Patenty so značkou «uzatváranie»

Elektricky ovládaný stroj na pokrývanie knižných dosiek a uzatváranie obálok a predmetov rôzneho druhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17480

Dátum: 22.11.2011

Autor: Farneti Aldo

MPK: B29C 65/18, B65B 51/14, B42C 15/00...

Značky: knižných, elektricky, stroj, predmetov, uzatváranie, druhu, ovládaný, obálok, dosiek, rôzneho, pokrývanie

Text:

...kzískaniu požadovaného výsledku.0011 Znaky a výhody tohto vynálezu budú zrejmé znasíedujúcehopodrobného opisu jeho uskutočnenia, ukázaného ako neobmedzujúci priklad na sprievodných výkresoch, na ktorýchobrázok 1 je perspektívny pohľad, v kľudovej pozícii, na stroj na pokrývanie predmetov podľa tohto vynálezuobrázok 2 je pohľad zhora na stroj z obrázku 1obrázok 4 je pohľad v reze podľa línie IV-IV, na stroj z obrázku 2obrázok 5 je pohľad...

Zariadenie pre automatické uzatváranie riadiacich ventilov v oddeliteľných spojovacích jednotkách pre pružné rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19482

Dátum: 25.10.2011

Autor: Bormioli Lorenzo

MPK: F16L 55/10

Značky: zariadenie, rúrky, jednotkách, pružné, ventilov, riadiacich, automatické, oddeliteľných, uzatváranie, spojovacích

Text:

...sektormi, ktoré integruje v jedinej jednotke dve funkcie pružného rázu a dynamicky kvapaliny, bez toho, aby mal nevýhody rúrok so zníženým prierezom z doterajšieho stavu techniky.0008 Podľa tohto vynálezu je tohto predmetu dosiahnuté zariadením podla0009 Komunikačné prostriedky dynamiky kvapaliny, obsahujúce kazetový prvok, vložený vaxiálnom puzdre klzného tela, môžu pomocou nejako definovať vonkajší priechodný kanál brzdovej kvapaliny, ktorý...

Zariadenie na hermetické uzatváranie veľkých otvorov v ústrojenstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19749

Dátum: 25.03.2011

Autori: Stanke Klaus, Zielke Jörg, Kroehl Paul

MPK: F28F 9/013, F16J 15/06, F28F 9/00...

Značky: zariadenie, ústrojenstvách, hermetické, veľkých, otvorov, uzatváranie

Text:

...stenu a zosilňujú tak utesnenú oblasť bočnej steny. Spolu s profilmi v tvare U tak vznikne V utesnenej oblasti extrémne tuhá konštrukcia.0012 Obr. 2 znázorňuje rez podľa linie II-II zobr. 1, pričom je tu možné rozoznať dva otvory 7. Lišta 4 je privarená na bočnú stenu 5 ústrojenstva. Na utesnenie slúži profil 2 v tvare U, ktorý je s lištou 4 spojený pomocou svomíkov 3 a pritláča obidve uzatváracie veká 1 na bočnú stenu 5. Mäkké tesnenie...

Spôsob a zariadenie na uzatváranie obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11360

Dátum: 26.03.2010

Autor: Mescoli Giancarlo

MPK: B65B 7/26, B65B 65/00

Značky: spôsob, obalov, zariadenie, uzatváranie

Text:

...11 a k zadnej0012 Zariadenie 1 podľa vynálezu ďalej obsahuje prvú stanicu 13 na ohýbanie a lepenie, V ktorej je prvá záložka 7 krytu 4 zahnutá smerom dolu a pripevnená lepením k druhej bočnej stene 8 obalu 3 a druhú stanicu 13 a na ohýbanie a lepenie, v ktorej sú druhá záložka 9 a tretia záložka 10 krytu 4 ohýbané smerom dolu a pripevnené lepením V tomto poradi kprednej stene ll a k zadnej stene 12 obalu 3.0013 Prvá stanica 13 na ohýbanie a...

Viečko z materiálovej fólie na uzatváranie nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5117

Dátum: 05.03.2009

Autori: Šimo Jaroslav, Náhlý František

MPK: B65D 77/10

Značky: uzatváranie, materiálovej, fólie, nádob, viečko

Text:

...na ktorom je nanesené tlačiarenskou farbou vhodnou pre priamy styk s potravinami označenie a/alebo reklamný slogan a/alebo označenie inej firmy a/alebo iné reklamné, súťažné texty, návody, recepty a vyobrazenie.Výhoda technického riešenia spočíva v tom, že viečko, opatrené čiastočným reliéfnym vyrazením, má zvyšok povrchu pre tlač hladký, nezvyšuje náklady na ďalšiu prídavnú operáciu. Zabezpečuje pritom spoľahlivosť odoberania...

Zátka na uzatváranie fliaš, najmä fliaš na víno

Načítavanie...

Číslo patentu: 286362

Dátum: 21.07.2008

Autor: Musaragno Marco

MPK: B65D 39/00

Značky: najmä, víno, fliaš, uzatváranie, zátka

Zhrnutie / Anotácia:

Zátka (1) na uzatváranie fliaš, najmä fliaš na víno, je vyrobená aspoň čiastočne zo syntetického materiálu a má aspoň všeobecne valcový tvar na vloženie do hrdla fliaš. Zátka (1) obsahuje aspoň jeden rúrkový kanál (2) upravený na uvedenie zvyškového objemu vzduchu prítomného vnútri fľaše do komunikácie s vonkajším okolím aspoň cez jednu membránu (3) vybavenú mikrootvormi a usporiadanú priečne na rúrkový kanál (2) a umožňujúcu prechod kyslíka z...

Zariadenie na otváranie a uzatváranie foriem v stroji na výrobu výrobkov zo skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13499

Dátum: 29.04.2008

Autor: Cramer Jeffrey

MPK: C03B 9/353

Značky: foriem, stroji, uzatváranie, výrobu, zariadenie, výrobkov, otváranie

Text:

...obr. 3Obr. 9 predstavuje pohľad v reze vedenom v podstate pozdĺž línie 9-9 na obr. 7Obr. 10 predstavuje pohľad čiastočne v reze vedenom v podstate pozdĺž línie 10-10 na obr. lObr. ll predstavuje predný perspektívny pohľad na pracovný mechanizmus prednejformy v sekcii stroja na obr. l a 2Obr. 12 predstavuje zadný pohľad na pracovný mechanizmus konečnej formy naobr. 11 s tým, že ramená formy sú VybratéObr. 13 predstavuje pohľad čiastočne v reze...

Uzatváranie nádrží pomocou cievky na spracovanie viacnásobných rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9299

Dátum: 22.04.2008

Autori: Schütz Wolfgang, Pasquale Pablo

MPK: B67B 3/10, B65B 7/28, B21D 26/14...

Značky: cievky, pomocou, spracovanie, uzatváranie, viacnásobných, nádrží

Text:

...nevýhoda je, že cievky spočetnými vinutiami sú výhodné na prispôsobenie sa aktuálne použiteľným kondenzátorom stypicky veľmi vysokými napätiami. Nevýhoda takejcievky s viacerými vinutiami je však, že sa jednotlivé vinutia počas prietoku prúdu navzájompodopierajú a musia odolávať rovnakej vysokej reakčnej sile, ktorá V polotovare zabezpečí trvalú deformáciu. Toto môže viesť k tomu, že sa vodiče cievky medzi sebou dotýkajú a pritom svoju...

Spôsob a mechanizmus na uzatváranie špičky pančuchy, podkolienky alebo ponožky v kruhovom pletacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 285249

Dátum: 28.08.2006

Autor: Conti Paolo

MPK: D04B 9/00

Značky: uzatváranie, kruhovom, špičky, spôsob, pletacom, pančuchy, podkolienky, mechanizmus, stroji, ponožky

Zhrnutie / Anotácia:

Pletenina úpletového vrecka (T) špičky sa vytvára najprv ihlami (1) prvého polkruhového oblúka (A), načo sa kvôli prenášaniu počiatočného voľného okraja (T1) vrecka na ihly protiľahlého oblúka doplnkového oblúka na začatie pletenia hadicového úpletu vytvorí oblasť sústredeného sania vzduchu prostredníctvom ústia (22) usporiadaného okolo vnútra časti kruhu vymedzovaného ihlami na zachytenie prechádzajúceho voľného okraja vrecka. Ďalej sa...

Elektronický systém na uzatváranie stávok v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4358

Dátum: 05.01.2006

Autor: Prelec Miloš

MPK: G06F 17/00, G07C 15/00, A63F 3/08...

Značky: elektronický, uzatváranie, stávok, systém, čase, reálnom

Text:

...systém schopný zápisu akcie cez http alebo podobný iný systém, ako aj zariadenia typu PDA, handheld a pod.Hlavnou výhodou riešenia podľa predloženého úžitkového vzoru je, že hráčov umožňuje tipovanie a uzatváranie stávok bez nutnosti návštevy zbeme stávok, teda aj z domáceho pohodlia, a pritom hráč nemusí mať na svojom komunikačnom zariadení aktivovanú službu SMS.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázomená bloková schéma...

Zariadenie na tvarovanie vyfukovaním, plnenie a uzatváranie plastových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2302

Dátum: 27.04.2004

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65B 3/00

Značky: uzatváranie, tvarovanie, zariadenie, vyfukovaním, nádob, plnenie, plášťových

Text:

...z plastiñkovaného plastového materiálu dá priviesť do formovacieho zariadenia prvého typu, pričom sa v smere otáčania V nasledujúcej druhej stanici táto z plastifikovaného plastového materiálu pozostávajúca vytlačená hadica na výrobu nádoby dá tvarovať vyfukovaním, pričom sa v smere otáčania V nasledujúcej tretej stanici vyfukovaním vytvarovaná nádoba dá sterilne naplniť a uzavrieť, a pričom sa V smere otáčania V nasledujúcej-3 štvrtej...

Zariadenie na uzatváranie vulkanizačného lisu na pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 829

Dátum: 07.08.2003

Autor: Cole John

MPK: B29D 30/06, B29C 33/20

Značky: vulkanizačného, pneumatiky, uzatváranie, zariadenie

Text:

...hydraulický ulkaíiizačný lis, aobr. 2 zobrazuje priečny rez vrchom zatváracej tyče usporiadanej v hornej doske lisu na pneumatiky z obr. 1, obr. 3 zobrazuje priečny rez druhým koncom zatváracej tyče s valcovým mechanizmom a zatváracími prostriedkami, obr. 4 znázorňuje horný priečny rez zatváracieho krúžku, obr. 5 je bokorys nakladača, vykladača a držiaka surových pneumatík lisuVynález je ďalej znázornený na obr. 1 až 5, pričom tieto...

Zariadenie na uzatváranie vnútrajška potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283450

Dátum: 03.07.2003

Autori: Andrew Bill, Osburn Coy, Freeman Eric, Wilson Buddy, Ralls Gene, Blevins David

MPK: F16L 41/00, F16L 55/10, F16L 55/105...

Značky: vnútrajška, zariadenie, uzatváranie, potrubia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uzatváranie vnútrajška potrubia (10) s vnútorným valcovým povrchom, pričom v potrubí (10) je vytvorený prístupový otvor, ktorého priemer zodpovedá priemeru vnútorného valcového povrchu potrubia (10), ktoré ďalej obsahuje vertikálne orientované teleso (182) spojené s pohyblivou opornou doskou (192) uzáveru a tvoriace združené súčasti vybavené integrálnymi, od seba vzdialenými, párovými vidlicovými ramenami (184, 186). Každé...

Reťazec navzájom spojených uzavieracích svoriek na hrdlá vreciek či fóliových hadíc, zariadenie na uzatváranie uzavieracích svoriek reťazca uzavieracích svoriek a spôsob uzatvárania uzavieracích svoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283130

Dátum: 03.01.2003

Autori: Grzondiel Walter, Hanten Jürgen, Haschke Eggo, Vermehren Günter

MPK: B65D 33/16

Značky: reťazca, vreciek, uzatvárania, uzavieracích, spôsob, fóliových, navzájom, reťazec, svoriek, zariadenie, spojených, uzatváranie, hadíc, hrdla

Zhrnutie / Anotácia:

Reťazec navzájom spojených uzavieracích svoriek (10'), určených na hrdlá vreciek či fóliových hadíc, s jednotným profilom prierezu a s dvoma koncami zaskočiteľnými do seba na uzavrenie uzavieracej svorky, je uskutočnený tak, že uzavieracie svorky (10') majú nadstavce (16), ktoré sa nachádzajú na vonkajšom obvode (18) vo vzájomnom zákryte a sú navzájom spojené len v oblasti týchto nadstavcov (16), pričom nadstavce (16) tvoria súvislé rebro....

Uzatváracie zariadenie na uzatváranie a/alebo utesňovanie potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 852

Dátum: 11.09.2002

Autori: Silbernagl Herbert, Dreier Rainer

MPK: F16K 5/06, F16K 41/00

Značky: uzatváranie, utesňovanie, potrubia, zariadenie, uzatváracie

Text:

...medzi vonkajším, väčšinou kovovým plášťom a inlinerom sa oproti stavu techniky umožňuje podstatne dlhšia trvanlivosť uzatváracieho zariadenia, Podľa mimoriadnej formy uskutočnenia vynalezu sa hodí tato mimoriadna forma uskutočnenia mimoriadne k použitiu uzatváracieho zariadenia v zariadeni na transport horúceho,jemnými pevnými časticami zaťaženeho plynu, predovšetkým na transport predovšetkým horúcich, jemných rúd v redukčnomzariadení na...

Uzatváracie viečko z plastickej hmoty na uzatváranie sklenených pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1606

Dátum: 10.09.1997

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 41/18

Značky: sklenených, hmoty, plastickej, uzatváranie, pohárov, viečko, uzatváracie

Text:

...efekt eliminovaný plytkým kruhovým žliabkom na dne uzatváracíeho viečka. ktoreho úlohou je vyrovnávať pôsobenie vznikajúceho podtlaku na sťahovanie bočnej steny uzatváracieho viečka z hrdla skleneneho pohára.Manipulaciu s uzatváracím viečkom pri jeho snímaní z hrdla skleneneho pohára uľahčujú dve zosilnené polkruhové úchytky vystupujúce z bočnej steny uzatváracieho viečka na jeho vrohnomokraji. Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie...

Zariadenie na uzatváranie rany

Načítavanie...

Číslo patentu: 278157

Dátum: 07.02.1996

Autor: Kaessmann Hans-jürgen

MPK: A61B 17/08

Značky: uzatváranie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené zipsom, ktorý je vzhľadom na rady uzatváracích členov (2) a málo rozťažné textilné nosné pásiky (1) vytvorený pružne a v stave spojenia s radmi uzatváracích členov (2), z polyesteru alebo polyamidu, odolný voči tlaku, pričom na spodnej strane, privrátenej k rane, sú na obidvoch stranách v odstupe od radov uzatváracích členov (2) usporiadané na textilných nosných pásikoch (1) rozperné pásiky (5) na vytvorenie voľného...

Delená uzatváracia hlavica na uzatváranie sklenených pohárov pomocou plechových viečok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 487

Dátum: 08.06.1994

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B67B 5/00

Značky: uzatváranie, viečok, uzatváracia, pohárov, sklenených, delená, pomocou, plechových, hlavica

Text:

...prierezu uchytávacej páky a obe časti sa potom spoja spojovacim kolikom. Vznikne tak pevný a zároveň pohyblivý celok. Hlinovité vybranie lichobežnikového prierezu tak v súčinnosti s výstupkom lichobežnikového prierezu zabezpečuje pri stláčani uchytávacej páky smerom dolu sťahovanie delenej hlavice a následne pritláčanie malých výstupkov, ktorými je hlavica po vnútornom obvode opatrená, na viečko. To postupne pevne obopnehrdlo...

Zariadenie na uzatváranie a otváranie priesvitu artérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 244971

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tolkmitt Uwe, Herold Frank, Kuznicov Dmitrij Dmitrijevie

MPK: A61D 1/00

Značky: zariadenie, otváranie, priesvitu, artérií, uzatváranie

Text:

...spočívajú v tom, že toto zariadenie nevyžaduje pre polohovanie malého laboratórneho zvieraťa nad podložku inak nutný a drahý stereotaxický aparát, pričom náklady na zhotovenie zariadenia podľa vynálezu sú veľmi nízke. Použitie navrhovaného zariadenia zvyšuje úspešnosť operácií, pretože uzáver artérií je vždy presný a jednoznačný. Navyše i opakovaný uzáver použitím tohto zariadenia neznemožňuje opätovnú plnú priechodnosť artérií, čím...

Zariadenie na uzatváranie čelných chlopní kartónových skladačiek s prerušovaným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 251998

Dátum: 13.08.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B65B 7/00

Značky: zariadenie, čelných, přerušovaným, uzatváranie, skladačiek, pohybom, kartónových, chlopní

Text:

...kde je nakreslené v pohľade.Zariadenie na uzatváranie čelných chlopni kartónových skladačiek s prerušovaným pohybom pozostáva zo základného držiaka4 1 posuvne uloženého kolmo na dráhu kartónových lskladačiek 10. Na základnom držiaku 1 je otočne uložená ľavá prítlalčná lišta 2 a pravá pritlačná lišta 3. Na ľavej a pravej pritlačnej lište 2, 3 sú pevne uchytené páky 6 opatrené ovládacími kladkami 4. Oproti ovládacim klad-kám 4 je uložený ľavý...

Hlava na uzatváranie potravinových konzerv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220972

Dátum: 15.03.1986

Autori: Páral Jozef, Ďurec Ján, Baran Ľuboš

Značky: uzatváranie, konzerv, potravinových, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

V telese hlavy je vytvorený jeden, alebo viac kruhových otvorov s jednou, alebo viacerými kužeľovými polohami, s ktorými spolupracujú pružné kruhové vložky, veľkosťou prispôsobené ústiu skleného pohára. Pružné kruhové vložky majú z vnútornej strany po celom obvode v primeraných rozostupoch vytvorené uzatváracie výstupky a po vonkajšom obvode klznú kužeľovú plochu, pričom medzi jednotlivými uzatváracími výstupkami sú priebežné radiálne drážky....

Teleso na uzatváranie hladiny tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 220922

Dátum: 15.03.1986

Autor: Surma Karol

Značky: uzatváranie, hladiny, tekutin, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je uzatvorenie hladiny tekutín nasypaním jednej vrstvy uzatváracích telies. Uvedeného účelu sa dosiahne telesom, ktoré je tvorené strednou časťou valcového tvaru, alebo tvaru hranola s párnym počtom plôch, opatrenou na svojich koncoch kuželovými časťami, pričom v strednej časti je výstredne umiestnené závažie, alebo vytvorená dutina.

Zariadenie pre uzatváranie fliaš použitými korunkovými uzávermi

Načítavanie...

Číslo patentu: 213856

Dátum: 01.05.1984

Autor: Krígovský Ondrej

Značky: uzatváranie, zariadenie, fliaš, korunkovými, použitými, uzávermi

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostává z nosného násuvného valca 10, uzavretého na jednom konci a opatreného prítlačnou rukoväťou 20, ktorého vnútorný priestor má valcovité, stupňovito vytvorené dutiny 11, 12 nosnú a násuvnú, ktoré sú ukončeny kuželovito sa rozširujúciem osazeniem. V dutinách 11, 12 je presuvne uložený piest 30, v ktorého osovom otvore 1 je osová tyč, ktorá je pevne uchytená v uzavrenom čele válca a prítlačnej rukoväti 20 a na druhom konci...