Patenty so značkou «uzavřeného»

Zařízení na výrobu promačkávaného spoje tenkostěnného uzavřeného za studena válcovaného profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260236

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hůlka Zdeněk, Hrych Vladimír

MPK: B21D 5/16

Značky: promačkávaného, tenkostěnného, zařízení, studena, spoje, výrobu, valcovaného, uzavřeného, profilů

Text:

...strany příruby válcovaného profilu, který je z druhé strany příruby opírán hladkým povrchem pomocného podpěrného válce.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v tom,že te strana příruby, která je opřena hladkým povrchem pomocného podpěrného válce, zůstává kladká i při proniknutí ozubů promačkávaoí kladky tlouštkou materiálu polotovaru tenkostěnného uzavřeného za studena válcoveného profilu až do druhé a částečně i třetí vrstvy...

Kotoučová brzda uzavřeného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269476

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ohnoutka Lubomír, Andrášek Vít

MPK: F16D 55/02

Značky: kotoučová, brzda, uzavřeného

Text:

....Těleso skříně ł brzdy má vyvedeno z třecí plochy po svém obvodu několik výstupků, zejména přední horní výstupe) g, přední spodní výstupek g a zadní střední výstupek g,na kterých je uloženo víko i brzdy, tvořící vnitřní stranou třecí plochu. Víko i brzdyje ks skříni ZL brzdy upovněno šrouby 2 l, která přitom jsou vedeny přes operný dutý váleček ž, přes zadní střední výstupek § 41 a případně přes další výstupky. Do předního horního výstupků...

Kotoučová brzda uzavřeného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269432

Dátum: 11.04.1990

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: F16D 55/14

Značky: kotoučová, uzavřeného, brzda

Text:

...Z a pravého brzdového kotouče Q a mezi drážky je uložena kulíčka. Skříň 11 je opatřena předním spodním výštupken 1 § a přednío hornín výàtupkem 1. Přední spodní výstupak 1 § a přední horní výstupek 12 je zhotoven v polovíně brzdy, kde se nachází ovládací mechonísmus 22. Do předního spodniho výstupku 19 ordo předního horního výstupku 11 je proveden otevřenývâlcový otvor 1,zakončený dnem 3 a víkem 19. Otevřený válcový otvor 1 je podelně...

Kotoučová brzda uzavřeného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265867

Dátum: 14.11.1989

Autor: Stejskal Jiří

MPK: F16D 55/04

Značky: kotoučová, uzavřeného, brzda

Text:

...mezi čtyři symetricky uspořádané zarážky lg, lg, gł, gg skříně brzdy. Navíc na dolní pravé zarážce gł je opřen narážecí plochou lg výstupek,łg spodního brzdového kotouče g a na dolní len vé zarážce gg je dotlačen narážecí plochou li výstupek gg horního brzdového kotouče Q, Oba brzdové kotouče ga 1 jsou na sebe ulo~ ženy tak, aby od čepu ll ovládacího tehla 1 úchytné nálitky lg směřovaly ve směru vodorovné osy li střídavě vůči sobě do pravée...

Kotoučová brzda uzavřeného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265866

Dátum: 14.11.1989

Autor: Stejskal Jiří

MPK: F16D 55/04

Značky: kotoučová, uzavřeného, brzda

Text:

...brzdových 1.amel g a jednak mezi čtyři sgynletrickjr uspořádané zarážky lg, lg, 26, 28 skříně brzdy od vodorovné osy ga. Navíc na horní pravé zarážce 1 § je opřen narážecí plochou 32 úchytný nálitek l 9 horniho brzdového kotouče i, na horní levé zarážce IL 8 je uložen narážecí plochou li úchytný nálítek l§ spodního brzdového kotouče 6. současně na Výstupku 2 Q spodního brzdového kotouče g je narážecí plocha l 5 vzdálena od dolní pravé zarážky...

Zapojení pro jištění oddělitelné části uzavřeného okruhu energetických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263000

Dátum: 11.04.1989

Autor: Beck Zdeněk

MPK: F17D 5/00, G21C 17/00

Značky: zařízení, oddělitelné, uzavřeného, zapojení, okruhu, jištění, částí, energetických

Text:

...boxu parogenerátoru z pojistného ventilu.Příklad konkrétního provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, který představuje blokové schéma jedné cirkulační smyčky hlavního cirkulačního okruhu reaktcru se zapojeným systémem kompenzace objemu.Zapojení pro jištění jedné oddělitelné části prinárního- 2 283 nou okruhu reaktoru l jadernýoh elektráren podle vynálezu má v oirkulačním potrubí § v sérii zeřazeny první uzavírací armaturu gl,...

Zařízení pro ochranu uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257606

Dátum: 16.05.1988

Autori: Brožek Jaroslav, Doležal Jiří, Antoš František

MPK: F16K 17/16

Značky: ochranu, nedovolenému, proti, prostoru, přetlaku, zařízení, vnitřnímu, uzavřeného

Text:

...je schematicky znázorněn na připojeném výkrese představujícím, podélný řez zařízením ve výchozím stavu při současném působení jmenovitého tlaku v chráněném prostoru.zařízení podle vynálezu sestává z membrány l uložené svým vnějším obvodem mezi dvěma přírubami 3 a svým stŕedem mezi střižníkem 5 na vnitřní straně É membrány l a opěrnou deskou É na vnější straně 2 membrány l, přičemž střižník § je k opěrné desoe A upevněn šroubem lg.s...

Způsob výroby atmosférického výstupku uzavřeného nálitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257007

Dátum: 15.04.1988

Autor: Urbášek Jan

MPK: B22C 9/02, B22C 9/08

Značky: atmosférického, výstupků, uzavřeného, nálitků, výroby, způsob

Text:

...tvaru ze spalitelněho nebo roztavitelného materiáluÄ Výhody způsobu výroby atmosférického výstupku uzavřeného nálitku podle vynálezu spočívají v tom, že atmosférický výstupek je při současněm formovaní oddělen do vybraní v modelu nálitku vložkou, čímž je zabráněno jeho porušení při rozebirání formy. Další výhodou,oproti samostatné vyráběným atmosférickým jaděrkům, je úspora nákladů na materiál, energií a pracnost na jejich výrobu a...

Důlní ocelová výztuž obloukovitého průřezu uzavřeného u počvy protiklenbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256014

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janas Petr, Roček Arnošt, Bláha František

MPK: E21D 11/18

Značky: důlní, počvy, průřezu, výztuž, protiklenbou, obloukovitého, ocelová, uzavřeného

Text:

...neboř mezera mezi vnějšim a vnitřním rámem vytváří navíc přiznivě působićł amortizačni prostor vůči bočnim posunům vnějšiho rámu. Únoenost ve svislám směru lze účinné zvýšit použitim středních stojek stavěných pod horni oblouk vnitřniho rámu a na protiklenbu či práh. eventuú 1 něpři Použití podvlakú a prahů. Bezpečnost pracovníků pohybujicioh se v takto vyztužsném důlnim dile lze dále pasívnim způsobem zvýšit tim, že veškerá potrubí, kabely a...

Zařízení pro vedení a posuv uzavřeného pásku, zejména pro pojezdy seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242076

Dátum: 01.02.1988

Autori: Prudilová Marcela, Brodský Artur, Veverka Stanislav

MPK: G12B 5/00

Značky: vedení, uzavřeného, přístrojů, pásků, pojezdy, zařízení, měřicích, zejména, seřizovacích, posuv

Text:

...výkresech, kde naobr. 1 je v čelním pohledu sche- . maticky znázorněno celé zařízení. Na obr. 2 je v čelním pohledu znázorněna skříňka e posuvovým ůetrojím a na obr. 3 je tato skříňka znázorněna v pootočeném řezu. Na obr. 4 je v čelním pohledu znázorněna skříňka s napínacím ústrojím a na obr. 5 je znázorněna totožné skříňka V pootočeném řezu.Zařízení podle předmětu vynálezu sestává z uzavřeného pásku łuloženého V mělkém obvodovém...

Požárně odolný nosný prvek uzavřeného dutého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251856

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zoufal Roman, Karpaš Jan

MPK: E04B 1/94

Značky: průřezu, dutého, požárně, odolný, prvek, uzavřeného, nosný

Text:

...prvku je, aby byl umožněn odvod přetlalcových vodních par, které vznikají při požáru oąhřevem betonového jadra v dutině. Za tím ůčelem je třeba v plášti prvku vytvořit systém otvlorů, kterými mohou přebytečné vodní páry dífundiovat. Přitom tyto otvory mohou být prekryté z vnější strany povrchovou vrstvou, pokud tato nevytvoři při požáru parotěslnou zábranu. Na druhé straně však nemohou být tyto otvory vvužívány ako prostupy technologických...

Zapojení uzavřeného pneumatického okruhu horizontálního značícího stroje pro značení hřídelových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250482

Dátum: 15.04.1987

Autor: Maštalíř Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: pneumatického, součástí, značení, stroje, horizontálního, značícího, uzavřeného, zapojení, hřídelových, okruhu

Text:

...připojen uzavírací ventil. čistič vzduchu, regulátor tlaku, mazníce a elektropneumatický rozvaděč, do jehož obou větví jsou zapojeny škrticí ventily a razicí jednotka ovládaná bezpečnostním krytem přes .koncový spínač, přičemž odfu-k vzduchu je zapojen na tlumič výfuku a paralelné na přívodní potrubí je za 4Výhodou zapojení podle vynälezu je možnost použití pro velký rozsah rozměrů a současné snížení nákladů na investice, údržbu a výrobní...

Uspořádání integrálního uzavřeného materiálového okruhu v povrchových úpravách zejména v galvanotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239675

Dátum: 13.03.1987

Autori: Verbeek Francois, Brambilla Lorenzo, Bosco Dino, Pagani Giorgio

MPK: C25D 21/00

Značky: uzavřeného, integrálního, uspořádání, povrchových, okruhu, zejména, materiálového, galvanotechnice, úpravách

Text:

...zachycování aerosolu pokovovací lázně se vzduänirw, vana pro prípravu lázně pro doplňování pokovovací varw, do oplachové větve druhá jsou začlenärw koncoví průtočąý oplach s nátokem neoneseąým rovnovúlnou objemovou bilancí vody v pokovovací varné, ionoxovň linka pro regenoraci funkční lázně a rokuperaci kovu z oplachu a prípravu domineroliaovaná vody a zásobhí vane na demineralizovanou vodu.Uspořádáním lntegrálního usavŕonáho materiálového...

Zařízení pro zajištění plynulého toku sypkého materiálu výsypem uzavřeného dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232578

Dátum: 01.01.1987

Autori: Simonyi Juraj, Jilemský Miroslav

MPK: B65G 43/00

Značky: uzavřeného, materiálů, dopravníku, zajištění, sypkého, výsypem, zařízení, plynulého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zajištění plynulého toku sypkého materiálu výsypem uzavřeného dopravníku, například cementu výsypem šnekového dopravníku ve výrobě cementového betonu. Na výsyp dopravníku je připevněn kryt, rozdělený uvnitř na dva prostory. V prašném prostoru je umístěna záklopka k uzavření ústí výsypu, pevně spojená s jedním koncem hřídele procházející prachotěsným pouzdrem do neprašného prostoru, ve kterém je na druhém konci hřídele...

Zapojení redukčního ventilu a s regulovatelným ejektorem do uzavřeného parního okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217129

Dátum: 01.11.1985

Autori: Kulíšek Radomír, Kadlec Jan

Značky: uzavřeného, redukčního, okruhu, regulovatelným, ventilu, parního, ejektorem, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení redukčního ventilu s regulovatelným ejektorem do uzavřeného parního okruhu. Vynález se týká zapojení redukčního ventilu do parního okruhu topné páry, využívající horké páry z kondenzační nádrže. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v přívodu ostré páry je za uzavíracím ventilem zařazen redukční ventil s regulovatelným ejektorem. Regulovatelný ejektor je propojen přes zpětnou klapku s parním pros torem kondenzační nádrže.

Zapojení spotřebiče páry a kondenzátního sborníku do uzavřeného tlakového systému sběru kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218226

Dátum: 15.02.1985

Autori: Šabatka Tomáš, Hanousek Josef

Značky: zapojení, sborníku, sběru, uzavřeného, systému, páry, tlakového, spotřebiče, kondenzátu, kondenzátního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení spotřebiče páry a kondenzátního sborníku do uzavřeného tlakového systému sběru kondenzátu, vyznačený tím, že parní část kondenzátního sborníku (2) je potrubím propojena přes nízkotlaký rozdělovač (4) páry do odplyňovače (7), přičemž parní prostor kondenzátního sborníku (2) je připojen na pojistnou vodní smyčku (13).

Zařízení na dávkování bloků do uzavřeného prostoru pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 214333

Dátum: 01.06.1984

Autor: Kasal Josef

Značky: prostoru, uzavřeného, zařízení, bloků, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na dávkování bloků se týká ohřevu materiálu v ochranné atmosféře za nežádoucího přístupu vzduchu. Účelem zařízení je zlepšení kvality ochranné atmosféry ohřívacích pecí a s tím spojené zlepšení kvality povrchu následně tvářeného materiálu, zvýšení životnosti tvářecího nářadí, snížení propalu materiálu, snížení namáhavosti práce a zvýšení bezpečnosti práce. Podstata zařízení spočívá ve dvou v sobě u ložených trubkách. Vnější trubka má...

Zařízení pro ochranu uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu nebo vnějšímu přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227444

Dátum: 01.06.1984

Autori: Štěpán Josef, Sainer Vladimír, Houška Jan, Zach Josef

Značky: zařízení, uzavřeného, vnitřnímu, ochranu, proti, prostoru, přetlaku, vnějšímu, nedovolenému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu nebo vnějšímu přetlaku,vyznačené tím, že tento prostor je oddělen od okolního prostředí membránou (1) těsně sevřenou mezi přírubami (8) u které je umístěno průtržné zařízení složené ze střižníku (2)ke kterému je připojen pomocí táhla (7) píst (4) s přívodem pracovní látky (5) z chráněného prostoru, přičemž na přívodu pracovní látky (5) je umístěn přepouštěcí ventil (6).

Zařízení pro pojištění uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227432

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zach Josef, Štěpán Josef, Houška Jan, Sainer Vladimír

Značky: pojištění, nedovolenému, vnitřnímu, přetlaku, uzavřeného, zařízení, proti, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pojištění uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku, vyznačené tim, že ve vnitřním osazení příruby (1) je volně vložena sestava (2) složená z kruhových pružných fólií (3) s vystřiženými radiálními mezerami, přičemž sestava (2) složená z kruhových pružných fólií (3) je překryta další fólií (4), která je dotlačována po svém obvodě k přírubě (1) pružným elementem (5).