Patenty so značkou «uzavřených»

Stlačitelný plováček ke kontrole tlaku v uzavřených lahvích s kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266533

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakl Jiří, Houžvic Vladimír

MPK: G05D 16/12

Značky: lahvích, uzavřených, kontrole, plováček, kapalinou, tlaku, stlačitelný

Text:

...stlačitelného plováčku při atmosférickém tlaku po, která musi být rovna neb menší než hustota kapaliny v láhvi, zatímco äí je celková hustota stlačitelného plováčku při požadovaném tlaku pl, která musí být rovna nebo větší než hustota qk kapaliny V láhvi. Způsob kontroly dosaženi požadovaného tlaku V láhvi je založen na sledování polohy nebo poklesu do kapaliny v láhvi ponořeného, do láhve před zazátkováním vloženého, stlačitelného...

Zařízení k tlumení kmitů v uzavřených dopravních systémech pro kapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264334

Dátum: 12.07.1989

Autori: Dezsö György, Kigyós Zsuzsanna, Farkas Mátyás, Lakatos Tibor

MPK: F17D 1/20

Značky: tlumení, kapalinu, dopravních, uzavřených, kmitů, systémech, zařízení

Text:

...zvýši na přibližně 1,6 MPa, tlak v třetímbodě g se z přibližně 0,66 MPa zvýši na přibližně 1,45 MPa. Tlak v prvním bodě l zůstal ve sledovaném časovem intervalu zásluhou větrníku 6 konstantní.Na obr. 3 je znázorněno provedení dopravního systému pro kapalinu zdokonalené podle vynálezu, rovněž na příkladu systému pro dodávání tepla. Systém z obr. 1 je zde doplněn dvěma ilumicími zásobníky lg, ll, které jsou k systému připojeny ve čtvrtěm bodě...

Manipulační hlava zařízení pro přepravní balení naplněných a uzavřených kelímků z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259945

Dátum: 15.11.1988

Autor: Oulický Karel

MPK: B65B 35/30

Značky: přepravní, balení, plastů, kelímků, hlava, zařízení, manipulační, uzavřených, naplnených

Text:

...zadržení proudu kelímků a oddělení požadované skupiny. V návaznosti na skluzy 3 je uspořádán odebírací stůl 5 uložený v rámu výkyvně s horní polohou vodorovnou. Pod stolem A je uloženo neznázorněné zařízení pro podélné vystředění kelímků lg v odebírací poloze.V horní části rámu g je uložena manípulační hlava 5 s pohony, které umožňují její pohyb ve směru svislém, vodorovném podélném a otáčení o 90 ° ve vodorovné rovině. ve vkládacím prostoru...

Způsob snížení potřebného množství tepla a chladicí vody při termodynamických sorpčních uzavřených procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258044

Dátum: 15.07.1988

Autori: Strauss Ingrid, Förster Hans, Pocher Bernhard, Lange Manfred, Petrick Karl-heinz, Fricka Eva

MPK: F25B 15/00

Značky: termodynamických, snížení, způsob, při, chladicí, procesech, množství, uzavřených, sorpčních, potřebného, tepla

Text:

.... npyroe npennoqrnwennuoe pemenue nx onHonpeMeHHoro HCHOHBSOBBHHH rennocoepxanua HGCKOHBKH npoyxronoroxon oxaauaaemca nocpencraou pnnuoro coeneHun pacnonoxeunum ownensuo ODOCHTBHLHHX nerasawopon ownocnwensuo npomexanua nonemamero erasaunn pacrnopa, npuqeu ona npn Hánnunn uećxonbkux necopöe« pon waxxe nonnu ÓMTB npHaHecop 6 epy c cauoň Husxoň reMnepaTypoä Hauąna ecopóuun. Opocuwenbnbm erasawopm pacnonbmem npn swan npyr nan pyroM....

Zařízení k ochraně uzavřených elektrických desek před přehřátím

Načítavanie...

Číslo patentu: 258004

Dátum: 15.07.1988

Autori: Welzel Wolfgang, Hase Horst, Kirsch Dieter, Schöne Reiner, Koehler Klaus, Hille Heinz

MPK: H05B 3/68

Značky: přehřátím, desek, ochraně, elektrických, před, zařízení, uzavřených

Text:

...camum eê Bwopuuxoro HCHOHBSOBEHHK nocne peuonra.Cornacao naoopąrennm aanaqa pemeaa Tax, uro 3 nhnre, 3 uacwnocrm 3 eä uyryunou uopuyce, npenycuorpenu xehoóxn raxnm oőpaaom, uro B cepennne nnurú oópasyercn HGHBFDBBBeuaa aoàa. B arch cpenueü 3 oHe pacnonomex orpanuqurenn remneparypu, ónuewann xoroporo omynusaer reuneparypy nenocpencrneuuo-Ha nonepxaocrn nnmru. Orpaxuuurenb Temnepašypu npncoennneu aaxnenxon K samuwnouy xomyxy. Sąmnrnuñ Koxyx...

Zařízení na výrobu uzavřených třmínků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255756

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šindelář Ladislav, Křížek Antonín

MPK: B21D 7/02

Značky: zařízení, uzavřených, výrobu, třmínků

Text:

...šroubů a opatřeny drážkou. Drážky tvoří vedení, ve kterém jsou na každé polovině stoluľ ueazeny držáky g.Po 1 ohs držáku 3 je stabilizována pomocí svěrnáho spoje. Jedna polovina stolu ł je opatřena přestavítelným dorazem 3, vymezujícím ustavení prutu před ohnutím. Oba držáky 3 jsou opatřeny čepy, na kterých jsou kyvněuloženy páky 3 o nostejněndélce ramen. Ramena jsou v koncich opatřena kladkami Í. V prostoru mezi kladkami 5 jsou...

Zařízení pro izolování uzavřených čel statorových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245844

Dátum: 15.12.1987

Autor: Addjušeenko Ljudmila Addejevna

MPK: H02K 15/04

Značky: statorových, uzavřených, zařízení, cívek, izolování

Text:

...hlava 2 je tvořena nosným prstencem 21, uvnitř kterého je otočně uložen rotační prstenec 22, přičemž nosný i rotační prstenec 21, 22 jsou obvodové přerušeny pro průchod izolované cívky 1. Uvnitř rotačního prstence 22 ovíjecí hlavy 2 jsou symetricky vzhledem k jejímu středu uložený dva kotouče 3 izolační pásky, které se dotýkají Vnitřního pláště rotačního prstence 22 za účelem přibližování pro potřebné utažení izolační pásky.Veškeré pohonné...

Zařízení k snížení hluku u hermeticky uzavřených kompresorů ke stlačení chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245496

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tegzová Mária, Motyeka Ladislav

MPK: F25B 31/02

Značky: uzavřených, hermetický, stlačení, chladiva, kompresoru, hluku, snížení, zařízení

Text:

...Koammammear aspomnamuecrcoro conponm~.nenmi G Jxocrnràewcn Ten, um Bce nemam BHIIOJIESHH Tax, au-p B nopriyce nem ymon, KpOMOK mm KaKmC-JMÓO yqacwrcqa, PaGIIOJIOKGHHEX non npmma ymoM R Bayrpeanexw rasozeomy noTóKy. B ocoóezmocm cnegąyer ymrusamn Bumeyxcasannue ycnoam 111 m u 3 roromem Koàxeauamoro nam n npmaeuaeraoro nmyna. IIpn BTOM co Bcex cropqn pałmycn .Lonmłn 6 m nazoru/aaa mm oópaaonaam mapommzoicxonssalłlaa ąaryąuca aa rçoäuax aaxpuma...

Hasivo určené k hašení v uzavřených prostorách typu hyperbarických komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250606

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ožana Pavel

MPK: A62D 1/00

Značky: prostorách, komor, hasivo, uzavřených, určené, hyperbarických, hašení

Text:

...Nevýhodou oxidu uhličitého Je poměrně malá účinnost.W Musí být použít k hašení ve velké koncentraci a poměrně velké množ ství. Při použití můž znehodnotit atmosféru v prostorách typu hyperbsrických komor / produkt dýohání l. velkou nevýhodou halogenderivátů uhlovodíků je to, že mají nerkotické účinky na lidský organizmus .e že při oxiâaoi s pyrolýze vytváří silně toxické produkty. V uzavřených prostorách se halogsnderiváty nesmí vůbec používat...

Zařízení pro větrání uzavřených prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238056

Dátum: 01.04.1987

Autori: Klazar Luděk, Dajbych Oldřich

MPK: F24F 12/00

Značky: větrání, zařízení, prostoru, uzavřených

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro větrání uzavřených prostorů s využitím odpadního tepla přenášeného kapalinovým okruhem s nuceným oběhem teplonosné kapaliny, zvláště výrobních prostorů průmyslových závodů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává jednak ze dvou vzduchovodů navzajem propojených přeřazovací klapkou ovládanou řízeným servopohonem a opatřenou vnější výustkou do vnějšího prostoru a vnitřní výustkou do větraného prostoru, a to...

Způsob zpevňování povrchových vrstev obvodového svaru svařovaných uzavřených tlakových nádob a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247965

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vacík Petr, Pilous Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: C21D 7/08

Značky: způsobu, uzavřených, svárů, tohoto, zpevňování, svařovaných, tlakových, vrstev, zařízení, způsob, provádění, povrchových, obvodového, nádob

Text:

...tedy možno válečkovat i tenkoetěnné rotační nádoby. Válečkování tímto způsobem zvyšuje provozní spolehlivost svaí-ovanych nádob.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvätleny y popise příkladu jeho provádění podle přilolených výkresů, kde obr. l představuje v řezu narye zařízení pro zpevňovéní povrchových vrstev obvodového svaru svařoverwch uzavřených tlakových nádob e obr. 2 představuje půdorye vnější valečkovací klece zařízení pro zpevňování...

Blokovací a západkové zařízení, zejména pro ochranu pružných magnetických disků uzavřených v ochranných obalech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231981

Dátum: 15.12.1986

Autori: Perényi Ede, Imre Elemér, Radnai László, Meichl Ferenc

MPK: G11B 23/02, G11B 25/04

Značky: pružných, disků, blokovací, uzavřených, obalech, ochranu, magnetických, zařízení, zejména, západkové, ochranných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uzavření příslušného přístroje teprve tehdy, až pružný magnetický disk dosáhle své pracovní polohy, umožňuje blokování pomocí ovládání, aby manipulace s informací byla bezporuchová a i při otevření přístroje byl pružný magnetický disk chráněn tak dlouho, až je zcela uvolněn a lze ho vyjmout. Tohoto účelu je dosaženo tím, že ovládací knoflík (5) je opatřen táhlem (6), na němž je výkyvně uložena kladková tyč (7), jejíž první kanec je...

Způsob upínání a děrování dílců z uzavřených profilů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230022

Dátum: 15.09.1986

Autori: Veverka Bohuslav, Pála Adolf

MPK: B21D 28/02

Značky: dílců, děrování, profilů, způsob, uzavřených, zařízení, provádění, způsobu, upínání, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob upínání a děrování dílců z uzavřených profilů, vyznačující se tím, že dílec z uzavřeného profilu nasunutý na trn se působením horní desky silou pružin přitlačí vodicí deskou na podložku, načež se horními a spodními vodícími členy ustaví a upne do osy střižníku, kterými se následně vytvoří v dílci otvory.

Chladič hnacích agregátů uzavřených motorových kapotáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 229564

Dátum: 15.09.1986

Autor: Tomáš Josef

MPK: F01P 5/00

Značky: hnacích, agregátu, chladič, motorových, kapotáží, uzavřených

Zhrnutie / Anotácia:

Chladič hnacích agregátů uzavřených motorových kapotáží, vyznačující se tím, že na uzavírací stěnu (5) se vstupním otvorem (10) chladiče (6) je upevněna komora (3) chladiče (6) se sacími otvory (8, 8´).

Způsob výroby uzavřených komplexů N-(1-fenylethyl)-3,3-difenyl-propylaminu nebo jeho hydrochloridu s cyklodextrinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227689

Dátum: 15.02.1986

Autori: Turcsán István, Stadler Ágnes, Vikmon Mária, Virág Sándor, Korbonits Dezsö, Kiss Pál, Szejtli József

Značky: výroby, komplexu, způsob, n-(1-fenylethyl)-3,3-difenyl-propylaminu, uzavřených, cyklodextrinem, hydrochloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby uzavřených komplexů N-/1-fenylethyl/-3,3-difenylpropylaminu nebo jeho hydrochloridu s cyklodextrinem, vyznačující se tím, že se báze N-/1-fenylethyl/-3,3-difenylpropylaminu nebo jeho hydrochloridu nechá zreagovat ve vodném a/nebo ethanolickém prostředí za míchání při 4 až 60 °C s 1 až 3 mmoly cyklodextrinu přepočteno na 1 mmol báze nebo hydrochloridu a pro výrobu hydrochloridu se získaný komplex popřípadě zpracuje kyselinou...

Způsob míchání uzavřených vyhnívacích nádrží a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228055

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pácalt František, Hertl Miroslav, Niče Jaroslav

Značky: způsob, zařízení, vyhnívacích, míchaní, tohoto, provádění, uzavřených, nádrží, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob míchání uzavřených vyhnívacích nádrží přečerpáváním jejich kapalného obsahu, vyznačený tím, že se obsah nádrže promíchává za současného přisávání vyprodukovaného bioplynu.

Pracovní stůl, zejména pro seřizování a měřicí přístroje s mosty uzavřených konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229980

Dátum: 01.02.1986

Autori: Dvořák Miroslav, Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 5/20, B23Q 1/06

Značky: mosty, pracovní, zejména, uzavřených, stůl, seřizování, konstrukcí, prístroje, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje na délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je konstrukční řešení pracovního stolu, který je přizpůsoben pro umístění vedení pro pojezd mostu uzavřené konstrukce a současně pro připevnění odměřovacího, pohybového a aretačního ústrojí. Podstatou vynálezu je, v prostředku spodní...

Zapojení uzavřených hydraulických okruhů univerzálního soustružnického pracoviště pro rýsování a měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 220041

Dátum: 15.10.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: zapojení, hydraulických, univerzálního, měření, pracoviště, soustružnického, uzavřených, okruhu, rýsování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení uzavřených hydraulických okruhů soustružnického pracoviště pro rýsování a měření kruhových nádob. Realizuje se tím způsobem, že mechanická část zařízení pro rýsování a měření je osazena hydraulickými okruhy, v nichž je zapojeno čerpadlo v sérii se zapojeným čističem, paralelně napojených manometrem a přepouštěcím ventilem, dále jsou v jedné části obvodů paralelně napojeny rozváděče, v nichž v obou větvích jsou v sérii...

Zapojení uzavřených hydraulických okruhů pro zařízení na sestavování kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 214197

Dátum: 15.02.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: nádob, zařízení, sestavování, kruhových, hydraulických, uzavřených, okruhu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulických okruhů pro zařízení na sestavování kruhových nádob, hydraulického ovládání mechanických prvku pro ustavování ovládání dálkově. Realizuje se tím způsobem, že uzavřené hydraulické okruhy s ovládáním jsou tvořeny několika okruhy, v nichž je zapojeno čerpadlo v serii se zapojeným čističem, paralelně napojeným manometrem a pojistným ventilem, v serii zapojenými rozvaděči, za nimiž v každé větvi okruhů je...

Zařízení k ošetřování a/nebo zavlažování uzavřených skleníků, zejména fóliových skleníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214781

Dátum: 15.09.1984

Autori: Csizmazia Zoltán, Kecskés Hajnalka, Szepessy István, Tündik Ferenc

Značky: uzavřených, skleníků, zavlažování, fóliových, zejména, ošetřování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ošetřování a/nebo zavlažování uzavřených skleníků, zejména fóliových skleníků, kapalnými látkami, obsahující závlahový rám, kolmý k podélnému směru skleníku a vedený podél skleníku, poháněcí ústrojí pro pohyb závlahového rámu, dále ústrojí k vedení závlahového rámu v podélném směru skleníku, přičemž k závlahovému rámu je připojen trubkový had, jehož konec vyčnívá ze skleníku a je připojen k čerpací mu ústrojí, vyznačené tím, že na...

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223581

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mahelka Svatoslav, Tomášek Václav, Večeř Jiří

Značky: prepravu, otevřených, transportní, uzavřených, zářiču

Zhrnutie / Anotácia:

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávající z oboustranně uzavřeného válcového základového tělesa s uranovým stíněním a stínícího víka opatřeného nosičem s madlem, vyznačený tím, že v horní čelní stěn (11) válcového základového tělesa (10) je vytvořeno alespoň jedno úložné hnízdo (12) zasahující do uranového stínění (30) a napojené na čelní stěnu (11) přechodovým kuželem (13), přičemž k základovému tělesu (10) je...

Rychlouzávěr, zejména transportních obalů pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223580

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mahelka Svatoslav, Večeř Jiří

Značky: transportních, rychlouzávěr, prepravu, zářiču, obalů, zejména, uzavřených, otevřených

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlouzávěr, zejména transportního obalu pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávajícího ze základového tělesa se segmentovými ozuby vytvořenými na jeho obvodové válcové ploše a dutého válcového víka s obvodovým osazení, vyznačený tím, že k obvodovému osazení (21) dutého válcového víka (20) je pevně připojen spojovací kroužek (22), o nějž se opírá spojovací kroužek (40) se segmentovými osazeními (41), přičemž na spojovacím kroužku...

Frézovací nástroj pro výrobu T-drážek uzavřených a kruhových

Načítavanie...

Číslo patentu: 217025

Dátum: 01.07.1984

Autori: Gottwald Jiří, Šebesta Eduard

Značky: frézovací, výrobu, uzavřených, nástroj, kruhových, t-drážek

Zhrnutie / Anotácia:

Frézovací nástroj pre výrobu T-drážek uzavřených a kruhových, opatrený kuželovou nebo válcovou stopkou, vyznačený tím, že pracovní část (113) nástroje (10) je na bocích omezena plochami (113) a nástrojová stopka (11) je opatřena polohovým vymezovacím prvkem (115)

Aktivní hmota pro záporné elektrody hermeticky uzavřených akumulátorů s alkalickým elektrolytem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222761

Dátum: 01.02.1984

Autori: Mrha Jiří, Marek Jiří, Jindra Jiří, Musilová Miroslava

Značky: elektrody, alkalickým, hermetický, hmota, aktivní, záporné, uzavřených, akumulátorů, elektrolytem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká složení aktivní hmoty pro záporné elektrody hermeticky uzavřených akumulátorů s alkalickým elektrolytem, která vedle elektrochemicky aktivní substance obsahují dále 4 až 10 % hmotnosti práškovitého polytetrafluoretylénu. Aktivní hmotu připravit lze též tak, že obsahuje do 5 % hmotnosti sazí.