Patenty so značkou «vákuové»

Zariadenie na vákuové odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5535

Dátum: 07.10.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: B22D 18/06

Značky: odlievanie, vákuové, zariadenie

Text:

...vákuového ventilu 23, vzduchového ventilu 25, snímača podtlaku 36 a vákuového potrubia 22. Šidlo podtlaku 36 cez prepojenie ckomunikuj e s procesorom 41,ktorý udržuje hladinu podtlaku v priestoroch zariadenia na optimálnej hodnote v súlade s prietokom kovu cez prietokový ventil 16.Výveva 35 vytvorí podtlak v rezervoáre 26, ktorý je napojený na vákuové potrubie 22 cez vákuový ventil 22. Otvorením ventilu 23 začína proces odlievania, Koniec...

Vákuové zabezpečenie osobnej toalety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5172

Dátum: 07.05.2009

Autori: Mikulová Silvia, Wohlschläger Jozef, Sedlák Peter

MPK: E03D 5/00, E03D 11/00, A47K 13/00...

Značky: toalety, zabezpečenie, osobnej, vákuové

Text:

...s výstupným kontaktným prvkom 13.Vstupný kontaktný prvok 21 je prepojený s podtlakovým generátorom 22 a s kanalizačným potrubím 23,ktoré je pripojené na verejnú kanalizačnú siet 3.Výstupný kontaktný prvok 13 je prepoj ený s vstupným kontaktným prvkom 21.Vákuové zabezpečenie osobnej toalety je tvorené osobnou vákuovou toaletnou časťou 1 a verejnou vákuovou toaletnou časťou 2.Osobná vákuová toaletná časť 1 je tvorená zbemým močovým prvkom...

Brúsny tanier pre vákuové upnutie brúsneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5917

Dátum: 01.10.2007

Autori: Neeb Thomas, Messerschmidt Klaus

MPK: B24D 9/00

Značky: brusného, brusný, tanier, upnutie, materiálů, vákuové

Text:

...deformovateľnosti brusného taniera jeho prispôsobenie naZariadenie podľa vynálezu umožňuje bezpečne upevnenie veľmi tenkých a flexibilných brusných materiálov s veľmi malými priemerrni nosných tanierov. V dôsledku centrálneho usporiadania nasávacích otvorov a flexibilného vyhotovenie brusného materiálu a upínacích tanierov je možné opracovanie nie len rovinných plôch ale aj zaoblených plôch. Brusný materiál je možné šikmo nasadzovať na...

Zariadenie na vákuové tvarovanie nosnej dosky z plastovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5444

Dátum: 23.11.2006

Autor: Wischemann Ingo

MPK: B29C 51/30, B29C 33/44

Značky: vákuové, nosnej, zariadenie, tvarovanie, dosky, fólie, plastovej

Text:

...vybratie pretvarovaného obrobku.0008 Úlohou vynálezu je navrhnúť zariadenie na vákuové tvarovanie nosnej dosky z plastovej fólie s z dosadacej roviny vystupujúcimi, prinajmenšom jedným podrezaním opatrenými vyvýšeniami, ktoré bude mať jednoduchú konštrukciu, umožní jednoduché oddebňovanie a pri vákuovom tvarovaní zabezpečí presnépolohovanie výstupkov voči základnému telesu.0009 Táto úloha je podľa vynálezu riešená zariadením podľa znakov...

Zariadenie na vákuové nanášanie vrstiev na klzné ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 285253

Dátum: 30.08.2006

Autori: Schiller Siegfried, Andler Gerd, Goedicke Klaus, Heinss Jens-peter, Metzner Christoph, Wixwat-ernst Wolfgang

MPK: C23C 14/56

Značky: nanášanie, vákuové, vrstiev, klzné, zariadenie, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Známe zariadenia na vákuové nanášanie vrstiev na substráty rôzneho tvaru, a to buď ako priechodné, alebo vsadzovacie zariadenia, sú vybavené tak, že sa podľa spôsobu na nanášanie vrstiev nanáša viac vrstiev. Klzné ložiská sa obstarávajú viacerými vrstvami a použité materiály na nanášanie vrstiev a s tým súvisiace podmienky vyžadujú použitie viacerých technológií na nanášanie vrstiev. To sa okrem iného týka prepravných parametrov. Známe...

Zariadenie na kontinuálne vákuové tvarovanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285002

Dátum: 20.03.2006

Autori: Bosler Kenneth, Bosler Ralph, Bosler Robert

MPK: B29C 59/00

Značky: vákuové, tvarovanie, materiálů, kontinuálně, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na kontinuálne vákuové tvarovanie materiálu s pružným ohybným vzorovaným pásom (14), kontinuálne sa otáčajúcim s plochým nosným pásom (16) nad vákuovým rozdeľovacím potrubím (24). Pružný ohybný vzorovaný pás (14) obsahuje v sebe otvory (34) a nosný pás (16) obsahuje v sebe perforácie (46) na preťahovanie vzduchu cez ne. Materiál (12) sa natiahne na pružný ohybný vzorovaný pás (14) na vákuové tvarovanie materiálu. Plochý...

Vákuové kalibračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5823

Dátum: 24.03.2005

Autor: Schmidt Rainer

MPK: B29C 47/90, B29C 35/00

Značky: kalibračné, vákuové, zariadenie

Text:

...zariadenie v pohľade zvrchu aObr. 7 principiálny náčrtok vákuového kalibračného zariadenia.0022 Obr. 1 znázorňuje vodnú nádrž Q ako podstatnú časť vákuového kalibračného zariadenia podľa tohto vynálezu. ktorá je veľkým počtom vo vzájomnom odstupe od seba rovnobežne usporiadaných stieracích prvkov gg.1, 2 o.2,gt).n rozdelená na jednotlivé čiastkové komory QA,12.2.12.n 1. Na obr. 1 nie sú kvôli prehľadnosti znázornené čelné uzávery a veko,...

Spôsob formovania, najmä formovanie vyfukovaním a/alebo vákuové formovanie na výrobu dávkovacej nádoby naplnenej médiom na dávkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2603

Dátum: 10.07.2003

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65B 3/00

Značky: dávkovacej, vákuové, spôsob, výrobu, dávkovanie, médiom, vyfukovaním, naplnenej, formovania, najmä, nádoby, formovanie

Text:

...okrem toho uložený prvý diel Ľ bezpečnostných prostriedkov kanyly, rozprestierajúci sa pozdĺž vyčnievajúcej časti kanyly. Druhým dielom týchto bezpečnostných prostriedkov je ochranný kryt Q, obklopujúcí vyčnievajúcu časť kanyly , ktorý sa pri výrobe nádoby l vytvorí ako jej integrálna súčasť. V ďalšom vynález objasníme na príklade výroby tvarovaním vyfukovaním. Formovanie nádoby s ochranným krytom Q by sa mohlo uskutočniť aj vákuovým...

Vákuové katodicke rozprašovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10480

Dátum: 08.07.2003

Autori: Labalme Lionel, Aulagner Michel

MPK: H01J 37/34

Značky: rozprašovanie, katodické, vákuové

Text:

...tvorí nosná lišta (3), ktorá má akýkoľvek typ usporiadania potrebného na cirkuláciu chladiacej kvapaliny vstupom (E) a výstupom (S). Na nosnú lištu (3), ktorá má napríklad všeobecne obdĺžnikovýtvar, je položená doska vhodne vyrezaná tak, aby mala tvar rámu(11) vymedzujúceho aspoň jeden voľný priestor (lla) na cirkuláciu chladiacej kvapaliny.0008 Aspoň jedna strana rámu (ll) má V tej istej rovine aspoň jedno rameno (llb) vymedzujúce kanály...

Zariadenie na automatizované vákuové čerpanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2937

Dátum: 06.08.2001

Autori: Varga Miloš, Černák Dušan, Šimčík Jozef

MPK: F04B 49/00, F04B 23/02

Značky: vákuové, automatizované, čerpanie, zariadenie

Text:

...potrubie 72, ktoré je prepojené na Výtokové potrubie 73. Vývevová rúrka 31 je prepojená na potrubie 7. Výtokové potrubie 7 § je vyústené zjednej strany do odtokovej nádrže Q s vodou 51. Výtokové potrubie 73 je čiastočne ponorené do vody 51 v odtokovej nádrži §. Do troch studní § s vodou 51, ktoré sú vyhĺbené do rovnakej hĺbky, je čiastočne ponorené sacie potrubie 71, ktorým je gravitačným spôsobom nasávaná voda 51. Voda 51 nepretržite...

Zariadenie na vákuové balenie produktov v pružných vreckách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1357

Dátum: 08.01.1997

Autor: Maina Germano

MPK: B65B 31/04

Značky: balenie, vreckách, pružných, zariadenie, vákuové, produktov

Text:

...a elastické deformovanie etienvrecka, poloäeného medzi základňu a poklon otvoreným koncomdo vnutra vzduchot ej komory.vo vzduchteenej komore jupevnena zarovnávacia etena na umiestnenie okraja vrecka do správnej polohy. Vxduchoteena komora a xvaraci prostriedok pritom majúväčšiu dĺäku ako je šírka vreciek na zatavenie.1 ope je upravený t.aćný prvok, elúäiaci naTlaäný prvok může byť výhode uložený Pomocouelaetických podpor. Na kanalik pre...

Výparník řízené činnosti pro vakuové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267672

Dátum: 12.02.1990

Autori: Radzikovskij Alexandr, Levčenko Georgij

MPK: C23C 14/24

Značky: výparník, vákuové, zařízení, činnosti, řízené

Text:

...Hume, sen Bnusy. Hpu nocrumeuuu paóoweü TBMHGPATVPH naTepuan 8 HčHHHdeT MCHAPHTBGR H BHXOHMTL IGPGB Kdłłdľl 5, HAHFGBHGHHHŘ E CTOPOHV HâHHHHEMOŘ nonnomxu. HPM aron nocne Konbueaoro yrnysneuun 7 nepulepnñuue cnau noroxa ucnapenuux Honexyn ocamnanwca Ha xononnux cTeHKax aepxueü HacTu Kauaną 6, A ueurpansuue oánacru noToKa BHKOHHT H 3 HGFO B HJHPdBHBHMM HEHHHHBHOŇ HOJIHOIIKM.nocne ncnapeuua acero Haxonnamerocn B Tnrne 1 HaTepMana 8, HJCTB...

Zařízení určené k nanášení polymerních organických povlaků, zejména polymeru paraxylenu a jeho substituovaných derivátů metodou vakuové polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266802

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hruška Jiří, Klinský Vladimír, Hlavatý František, Kryštufek Jan, Vognar Miroslav

MPK: C23C 14/56

Značky: zařízení, polymerů, povlaků, paraxylenu, nanášení, určené, substituovaných, organických, polymerace, metodou, vákuové, derivátů, zejména, polymerních

Text:

...nanášení povlaku je prostor odpařování polymeru vyroben z průhledného materiálu, např. ze skla.Výhody uvedeného zařízení spočívají v tom, že tlaky jsou regulovány na několika místech zařízení regulovatelnými ventily a pohybují se podle potřeby od 1,33 do 133,3 Pa. Součástí zařízení je regulace teploty ukládacího prostoru, chlazeného vodou nebo tekutým dusíkem. Pro udržení konstantní vrstvy povlaku polymeru je v prostoru ukládání umístěn...

Vakuové zařízení pro vytváření tenkých vrstev na kovových součástkách s použitím nízkonapěťového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266513

Dátum: 12.01.1990

Autori: Matouš Jaromír, Frey Augustín, Routnerová Blanka, Musil Jindřich, Jakeš Jan, Vyskočil Jiří, Jareš František, Bárdoš Ladislav, Rybář Oldřich, Exner Milan

MPK: C23C 14/00, C23C 14/56

Značky: vrstev, vytváření, použitím, součástkách, kovových, tenkých, vákuové, zařízení, nízkonapěťového, oblouků

Text:

...a snadnou obsluhu prvků vytvářejících nízkonapěčový oblouk. Další výhodou tohoto zařízení je snadné manipulace se vsázkou.Na připojenýoh výkresech je znázorněno vakuové zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkové uspořádání zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je půdorys zařízení.Vakuové zařízení na obraze 1 je tvořeno vakuovou komorou 3, na jejímž obvodu jsou podle technologické potřeby rozmístěny výklopné odpařovače 3. Výklopné...

Zařízení pro kontinuální vakuové čištění oleje s dvoustupňovou separací plynů a vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266025

Dátum: 14.11.1989

Autor: Altmann Josef

MPK: B01D 53/00

Značky: vákuové, dvoustupňovou, kontinuální, vlhkosti, oleje, plynů, zařízení, čištění, separaci

Text:

...Druhá vakuová komora je opatřena kaskádou topných disků a nejméně dvěma svislými topnými trubkami s topnými tělísky, přičemž k topným diskům jsou připojeny snímače teploty. Snímače teploty jsou připojeny k regulátoru teploty a přitom horní část druhé vakuové komory je opatřena zpětným ventilem, který je připojen k paroplynovému potrubí.Redukční komora má vnější a vnitřní plášt uspořádán souměrně. Prostor mezi těmito plášti je připojen jednak...

Stínící systém vakuové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265257

Dátum: 13.10.1989

Autor: Potoček Jaroslav

MPK: F27B 14/04

Značky: systém, stínicí, vákuové

Text:

...tlak, než je v prostoru vsázky.Hlavní výhody řešení spočívají v tom, že nedochází k napařování pece, neboř všechny uvolňované plyny a páry kondenzují na soustavě rozebíratelných desek a nedochází tudíž k poškození vnitřního zařízení pece působením těchto plynů a par. Dále použití tohoto systému umožňuje provádět takové technologické procesy, při nichž usazeniny mohou, vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých desek, dosahovat značných cbjemů bez...

Rychlouzávěr vakuové komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265042

Dátum: 12.09.1989

Autor: Schenk Antonín

MPK: H01J 37/20

Značky: rychlouzávěr, komory, vákuové

Text:

...Ž se na jednom konci opírá o pružínu lg a na druhém konci je opatřena protilehlými příčnými ůráž~ kami lg a naváděcím kuželem lg. Do přičných drážek lg zapaw dají segmenty ii přížlačované plochou ružinou V poâélné drážce lg v tělesetřoná gumovým.těsněním glsje spojená 5 tělesem L uzávěru. Komorová příruba gg je spojene s tělesem g západky. 0Při uavírání najede hřidelka Ž do otvoru v tělese 3 zá» padky, navááěoí kužel lg rozevře segaenty lg,...

Vakuově tvarované a lehčenou pěnovou hmotou vyplněné sedadlo a opěradlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261933

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vavřinová Jaroslava, Halámek Ivan, Drvota Jiří, Dvořáček Karel, Prokopová Helena, Hammer Vladimír

MPK: B60N 1/00

Značky: opěradlo, pěnovou, lehčenou, sedadlo, tvarované, vákuové, hmotou, vyplněné

Text:

...tažné a prodyš ~né potehové textílie g místěny rozměrově tvarované vý eeky nebo výřezy nejméně dvou rozdílných vrstev textilních materiálů, převážně vlákenných, s různým stupněm navlhavosti.a jemnoati vláken, Lícní vlákenná vrstva §ł,přilé 251 933 hející k potahové textilii ł ,je s výhodou tvořenezpřevážně hrubších, vybraných chemických vláken ze syntetických polymerů, která mají navlhevosti menší než 5 . Rubní v 1 áken~ ná vrstva 2,umístěná...

Sublimátor pre vákuové zariadenie na prípravu vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 259290

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pecár Ivon, Liska Dušan, Ferdinandy Milan, Král Jozef

MPK: C23C 14/56

Značky: vrstiev, zariadenie, přípravu, sublimátor, vákuové

Text:

...o organokovové látky a karbonyly kovov, tieto sú zvyčajne do odparovačav vo vákuových koemorách vkladané pria mo. v takýchto pŕĺpädťich dochaaza k ichodparovaniu už počas čerpania vakuovej komory, čím sa znovu znečisťuje povrch podložieąk a vákuova komora, a to pred začiatkom technologického procesu.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa vynalezu, ktorého iłflšistata spočíva v tom, že na komoru 1 vákuovéh~o~ zariadenia na...

Způsob plazmového ohřevu licího a nasávaného proudu ve vakuové komoře a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258302

Dátum: 16.08.1988

Autori: Motloch Zdeněk, Dembovský Vladimír, Brábník Josef, Terlecký Jiří

MPK: B22D 18/06

Značky: nasávaného, zařízení, tohoto, způsob, vákuové, plazmového, proudu, způsobu, ohřevu, licího, komoře, provádění

Text:

...vysvětleni způsobu plazmového ohřevu podle vynálezu se uvádí, že prostorové nastaveni vzájemné polohyplazmových hořáků Q se před zaplněním vskuové komory l provedeé tak, že paprsky plazmatu vycházejíoí z trysek plazmových hořákůąQ se protínaji v prostoru výmezeném dnem pánve 2 a.nejvyššidosažitelnou úrovní hlediny kovu 1 přilitého do pénve g, čímž se vytvoři předpoklady pro vznik superponovaného elektrického oblouku, uzavřeného přes psprsky...

Zařízení pro vakuové kondenzační sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256460

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čermák Bojan

MPK: F26B 5/04

Značky: kondenzační, vákuové, zařízení, sušení

Text:

...podle vynálezu je získán vyšší účinek spočívející ve využití kondemzečního teple vlhkosti k ohřevu vysoušeného materiálu e to prostřednictvím tepelného čerpadle. Vzhledem k tomu, že ve vakuu je suché sušící prostředí (vzduch) prakticky nebo z větší části odstraněno,je mediem tepelného čerpadla na jedné straně vyhříván převážně jen vysoušený materiál s vlhkosti a na druhé straně ochlazovány převážně jen páry vlhkosti, jejichž kondenzecí...

Způsob tvrdého pájení stříbrografitových kontaktů v elektrické vakuové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 255411

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hamáček Luděk, Trnovský Zdeněk, Falta Jaroslav

MPK: B23K 1/04

Značky: stříbrografitových, tvrdého, způsob, elektrické, pájení, kontaktů, vákuové

Text:

...behěm celého procesu pájení, až do vychladnutí vsázky na 150 OC, udržuje V hodnotách 5 až 10 Pa.Nuvržoný způsob tvrdého pájení zajištuje dokonalé spojení kontaktu s držákem a umožňuje jednoduché připevnění na jakýkoliv nosník, hlavně na nosníky z pružného tenkého materiálu. Pŕechodové odpory kontaktů pájených navrženou technologií jsou řádově až desetkrát nižší, než povoluje príslušná norma pro kontakty připevněné zalisováním do misky....

Způsob zhotovení vakuově těsného příčného propojení dvou skleněných baněk umístěných blízko sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 255150

Dátum: 15.02.1988

Autor: Mašek Jiří

MPK: C03B 23/207

Značky: způsob, blízko, baněk, umístěných, vákuové, sklenených, zhotovení, příčného, těsného, propojení

Text:

...baňuy umísří pomocí zvláštního zařízení blízko sebe. Pak se současně obě skleněné baňky ohřejí v místech,kde má být provedeno jejich spojení. Po dosažení teploty tavení skla stěny baněk se krátkým působením tlaku plynu z vnitřní strany banök vytvoří v obou skleněných bankách současné otvory. Teplota skla v blízkosti okolí otvoru je stále udržována na teplotě tavení skla. Pomocí zařízení, ve kterém jsou obě banky drženy vedle sebe, se skleněné...

Licí pánev se šoupátkovým uzávěrem a spojovacím mezikusem pro vakuové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253839

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08, B22D 1/00

Značky: vákuové, mezikusem, spojovacím, lití, uzávěrem, pánev, šoupátkovým, licí

Text:

...osazení je zasunuto do posuvného dílu § a je zespodu uchyceno přírubou ll, upevněnou k tomuto posuvnému dílu g a jejíž dolní část je umístěna nad kanálem ll šikmeho odváděcího žlabu.l§, který je zhotoven ze šamotové čtvercové trubky vsazené do ocelověho rámu, k němuž jsou připevněna závěsná oka lg, nasunutá na vodorovnou tyč ll, připevněnou k nástavci lg posuvného dílu §, v němž je umístěna dolní keramická výlevka lg, jejíž otvor je shodného...

Nádoba pro vakuové odplyňování, zejména kontaktních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246763

Dátum: 15.12.1987

Autor: Antl Ladislav

MPK: B01J 3/03

Značky: odplyňování, materiálů, vákuové, kontaktních, zejména, nádoba

Text:

...připojeném výkresu je uveden řez nádobou podle vynálezu před zatavením. Na obr. 1 je víčkuo vně pláště a na obr. 2 vičko uvnitř pláště.Provedení evakuované nádoby je patnné z pripojených obrázků.Plášt 1 nádoby tvoří trubka z plastického kovu, nejlépe mědí, se dnem 2. Objem ná 4doby je pod horní okraj naplněn k-ontaktním materiálem 4, který má být po odplynění lslisvováxn a svařen. Na horní straně nádoby je suvně nasazeno horní víko 5 tvaru...

Zařízení pro vakuové kalibrování profilů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246746

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B29C 47/90

Značky: zařízení, profilů, plastů, kalibrování, vákuové

Text:

...spočíva v tom, že ve střední dělicí stěně umístěné mezi evakuovanou a chladící částí vany je posuvné uloženo pouzdro, měnící svou polohou délku evakuavané kalibrační části, s membránou přilélíající k vytlačovanému profilu. Posouváním pouzdra se prodlouží nebo zkrátí evakuovaííá kalibrační část vany podle druhu a potřeb vytlačovanélío profilu. Posouvání pouzdra je možné i během provozu. Pouzdro lze posunovat ručně nebo motoricky.Výhodou...

Přestavitelná forma pro vakuové vstřikováni

Načítavanie...

Číslo patentu: 242429

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lešcinskij Leonid Kimonovie, Ioffe Vladimír Fedorovie

MPK: B29C 33/40

Značky: forma, vákuové, prestaviteľná, vstřikování

Text:

...vynálezu spočívá v tom, že spodní díl formy a/nebo horní díl formy je opatřen soustavou vložek, uspoŕádaných do vstřikovacích a/nebo odsávacích kanálů, které jsou vytvoreny nejméně v jedné hraně-budoucího výrobku. V dutině formy jsou uspořádány vymezovací distančníprvky výrobku. Výhoda formy podle vynálezu spočívá především vtom, že lze dilec, jehož rozměry jsou omezeny v podstatě pouze reaktivitcu použité pryskyřice a kapacitou strojního...

Vakuové těsnění otáčejícího se rotoru rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243006

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vašátko Eduard

MPK: F04C 19/00

Značky: vákuové, vývěvy, rotoru, rotační, otáčejícího, těsnění

Text:

...Obvodová drážka v rotoru je stupňovitd a takového profilu, ře těenicí prstence se v chybu opírá o výstupe) drižky tak, .že těsnicí břit. prstence presahuje průměr rotoru e pŕilěhá k vnitřnímu obvoduHlavní výhody zařízení podle vynalezu epočívají v tom,ze täsnicí prvsek, tj. těsnicí prstenec, je vloäen do stupňovité obvodové drižląr v rotoru e přes obr-ye rotoru presahuje jen těsnicím břitem, který přiléhä na vnitřní válcovou plochu...

Vymrazovač pre vákuové destilačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238872

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pollák Štefan, Tkáč Alexander, Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján

MPK: F25B 47/00

Značky: vymrazovač, zariadenie, destilačné, vákuové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vymrazovača pre vákuové destilačné zariadenie pozostávajúce z nádoby vymrazovača opatrenej vstupným a výstupným hrdlom ako aj odtokovou rúrkou, ktorého podstatou je, že v nádobe (1) vymrazovača telesa výparníka (2) je prevedené v tvare jedno-a viacchodnej skrutkovice, ktorá predstavuje priamo kondenzačnú plochu vymrazovača, kde súoso s daným telesom výparníka (2) je uložená usmerňovacia prepážka (9).

Zařízení na vakuové uzavírání sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237287

Dátum: 01.05.1987

Autori: Morávek Jaroslav, Drešer Miroslav, Pivoňka Josef, Kruml Josef

MPK: B65B 7/02

Značky: vákuové, zařízení, sáčků, uzavírání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nové uspořádání konstrukčních částí pro zařízení na vakuové uzavírání sáčků z plastické hmoty. Zařízení se sestává z hubice, výsuvných vakuových trubic, dvou dvojic těsnících čelistí, jedné dvojice svařovacích čelistí a hradítka vakua v uspořádání dle obr. l. Hubice je umístěna uprostřed neuzavřené strany sáčku, čímž nezáleží na jeho šířce. Vakuovací trubice jsou při vakuování zasunuty do prostoru sáčku. Svařovací čelisti jsou...

Zařízení pro kontinuální vakuové čištění oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249340

Dátum: 12.03.1987

Autori: Beran Bohumil, Altmann Josef

MPK: G05D 9/00

Značky: kontinuální, zařízení, vákuové, čištění, oleje

Text:

...odlučovacího procesu, nicméně zvýšením teploty oleje na ůrověň 89 až 100 °C okamžitě dochází k značně rychlému odbourávání přirozených inhibitorů stárnutí olejového média.Pokud je tato cesta provozně použita, je nezbytné takto ošetřený olej inhibitovat na výstupu zařízení uměle.Uvedené nedostatky podstatně omezuje zařízení pro kontinuální vakuové čištění oleje,sestávající z vakuového čističe obsamnícího vstupní filtr, hydrodynamický...

Vakuové čerpací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234298

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ryšánek Vladimír, Kopp Pavel

MPK: F04B 37/02

Značky: vákuové, zařízení, čerpací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení lze využít ve všech oborech, kde se pracuje s vysokým vakuem. Řeší se problém automatického vypínání a zapínání rotační vývěvy současně s ohříváním sorpčního materiálu. Podstata zařízení spočívá v tom, že nádoba se sorpčním materiálem je opatřena elektrickým topným tělesem, jehož přívody proudu jsou spojeny s přívody pro čerpací jednotku prvního stupně, přičemž mezi nádobu a čerpací jednotku druhého stupně je připojena vakuová měrka...

Zařízení pro elektrickou izolaci a vakuove utěsnění termočlánku pomocí průchodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235730

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jonášová Blanka, Rybář Oldřich, Kratochvíl Václav

MPK: G01K 1/14

Značky: utěsnění, pomocí, elektrickou, termočlánku, průchodky, zařízení, izolaci, vákuové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrickou izolaci a vakuové utěsnění termočlánku od stěny vakuové nádoby pomocí průchodky. Průchodka je vytvořena tvarovaným tělesem se šroubem. Průchodkou i šroubem prochází termočlánek. Na styčných plochách jsou uloženy těsnící a izolační prvky. Zařízení lze použít pro dotykové měření teploty všech součástí, které jsou pod vysokým napětím nebo ve vakuové nádobě.

Nástavec vakuové, zejména laboratorní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 233004

Dátum: 15.08.1986

Autor: Večerková Jiřina

MPK: F27B 17/02

Značky: nástavec, laboratorní, zejména, vákuové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nástavce vakuové, zejména laboratorní pece, a řeší dávkování vsázky, aniž by došlo k porušení vakua. Nástavec sestává z nádoby, opatřené po obvodu sklopnými zásobníky a podstatou vynálezu je, že každý zásobník je opatřen tavným odporovým drátem, napjatým mezi čelem zásobníku a stěnou nádoby, na který je napojen zdroj elektrického proudu.

Dekorativní vakuově napařený povlak odolný proti galvanickému pokovení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228188

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nosek František, Koucký Jiří

Značky: způsob, napařený, vákuové, výroby, pokovení, dekorativní, proti, galvanickému, povlak, odolný

Zhrnutie / Anotácia:

Dekorativní vakuově napařený povlak odolný proti galvanickému pokovení, tvořený systémem vakuově napařených vrstev, vyznačený tím, že poslední vakuově napařená vrstva je tvořena kysličníkem křemičitým, na němž je fixována vrstva silikonového laku.

Obalová fólie pro vakuové balení potravin, zejména sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220637

Dátum: 15.12.1985

Autor: Volf Emanuel

Značky: balení, fólie, zejména, potravin, vákuové, obalová, sýrů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší obalovou fólii pro vakuové balení potravin, zejména sýrů, umožňující sváření obalů bez nebezpečí nalepování na svařovací čelisti. Fólie sestává z 20 až 60 hmotnostních vrchní polypropylénové vrstvy a z 80 až 40 % hmotnostních spodní polyetylénové vrstvy.

Způsob výroby samonosných tenkovrstvých kovových okének propustných pro vakuové ultrafialové záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 220250

Dátum: 15.11.1985

Autori: Eckertová Ludmila, Matolín Vladimír, Šíp Robert

Značky: způsob, vákuové, kovových, ultrafialové, výroby, samonosných, okének, záření, propustných, tenkovrstvých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby samonosných tenkovrstvých kovových okének propustných pro vakuové ultrafialové záření, pro oddělení prostoru výbojky od prostoru s ultravysokým vakuem, vyznačený tím, že se na podložku nanese rozpustná vrstva, na níž se nanese vrstva kovu s malým koeficientem absorpce v dané oblasti záření, například hliníku nebo jeho slitiny, přičemž se k této vrstvě přilepí trubička, která je součástí pláště výbojky a poté se oddělí od podložky...