Patenty so značkou «užitkovej»

Kotol ústredného kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody na spaľovanie produktov z biomasy dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5767

Dátum: 06.06.2011

Autor: Krígovský Ondrej

MPK: F24H 1/00

Značky: ústredného, dřeva, kotol, ohřevu, produktov, biomasy, užitkovej, spaľovanie, teplej, kúrenia

Text:

...spaľovanej hmoty. Takýmto riešením sa podstatne uľahčuje obsluha kotla.Takéto konštrukčné riešenie vysoko zefektívňuje využitie tepelnej energie zo spaľovacieho procesu, nakoľko teplo bezprostredne prechádza cez stenu vnútorného plášťa do obehovej vody ústredného kúrenia. Ďalej pnpornínam, že teplota povrchu kotla je odvodená od teploty ohrievanej vody ústredného kúrenia a neprekročí 100 °C. Vyvedením odvodu spalín z ohniskového priestoru...

Destilačné zariadenie na úpravu úžitkovej alebo slanej vody na pitnú

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5706

Dátum: 05.04.2011

Autor: Oravec Ľubomír

MPK: C02F 1/04, C02F 1/00

Značky: užitkovej, úpravu, destilačné, pitnú, slanej, zariadenie

Text:

...závisí od potreby výkonnosti uvedeného zariadenia. Destilačné zariadenie pracuje tak, že do hornej časti košov v odparovacej komore je privádzaná voda na vrstvu expandovaného ílu, postupne steká na minerálnu vlnu, ktorá nasiakne vodou a zabezpečí jej rovnomerné zásobovanie vrstvy expandovaného ílu pod ňou. Vrstva expandevaného ílu nasiakne vodou a pôsobením slnečného tepla dochádza ku odparovaniu vody. Vplyvom zväčšenia odparovacej plochy a...

Zariadenie na vykurovanie skleníkov alebo fóliovníkov a na ohrievanie úžitkovej vody využitím slnečnej energie v letnom období

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5378

Dátum: 08.03.2010

Autori: Bartalos Eugen, Bartalos Aurel

MPK: F24H 1/00, A01G 9/24, F24D 17/00...

Značky: fóliovníkov, zariadenie, období, vykurovanie, ohrievanie, využitím, letnom, skleníkov, energie, slnečnej, užitkovej

Text:

...zavedená studená úžitková voda. Cez bloky slnečného výmenníka, ktoré sú zapojené do rozvodu cirkulujúcej kotlovej vody, preteká vo fóliovníku cez rebrové výmenníky slnečnou energiou ohrievaná kotlová voda. Úžitková voda je teda ohrievaná jednak kotlovou vodou a jednak slnečnými lúčrni prostredníctvom vody absorbujúcej slnečnú energiu, do ktorej sú bloky slnečného výmenníka ponorené.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie...

Spôsob a zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody a/alebo tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 287197

Dátum: 24.02.2010

Autori: Žoldák Ľubomír, Hering Jiří, Peter Igor

MPK: F24D 17/00, G01F 1/00, G01K 17/00...

Značky: meranie, tepla, užitkovej, zariadenie, spotřeby, teplej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spotreba teplej úžitkovej vody a/alebo tepla vo vnútornej slučke napojenej na centrálny rozvod sa zisťuje ako rozdiel hodnôt nameraných dvoma vodomermi, pričom k výstupnej hodnote každého vodomera sa priradí teoretická chyba odčítaná z individuálnej kalibračnej krivky príslušného vodomera podľa prietoku určeného z časového priebehu predchádzajúcich hodnôt výstupu vodomera. Každý z vodomerov sa pred zapojením individuálne kalibruje a priebeh...

Zariadenie na rozvod pitnej a úžitkovej vody v budove a jeho ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19051

Dátum: 27.02.2009

Autori: Theile Tobias, Blumenthal Roland

MPK: E03B 7/07

Značky: ovládacie, pitnej, rozvod, budove, zariadenie, užitkovej

Text:

...trvalý cyklus vyplachovania.0010 Praktickým príkladom zodpovedajúceho časového modulu je programovanie vo víkendovej chate, kde časový modul udržiava uzatvárací ventil domovej prípojky otvorený iba cez vikendy a inak ho uzavrie tak, aby v priebehu týždňa nemohlo v budove dochádzať k žiadnym únikom vody bez povšimnutia v dôsledku prerušenia potrubia alebo malej netesností. Ovládacie zariadenie je výhodne vyhotovené tak,aby mohlo byť pripojené...

Zariadenie na reguláciu teploty úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8363

Dátum: 17.01.2008

Autor: Steiner Johann

MPK: F24D 19/10, F24D 10/00

Značky: reguláciu, užitkovej, teploty, zariadenie

Text:

...Tým sa zabráni následnému ohrievaniu ohratej pitnej vody, vzniku teplotných špičiek a potenciálnemu vzniku vápenatých usadenín v prevodníku, resp. výmenníku tepla.Na oddelenie väzby tlakového a termostatického regulátora sú výhodné význakyPodpora oddelenia väzby vyplýva z význakov patentového nároku 3.Realizáciou význakov patentových nárokov 4 a/alebo 5 dochádza k presnej regulácii úžitkovej vody, ktorá plne vyhovuje...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4673

Dátum: 04.01.2007

Autor: Štěbeták Karel

MPK: F24D 17/00

Značky: teplej, užitkovej, rozvodu, zapojenie, centrálneho

Text:

...celok s odkaľovačom, ktorý je opatrený výstupom vonkajšej slučky a vstupom vnútomej slučky, pričom odkaľovač a sekundáma časť výmenníka sú spojene prepojovacím vedením, v ktorom je zaradené cirkulačné čerpadlo a výstup vonkajšej slučky z odkaľovača je prepojený so vstupom vonkajšej slučky do primámej časti výmenníka.Výhodou zapojenia teplej úžitkovej vody podľa technického riešenia je priestorová nenáročnosť usporiadania jednotlivých...

Tepelný zásobník vykurovacej alebo úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8374

Dátum: 09.12.2006

Autori: Langer Jens, Lang Rainer, Marx Uwe, Zollner Thomas, Mathes Burkhard

MPK: F24D 11/00, F24D 12/02, F28D 20/02...

Značky: zásobník, tepelný, užitkovej, vykurovacej

Text:

...cca. 2,1 kJ (kg-K),skupenské teplo topenia sa pohybuje od 180 do 230 kJ/kg. Pretosú parafíny vhodné na akumuláciu tepla. Parafín uchová pri zmene-3 skupenstva toľko tepla ako rovnaké množstvo vody pri teplotnom rozdiele 40 K. Preto sa parafíny prednostné používajú v oblasti ich teplôt topenia, pretože môžu V tejto oblasti uchovávať veľké množstvo tepla. Treba ale vziať do úvahy, že pri zmene skupenstva z pevného (hustota 0,8 až 0,9 kg/l) na...

Systém na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4607

Dátum: 03.11.2006

Autori: Žoldák Ľubomír, Hering Jiří, Peter Igor

MPK: G01K 17/00, F24D 17/00, G01F 1/00...

Značky: meranie, spotřeby, teplej, systém, užitkovej

Text:

...príklade je V ovládacej jednotke 6 nastavená hraničná hodnota 50 °C 15 °C pri zohľadnení referenčnej teploty 60 °C, ktorú má voda pri tepelnom zdroji. Ak snímačom 5 teploty je zistená na vratnej vetve 10 teplota nižšia ako 45 °C, ovládacia jednotka 6 otvorí uzatvárací alebo škrtiaci prvok 4 a umožní cirkuláciu vo vnútomej slučke 8 dovtedy, kým nameraná teplota dosiahne hodnotu 55 °C, kedy ovládacia jednotka 6 uzatvorí uzatvárací alebo...

Modul merania a ohrevu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4532

Dátum: 03.08.2006

Autori: Lauro Jaroslav, Valent Juraj

MPK: G01D 15/00

Značky: užitkovej, modul, merania, ohřevu, teplej

Text:

...rozvodom teplej úžitkovej vody, z poistného ventilu voči prekročeniu prevádzkového tlaku, z ohrievacieho bloku s elektrickou vložkou a z ovládacej skrinky so zabudovanými isteniami, časovým programátorom ohrevu a chodu čerpadla a bezpečnostným spinačom a modulovć zariadenie je výhodne opatrené cirkulačným čerpadlom napojeným k ohrievaciemu bloku.Modulové zariadenie na meranie a ohrev teplej úžitkovej vody pre centralizovaný rozvod teplej...

Zariadenie na meranie spotreby teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4346

Dátum: 05.01.2006

Autori: Bublavý Jozef, Lacika Ernest

MPK: G01F 3/00

Značky: zariadenie, teplej, meranie, užitkovej, spotřeby

Text:

...koncentrátora 12. Jeho druhý vstup je spojený s výstupom merača 13 strateného tepla,na ktorého vstupy je pripojený výstup z merača 7 pretečeného množstva nevyužitej vody, vstupný teplomer 4 a výstupný teplomer 8. Výstup koncentrátora 12 je vyvedený do vyhodnocovaciebo strediska.Snímač prietoku 3 privádzanej vody indikuje množstvo teplej vody pritekajúcej do slučky 2. Snímač prietoku 6 vratnej vody dodáva informácie o množstve teplej vody...

Zariadenie na úspornú cirkuláciu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4331

Dátum: 01.12.2005

Autori: Lacika Ernest, Bublavý Jozef

MPK: F24D 19/10, F16K 31/64

Značky: užitkovej, cirkuláciu, zariadenie, teplej, úspornú

Text:

...jednej cirkulačnej slučky domu pripojeného na prívodnú a vratnú vetvu teplovodného potrubia zavedeného do(nezakresleného) centrálneho zdroja teplej úžitkovej vody. Na slučku sú napojené jednotlivé odbemé Iniesta.Na potrubie l rozvodu teplej úžitkovej vody z centrálneho zdroja je pripojená cirkulačná slučka 2 domu. Na centrálny zdroj býva napojených niekoľko domov. Každý dom má spravidla jedno odberné miesto 3 pre každý byt. Vo viacpodlažných...

Zariadenie na prípravu teplej úžitkovej vody v objektoch občianskej vybavenosti a bytovej výstavby s využitím kogenerácie a tepelného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4148

Dátum: 02.06.2005

Autori: Silný Ján, Černák Vojtech

MPK: F24D 17/02

Značky: využitím, přípravu, zariadenie, kogenerácie, tepelného, výstavby, čerpadla, vybavenosti, objektoch, teplej, užitkovej, bytovej, občianskej

Text:

...zdroja tepla (CZT). INavrhovaný systém prípravy TUV je efektívny a je možné ho inštalovať vo všetkých objektoch, kde sa spotrebováva TÚV vo väčšom množstve (napr. v objektoch bytovej a občianskej výstavby, školách, úradoch a pod.).Príklad uskutočnenia technického riešenial. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie,V zmysle platných STN resp. EN sa navrhne použitý druh tepelného čerpadla a kogeneračnej jednotky ako druhého zdroja a...

Zapojenie centrálneho rozvodu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3981

Dátum: 03.11.2004

Autor: Štěbeták Karel

MPK: G01K 17/06, F24D 17/00, G01F 1/00...

Značky: užitkovej, rozvodu, teplej, centrálneho, zapojenie

Text:

...slučkou spojovacím vedením opatreným vodomerom a ústiacim do vnútomého okruhu pred prvým výtokom odbem a vyúsťujúcim z vnútomej slučky pred výmenníkom tepla. Vo vnútomom okruhu je zaradené církulačné čerpadlo. Do spätného potrubia vnútomej slučky je zaradený merač tepla.Výhodou zapojenia lokálneho odberu teplej úžitkovej vody podľa navrhovaného technického riešenia je použitie len jedného merača odberu pre celý objekt, čím sa odstráni...

Zdroj tepla, najmä na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) a na vykurovanie budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3314

Dátum: 08.10.2002

Autor: Mach Stanislav

MPK: F24H 4/04, F24D 17/02, F24D 11/02...

Značky: ohrev, užitkovej, zdroj, tepla, túv, vykurovanie, teplej, budovy, najmä

Text:

...úžitková voda. Vnútomý priestor akumulačnej nádrže je ďalej vo svojej dolnej časti a vo svojej homej časti napojený na odvodné a prívodné potrubie vykurovacieho systémuNevýhody tohto usporiadania sú podobné ako pri riešení podľa DE 34 07 453 a spočívajú predovšetkým v úplne nevhodnom usporiadaní jednotlivých výmenníkov tepla vo vnútomom priestore akumulačnej nádrže, vktorej naviac jednak vplyvom tepelného gradientu a jednak...

Ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260346

Dátum: 15.12.1998

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24D 17/00, F24D 19/10

Značky: vnútorným, núteným, ohrievač, užitkovej, obehom

Text:

...zapojenie de ovládacieho okruhu obehového čerpadla sa vylúči teplotovñ stratifikácia V zásobníku ia tým aj v prípade zvýšeného odberu výrazný pokles teploty odoberanej vody.Na pripojenoiu výkrese je seheinaticky znázornený ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom.Ohrievač úžitkovej vody s nútenýmvnú 4torným obeho-m obsahuje dva samostatné regulačná okruhy. Prvý regulačný okruh je vytvorený prvým termostatom S, ktorý je umiestnený v...

Zapojenie blokovania odberu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 953

Dátum: 14.09.1995

Autor: Baloga Jozef

MPK: G05D 16/00, G05D 16/20

Značky: zapojenie, užitkovej, teplej, blokovania, odběru

Text:

...odberu teplej úžitkovejvody, kde zatváraco-otváracia armatúra je osadená medzi spotrebiče- obr.3 znázorňuje elektrňä ké zapojenie regulátora.Zapojenie blokovania odberu teplej úžitkovej vody je napojené na prívod Q teplej úžitkovej vody, takzvanú stúpačku, ktorý je prepojený s odvodom Z, zabezpečujúcim cirkuláciu teplej úžitkovej vody. Na privode Q teplej úžitkovej vody je namontovaná bytová odbočka, za ktorou je hlavný bytový uzáver 5,...

Spôsob výroby úžitkovej energie z paralelného prúdenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278118

Dátum: 06.07.1994

Autori: Schatz Olaf, Schatz Jürgen

MPK: F03D 1/04

Značky: spôsobu, prúdenia, vykonávanie, energie, tohto, paralelného, užitkovej, zariadenie, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má prúdový modul na tvorbu potenciálneho víru, vybavený najmenej jedným vtokovým otvorom (28) a najmenej jedným výtokovým otvorom (10) a ďalej má turbínu (14), umiestnenú v smere pôsobenia potenciálneho víru. Prúdový modul obsahuje vonkajšie duté teleso (3) vytvorené z veľkého počtu klapiek (4) a obojstranne prekryté doskami (11, 12), pričom v jednej doske je vytvorený výtokový otvor (10) a ďalej vnútorné duté teleso (9), umiestnené...

Zariadenie na vykurovanie objektov a ohrev úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 83

Dátum: 07.07.1993

Autor: Beneš Jindřich

MPK: F24J 2/04, F24D 3/02

Značky: užitkovej, zariadenie, ohrev, objektov, vykurovanie

Text:

...na stávající vytápění systémy oužívnjící topné kotle, nřiřemž není podstatné, zda topný kotol je na tuhá, kawalná nebo plynná paliva, případně jde 0 kotel s elektrickým ohřevem.Přehled obrázků na výkresechPříklad zařízení podle technického řešení je ve schěmatu znázorněn na üřipojených výkrescch, kde obr. 1 předstąvuje zařízení v režimu ohřevu užitkové vody za použití slunečního kolektoru, obr. 2 v režimu vvtůpřní ze použití slunečního...

Výhrevná vložka pre kombinovaný ohrev užitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 227259

Dátum: 15.06.1986

Autor: Mikuláš František

Značky: vložka, užitkovej, kombinovaný, výhrevná, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Výhrevná vložka pre kombinovaný ohrev užitkovej vody v akumulačných zásobníkoch, vyznačená tým, že sa skladá z rúry (1), hore zaslepenej, v spodnej časti rozšírenej, do ktorej v hornej i spodnej časti ústia rúrky (2), stočené do skrutkovnice, pozdĺž jej zvislej osi, pre vytvorenie vnútorného cirkulačného okruhu teplonosného média, pričom v spodnej, rozšírenej časti je rúra (1) uzavretá víkom (6), v ktorom je upevnené elektrické výhrevné teleso...