Patenty so značkou «uzavírání»

Zařízení k automatickému uzavírání, otevírání, jakož i odlehčování výtlačného potrubí kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260458

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vaňous Bohuslav

MPK: F04B 49/00

Značky: potrubí, kompresoru, uzavírání, odlehčování, zařízení, automatickému, otevírání, výtlačného, jakož

Text:

...a tím dosahuje jednak podstatného zjednodušení celého systému řízení činnosti kompresorové stanice odstraněním většího počtu samostatných ovlädacích prvků, odstraňuje závislost těchto ov-ládacích a silových prvků.na externích energetických zdrojích, snižuje pořizovací náklady a v důsledku zjednodušení a odstranění závislostí zvyšuje provozní spolehlivost celého systému.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné uspořádání »kompresorové...

Způsob a zařízení pro uzavírání plynových nízkotlakých systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270364

Dátum: 13.06.1990

Autor: Straka František

MPK: C12M 1/04

Značky: způsob, nízkotlakých, systému, uzavírání, zařízení, plynových

Text:

...napätí a eanočinně otevření uzévłru při obnove elektrického napätí bez nutnoetí ínatelece bateriového eyaténu nebo mechanicky ovlédaných areetur nebo hydraulicky nebo pneunaticky ovlédených areatur ee zéeobníky tlaku. Daléi výhodou vynélezu je eožnoet aeřízení uzavíraoího tlaku eeřízenín hladiny v zéaobníku kapaliny. Jínou výhodou je eožnoet využít nédobu e kepalinovýn uzévěren eoučeené jako eeparétoru kondenzátu z plynu nebo chladiče...

Zařízení na otevírání a uzavírání středního křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269765

Dátum: 14.05.1990

Autori: Potěmkina Gertruda, Astachov Sergej, Agafonov Lev, Alexejev Alexandr, Barkan Lev

MPK: E05F 11/10

Značky: zařízení, křídla, uzavírání, otevírání, středního

Text:

...K Hapymnoñ craopxe 13. Ha anyTpeuHeü craupxe 10 ycrauoanenu uanpaananmue swynxn 14. (our. 5). a n cpenneü wacru okna mapuupuo yxpenneu Knanan 15(our. 4). Ynnnrueuue cwnopox DÓECHBHHBBETCH npoxnanxanu 16 (our. 3). . | ycrpoücwao una orxpuaauua H saxpuaauua cwaopxu paauwaer cnenynmun aápaaon.Hnq osecneueuuq npmaewpuaaunn. T 0 BCTL Ana nepenemenun cpenueñ craopxu 11 na nonomeuua. noxasauuoro na our. 2. B nouomeuue. noxaaauuae na our. 3 u 4....

Držák na uzavírání a utěsňování konců trubek vystavených vnitřnímu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266587

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tarasiuk Tadeusz, Gaszewski Jerzy, Friedrich Pawel, Karpinski Krzysztof, Mynarz Leszek, Placzek Wieslaw

MPK: G01N 3/12

Značky: trubek, držák, uzavírání, utěsňování, vnitřnímu, tlaku, konců, vystavených

Text:

...ze segmentu rozpínaných uvnitř tělesa držáku elastickým elementem. Takový návrh kuželového prstence nevyžaduje přítomnost příslušných výŕezů v tělese, jako u druhého provedení. Existence různých provedení držáku podle vynálezu umožňuje volbu návrhu, který by na jedné straně odpovídal stávajícím výrobním možnostem výrobců a na druhé straně by vytvořil možnost provádět pokusné zkoušky při vždy různých vlastních para metrech...

Zařízení pro uzavírání výtokového otvoru kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264944

Dátum: 12.09.1989

Autori: Štrobl Rudolf, Karnovský Miloš, Kaloč Rudolf

MPK: C21C 5/46

Značky: otvorů, zařízení, výtokového, konvertoru, kyslíkového, uzavírání

Text:

...s tlačnou pákou 1 tvořící výstupní část převodového mechanismu lg,která je otočně uložena na víku 3 výtokového otvoru 3 společně s pohyblivým ramenem lg.Na konci pohyblivého ramena lg proti výtokovému otvoru Q konvertoru Ä je pomocí šroubull s maticí lg, uloženého pod ochranným krytem lg, upevněna zátka lg kuželového tvaru,zhotovená z lisovaného papíru. Na upevňovacim nosniku g je uložena uvolñovací západka 13,odpružená z jedné strany tlačnou...

Způsob uzavírání závěrného víka dutého tělesa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261140

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lachman Pavel, Přikryl Václav

MPK: F16F 9/04

Značky: uzavírání, způsobu, dutého, způsob, zařízení, záverného, tělesa, tohoto, provádění, víka

Text:

...pomocné pracovní válečky ti na obr. 3 vyznaěují křížky osy jejich umístění .pro.ovládání převlečněho prstence 7. Mezi převlečnými ,prstenci 7 a zakládacími .příprauvky Z jsou. uloženy delené tvářecí kroužky E,které mají vnltřnírválcovou vod-icí plochu 18 plynule přecházevjící do tvauroveho. vybrání 19..odpovídá průměru závěrneho víka 15. Z vnějšku jsou tvářecí kroužky 8 částečně opatřené kuželovou plochou 20, která zaručuje jejich přesné...

Kombinované přídavné zařízení k uzavírání kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259035

Dátum: 16.09.1988

Autori: Schleichardt Helmut, Rosenow Peter, Linkelmann Norbert, Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/06

Značky: kabiny, přídavné, kombinované, řidiče, zařízení, uzavírání

Text:

...npoymnam samxa, ownocsmeñcn R pane, öynew HBCTOHBKO Buaenen HS cnoero nonomeaun, uwo Humuxa cTyneHb Kpmxa ocnoöoauwcn H ace sa nopuue H npnaonue nerann sa cqer npymnnu pacwzxenun nosnpamnmcn anwomarn łeCKH H 583 ,IIOHOJIHHTGHSHOPO DYHHOFO BMGHISTGJIBCTBB H 8 HCXOJIHBIG IIOSHHHH.Eonee nopoöuo usoöpeweuue noacnxewcs Ha npnMepe ero ocymecwnneuua Ha owHocamuxcn K arony qepremax noxasanozur.l H 2 - KoM 5 HHnpoBaHHoe ycTpoücTao nn...

Uspořádání zařízení pro uzavírání dveří karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245247

Dátum: 01.07.1988

Autori: Shillito Raymond Douglas, Nitz Rolf-eberhard

MPK: B60J 5/04

Značky: karosérie, vozidla, uzavírání, uspořádání, zařízení, dveří

Text:

...Z hlediska technologie výroby se zlepší lisovatelnost dveřních plechů a jejich vzájemné spojení v prostoru okna dveří, což se příznivě projevuje ve zvětšené tuhosti dveří. Uspořádáním zámku a jeho mechanizmu do bočního dílu karosérie umožňuje zmeněittlpuštku dveří,a tím zvět- šit vnitřní prostor karosérie.vPříklad uspořádání zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání v čelním...

Zařízení k uzavírání potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257863

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nevečeřal Jaromír, Švanda Václav

MPK: A23C 1/12

Značky: potrubí, zařízení, uzavírání

Text:

...jej strojně sanítovat. Dále jej lze využít k odebírání vzorků protékajícího produktu, přičemž hradicí deska má dva nebo více otvory.vynález je zobrazen jako příklad na přiložených výkresech. Obr. 1 zobrazuje nárys,obr.2 bokorys a obr. 3 půdorys zařízení k uzavírání potrubí. Na obrázcích jezař 1 zení osazeno hradicí deskou 5 dvěma otvory, přičemž v obr. 1 je zařízení V otevřené poloze a na obr. 3 v situaci, kdy je potrubí uzavřeno.Posuvná...

Zařízení pro uzavírání a otevírání formy stroje pro tlakové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 257448

Dátum: 16.05.1988

Autori: Tocík Pavol, Škuba Andrej, Krupa Jozef, Harmanský Absolón

MPK: B22D 17/26

Značky: lití, zařízení, otevírání, uzavírání, formy, stroje, tlakově

Text:

...otevírání formy přes pístnice pomocných hydraulických válcg a to silou, která je větší než odsunová síla pomocných hydraulických válců.Příkladné provedení zařízení pro uzavírání a otevírání formy podle vynálezu je znázorněno na výkrese a to V zavřené poloze.Pevný přední třmen 1 a pevný zadní třmen l spolu se sloupy lg tvoří rám zařízení pro uzavírání a otevírání formy stroje pro tlakové lití. K přednímu třmenu 1 je pevně uchycen...

Vodorovné segmentové zařízení pro uzavírání zásobníků na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 244287

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gažovie Peter

MPK: B65D 90/58, E21F 17/00, B65D 90/64...

Značky: segmentové, materiál, vodorovné, uzavírání, zásobníku, sypký, zařízení

Text:

...a přitom přispívá ke zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí.Na přiložených výkresoch je schematicky znázcrněno příklsdné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na vodorovné segmentová zařízení a obr. 2 představuje uzavírací zařízení v řezu vedeném rovinou A-A 2 obr. 1.Vodorovné segmentová zařízení pro uzavírání zásobníku je tvořeno obloukovcu lížinou l , která je přivařena na spodní části...

Zařízení na uzavírání misek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255652

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalina Rudolf, Šimáček Jiří, Mařík Stanislav

MPK: B65B 7/28

Značky: uzavírání, zařízení, misek

Text:

...je snadné a bezpečná manipulace 5 miskami, jednoduchéuspořádání pohonu a závislost pouze na přívodu elektrické energie.Příklad uspořádání zařízení na uzavírání misok podél vynálezu je na obrázku. Zařízení se skládá z otočného stolu g s otvory pro misku Ä s víčkem 3. Pod stolem g je umístěnaVýsuvná deska a nad ní je upevněn svařovací nástroj. Elektrohydraulíckým měníčem lg pro chází táhlo lg, na němž je V horní polovině upevněna ohjímka...

Zařízení k uzavírání zavážecího otvoru tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254983

Dátum: 15.02.1988

Autori: Finsterriegler Wolfgang, Ivanovski Pavle

MPK: F16J 13/06, B65D 90/54

Značky: zařízení, otvorů, zavážecího, tlakově, uzavírání, nádoby

Text:

...představuje svislý osový řez tlakovou nádobou se zaväžecím žlabem,o-br. 2 půdorysný pohled na víko a na obr. 3 příčný řez kloubovým uložením víka na okraji zavážecího otvoru tlakové nádoby.Tlakové nádoba 1, například autokláv má na své horní straně zavážecí otvor 2, který je opatřen víkem 3, které je na okraji 4 zavážecího otvoru 2 pomocí čepu 5 Výkyvné klouvbovitě uloženo, přičemž otevřená dolní poloha 3 je znázorněna čárkovaně. Na stěně El...

Šoupátko pro uzavírání potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254306

Dátum: 15.01.1988

Autori: Böing Kurt, Meyer Walter, Mehrhoff Willi

MPK: F16K 3/02

Značky: potrubí, šoupátko, uzavírání

Text:

...segmenty 8, .a to po obou stronách uzavírací soupravy šoupätik-a. Vodicí segmenty l zaručují řádné vedení obou šoupátkových desek 4 v ote-vřené vpoloze šouwpátska obzvláště při jeho lvod-orovnem zohu-dování ve svislém potrubí. Vodicí se menty B jsou připevněny k těsnicím kroužlkům 13 vloženým do tělesa 1 po obou stranách uzaivírací .soupravy a tvořícíni část prüchozího kanálu 3.Šoupátkové desky 4 jsou vedený uvnitř tělesa 1 šoupátka pro...

Zařízení k uzavírání lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 254108

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lipowski Helmut, Regge Peter, Just Manfred, Andrä Werner

MPK: B67B 3/00

Značky: uzavírání, lahví, zařízení

Text:

...nopoöuo He npqncwaanenu,Own Mony aappnponnmnca~n SBHCHMOCTH.0 T mopMu~yKynopKH. Pacnonomenme nnuw q. npHnon.waKxe nonpoöno He yxasuaamrca, T.K. nna npnnenenn unemwca uecxonnxo vpannouennmx TexnnqecxuxpemeHnň. TąxHanpuMep uns npHaona Momno npuMeHuThpą-.menue xax na ocnoae cepnorupannnqecxx npunonuux uunnnnpoa, max n na.ocuo-í na xynàüxonoro Mexanusua unnxnneMawnnecxoro npnsona nan Kouunuponaanoro xnneuarnqecxoro npnaoa c uenuoñ ssesouxoü. B...

Zařízení pro uzavírání hrdla nádoby rotačním kováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253960

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vacík Petr, Pfrogner František, Lukeš Zbyněk

MPK: B21J 7/14, B21J 7/18

Značky: hrdla, uzavírání, zařízení, nádoby, kováním, rotačním

Text:

...JJ je prostřednictvím prvního spojovscího potrubí 31 spojene s druhou nádržkou u. Do prvního spojovacíhopotrubí 31 je unístěn hlavní ventil 12 a v jeho obtokové části Vtaké přepouštěcí ventil n Do druhé nádräb LI, jsou připoje na také druhá spojovací potrubí g se čtvrtýni zpětnýni ventily 11, napojená do spodních potrubí 1(J.ona stěnu vznikajícího hrdla působí tvarová kovátka 2, je 3253 sun « jichž ninimální počet je dvě. Pohyb kovátek 2 je...

Zařízení pro uzavírání hrdla nádoby tvářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253959

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pfrogner František, Vacík Petr, Řehoř Miroslav

MPK: B21J 7/14

Značky: tvářením, zařízení, nádoby, uzavírání, hrdla

Text:

...kotouče 7. Kež. dý tvářecí kotouč Z je uložen v nosíčich Q na dvou ložísoíoh §. Nosiče § jsou uložený ve dvou vedeních lg, kterýmidále připevněny kluzné členy Ž, kterých se dotýkají klíny 5. Klíny l jsou připevněný na vnitřní straně otočného prstence gl na vnější straně je připevněn ozubený hřeben lg. Do ozubeného hřebene lg zapadá pastorek lg, který otáčí celým prstencem g. V horní desce 2 e spodní desce lg jsou provedeny kruhové V 0...

Zařízení na uzavírání spojů plechových rour, zejména okapových svodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241918

Dátum: 01.12.1987

Autor: Drábek Stanislav

MPK: B21D 39/02

Značky: spojů, uzavírání, okapových, rour, svodů, plechových, zejména, zařízení

Text:

...snadná a nenáročná obsluha,vysoce kvalitní provedení spoje, vysoká produktivita práce při podstatném snížení namáhavosti práce.Na výkresu jeznázuhněn V bokorýsu příklad provedení zařízení na uzavírání spojů plechových rour podle tohoto vynálezu.Zařízení sestává z nosného rámu lg, brzdového elektromotorułl a spínacích elementů lg, přičemž v nosném rámu lg je upevněn vodíoí šroub l s maticí gina níž je upevněna stavěcí odpružená...

Zařízení pro uzavírání potravin do hliníkových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253109

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ciepluch Reinhardt

MPK: B65B 7/16

Značky: uzavírání, fólií, hliníkových, zařízení, potravin

Text:

...deska lg, nesoucí přítlačnou formu j. v níž je vytvořen otvor o tvaru uzavíraoího víčka l, jehož náběhové hrany jsou leštěny a zkoseny pod úhlem 30 12 ° a v němž je uložen vyhazovač lg. Vyhazovač lg je upevněn na čepech lg, které procházejí otvory v upevñovací dasoe lgra jsou mezi zadní stranou upevňovací desky ll a hlavou čepu lg opatřeny vymezovacími pružinami ll. Nad hlavou čepu ll je umístěna horní deska lg. Pod přítlačnou formou...

Zařízení k uzavírání plechovek a kombinovaných krabic nasazovacími víky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244617

Dátum: 14.10.1987

Autori: Reijonen Veli Elias, Lshido Takaakao

MPK: B65B 7/28

Značky: plechovek, krabíc, kombinovaných, víky, nasazovacími, zařízení, uzavírání

Text:

...zásobníku 1, ktorý je pohćnen přes maltézský kŕíł 4, rameno s rclnou j, mm ozubená soukolí í. dvě řemenice 1 a § a variltor 2.la tz-ani výstupu je na konte zařízení upevnän vyhezovač 11 a uzevírecí element u. Uuvíraoí element tvoří vzduchový valec. 11, na jeho pohyblivou část. je upevněna zavírecí hlava jj. Zevírací hlava jj mi ukončení spodní části ve tvaru kulové vrstvy 12. Ve spodní čistí uvítací hlavy jj je uloieno lnrlovocí zařízení...

Způsob uzavírání hořáku vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240934

Dátum: 01.10.1987

Autor: Káš Jan

MPK: H01J 61/36

Značky: výbojky, způsob, vysokotlaké, hořáku, uzavírání

Text:

...nekovové pájky.Nekovová pájka v granulovaném stavu se dávkuje objemově se stejnou přesností, jaké se dosahuje při plnění lisovacího nástroje při výrobě pájecích kroužků. Způsob podle vynálezu nevyžaduje náklady na výrobu a údržbu lisovacích zařízení a nástrojů, omezuje nároky na tepelné zpracování- 3 240934 nekovové pájky před pájením bud úplným vyloučením pomocných organických látek při granulaci, nebo podstatně produktivnějé ším...

Kombinovaný svařovatelný materiál pro uzavírání plastových kelímků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252166

Dátum: 13.08.1987

Autori: Moravová Jarmila, Doležal Václav, Šírová Anna, Morávek Jaroslav, Celerýnová Milada, Novák Milan

MPK: B32B 27/10, D21H 1/40, B32B 29/04...

Značky: uzavírání, materiál, způsob, plášťových, kelímků, výroby, svařovatelný, kombinovaný

Text:

...a tím i ztrátě jejich pevnosti po namočeni.lmpregnací papíru a nanesením plastu nebo hotmeltu se dosáhne výhodného rozdělení polymerních složek v prüřezu papíru a na jeho povrchu, takže vzniká bariérový systém, u něhož se synergicky zvyšuje pevnost i odolnost vůči dynamickému namáhaní i v podmínkách přímého působení vody,tukü a plynů.Polymerni složky rozložené ve struktuře impregnovaného papíru zajišťují odolnost proti pronikání vnější...

Zařízení pro dvoustupňové uzavírání průtoku předvoleného množství kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251345

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bernášek Stanislav

MPK: F16K 21/10

Značky: průtoku, kapaliny, uzavírání, množství, zařízení, předvoleného, dvoustupňové

Text:

...šroub g zašroubovanýve etěně ventílového tělesa l. Propojovací kanálok § je vytvořenvo vontilovém tělone l n propojuje P°dPĺ 3 t°V° k°m°ľ Ž 5 Pľ° 5 t°run vstupního hrdla §251 345 V horní části ventilového tělesa 1 nad diferenciálnímpístem g je vytvořen regulační kanálek 1, který ústí na jedné straně do otvoru, ve kterém je zešroubován druhý regulační šroub lg. Druhá strana regulačního kanálku 1 ústí do čtvrtého spojovacího kanálu lg,...

Těsnicí element k plynotěsnému uzavírání otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240191

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pacacija Otarij Ambakovie

MPK: F16L 55/10

Značky: těsnicí, element, otvorů, plynotěsnému, uzavírání

Text:

...vadne trubky. Malý průměr kužele ž je roven průměru svorníku g a průměr svorníku 3 je menší než vnitřní průměrvtrubkového pouzdra 1. Velký průměr kužele § svorníku 3 je ro ven průměru otvoru odvrtané trubky v trubkovnici a je protiněmu vyroben s minusovou toleranci. Kuželovítost kužele š je dána matematickým vztahem délky a vnějšího průměru trubkověho pouzdra 1. závit 3 je ukončen čtyřhranem Š, který umožňuje snadné uchycení svorníku 3....

Zařízení na vakuové uzavírání sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237287

Dátum: 01.05.1987

Autori: Morávek Jaroslav, Pivoňka Josef, Kruml Josef, Drešer Miroslav

MPK: B65B 7/02

Značky: uzavírání, sáčků, zařízení, vákuové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nové uspořádání konstrukčních částí pro zařízení na vakuové uzavírání sáčků z plastické hmoty. Zařízení se sestává z hubice, výsuvných vakuových trubic, dvou dvojic těsnících čelistí, jedné dvojice svařovacích čelistí a hradítka vakua v uspořádání dle obr. l. Hubice je umístěna uprostřed neuzavřené strany sáčku, čímž nezáleží na jeho šířce. Vakuovací trubice jsou při vakuování zasunuty do prostoru sáčku. Svařovací čelisti jsou...

Způsob uzavírání vstupu do podzemních kavernových zásobníků skladovaného plynu v důlních prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašek Ján, Pašek Jozef, Hanák Miroslav

MPK: E21F 17/16

Značky: způsob, důlních, podzemních, vstupu, zásobníku, kavernových, plynů, prostorách, uzavírání, skladovaného

Text:

...V případě, le v prostoru mezi zátkami je medium s nemönným tlakom odpovídající daná hloubce, dochází při vvprazdňování zaeobníku k nedměrnemu namáhání jedné za advojenych tlakových zátek, a tíI často k její částečně dsstrukci, respektíve vzniku trhlin, kterými by medium pronikalodo míst nižäího tlaku, čím ee bude zmenlovat skladovací prostor.if-odložený vynález tuto nevýhodu odstraňuje. Jeho podstata apočívá v tom, le do prostoru mezi...

Zařízení na uzavírání dna papírových sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250325

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zvěřina Pavel

MPK: B65D 33/20

Značky: papírových, sáčků, zařízení, uzavírání

Text:

...,na jejichž konci jsou upevněné ohýľbalcí rolny.Hlavní výhodou zařízení .na uzavírání »dna papírových sáčků podle tohoto vynálezu je,že umožňuje lseřízením ony-baních rolen zvolit optimální tvarování podle tuhosti materiálu a velikosti záhybu.idu v čästečném řezu .príklad provedení zařízení na nzavíráni dna papirových sáčků..Na upevňovací desoe 1 je při-pevněna ,podpěrná lišta 2, která tvoří zálkladnu pro těleso 3. Těleso 3 ve tvaru...

Zařízení k uzavírání brokového náboje s plastovým pláštěm nábojnice do hvězdice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239770

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stehlík Jaroslav, Josiek Miroslav, Hykman Pavel

MPK: F42B 7/00

Značky: náboje, plášťovým, pláštěm, brokového, hvězdice, uzavírání, zařízení, nábojnice

Text:

...brokových nábojů s plastovým pláštěm nábojnice skládaným uzávěrem do hvězdice podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vlastní rotační uzavírací nástroj je opatřen převlečným pouzdrem, otočně uloženým prostřednictvím ložiska na hřídeli rotačního uzavíracího nástroje.Točné uložení je zajištěno pojistným kroužkem a vymezovacím šroubem. Funkční délka převlečného pouzdra odpovídá výšce sloupce broků v náboji. Funkční průměr...

Zařízení pro uzavírání a zažehlování záložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249830

Dátum: 15.04.1987

Autori: Valášek Miloslav, Seemann Jindřich

MPK: A43D 21/18

Značky: záložky, zařízení, uzavírání, zažehlování

Text:

...lo Vidlioí g Je neseno.n vodítko 2, které je na své přední části opatřeno pravítkem,gl ana jehož horní části je pomocí váloového čepu 12 otočně uložen pracovní váleo lg opetřenýepřípojkami Já. Z pracovního válce lg vystupuje táhlo pístu ll otočně spojené s okem držáku Q. Ve vo-V dítku Ž je vytvořeno vedení opatřené vodorovně orientovanými lomenými drážkami 15 uspořádanými v pravé a levé atěně vodítka 5a vyúeřujicími v jeho čelní sťěně....

Zařízení pro uzavírání a posun plochých sáčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238092

Dátum: 01.04.1987

Autor: Blažek Josef

MPK: B65B 9/12

Značky: posun, plochých, sáčků, uzavírání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Plynulý posun řetězce naplněných, uzavřených a posléze oddělených plochých sáčků zajišťuje postupné uspořádání dvou párů kotoučů a dvou párů pracovních čelistí. Kotouče pro podélné uzavírání jsou nepoháněné a kotouče pro podélné vedení a oba páry pracovních čelistí mají pohon.

Způsob uzavírání a vakuování tepelných trubic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234169

Dátum: 01.04.1987

Autor: Wališ Miroslav

MPK: B21D 53/06

Značky: tepelných, způsob, vakuování, způsobu, trubic, uzavírání, zařízení, tohoto, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Ve strojírenství při výrobě výměníků tepla s tepelnými trubicemi vzniká technický problém uzavírání a vakuování tepelných trubic. Podle vynálezu se postupuje tak, že se do závitu v těsnicí ploše uzavírané vakuované tepelné trubice částečně našroubuje zátka tak, že zářez v jejím dříku vyčnívá nad těsnící plochu tepelné trubice, potom se přes tepelnou trubici převleče přítlačná matice, která je uvnitř opatřena pryžovým kroužkem, Ha takto...

Hmota pro uzavírání důlních chodeb a pro ochranu uhelných slojí před samovznícením

Načítavanie...

Číslo patentu: 233855

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jiříček Bedřich, Hrubý Vladimír, Vočadlo František

MPK: E21F 5/00

Značky: hmota, před, samovznícením, sloji, uhelných, důlních, chodeb, uzavírání, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota při zpomaleném tuhnutí nabývá na objemu, čímž umožňuje velmi dobré vyplnění volných prostor a vytváří podmínky pro dokonalé izolování uzavíraných důlních chodeb nebo povrchu závalového materiálu. Zpoždění tuhnutí odstraňuje problémy, které v praxi vznikají při použití sádry jako důsledek krátké doby, tuhnutí, které způsobuje ucpání hadic, poruchy čerpadel, a tím znemožnění zásahu. Hmota sestává ze 100 hmotových dílů sádry nebo ze směsi...

Nástroj pro uzavírání lahví korunkovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249254

Dátum: 12.03.1987

Autor: Jenčovský Václav

MPK: B67B 7/16

Značky: lahví, nástroj, uzavírání, korunkovým, uzávěrem

Text:

...korunkového uzávěru. Takto řešený nástroj má vnitřní stěnu válcovéno vybraní tvořeno kovovou vložkou. Válcové vybraní je opatřeno náběhem.Takto řešený nástroj může uzavírat různé druhy korunkových uzávěrů shodného vnějšího průměru. K jeho použití neni třeba vyvozovat neúměrnou silu a přesto vyvodí i svěrný účinek na okraje korunkového uzávěru. Při zhotovení tělesa 2 měkkého materiálu zajistí kovová vložka dostatečnou funkci nástroje...

Zařízení pro uzavírání obalových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 237528

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kalina Rudolf

MPK: B65D 1/26

Značky: zařízení, obalových, uzavírání, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zabezpečení kvalitního svaru mezi obalovou nádobou a víčkem u strojů na tvarování, plnění a uzavírání kelímků z termoplastických fóliových materiálů a zároveň zabraňuje poškození krycí fólie při zastavení stroje. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že horní vytápěná část svařovacího nástroje je spojena s předepnutým nízkozdvihovým, obvykle pneumatickým válcem a po dosednutí spodní části svařovacího nástroje omezuje...

Způsob uzavírání kruhových otvorů v kovových materiálech, zejména zaslepováním kruhových otvorů v rozvodech plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 229576

Dátum: 15.09.1986

Autor: Šturma Jaroslav

MPK: F16L 57/00

Značky: kruhových, rozvodech, materiálech, způsob, kapalných, plynných, uzavírání, otvorů, kovových, zejména, zaslepováním, médií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém uzavírání kruhových otvorů v kovových materiálech bez tepelného porušení povrchu uzavírané části a nutnosti jejího následného opracování. Účelu se dosahuje podle vynálezu tím, že leštěná kulička z kovového materiálu o vyšší tvrdosti, než je tvrdost základního materiálu, se vtlačí do kruhového otvoru, načež se základní materiá1 nad leštěnou kuličkou spěchuje. Způsob je využitelný ve výrobě zařízení a rozvody plynných a...

Žárovzdorná hmota, zejména pro výrobu zátek k uzavírání odlévacích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223744

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kučera Václav, Vaněk Mojmír, Toufar Miroslav, Staněk Josef, Tománek František, Irmler Bohdan, Kanclíř Robert, Kára Josef

Značky: hmota, zejména, uzavírání, výrobu, zátek, odlévacích, žárovzdorná, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žárovzdorné hmoty zejména pro výrobu zátek k uzavírání odlévacích pánví, odolných korozi při působení manganových ocelí a teplotnímu šoku, sestávající z grafito-šamotové hmoty o složení 5 až 60 hmotnostních dílů grafitu, 10 až 70 hmotnostních dílů pálených ostřiv a 20 až 80 hmotnostních dílů žárovzdorných jílů. Podstatou vynálezu je, že dále obsahuje 1 až 30 hmotnostních dílů koloidního roztoku kysličníku křemičitého o velikosti...

Zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 222541

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jelínek Jan, Zeman Václav, Jelínek Stanislav

Značky: zařízení, regulaci, uzavírání, mechanické, průtoku, chladiva

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro mechanické uzavírání a regulaci průtoku chladiva je určeno pro uzavírání a regulaci průtoku kapalného dusíku z vnitřní přetlakové nádrže k vlastnímu kryochirurgickému nástroji. Zařízení sestává z vlnovce, na němž je upevněna uzavírací kuželka a plochý kontakt. Vlnovec je umístěn ve dně vnitřní nádoby. Na dně vnějšího pláště je pružná vakuová průchodka vlnovec na jejímž víku je přítlačný kontakt, jehož vertikální pohyb je přes...