínačov, najmä vákuových spínačov, v ktorých zapínacia pružina (7), vyhotovená ako ťažná pružina, je spojená s výstredníkom (2) usporiadaným na zapínacom hriadeli (5) a je napínaná tak pomocou elektromotora (20), ako aj pomocou ručného naťahovacieho hriadeľa (21), prostredníctvom čelného súkolesia, ktorého posledné čelné koleso (1) je taktiež usporiadané na...

Ovládacie zariadenie vákuových výkonových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280121

Dátum: 09.04.1997

Autori: Mücksch Dietmar, Gran Wolfgang, Milk Dieter

MPK: H01H 33/66

Značky: ovládacie, zariadenie, spínačov, vakuových, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa znížilo vysoké opotrebovanie vypínacieho hriadeľa (6) a aby k zapnutiu stierača (11') spojeného s vypínacím hriadeľom (6) dochádzalo len pri vypínacom procese tak, aby sa tým dosiahlo zvýšenie počtu možných snímacích cyklov, je zapínacia páka (1) vybavená kruhovým segmentom (7) s obvodovou plochou (9), s ktorým je v každej polohe zapínacej páky (1) funkčne spojený hriadeľ (6). Na vypínacom hriadeli (6) je odpojiteľne pripojený spúšťací...

Způsob zjišťování čistoty vakua vakuových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262892

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mach Pavel

MPK: G01N 19/04, G01V 9/02

Značky: vakuových, zjišťování, vakua, zařízení, způsob, čistoty

Text:

...již při výskytu malého množství molekul, které vakuum znečíštují.Příklad uspořádání tunelového přechodu e způsob zjištování čistoty vakua vekuových zařízení jsou demonstrovány na příložených výkresoch. Na obr. 1 je uspořádání tunelového přechodu, na obr. 7 je tunelové spektrum čistého tunelového přechodu R na obr. 3 je tunelové spektrum tunelového přechodu v testovaném vekuovém zařízení.Tunelový přechod je realizován na skleněné podložce 1,...

Plastová vložka do tlakových a vakuových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242144

Dátum: 01.02.1988

Autori: Masný Rudolf, Popule Petr

MPK: B01D 39/16

Značky: filtru, vložka, vakuových, plastová, tlakových

Text:

...zejména v P 0 ťľT 1 hÉř 5 kámachemickém průmyslu, v zemědělství, farmaceutickém průmyslu atd.Vynález je blíže vysvětlen na popisu příkladů jeho provedení pomocí připojených výkresů (obr. 1 až 3). Na obr. 1 je znázorněna v axonometrickém pohledu část hlavní konstrukce vložky sestávající ze dvou plastových výstřiků. Obr. 2 pachycuje řez plastovou vložkou vedený kolmo k ploše vložky a k svodnému kanálu, přičemž ve spodní polovině je zcela...

Zařízení pro sledování průtoku kapalin v chladicím okruhu vakuových aparatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 240837

Dátum: 01.01.1988

Autor: Plevák Stanislav

MPK: F04C 29/10

Značky: aparatur, kapalin, zařízení, okruhu, průtoku, sledování, chladicím, vakuových

Text:

...vody.Príklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněh napripojených výkresech, kde vykree l schemeticky zobrazuje příčný obh řez zařízením v rovině A-A, výkres 2 schemeticky zobrazuje půdo rysný pohled ne zařízení. Ne obrázcích značí l prstencovitou dutinu vytvořenou v tělese g zařízení. Do prstencovité dutiny l ústí dva koná C Vstupní kanál 3 je vrtán do tělesa g rovnoběžně s tečnou k velkému průměru pretencovité dutiny l....

Zariadenie na rotáciu súčiastok vo vákuových zariadeniach počas vytvárania vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 252970

Dátum: 15.10.1987

Autori: Král Jozef, Semsey Ladislav, Liska Dušan, Gajdoš Andrej, Pecár Ivan, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/00

Značky: rotáciu, zariadeniach, počas, súčiastok, vrstiev, vytvárania, vakuových, zariadenie

Text:

...pohybe odvodenom od unášača 2 cez hriadel 3, ktorý je oddelený spojkou 4 z izolačného materiálu, od vákuotesne utesnenáho zo strany vonkajšej atmosféry poháňaného hriadela 5, cez ozubenékolesá 6 uchytené v unášači 2 a pevné rozvádzacie koleso s vnútorným ozubenim 7,ktoré je elektricky odizolované a mechanicky spojené s držiakom 8 uchytenom na chladenej prírube 9, cez ktorú je vedený svornikom 1 D vysoký potenciál na puzdro 11, odizolované...

Způsob výroby hydrogenátů z vakuových destilátů nebo propanových deasfaltizátů se současnou rafinací gačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237188

Dátum: 01.10.1987

Autori: Novák Václav, Suškevič Bohdan, Suškevičová Nina, Suškevič Miron, Michalovič Jozef

MPK: C10G 67/06, C10G 73/44

Značky: výroby, deasfaltizátů, současnou, způsob, rafinaci, propanových, destilátů, hydrogenátů, gačů, vakuových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby olejových hydrogenátů se současnou rafinací gačů na surovinu pro výrobu jakostních parafinů nebo cerezinů, při němž se směs vakuového destilátu nebo propanového deasfaltizátu s gačem s obsahem parafinu nebo cerezinu uvádí do hydrogenační reakce, kde se na ni působí vodíkem za tlaku 10 až 30 MPa, při teplotě 330 až 430 °C, objemové rychlosti 0,2 až 1,5 h-1 v přítomnosti hydrogenačního nebo hydrokrakovacího...

Způsob selektivního hydrokrakování ropných vakuových destilátů nebo ropných zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239704

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rämsby Sten Ingvar, Foster Thomas Vincent, Meyr Wilhelm, Jones Stanley Peter, Ögren Sven Ove

MPK: C10G 45/50

Značky: destilátů, selektivního, vakuových, ropných, způsob, zbytků, hydrokrakování

Text:

...ještě aktivátory jako fluor 0,5 až 10 , fosfor 0,5 až 10 i, popříp.Selektivite ketalyzátoru spočíva především v amorfní struktura aluminosilikátového nosiče a jeho optimálním molárním poměru S 102 111203, jenž se pohybuje v rozmezí 0,01 až 3,5. Zvýšení hydrokrekovací aktivity se dosáhne kooprecipitecí kyselé krakovací složky s kovovou hydrogenační složkou.Dále pak vysoká aktivita e hydrokrakovací selektivita uvedeného ketalyzátoru...

Způsob zplyňování ropných a dehtových vakuových destilačních zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228176

Dátum: 15.05.1986

Autori: Pošíval Jaromír, Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf

Značky: dehtových, způsob, destilačních, zplyňování, zbytků, ropných, vakuových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zplyňováni ropných a/nebo dehtových destilačních zbytků parciální oxidací kyslíkem a vodní parou vyznačený tím, že surovina určená ke zplynění se před vstupem do zplynění nasytí kysličníkem uhličitým v množství 2 až 25 %, s výhodou v množství 5 až 10 %, při teplotě 0 až 250 °C a tlaku 0,15 až 16 MPa.