Patenty so značkou «uzavretie»

Zariadenie na uzavretie rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18582

Dátum: 24.05.2006

Autori: Abeln Michael, Vogelsang Hugo, Krampe Paul

MPK: F16K 7/10, A01C 23/00

Značky: uzavretie, rúry, zariadenie

Text:

...zovretá pomocou napínacieho zariadenia. Napínacie zariadenie má zabezpečiť to, aby poddajná štruktúra mohla byť privedená do stlačeného tvaru, keď má byť blokovacie zariadenie otvorené. Vtejto polohe predstavuje poddajná štruktúra prekážku pre prúdenie, takže sa tam, a tiež na napínacom zariadení, budúzhromažďovať pevné látky hnojovice.0010 Cieľom vynálezu je vytvoriť pre výtokové hadice zariadení typu uvedeného v úvodecielené odpojenie,...

Viacvrstvové pletené štruktúry na uzavretie cievnych defektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11138

Dátum: 11.03.2005

Autori: Oslund John, Thill Gary, Amplatz Kurt

MPK: A61B 17/12, A61B 17/00

Značky: pletené, viacvrstvové, struktury, uzavretie, defektov, cievnych

Text:

...ínherentne limitovaná štruktúrou a tvarom pomôcky. Pri použití oklúznych pomôcok ako sú ucpávky 089, 388, 217 alebo 420 pre uzavretie chyby septa, tlak a tým aj pravdepodobnosť vytlačenia pomôcky zjej miesta narastá s veľkosťou chyby. Vdôsledku toho, tieto pomôcky musia mať veľmi veľký zadržiavací lem umiestený na každej strane chyby. Poloha chyby septa veľakrát diktuje velkosť zadržiavacieho Iemu. Pri chybe septa membránového typu je ťažké,...

Viacvrstvové pletené štruktúry na uzavretie cievnych defektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3919

Dátum: 11.03.2005

Autori: Oslund John, Thill Gary, Amplatz Kurt

MPK: A61B 17/12, A61B 17/00

Značky: struktury, cievnych, defektov, pletené, uzavretie, viacvrstvové

Text:

...ako sú upchávky 089, 388, 217 alebo 420 na uzavretie defektu prepážky, tlak a tým aj pravdepodobnosť vytlačenia pomôcky zjej miesta, narastá sveľkosťou defektu. V dôsledku toho, tieto pomôcky musia mať veľmi veľký zadržiavací lem umiestnený na každej strane defektu. Poloha defektu prepážky často diktuje veľkosť zadržiavacieho Iemu. Pri defekte prepážky membránového typu je obtiažne, ak nie vôbec nemožné, efektívne umiestnenie pomôcky 388,...

Viacvrstvové pletené štruktúry na uzavretie cievnych defektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8039

Dátum: 11.03.2005

Autori: Amplatz Kurt, Thill Gary A, Oslund John C

MPK: A61B 17/00

Značky: cievnych, struktury, pletené, uzavretie, viacvrstvové, defektov

Text:

...a tvarom pomôcky. Pri použití oklúznych pomôcok ako sú ucpávky O 89, 388, 217 alebo 420 pre uzavretie chyby septa, tlak atým aj pravdepodobnosť vytlaćenia pomôcky zjej miesta narastá s veľkosťou chyby. Vdôsledku toho, tieto pomôcky musia mat veľmi veľký zadržiavací lem umiestený na každej strane chyby. Poloha chyby septa veľakrát diktuje veľkost zadržiavacieho lemu. Pri chybe septa membránového typu je tažké, ak nie nemožné, efektívne...

Bočná stena na uzavretie lejacieho priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 283481

Dátum: 14.07.2003

Autori: Themines Dominique, Ganser Christophe, Damasse Jean-michel, Riboud Paul-victor

MPK: B22D 11/06

Značky: uzavretie, priestoru, stěna, bočná, lejacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Bočná stena (4, 4') na uzavretie lejacieho priestoru zariadenia na kontinuálne liatie kovového pásu (7) medzi dva v opačnom smere sa otáčajúce valce (1, 1'), ktoré sú v tesnej blízkosti a majú horizontálne osi, je typu zahrnujúceho spodnú časť (10), ktorá je vyrobená z vysoko tvrdého prvého žiaruvzdorného materiálu v tej oblasti, kde spodná časť (10) je v kontakte s čelami (5, 5') lejacích valcov (1, 1') alebo v kontakte s roztaveným kovom (3),...

Samootvárací uzáver pre vrstvené obaly alebo pre hrdlá nádob alebo fliaš, na uzavretie fóliovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 687

Dátum: 17.06.2003

Autori: Seelhofer Fritz, Weist Mario, Huber Hansjörg

MPK: B65D 51/18, B65D 5/74

Značky: obaly, hrdla, uzavretie, fóliovým, vrstvené, samootvárací, fliaš, materiálom, nádob, uzáver

Text:

...z fóliou zosilneného papiera,ktorý prechádza pod ňou, alebo z tam sa nachádzajúcej fóliovej membrány.0003 Bežné takéto samootváracie uzávery však nefungujú k úplnej spokojnosti. Z papierovej fólie alebo fóliovej membrány sa plátky nevyrežú čisto, ale tieto objímky skôr jednoducho vytlačia kus fólie. zostávajúci okraj je rozstrapkaný a tak zdrapy papiera alebo fólie zasahujú do priechodu, ktorý by vlastne mal byt voľný. Tieto zdrapy často...

Zariadenie na uzavretie otvoru, najmä cestného otvoru s poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 483

Dátum: 20.05.2003

Autori: Pietrzak Jean-paul, Hauer Jean-claude

MPK: E02D 29/14, E05D 11/00, E05D 1/00...

Značky: otvorů, poklopom, najmä, cestného, zariadenie, uzavretie

Text:

...blokovania (obr. 2 a 6), vktorej je uzáver 6 udržiavaný vo svojej blokovanej otvorenej polohe a nemôže sa otáčať okolo osi X-X.Prvý záves 14 nemá prostriedky na blokovanie uzáveru 6 v otvorenej polohe a okrem iného je usporiadaný na umožnenie otáčania uzáveru 6 okolo druhej osi Y-Y, keď sa uzáver 6 nachádza vo svojej blokovanej otvorenej polohe. Druhá os Y-Y prebieha v podstate horizontálne v zostavenom stave poklopu 2, kolmo vzhľadom na os...

Zariadenie na otvorenie a uzavretie odpichového otvoru v metalurgickej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283126

Dátum: 03.01.2003

Autor: Winch Reginald

MPK: C21B 7/12, F27D 3/15, F27B 3/19...

Značky: otvorů, otvorenie, metalurgickej, zariadenie, odpichového, uzavretie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na otvorenie a uzavretie odpichového otvoru v metarulgickej peci obsahuje stabilný stojan nesúci horné rameno (4) a spodné rameno (24) nezávisle otočne uložené jedným koncom na stojane. Na jedno z ramien (4) je pripojený vŕtací stroj (7) a na druhé rameno (24) je pripojená upchávačka (25) odpichového otvoru (3). Dráhy výkyvu ramien (4, 24) sú navzájom sklonené tak, že obidva stroje (7, 25) môžu byť premiestnené do pokojových polôh vo...