Patenty so značkou «uzavřeným»

Zařízení šicího stroje s uzavřeným pracovním cyklem pro spínání a rozpínání spojky mezi hnacím hřídelem šicího stroje a jeho hnací řemenicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247230

Dátum: 01.08.1988

Autori: Šimon Jan, Trojan Miroslav

MPK: D05B 69/12

Značky: hřídelem, zařízení, šicího, spojky, uzavřeným, stroje, hnací, rozpínání, spínání, řemenici, hnacím, cyklem, pracovním

Text:

...rozpojenému stavu spojky,je vymezenazáběrovou polohou vypínací plochy vypínacího členu, např. Vypínacího segmentu, s touto kladkou nebo s čepem, přičemž jak zapínecí člen,tek i vypínecí člen je uspořádán výkyvně a je pohybově spřažen se zastavovací pákou šicího stroje.Na připojených vyobrazeních značíobr. 1 axonometrícký pohled, částečně v řezu, na šicí stroj pro obšívání knoflíkových dírek s očkem, opatřený zařízením podle vynálezu, a...

Měřicí stroj s uzavřeným portálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244763

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pangl Antonín, Addeas Jioí, Milichovský Bohumil

MPK: G01B 5/00

Značky: uzavřeným, portálem, stroj, měřicí

Text:

...v jehož spodní části pod stolem jsou umístěny v oblasti svisláho těžiště pohon a odměřovací systém se svialým vedením na stole.Jeho podstatou je umístění podélného vedení v oblasti svislěho těžiätě uzavřeněho portálu pod stolem.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že v bočním směru je v nejvyšší možné míře splněn základní princip měření, který požaduje totožnost os vedení, odměřovacího systému a prostoru měření. To zvyšuje...

Asynchronní motor s vnitřním chlazením zvláště pro kompresory s hermeticky uzavřeným chladicím okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256932

Dátum: 15.04.1988

Autori: Weber Gert, Rochhausen Dieter, Günther Eberhard

MPK: H02K 1/32, H02K 9/08

Značky: hermetický, okruhem, zvláště, uzavřeným, motor, kompresory, chladicím, asynchronní, chlazením, vnitřním

Text:

...cornacno H 306 pe wenuw 3 repMerHuHoM xonoHnbHoM Konnpeccope.Acuuxponnbů nnnrarenb I B repMerHHecKH aakpmrou xononnnbnou Konnpeccope 2 cocronw Hs cTaT 0 pa 3 H p 0 T 0 pa 4. Macno, sacacumaeuoe or MaCnHHOF 0 nonona Koxyxa uepea nan 5 nonaeTcn Kax K nosuuuw 3 neMeHraM nn HM CMa 3 KH, TaxH uepes OTBGDCTHH 6, Hnemmnecn 3 vany S, K Kouycuouy sneneuwy 7, xecrxo coą eHHeHHoMy c POTOPOM. Owvya Macao noaewcn qepes npenouruŕenbno aaa ampeaa...

Brzdné zařízení šícího stroje s uzavřeným pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244636

Dátum: 14.10.1987

Autori: Corno Maria Luisa, Lanham Albert Frank

MPK: D05B 69/32

Značky: šicího, cyklem, uzavřeným, brzdné, stroje, pracovním, zařízení

Text:

...dírky, je přestevitelně upevněn jednak zapínací nájezd §, jednak vypínací doraz 2.h bvnám hřídeli 1 je pevnš nesazena dvouremenná páka m, jejíž první konec LQpepolupracuje ss zepímcím nájudom g, kdezto její druhý konec up spolupracuje se spodním koncom u vypínecí páky ,LL neeazene otočné ne čepu 13, zaaazeném do telesa hlavy stroje.Do šicího stroje se šitá dílo vkládd při krajní poloze stolu g ve smeru šípky A, obr. I,jíł odpovídá uspořádání...

Zastavovací zařízení šicího stroje s uzavřeným pracovním cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244728

Dátum: 14.08.1987

Autori: Leiner Jan, Novotný Ludvík

MPK: D05B 69/22

Značky: šicího, uzavřeným, zařízení, stroje, cyklem, zastavovací, pracovním

Text:

...při přetržení niti, šlo by o nedostatek nepodstatný. Naprotitomu při ručním vypnutí pomocí vypínací páky ll ještě před tím, než zapínací nájezd Q při zpětném pohybu stolu 3 ve směru šípky 5 najel znovu na první konec łgg dvouramenné páky lg,by při pokračujícím pohybu stolu 3 ve směru šípky A došlo k opětnému vykývnutí dvouramenné páky lg ve směru šípky Q a tím k opětnému nežádoucímu zapnutí šicího stroje. Proto skutečně provedení šicího...

Vícezónový rotorový vysokogradientní elektromagnetický rozdružovač s uzavřeným magnetickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234624

Dátum: 01.01.1987

Autori: Žůrek František, Hudik Jozef, Kolář Otto, Cibulka Jaroslav, Horáček Miroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: uzavřeným, vícezónový, systémem, elektromagnetický, rotorový, rozdružovač, magnetickým, vysokogradientní

Zhrnutie / Anotácia:

Tento rozdružovač je opatřen vodorovným diskovým rotorem a je určen pro opravu slabě magnetických minerálů za mokra. Jeho magnetický systém je společný pro všechny zóny a sestává z jediného středového jádra (l), kolem kterého jsou navinuty středové cívky (2). Toto jádro (1) má horní hlavu (11) a spodní hlavu (6), ze kterých vybíhají do jednotlivých rozdružovacích zón spojky (7, 12), z nichž každá přechází jednak v horní pól (13) se svislými...

Dýchací přístroj s uzavřeným okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234034

Dátum: 15.09.1986

Autori: Warncke Ernst, Gross Parin, Winkler Jörg, Pasternack Adalbert, Matthieszen Hans

MPK: A61M 16/00

Značky: uzavřeným, dýchací, okruhem, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívodní potrubí kyslíku je přes redukční ventil 11 propojeno s přepojovacím ventilem 17, který je přes druhé regulační zařízení 23 propojen s druhým čidlem 21 kyslíku v dýchacím vaku 2, přičemž přepojovací ventil 17 je dále v první průtokové cestě přes elektomagnetický ventil 18, propojený přes první regulační zařízení 22 s prvním čidlem 20 kyslíku v dýchacím vaku 2, propojen potrubím 24 s dýchacím vakem 2 a...

Parní předávací stanice s uzavřeným okruhem pára – kondenzát

Načítavanie...

Číslo patentu: 223024

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šedivý Pavel

Značky: stanice, okruhem, uzavřeným, pára, kondenzát, předávací, parní

Zhrnutie / Anotácia:

Parní předávací stanice s uzavřeným o kruhem pára - kondenzát, vyznačená tím, že přívodní potrubí (1) páry ústí do dýzy parního ejektoru (2), jehož difuzor je potrubím (12) napojen na výměník (4) tepla spojený výstupním potrubím (5) se spotřebičem (6), v jehož výstupním potrubí (7) kondenzátu je umístěn trojcestný ventil (8), z něhož jedna větev (13) vede výměníkem (4) tepla, druhá větev (14) tento výměník (4) tepla obchází, přičemž obě tyto...

Zkušební stav s uzavřeným výkonovým okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219529

Dátum: 15.08.1985

Autor: Patera Josef

Značky: uzavřeným, okruhem, zkušební, výkonovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vyrovnání převodů výkonového okruhu zkušebního zařízení. Zkušební stav s uzavřeným výkonovým okruhem dvou hnaných náprav zemních strojů a automobilů umístěných nad sebou, který má ve svém uzavřeném okruhu zařazeno předepínací zařízení s jednoduchým planetovým převodem, přičemž uzavření výkonového okruhu je provedeno ve spojovací skříni, spojující obě nápravy umístěné nad sebou a s převodem shodným s jednoduchým planetovým převodem....

Výměnník tepla, zejména elektrického stroje točivého s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 218481

Dátum: 15.03.1985

Autor: Čáslava František

Značky: oběhem, elektrického, tepla, točivého, stroje, chladiva, zejména, uzavřeným, vnitřním, výmenník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výměníku tepla, zejména elektrického stroje točivého s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva. Účelem vynálezu je spojení výhod cirkulačních teplovodných trubic s využitím celé šíře stroje pro uložení výparných částí teplovodných trubic, přičemž odpadají nároky na kvalitu kapilární struktury pro návrat kondenzátu z kondenzační části do výparné části teplovodných trubic. Při zpětném transportu působením gravitačních sil se docílí...

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215948

Dátum: 01.10.1984

Autor: Čáslava František

Značky: vnitřním, chladiva, uzavřeným, oběhem, elektricky, točivý, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva je opatřen výměníkem tepla tvořeným soustavou teplovodných trubic cirkulačního typu, jejichž výparné části jsou umístěny v prostoru vnitřního oběhu chladiva a kondenzační části v prostoru vnějšího oběhu chladiva. Uvedené uspořádání umožňuje lepší využití prostoru vnitřního oběhu chladiva pro umístění výparných částí teplovodných trubic. Tím se docílí intenzivnějšího chlazení stroje a...

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 217383

Dátum: 01.09.1984

Autor: Čáslava František

Značky: stroj, chladiva, točivý, uzavřeným, oběhem, elektricky, vnitřním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká elektrického točivého stroje s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva. Účelem vynálezu je lepší využití vestavných rozměrů stroje, zrovnoměrnění teplotního pole stroje, snížení hodnot místních přehřáti aktivních částí stroje a tím i snížení hodnoty středního oteplení a pro dloužení životnosti isolačního systému vinutí. Spojením teplovodných trubic do dvojic snižuje se pracnost při jejich výrobě a plnění, zmenší se počet uzávěrů,...