Patenty so značkou «vakového»

Tlaková komora hydraulického vakového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237176

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kovář Otakar

MPK: B30B 5/00

Značky: komora, tlaková, vakového, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tlakovou komoru vakového lisu, která je podrobena vysokým tlakům 50 až 80 MPa. Podstatou vynálezu je, že tlaková komora je složena ze šesti ocelolitinových skruží, navzájem podélně spojených předepnutými kotevními šrouby a maticemi. Usprostřed komory je pracovní prostor. Pracovní tlaky z pracovního prostoru jsou přenášeny do ocelolitinových dílů komory pomocí výplňových ocelových segmentů, které nahrazují výplňový beton. Konstrukcí...

Tlaková komora hydraulického vakového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243605

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kuda Vladimír, Vašíeek Vladimír

MPK: B30B 5/02

Značky: komora, vakového, tlaková, hydraulického

Text:

...deskou, ze stran bočnicemi a že kotevní šrouby jsou uloženy v silnostěnných trubkách.Příklad provedení tlakové komory z pŕedpjatého betonu podle vynálezu je zobrazen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je osový řez komorou a na obr. 2 je přičný řez komorou. Tlakové komora se skládá ze šesti železobetonových kruhových dílů l, které mají uvnitř přibližně obdélníkový tvar. Kruhové díly l jsou připraveny z prostého betonu o vysoké pevnosti a...