Patenty so značkou «vakuová»

Vákuová prísavka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5504

Dátum: 09.08.2010

Autor: Kovář Petr

MPK: B23Q 3/08, B27C 5/00

Značky: přísavka, vakuová

Text:

...na báze dreva je konštruovaná ako monolitický plastový blok. Pri tvarovom frézoVaní dosky upnutej niekoľkými vákuovými prísavkami sa stáva, že obsluha prísavku urniestni pred spustením operácie do budúcej dráhy obrábacieho nástroja. Nie je možné, aby obsluha obrábacieho centra včas zasiahla a stroj zastavila skôr, ako nástroj poškodí upínacie zariadenie, teda vákuovú prísavku. Frézovací nástroj väčšinou poškodí prísavku natoľko, že...

Vákuová komora na báze rámu pre nanášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16514

Dátum: 01.11.2008

Autori: Gwehenberger Jürgen, Zünd Fredy, Krassnitzer Siegfried, Mayer Marco

MPK: C23C 16/44, C23C 14/22

Značky: báze, zariadenie, vakuová, rámu, nanášacie, komora

Text:

...tým, že komora je vytvorená ako rámová konštrukcia, do ktorej sú vložené vkladacie dosky. Rám tvorí stabilnú kostru pre komoru. Na jednotlivých vkladacích doskách môžu byť vopred namontované nástavbové a vstavné zariadenia, ako napríklad čerpadlá, target alebo terč, alebo zdroj. Vkladacie dosky sa spoja s rámom mechanicky a vákuotesne alebo hermeticky. Pre vytvorenie väčšieho počtu rôznych vákuových komôr pritom môžu byť rámy vo väčšom počte...

Vákuová ochranná sústava na dno nádrže na kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2930

Dátum: 06.08.2001

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B65D 90/50

Značky: kvapaliny, nádrže, sústava, ochranná, vakuová

Text:

...na výkresochTechnické riešenie bude bližšie .objasnené pomocou príkladov vyhotovení- obr.1 - zvislý rez stojatou valcovou nádržou s ochrannou sústavou na zamedzenie a zisťovanie únikov kvapaliny- obr.2 -zvislý rez detailom obmeneného vákuového indikačného zariadenia,osadeného do stávajúcej skladovacej nádrže.Príklady vyhotovenia technického riešeniaVpríklade na obr.1 je nádrž (1) vytvorená vo forme kovovej stojatej valcovej nádržeso...

Vakuová pec pro kalení v přetlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270629

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kult Jaroslav, Kode Jiří, Jakeš Jan, Frey Augustín, Rybář Oldřich, Exner Milan

MPK: F27D 9/00, F27B 7/06

Značky: plynů, kalení, vakuová, přetlaku

Text:

...pecí dle vyna- lezu, na obr. 2 je příčný řez pracovním proatorempece v rovine A-A a na obr. 3je příčnýwřez ochlazovaeím prostorcm vakuově pece Auvrovinl- Bg-B.Vakuovtĺřnádoba pece na obr. 1. je tvořeno dvojitým pláätěm ., který je uzavřen zadnínvíkelnria předním víkem l Uvnitř vakuová nádoby je pracovntprostor i,který je tepelne ízolován izolací 5, část této izolaca§~ja pevne spojena s předním víkem l. Pracovní prostor L je uzavírán...

Zařízení pro vyhodnocování velikosti tlaku pro vakuová technologická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266892

Dátum: 12.01.1990

Autori: Michna Vladimír, Vokurka Jan, Frey Augustín, Kolář Karel

MPK: G05B 1/02, G01L 21/00

Značky: vakuová, velikostí, technologická, vyhodnocování, tlaku, zařízení

Text:

...přiveden výstup z vakuometru 10. Výstup a zdroje 8 referenčního napětí-je připojen k pomocnému vstupu i číslicově analogového převodníku 3. Výstup b zdroje 8 reľerenčního napětí je připojen na vstup k obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny. Na vstup c obvodu 9 identifikace poruchy měřené veličiny je připojen výstup z vakuometru 10. Výstup l obvodu 9 identilikace poruchy měřené veličiny je připojen a přiveden na řídící vstup j silových...

Průmyslová pec, zejména vícekomorová vakuová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 264117

Dátum: 13.06.1989

Autori: Wünning Joachim, Neubauer Wilhelm

MPK: C21D 9/00

Značky: zejména, průmyslová, vakuová, vícekomorová

Text:

...toto průtokové chlazení se nad vsázku zasune tryskový plech a po obou stranách vsázky se umístí plné p 1 echy.Vzdá 1 enost trysek od vsázky lze pak nastavit na optimální hodnotu pomocí tryskových plechů, které mají úsek vystupující do vnitřkukomory nebo naopak ustupující z vnítřku komory.Pro jednoduche uspořádání chladící komory je účelne, aby trysková skříň byla omezena alespoň na třech vnitřních stranách tryskovými plechy, z nichž dva jsou...

Vakuová pojistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263086

Dátum: 11.04.1989

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 85/04

Značky: vakuová, pojistka

Text:

...řezu.Vakuova pojistka 1 sestává z tavného vodiče 1 Q, opatřeného po celé své aktivní délce těsně přiléhajícím izolačním povlakem 11, dále ze dvou přírub Q 1, gg s kontaktními noži § 11, ggl, dále ze stínítka 19 a pouzdra 12. Tavný vodič 1 Q je elektricky bodově přivařen k oběma přírubám g 1, gg 1 Stínítko 19, vytvořené z izolačního materiálu, je připevněno k přírubě g 1. Prostředky, ktoré slouží ke vzájemnému spojení jednotlivých částí a k...

Vakuová aparatura pro epitaxi z molekulárních svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259949

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sulek Josef, Seidl Radko

MPK: C30B 23/00, C30B 35/00

Značky: svazků, molekulárních, aparatúra, vakuová, epitaxi

Text:

...trubicí, která je u protilehlého konce obvodově vakuotěsně upevněna v přírubě. V prstencovém prostoru mezi oběma topnými trubicemi jsou uloženy topné elementy a mezi topnými elementy a vnější trubicí je uspořádán tepelně odrazný plášč. Část vakuové aparatury napojená na pomocnou vývěvu může být tvořena komorovým členem, v jehož stěnách jsou upraveny průchodky pro elektrické přívody k topným elementům, případně pro mechanické ovládání clon...

Vakuová popouštěcí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 257554

Dátum: 16.05.1988

Autori: Frey Augustín, Kult Jaroslav, Jakeš Jan, Exner Milan, Lode Jiří, Rybář Oldřich

MPK: F27D 7/06, F27B 5/04, C21D 1/773...

Značky: popouštěcí, vakuová

Text:

...a zkrácení technologických časů při ochlazování a snížení nároku na zastavěnou plochu. Z hlediska technologického je výhodné to, že při ohřevu, ale hlavně při ochlazování, lze tuto fázi podle potřeby řídit.Na připojených výkresoch je na obr. 1 znázorněna vakuová pec podle vynálezu V schematickém řezu pecí, a na obr. 2 je příčný řez vakuovou popouštěcí pecí.Vakuová popouštěcí pec je zobrazena na obr. 1 a její konstrukcí tvoří zejména...

Systém nuceného mazání pro rotační vakuová čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254127

Dátum: 15.01.1988

Autori: Engmann Hubert, Herzog Erich

MPK: F04C 29/02

Značky: nuceného, rotační, vakuová, mazání, čerpadla, systém

Text:

...17. Bo ncacuaammee oraepcrne 16 aaenen BGDXHHŘ Koneu Macnoncacmaammeň rpyöu 15, Humnuü xonen Kowopoň norpyxeu B sanacuoů Macnnumň pesepayap 2 Bőnuan Ana Macnanoro Kopnýca 1. Hanopamň Macnnxmñ Kauan 18, npoxonxmnü 3 nOnmHnHHK 0 BOMmuTeV 6 Beprnxanpuo BHH 3, passewannewca Ha Macnnumň Kanan 19 K cmaaoqnoñ Kaxasxé 20 onopuoň Vuanůu 8 H Ha Hąnopnuü Macnnnmň Kauan 21, npoxqnnmuü qepes xopnyc Hacoca-3 H Kpmmky nomnnnuxa 7 K cmasóňnoü Kanaaxe 22...

Vysušovací zařízení násosky vakuová stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243542

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Jioí, Jeoábek Vladimír, Renner Lubomil, Peroutka Alois

MPK: B22D 1/00, B22D 41/12

Značky: vakuová, stanice, zařízení, vysušovací, násosky

Text:

...tryskami. Každá tryska prochází celým průřezem rozváděcího potrubí vzduchu, a její konec zasahuje do výstupního otvoru tohoto rozváděcího potru bí vzduchu.Výhodou vysušovacího zařízení podle vynálezu je především vysoká Výhřevnost plamene, ktera umožňuje dokonalé vysušení žárubetonu náeosky včetně chemicky vázané vody.Tím se snižuje nebezpečí poškození nasosky způsobené varem oceli při ponoření nedokonale vysušené nasosky. Rovněž...

Vákuová komora pre zariadenie na iónové plátovanie a iónovú implantáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252966

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pecár Ivan, Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Semsey Ladislav, Gajdoš Andrej, Král Jozef

MPK: C23C 14/56

Značky: plátovanie, iónovú, komora, zariadenie, vakuová, iónové, implantáciu

Text:

...pomerom dĺžky ku prierezu súčiastok. Vákuové komory takýchto zariadení sú bud horizontálne, alebo vertikáĺne orientované a sú v tvare valca alebo hranola, ktoré sú osovo sümerné. Ak by sme použili vákuové komory, ktorých by dĺžka bola dostatočná pre umiestnenie súčiastok hriadeľového tvaru, potom by to bolí jednoúčelovo konštruované zariadenia, čím by bola obmedzená po 4žadovaná univerzálnost uvedených typov vákuových zariadení. Uvedené...

Zařízení na úpravu plynů pro vakuová zařízení na tepelné a chemicko tepelné zpracování kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251162

Dátum: 11.06.1987

Autori: Routnerová Blanka, Rybář Oldřich, Frey Augustín, Exner Milan, Kučerová Lili

MPK: C21D 1/76

Značky: vakuová, chemicko, plynů, výrobků, zařízení, úpravu, tepelně, kovových, zpracování

Text:

...tlak jednotlivých plynů na vstupu do vlastního zařízení na úpravu těchto plynů. Vlastní zařízení(středotlaká část) se skládá ze sekce l na úpravu vodíku(t.j. sušení a desoxidace), sekce g na úpravu dusíku, štěpiče čpavku i a sekce 3 na úpravu čpavku (již rozštěpeného čpavku). Z jednotlivých sekcí jsou plyny vedeny do nízkotlaké části t.j. zařízení lg pro regulaci průtoku plynu,kde se nastavuje přesné hodnota tlaku plynu - 5 kPa, přesný...

Vakuová propust

Načítavanie...

Číslo patentu: 250412

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorný Petr, Hudeček Miroslav

MPK: B01J 3/03

Značky: propust, vakuová

Text:

...provedení, sestávající z přípravné preparační komory obsahující oddělovací ventily, na kterou jsou za sebou připojeny vakuová kaskáda a manipulační komora, do níž zasahuje výměnný držák na zkoušený materiál, upevněný na jednom konci zasouvací tyče,která na druhém konci je opatřena vodicímNa připojeném výkresu je znázorněn příklad zařízení obsahujícího měřicí komoru s kry-ostatem a s přípojenou vakuovou propusti podle vynálezu, kde k měřicí...

Způsob přípravy polyuretanových hmot ve vakuu a vakuová komůrka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247956

Dátum: 15.01.1987

Autor: Odehnal Ervín

MPK: C08G 71/04

Značky: přípravy, vakuu, provádění, tohoto, způsobu, způsob, vakuová, komůrka, polyuretánových

Text:

...vakuovő komůrky podle vynálesu Je názor-nim na přiloženćm výkreae. Vakuová komůrka ae tvořeno tllem 1, která .je opatřsno tčsndním 1 a snímmtelnym víkem 1. V tomto víku g, je vytvořen průchosí otvor m, Jímž prochází pružná ucpćvka i,která tčsnč obemykň hřídel i lopstkoveho míchadla, kteri .je spojen s laboratorní míchačkou Q. Hřídel i lopatkovłho míchadla prochází pružnou ucpúvkou 1 a tvoří tak hermetický uzávär pružne uopávky 5 přičemž v...

Vakuová slnečná pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 234107

Dátum: 01.10.1986

Autor: Šrámek Vladislav

MPK: F24J 3/02

Značky: vakuová, slnečná

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vakuovej slnečnej pece pozostávajúcej zo slnečného transformátora tvoreného dvomi koaxiálne usporiadanými konfokálnymi paraboloidmi navzájom pevne spojenými, ktorých k sebe privrátené plochy sú reflexné, kde vo vrchole väčšieho z oboch paraboloidov, umiestneného na sekundárnej strane, je výstupný otvor, pričom takto usporiadaný slnečný transformátor je na primárnej strane priehladne utesnený, tvorí k vrcholu väčšieho paraboloidu s...

Vakuová naprašovací komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 239278

Dátum: 15.05.1985

Autori: Hnilieka Vladimír, Harlass František, Ordáo Jan, Onderka Ludvík, Peška Václav, Elhota Vojtich, Vrbata Josef, Kapucián Zdenik

MPK: C23C 14/34

Značky: komora, naprašovací, vakuová

Text:

...skříně, která je jako celek přestavitelná V rozsahu určitého posuvu. Vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že uspořádání maqnetronů, s měnitelnou vzdáleností, vytvářejí optimální podmínky pro naprašovací technologii při změně rozměrů součástí.Tento systém konstrukce umožňuje zpracovávat tvarově složité součástí, při dodržení rovnoměrné tlouštky, dále zkracuje čas depozice, a tím zvyšuje ekonomické parametry celéhoNa připojených výkresech je...

Vakuová spínací komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 220411

Dátum: 15.04.1985

Autori: Gebauer Eckerhard, Keitel Jürgen

Značky: spínací, vakuová, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vakuová spínací komora podle vynálezu se používá pro spínání stejnosměrného proudu, zejména nízkého napětí, ve výkonových stykačích. Vynálezem se dosáhne snížení nákladů vynakládaných na konstrukční prvky, přičemž úkolem vynálezu je, navrhnout zařízení pro zhášení elektrického oblouku stejnosměrného proudu, u kterého elektrický oblouk ve vakuu vynutí bezprostředně vybití kondenzátoru o tím i umělý průchod proudu nulou. Podle vynálezu se tento...

Vakuová válcová rotační pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 214741

Dátum: 15.09.1984

Autori: Domazer Hans-günter, Eggert Horst

Značky: rotační, válcová, vakuová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti metalurgického průmyslu a bezprostředně zařízení na provádění metalotermických reakcí, kde redukující kov působí v plynné fázi na materiál, který má být redukován, a to velmi účinně, neboť kovové páry působí na velkou plochu, přitom však v malém prostoru za současného obracení kovových kysličníků, které mají být redukovány. Současně se vyloučí případné místní přehřívání při metalotermických reakcích a zajistí se rychlé...