Patenty so značkou «vakuového»

Priemyselný spôsob zapuzdrenia biologického materiálu z hľadiska uskladnenia pri teplote miestnosti vrátane testu vákuového utesnenia zapuzdrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13360

Dátum: 10.03.2009

Autori: Tuffet Sophie, De Souza David Georges

MPK: A01N 1/02, B23K 26/00, A01N 1/00...

Značky: zapuzdrenia, teplotě, uskladnenia, miestnosti, utesnenia, biologického, priemyselný, vrátane, testu, hľadiska, materiálů, vakuového, spôsob

Text:

...akým je aj spôsob, ktorý je predmetom tohto vynálezu, je nevyhnutné umožniť úplnú spätnú sledovateľnosť vzorky.0030 Označenie nádoby sa výhodne robí pomocou Iasera. Laserom sa dá urobiť výhradne kontrastné označenie na povrchu materiálu prostredníctvom zmeny stavu tohto povrchu, ktoré bude čitateľné voľným okom a predovšetkým akýmkoľvek elektronickým snímačom. Označenie sa dá aj vygravírovať, t. j. vyryť do materiálu.0031 Označenie sa...

Spôsob ovládania funkcie kombinácie odstredivého a vákuového čerpadla a odstredivé čerpadlo so separáciou plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281044

Dátum: 06.05.1998

Autori: Reponen Voitto, Vesala Reijo, Vikman Vesa

MPK: F04D 9/00, F04D 7/04

Značky: čerpadla, plynů, separáciou, vakuového, odstředivého, čerpadlo, ovládania, kombinácie, spôsob, funkcie, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu ovládania funkcie kombinácie odstredivého a vákuového čerpadla a takisto odstredivého čerpadla so separáciou plynu ako príslušného zariadenia. Podstata spôsobu spočíva v tom, že sa reguluje prietok plynu vo výstupnom kanáli (26) plynu medzi odstredivým čerpadlom a vákuovým čerpadlom. Podstata odstredivého čerpadla spočíva v tom, že regulačný prvok (100) na obmedzovanie prietoku je usporiadaný vo výstupnom kanáli (26)...

Způsob tepelně vakuového zpracování laserové trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267652

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mejerovič Gennadij, Ulasjuk Vladimir

MPK: H01J 9/39, H01J 9/38

Značky: zpracování, vakuového, tepelně, laserové, způsob, trubice

Text:

...npn owxawxe. Bxnnuammeu orxauxy naxyynnnrn ouneua Tpysku na 1.105 HM.pT.cT. H nporpen. ynounuyryn onepauun nporpeaa npononnr B Tennepawypnun nnananone 155-255 °C n Tewenne 10-20 vecou.npnrpen HPH TEIKOŘ reMnepaTyPe HIĚIEBDJIŠIBT. HC CPaBl-XGHHIO ľ HUBECTHHM CHDCD 6 OM, 60.1168 EIOQEKTHBHO UISETIFGBHTĎ CTBHKH KDJTGN MI GJIFJKTDOBaKVR/HHÚFFJ crexma. B HECTHDCTH. U 6 ECHFJWHTDBHCOKVD CTEHeHb IIBCÚPGHHH HHPOB BUÄH H GJIBFOIIaPSI STORY B 243 psa...

Způsob vakuového zpracování betonových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263500

Dátum: 11.04.1989

Autor: Storožuk Nikolaj

MPK: E04G 21/06

Značky: zpracování, betonových, způsob, vakuového, směsi

Text:

...sona), HPHMOYPOHBHOPO cene HHH, pasMepóM 8 K 8 × 3 O CM. Bnonb,csoeň ocn oan nemw ownepcrne nauerpon2 cM, ropu oöopyonauu càepnuecxnwn noaepxnocrxun, qro oöecneqnnaew map- HHpH 0 e coenuenne Hx Memny qoöoň npn oöpasonannn rnpnnanu.Cnàcoö naxyymaoñ oőpaöorxu ôeronupm cneceň nyTeM yxnaxn öewounoň cmeca C nocnenymmHM Ynanenneu Bonu saTBopeHHn HBH 5 poynnoTHeHHn, oľnnvammnca TBM, qro, c enbm ynpomeaàn H nonmmeHunseKrHBHocTu BaKYYMHp 0 BaHHH no...

Izolační pouzdro pro vypínací část vakuového stykače nebo vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256870

Dátum: 15.04.1988

Autor: Taimr Vratislav

MPK: H05K 5/02

Značky: pouzdro, stykače, část, izolační, vakuového, vypínací, vypínače

Text:

...však je, že při respektování těchto okolností je lisovací forma značně složitá, cenově nákladná a její výroba vyžaduje velké množství nákladných frézařských prací.Uvedené nevýhody v podstatě odstraňuje vynález izolačního pouzdra pro vypínací část vakuového stykače nebo vypínače, jehož podstata spočívá v tom, že izolační pouzdro vakuového zhâšedla je složeno ze dvou zrcadlově shodných tvárnic tvaru písmene L.Dělené uspořádání izolačního pouzdra...

Ovládací mechanismus vakuového stykače nebo vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 255495

Dátum: 15.03.1988

Autor: Taimr Vratislav

MPK: H01H 33/66

Značky: vypínače, mechanismus, vakuového, stykače, ovládací

Text:

...mezi tlačnou vzpěrou a spojovací tyčí je pravý úhel. Na spojovací tyči jsou otočně uloženy kyvné ovládací páky.Na připojeném výkresu je na obr. 1 a 2 uveden příklad provedení ve dvou různých pohledech. Vakuová zhášedla l jsou pomocí roubíku g nesouoího pevný kontakt g a přívodní svorku Q pevně uchyoena přes izolační část § k uzemněnému rámu lg přístroje. Roubík 1 nesoucí pohyblivý kontakt É je kyvně uložen na čepu umístěném na jednom konci...

Mechanický pohon zhášedla vakuového stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242137

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lebduška Josef, Petoíková Milada, Lebduška Jan

MPK: H01H 33/66

Značky: zhášedla, stykače, pohon, mechanicky, vakuového

Text:

...rovnoběžné tyče výkyvných ramen lg. Ve spodní části tŕmenu § je vytvořen závit pro regulační šroub 31. Závěs ll, sloužící k převodu kývavého pohybu ramene lg na přímočarý pohyb pohyblivého vývodu lg zhášedla l,má tvar kotouče, opatřeného na protilehlých stranách opěrným výstupkem gł a válcovým svorníkem lg. Závěs ll, v němž je uchycen otočný čep lg, je pomocí válcového svorníku lg pevně spojen s pohyblivým vývodem lg zhášedla l. Na opěrném...

Fólia na báze etylénvinylacetátového kopolyméru pre odlievanie kovov technológiou vákuového tvarovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 246884

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smetana Pavel, Hruška Štefan, Pilát Jozef

MPK: B29D 7/00

Značky: kovov, báze, vakuového, etylénvinylacetátového, odlievanie, tvarovania, technológiou, kopolymerů, fólia

Text:

...vyrobená fólia na báze etylénvinylacetátového kopolyméru o hrúbkach 0,05 až 2 mm, s výhodou 0,08 až 0,1 mm má hlbokú tažnost pri zvýšenej teplote a dobré tvarovanie vlastnosti, ktoré umožňujú dobré kopírovanie i komplikovaných modelov. Podmienkou dobrých úžitkových vlastností predmetných fólií je ich približne rovnaká ťažnost v smere vyfukovania i v smere kolmom na smer vyfukovania fólie.Tvarovanie vlastnosti fólií na báze...

Způsob vakuového čištění a plnění sublimovaných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244014

Dátum: 16.11.1987

Autori: Žáeek Jioí, Šoch Jan, Teško Jozef

MPK: B01D 7/00

Značky: způsob, zařízení, sublimovaných, tohoto, způsobu, čištění, vakuového, provádění, plnění, látek

Text:

...molekulovým sítem i a druhá empulke g s prvním rosbíjecío ventilem §.Obr. lb představuje stav po odřezlní vrchní části § výchozí ampulky 3, nasypňní jődu 2 a opltovnám satavení. Na obr. Ic je detail provedení první ampullq 1 a molekulorvým sítem z. Výchosí empulke z pro jőd a první dvojice ampulsk j, g se v dobi vyhřívdní ueavírá do vyhrí vací pícky 1.Ha obr. 2 je andsorndna ultravakuovd cez-pecí operatora m, na kterou je pripojene druhe...

Způsob vakuového čištění olejových náplní a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234325

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ratislav Jaromír, Altmann Josef

MPK: B01D 57/00

Značky: zařízení, způsob, tohoto, způsobu, náplní, olejových, provádění, vakuového, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vakuového čištění olejových náplní, vyznačený tím, že olej, znečištěný příměsemi plynů a kapalin je podroben separačnímu pracovnímu cyklu, během nějž je plynule odváděn z olejového hospodářství technologického zařízení varem za sníženého tlaku jsou z něj odlučovány příměsi plynů a kapalin, přičemž je vyčištěný olej plynule odváděn zpět do olejového hospodářství technologického zařízení, a na tento separační cyklus bezprostředně navazuje...