Patenty so značkou «uzáverov»

Manipulačné zariadenie na prepravu uzáverov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6276

Dátum: 02.10.2012

Autori: Brőstl Gerhard, Komjáthy Pavol

MPK: B65D 19/40, B65D 19/16, B65D 21/02...

Značky: manipulačné, prepravu, uzáverov, zariadenie

Text:

...uzáverov po obvode kontajnerov a riziko ich kontaminácie po dotyku rukami obsluhy.Ďalšie známe riešenie je uvedené v slovenskom patentovom spise č. 280 846 s prioritou z nemeckej patentovej prihlášky P 43 14 150.1 s názvom Dopravný kontajner, Spôsob výroby rozložiteľného kontajnera,kde bočné steny kontajnera sa k sebe pripevnia svorkami a paleta vytvárajúca základňu kontajnera sa k bočným stenám pripevní tiež svorkami, pričom V rohoch sú...

Piestové zariadenie pre kontrolovaný otočný pohyb dverí, uzáverov alebo podobných členov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19386

Dátum: 18.05.2012

Autor: Bacchetti Luciano

MPK: E05F 3/10, E05F 3/20, E05D 11/10...

Značky: členov, dveří, zariadenie, piestové, pohyb, otočný, podobných, kontrolovaný, uzáverov

Text:

...zariadenia a piestového0015 Iným cieľom vynálezu je poskytnúť zostavu závesového zariadenia apiestového zariadenia, ktoré má veľmi malé rozmery, 0016 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť zostavu závesového zariadenia a piestového zariadenia, ktorá zaručuje automatické uzatváranie dverí z0017 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť zostavu závesového zariadenia a piestového zariadenia, ktoré zabezpečuje kontrolovaný pohyb dverí, kuktorým je...

Spôsob a zariadenie na výrobu odtrhovacích uzáverov a taký odtrhovací uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16520

Dátum: 17.06.2010

Autori: Oberholzer Marcel, Schreiber Peter

MPK: B21D 51/44

Značky: odtrhovací, taký, uzáverov, zariadenie, uzáver, spôsob, výrobu, odtrhovacích

Text:

...v smere šípky A smerom dole, pričom sa diely uzáverov a uzávery opäť uložia na ich miesta uloženia. Tyče 10 sa následne pohybujú pod polohami umiestenia predmetov v smere šípky B proti šípke C smerom dozadu, a potom sa opäť uskutočňuje opísaný postup. Diely uzáverov,respektíve kryty, spočívajú medzi prepravou v ich skladových polohách, poprípade sa nachádzajú vmanipulačných staniciach, kde sa uskutočňuje ich spracovanie. Po procese...

Odkvapnica bez koncových uzáverov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8193

Dátum: 23.03.2005

Autor: Rauscher Martin

MPK: E06B 7/26, E06B 3/30

Značky: koncových, uzáverov, odkvapnica

Text:

...sa rozprestiera odkvapnica len na oblast presahu rámu a nesíaha až do oblasti lomu vonkajšieho rámu. Umelohmotná koľajnica tvoriaca základ pre kovový profil, pôsobiaci ako pripojená clona, sa naskmtkuje na vonkajšej strane v oblasti presahu spodného vonkajšieho rámu na prednostne vertikálnu plochu. Termické oddelenie odkvapnice avonkajšieho rámu je pritom veľmi výrazné, nakoľko drevený priečny profil zostáva sformovaný neoslabený ačo...

Zariadenie na otváranie závitových uzáverov fliaš a zaváraninových pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 706

Dátum: 05.01.1995

Autor: Satin Peter

MPK: B67B 7/62

Značky: zariadenie, pohárov, fliaš, zaváraninových, uzáverov, otváranie, závitových

Text:

...na ýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu. Na obr.1 je pohľadna zariadenie ako celok z vrchu, pričom je na ňom zobrazený uzáver s vyznačením konštantného uhla styčných bodov.Príklady uskutočnenia Zariadenie podľa obr.1 pozostáva z plastikového telesa L ktoré má tvar pololistu atoto je opatrené rúčkou g. Vnútorná strana vypuklej časti tohto pololistu je vybavenázúbkovaním g. V časti plasttkového telesa nad...

Zariadenie na čistenie fliaš a ich uzáverov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254651

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lapčík Ľubomír, Dragúň Michal, Važan Peter

MPK: B67C 1/16

Značky: fliaš, uzáverov, zariadenie, čistenie

Text:

...do fliaš 3 a druhá hadica 17 s druhým ventilom 13 pre vpúštanie čistiacej tekutiny do uzáverov 6. Flaše 3 sú umiestnené vo flašovom koši 1 a uzávery sú umiestnené v uzáverovom koši 5. Flašový kôš 1 aj uzáverový kôš 5 sú uložené na pojazdných kolieskach 2 a v hornej polovici každej bočnej steny majú umiestnený čap 4. Uzáverový kôš môže byt opatrený vekom 7. Medzi prvým blokom A wa tretím blokom C je umiestnený druhý blok B s dvoma...

Hradená skládka priplavovaných provizórnych uzáverov plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251455

Dátum: 16.07.1987

Autor: Rusina Blahoslav

MPK: E02B 7/50

Značky: priplavovaných, skládka, uzáverov, komory, plavebnej, hradená, provizórnych

Text:

...vodorovnej polohe a na podstavcoch dobre prístupné pre údržbu a nerušia vzhľad vodného diela, lebo sú uložené na úrovni hladiny. Manipulácia s uzávermi V bazéne naplnenom vodou je pohodlná, lebo hladina vody v bazéne je kludná aj za vlnobitia v zdrži. Skládka sa dá využiť na krátku dobu aj ako suchý dok na rekonštrukciu poškodenej montážnovej vrátne dolných vrát plavebnej komory, ak táto vrátňa je vytvorená ako plavidla.Príklad hradenej...

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227719

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novák Ladislav, Kotleba Jozef, Bubnáš Juraj

Značky: tesnenia, kovových, potravinářských, obalov, kompozícia, uzáverov

Zhrnutie / Anotácia:

PVC kompozícia na tesnenia kovových uzáverov potravinárskych obalov zložená z pastotvorného PVC, zmäkčovadiel, stabilizátorov, nadúvadiel, pigmentov a zmesnej povrchovo-aktívnej látky, vyznačená tým, že zmesná povrchovo-aktívna látka pozostáva zo 60 až 75 % hmot. parciálnych a/alebo úplných esterov nevysýchavých alebo polovysýchavých rastlinných olejov, 10 až 25 % hmot. minerálnych olejov viskozity 20 až 80 mm2/s, 1 až 5 % hmot. kyseliny...