Patenty so značkou «vajíček»

Zařízení pro počítání vajíček helmintů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269786

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kotelnikov Gennadij, Migačeva Lidija, Balajan Karen

MPK: A61B 10/00

Značky: vajíček, zařízení, počítání, helmintů

Text:

...UIS nuucwera SIHI( FEJIbHłIIITEIB. BKJHOHaDLIAEE cuaamenuylo HOHEPGHHNHH HGPEFOPOÄJKSMMHHMHDI) HJIZCTMHY JUISI ZIaZIHEIHEIIHfI ucpaauús H BGPXNDD QHKCHŘYDHJyEI Dópâiłubł HĽâCTHHY. OTJIHHHDNSECH.Ten. HTC). C UEJILII) HÚBMUÁEIIHH TÚHHÚKTYH HÚÄICHETH ľlPH OJIHDBPEHGHHOM VHGHBMBHHH Saľpñállełlłlñ oxpymanmeü cpenu. uummm ľUlaCTIHła cuaómena GaKPEHĽEIHH-IHM 110 nepmfeŕpy orpamnanmunn GOPTHKaMH. a BÉPKHHH nnacrnnca cuaámeua BaKPEHJII-ŠIIHNMH Ha ee...

Zařízení pro rozmístění vajíček hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260006

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lejbenzon Michail, Torgoveckij Alexandr, Pynzar Boris, Grinberg Šojl

MPK: A01K 67/00

Značky: hmyzu, zařízení, rozmístění, vajíček

Text:

...ĽOSBŤODR 3, Kowopuů cuaôxea perynnposoqumm BHHTOM 5 H ROHTDPBĚKOŘ 6. Byuxep saxpmnaerca Kpuxoä 7.YcTpoñcTBo paôówaew ćnenymmnu o 6 pasoM.- OQBGMHHG AOSHTODH CMOHTHpOB 8 HH H 8 ocuonannm KOHYCS.-2 Hpu cunwoň Kpumxe 7 Gynxep 2 sanonuamm őnouarepnanou, saxpuaamr xpmmxy 7n ycwauannnąmr őynxep 2 Ha nonyocb 1,.Hpn nnnxeuuu Tpancnopwnoro cpencrsa.őynxep 2 apamaercn conuecrno c KOHGCOM. Kora goaaropu 3 Haxonwcn 3 Humnem nonoxenuu, oku aanonanmwcn...

Medium pro oplození lidských vajíček a jejich kultivaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 257097

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šťastná Jitka, Tesařík Jan, Trávník Pavel

MPK: C12N 5/02

Značky: jejich, lidských, kultivaci, vajíček, médium, oplození

Text:

...laboratoře a snižuje i pracnost při přípravě média. Vzhledem k malému počtu komponent je jeho výroba výrazně jednodušší,než u dosud známých hromadné vyráběnýoh médií.Médium podle vynálezu bylo vyzkoušeno a bylo dosaženo 78 oplození oocytů a 100 rýhování oplozených lidských vajíček v programu oplození mimo mateřský organismus a trsnsferu,embrya, což jsou výsledky plně srovnatelné s výsledky zahraničních pracovišt při použití jiných typů médií....

Skříň pro předlihování vajíček s řízeným mikroklimatem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240217

Dátum: 15.06.1987

Autor: Fesina Michail Iljie

MPK: A01K 41/00

Značky: mikroklimatem, vajíček, řízeným, předlihování, skříň

Text:

...vzduchu k vajíčkům a zároveň je tím řešena záloha pro řízení mikroklimatu V případě poruchy na jednom z agregátů. uspořádání podle vynálezu řeší výhodně i údržbu zaříze-ní, kterou, lze vykonavat zvenčí, jelikož všechny prvky leží v. těsné blízkosti vnějšiho povrchu skříně, případně-lze, celý agregát uložit odnímatelně. Výhodou je, že celou skříň lze naklápět a tím dosáhnout snadné kontroly změny .polohy nutné pro správné předlihování...

Prostředek pro hubení hmyzu a nematodů, jakož i jejich larev a vajíček

Načítavanie...

Číslo patentu: 244822

Dátum: 17.09.1985

Autori: Houska Stanislav, Pangrác Pavel, Rybníeek Josef

MPK: C07C 149/415, A01N 37/34, C07D 333/24...

Značky: hubení, hmyzu, jejich, jakož, vajíček, nematodů, larev, prostředek

Text:

...se mají účinné látky použít k moření setby, mohou se také přidávat barevné látky,které by dávaly namořená setbě podstatné zřetelnější zbarvení.Podll účinné látky, popŕipadě účinných látek v různých přípravcích může kolĺsat v širokém rozmezí. Například může přípravek obsahovat 10 až 90 hmotnostníoh účinné látky. 90 až 10 hmotnostních kapalného nebo pevného nosiče. jakož i popřípadě ažwzo hmotnostních Povrchové aktivní latky.Aplikace...