Patenty so značkou «uzávěrem»

Stoupací trubka s výtlačným uzávěrem pro hasicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269758

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tauber Dieter, Meitsch Hans-ulrich, Bamberg Gerd, Budek Reiner

MPK: A62C 23/10

Značky: výtlačným, prístroje, uzávěrem, trubka, stoupací, hasicí

Text:

...yrouuenue. sucwynammee Topueayn noaepxnucrn nonhennoň TPVGN B eä aepxneu Konue na 0.3 MM no 0.5 nn.Hapymuuñ KOHTyF óypTa n 0 ALeMuoŘ Tpysu cnymHT yxpennenun nonbenuoñ Tpyóu B xopnyce Ana racamero cpencrna. a auyTpeMuHñ KDHTVP BunoMuHeT ncrnposounyn nan cronopuyn oyuxunn owuocurennuú npouasnuaanmcro uarsoa. yronmeuue npouaamuaammeru aaraopa npeccyerca npu BBHHHHBałlHH CúeMHHłfľť-JIIJMDFO ĺIaTl-yókä umaura B PBBLGÚBDE KÚJIhIIO TBK. HTC...

Přepad s kapalinovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269226

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vejvoda Vojtěch, Tlučhoř Jiří, Kopecký Ladislav

MPK: B01D 1/06

Značky: kapalinovým, přepad, uzávěrem

Text:

...uzávěrem umístěným v prostoru mezi horní truhkovnicí vařáku a spodnim patrem kolony, podle vynálezu. jehož podstataspočívá v tom, že je tvořen soustředně umístěným vnějším a vnitřním prstencem se společným dnem, přičemž vnější prstenec je nižší než vnitřní prstenec. Pod horní prepadovou hranu vnějšího prstence jsou vyústěny trubky pro prívod kapaliny. Dno s vnějším a vnitřním prstencem je přichyceno podpěrami k plášti kolony.Výhoda řešení...

Čep válce, například válce válcovací stolice, s bajonetovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268824

Dátum: 11.04.1990

Autori: Irle Gerd, Benfer Ernst-oskar

MPK: F16C 13/02

Značky: bajonetovým, například, válce, válcovací, uzávěrem, stolice

Text:

...g, prípadne jiné spojovací prostředky, jimiž se obe poloviny g, 5 opérného kroužku spojují v prstenoové drážce 5 ćspu 3 válce L v jeden uzavřený operný prstenec bajonetového uzávěru. Totez platí take pro poloviny gb, §g vnitřní příruby opärnáho kroužku, které zabírají v prstánoové drážoe 3 s vnitřním čalem prsténcoveho nákruzku 2 a tím uzavřený operný kroužek axiálně upevňují. V dolní polovině obr. 2 je znàzorněna v řezu polovina vnějšího...

Adaptér hydraulických rychlospojek s bajonetovým a kuličkovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267510

Dátum: 12.02.1990

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: F16L 19/00, F16L 37/02

Značky: adaptér, bajonetovým, hydraulických, uzávěrem, rychlospojek, kuličkovým

Text:

...záměny za jnkýkoliv typ o vylučují problêmy v provozu u uživatelů.uvedených výhod se doeáhne využitím vynálezu, kterým je adaptér hydraulických rychlcspojek a bajonetovým uzáverom, seetâvajíoí zo záatrčky ryuhlospojky s bajonetovým uzáverom, zásuvky rychlospojky s kuliökový-m uzávčrem a. spojovacího dílu. mezi přivráoenými konci zásuvky i záetrčky opetřenými vnějšími závity a. vnitřním kužely, ktorý je vytvořen dvojkuželkou s průohozím...

Licí pánev se šoupátkovým uzávěrem a spojovacím mezikusem pro vakuové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253839

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 1/00, B22D 41/08

Značky: uzávěrem, šoupátkovým, vákuové, mezikusem, pánev, licí, lití, spojovacím

Text:

...osazení je zasunuto do posuvného dílu § a je zespodu uchyceno přírubou ll, upevněnou k tomuto posuvnému dílu g a jejíž dolní část je umístěna nad kanálem ll šikmeho odváděcího žlabu.l§, který je zhotoven ze šamotové čtvercové trubky vsazené do ocelověho rámu, k němuž jsou připevněna závěsná oka lg, nasunutá na vodorovnou tyč ll, připevněnou k nástavci lg posuvného dílu §, v němž je umístěna dolní keramická výlevka lg, jejíž otvor je shodného...

Plováková komora se spodním jehlovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239103

Dátum: 01.11.1987

Autori: Krejčí Jaroslav, Potrebuješ Jan

MPK: C02F 1/76

Značky: uzávěrem, plováková, spodním, jehlovým, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Plováková komora podle vynálezu je zvláštní druh plovákového ventilu. Byla vytvořena za účelem výroby malého gravitačního dávkovače kapalných chemikálií používaných při úpravě pitné vody, u kterého slouží k vytvoření konstantní hladiny nad regulačním orgánem. Podstata vynálezu je zřejmá z nákresu: Plováková komora (9) podle vynálezu je tvořena tělesem (3), dnem (7) a víkem (2). Uvnitř komory je umístěn plovák (4) opatřený spodní částí (5)· Ve...

Zařízení pro samočinné ovládání uzavíracího zvonu zásobníku se zvonovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246170

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vávra Miroslav

MPK: G05D 9/12

Značky: samočinně, zásobníku, uzávěrem, uzavíracího, zařízení, zvonu, zvonovým, ovládání

Text:

...nad hladinovýn zásobníkem, přičemž mčřící tyč, zakončena oeezením, je centricky ulozene v ose uzavíracího zvonu a je spojene s pohonnou jednotkou napojenou na spínače, které vymezují jednotlivé polohy měřicí tyče.Příkladné schéma provedení zásobníku uzavíraného uzavíracím zvonem ovládaným měřicím zařízením je na obrázku, ktery je řezen zavážecího zařízení äachtové pece. llěřící tyč l je ulozene centricky v ose uzavíracího zvonu g, který...

Kuličkový nanášeč s uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251881

Dátum: 13.08.1987

Autor: Svatek Jaroslav

MPK: B05C 1/06

Značky: uzávěrem, nanášeč, kuličkový

Text:

...dIosendá při nntsazeném krycím Víčku na nádobka svým ndlo-sedacím nákružkem kzrycího Víčka zvnějšku na horní část těsnicí manžety. Podle dalšího výhodnéhn vytvoření Vynálezu je nádobka V části pirlotilehlé k sedlu kuličky opatřena zátkou.Hlavní výhody kuličkiovéhto nanášeče s uzávěrem podle vynálezu spočívají V nom, že dvosednutí dosediacího nákružku krycího Víčka na hlorní část těsnicí manžety tělesa uzávěru, které se, zajístí clortažením...

Nástroj pro uzavírání lahví korunkovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249254

Dátum: 12.03.1987

Autor: Jenčovský Václav

MPK: B67B 7/16

Značky: nástroj, lahví, uzávěrem, korunkovým, uzavírání

Text:

...korunkového uzávěru. Takto řešený nástroj má vnitřní stěnu válcovéno vybraní tvořeno kovovou vložkou. Válcové vybraní je opatřeno náběhem.Takto řešený nástroj může uzavírat různé druhy korunkových uzávěrů shodného vnějšího průměru. K jeho použití neni třeba vyvozovat neúměrnou silu a přesto vyvodí i svěrný účinek na okraje korunkového uzávěru. Při zhotovení tělesa 2 měkkého materiálu zajistí kovová vložka dostatečnou funkci nástroje...

Karburátor s jehlovým uzávěrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237796

Dátum: 15.09.1986

Autori: Karlapp Helmut, Sehrndt Christian

MPK: F02M 9/02

Značky: karburátor, uzávěrem, jehlovým

Zhrnutie / Anotácia:

Karburátor s jehlovým uzávěrem, zvláště škrtící konstrukce nebo s konstantním tlakem, ve kterých ventilové klouzátko s umístěnou na něm a nutnou k dávkování paliva vzduchovou jehlou se ukládá pohyblivě a kolmo, a dávkovací jehla se vkládá do jehlové trysky. Vycházeje z cíle, vynález slouží, díky přesnému dávkování množství paliva vzhledem k nutnému pro činnost spalovacího motoru množství vzduchu, ke snížení množství paliva, potřebného pro...

Přerušovač tahu s dvouvrcholovým uzávěrem pro plynové spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222425

Dátum: 15.09.1985

Autori: Minarčík Antonín, Eichler Zdeněk, Žďárský Josef, Šebek Jiří

Značky: uzávěrem, přerušovač, spotřebiče, dvouvrcholovým, plynové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přerušovač tahu s dvouvrcholovým uzávěrem pro odtah spalin z plynových spotřebičů a uzávěr průchodu ohřátého vzduchu do komína. Podstatou vynálezu je, že nad přiváděcí částí přerušovače je umístěn dvouvrcholový uzávěr s táhlem, který je pomocí spojovacího čepu spojen s unašečem upevněným na hřídeli, která je excentricky uložena v odtahové části přerušovače. Kolmo na hřídel je na odtahové části přerušovače upevněn držák s poháněcím...