Patenty so značkou «uzatváracia»

Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13243

Dátum: 17.06.2010

Autori: Eichwald Viktor, Holz Dominik, Fortkort Kathrin, Funcken Florian, Hoppe Holger

MPK: E05D 15/50, D06F 37/28

Značky: bielizne, ošetrenie, zariadenie, sušička, uzatváracia, pračka, zostava

Text:

...nasadiť príslušný pár puzdier, ktorý sa na tesniacom kruhu dverl udržiava uzatvorený krytom.0012 Príklad uskutočnenia vynálezu je čisto schematicky zobrazený na výkresoch a podrobnejšie sa opíše nižšie. ZobrazujúObrázok 1 perspektívne zobrazenie zariadenia na ošetrenie bielizne s otvorenými dverami Obrázok 2 pohľad na kruhový rámik dverí zozaduObrázok 3 zobrazenie čiastočného rezu zostavy závesu z bočného pohľaduObrázok 4 ďalšie zobrazenie...

Uzatváracia armatúra pre systém potrubného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13077

Dátum: 06.11.2009

Autor: Kradepohl Paul

MPK: F16K 3/12

Značky: potrubného, uzatváracia, vedenia, systém, armatura

Text:

...nerovnomerným pohybom a ich následkom možná k miestnym prevýšením merného tlaku v sedle a spravidla kpoškodeniam na takto zaťažených oblastiach sedíel, čo je konieckoncov sprevádzané stratou tesnosti sediel.Klzným axiálnym pohybom ovládacieho členu alebo jeho tesniacichna klzných plochách a spätne k priečnym silám, pôsobiacim na pohon vretena, ktoré sa obzvlášť prejavujú u bežných vretien slichobežníkovým závitom vo faktoroch, závislých na...

Uzatváracia závora pre prepravnú nádobu so sklopnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16423

Dátum: 28.05.2009

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: uzatváracia, bočnými, sklopnými, prepravnú, závora, stenami, nádobu

Text:

...predloženého vynálezu je dať kdispozícii prepravnú askladovaciu nádobu príp. zatvárací aotvárací mechanizmus, pričomvynaložením minimálnej sily sú bočné steny sklopné smerom dovnútra.0008 Úloha predloženého vynálezu sa rieši znakmi obsiahnutými vo význakovej časti nároku 1.0009 V ďalšom riešení je navrhované, aby bol nastavovací mechanizmus,najmä ovládací prvok, spojený s bočnou stenou, najmä stenou s úzkou bočnou plochou spojením vo forme...

Uzatváracia doska, ako aj posuvný uzáver na výtoku z nádoby na taveninu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20956

Dátum: 17.04.2009

Autori: Keller Werner, Steiner Benno, Truttmann Urs

MPK: B22D 41/28, B22D 41/24

Značky: nádoby, uzáver, taveninu, posuvný, výtoku, uzatváracia, doska

Text:

...kotvených čelných stenáchžiaruvzdorných dielov pri zahájení kotvenia a/alebo počas vzájomného prestavovania navzájom kotvených žiaruvzdorných dielov.0010 vynález je v nasledujúcom texte bližšie objasnený pomocou výkresov. NaObr. 1 príklad uskutočnenia uzatváracej dosky podľa vynálezu v pozdĺžnom reze, Obr. 2 uzatváraciu dosku podľa obr. 1 v pôdoryse, Obr. 3 rez pozdĺž čiary lll-lll na obr. 2, Obr. 4 detail X z obr. 3 vo zväčšenej mierke, Obr....

Uzatváracia zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10894

Dátum: 28.02.2008

Autor: Wohlgenannt Herbert

MPK: B65D 41/48

Značky: uzatváracia, zátka

Text:

...pokiaľ sa neuskutoční odplynenie. Po uskutočnenom odplynení je v nasledujúcom druhom čiastkovom pohybe výkyvná časť pohybovaná ďalej a uzatváracia zátka úplne odstránená z fľaše. Tým je zaistené, že uzatváracia zátka sa nekontrolovane alebo dokonca na spôsob výstrelu nezdvihne z fľaše.0009 Vo výhodnom usporiadaní je trhací úsek ohraničený prostrednictvom detinovaného, dopredu daného slabého miesta, takže toto sa počas pretáčania...

Uzatváracia klapka na tlakové priestory a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285116

Dátum: 26.05.2006

Autor: Möllmann Dieter

MPK: F16K 1/22

Značky: klapka, spôsob, výroby, priestory, tlakově, uzatváracia

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracia klapka (10) na tlakové priestory, najmä na nádoby alebo potrubia, je vyrobená s kotúčom (11) klapky otočným v telese (12) relatívne vzhľadom na os (13) otáčania, ktorý v tesniacej polohe uzaviera prietok telesom (12) v dvoch navzájom opačných smeroch prúdenia v oblasti tesnenia. Kotúč klapky môže byť usporiadaný excentricky s osou (13) otáčania mimo os tesnenia. Os (13) otáčania prechádza najmä hlavnou osou (17) uzavieracej klapky...

Uzatváracia hlava viečok na zaváracie poháre

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4455

Dátum: 04.05.2006

Autor: Svitek Vladimír

MPK: B67B 7/00

Značky: zaváracie, viečok, uzatváracia, hlava, poháre

Text:

...látky, ktorá pri snímaní nepatme zapruží a umožní tak ľahšie uvoľnenie uzatváracej hlavy.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje uzatváracia hlava viečok na zaváracie poháre, umožňujúca predovšetkým ľahké následné snímanie upevnených a zarolovaných viečok na pohároch. Uzatváraeia hlava je na Vnútomej šikmo zrezanej stene vybavená výstupkami. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že na vonkajšej vrchnej strane telesa hlavy...

Uzatváracia záklopka pre karosériu motorového vozidla a motorové vozidlo vybavené takouto záklopkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1693

Dátum: 04.05.2005

Autor: Renou David Jean-francois

MPK: B60K 15/04

Značky: karosériu, motorového, motorové, vozidla, vybavené, vozidlo, záklopka, takouto, uzatváracia, záklopkou

Text:

...vozidla uchopí viečko, aby ho celkom otvoril, druhý prostriedok, čap v podobe kľuky, viečko celkom otvorí a udržuje toto viečko v otvorenej polohe.0010 lný príklad vylepšenej výhodne uzatváracej záklopky je opísaný vdokumente EP-A-O 806 317, ktorý opisuje najbližší doterajší stav techniky.Táto zákIcpka zahŕňa pružinu a čap v tvare U, pričom polovica čapu slúži akoos otáčania záklopky a druhá polovica slúži ako posunutá os otáčania...

Spodná uzatváracia armatúra cisterny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1446

Dátum: 09.04.1997

Autor: Doležal Karel

MPK: B65D 47/20, B65D 39/02

Značky: cisterny, spodná, uzatváracia, armatura

Text:

...nehode. Pri použití spodnejuzatváracej armatúry podľa tohoto technického riešenia nie jetreba nijako zasahovat do jestvujúcej základnej priruby.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia bude ďalej objasnená na príklade jeho uskutočnenia, ktorý je opisaný na základe pripojeného výkresu, ktorý sčasti vo zvislom reze a sčasti v bočnom pohľade znázorňuje spodnú uzatváraciu armatúru cisterny na cisternovom voze, spolu so...

Delená uzatváracia hlavica na uzatváranie sklenených pohárov pomocou plechových viečok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 487

Dátum: 08.06.1994

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B67B 5/00

Značky: sklenených, delená, hlavica, viečok, uzatváracia, pomocou, plechových, pohárov, uzatváranie

Text:

...prierezu uchytávacej páky a obe časti sa potom spoja spojovacim kolikom. Vznikne tak pevný a zároveň pohyblivý celok. Hlinovité vybranie lichobežnikového prierezu tak v súčinnosti s výstupkom lichobežnikového prierezu zabezpečuje pri stláčani uchytávacej páky smerom dolu sťahovanie delenej hlavice a následne pritláčanie malých výstupkov, ktorými je hlavica po vnútornom obvode opatrená, na viečko. To postupne pevne obopnehrdlo...

Uzatváracia klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265773

Dátum: 14.11.1989

Autor: Šumeraj Ladislav

MPK: F23L 15/00

Značky: klapka, uzatváracia

Text:

...na Ljungströme pri jeho plánovanej odstávke za prevádzky kotla na znížený výkon.Na priložených výkresoch na obr. 1 je znázornená v pôdoryse uzatváracia klapka ohrievača vzduchu Ljungstrőm, na obr. 2 detail utesnenia ramena klapky pri hriadeli v pracovnej polohe,na obr. 3 detail nosníka s chráničom a utesnenie listov, Na obr. 4 schématické znázornenieovládania uzatváracej klapky pákovým mechanizmomUzatváracia klapka sa skladá z rámu l...

Uzatváracia spojka pre hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242481

Dátum: 15.09.1987

Autori: Voronov Nikolaj Fedorovie, Volosov Nikolaj Alexaddovie, Chrobastov Michail Fedorovie, Maljavkina Natalja Ivanovna

MPK: F16L 19/00

Značky: hadice, spojka, uzatváracia

Text:

...sa vyizvoríjdm statočnea peunézpritlačenie.hadice k námahekuąsl a týxmvodotesnezapojenie hadiceesrtšąn-ćsr toinátrubkom.Sppjenie uzatváracej. spojky,. napr sog-zaehradnýmsirozstrekovačom podľaz-obr. 1, aloebo s pripojovacím, nastavcom. 25 ppdlšai obe»rázku. 3,ä.či .iným .zariadením sa. .prevedientałqs že .iuzatváraciepuzdroB-po .prekonauírtlałt-nn tlačnaj jpružiny, B. .sarukouaposunie-asmeroąn. dolu, uzatvaraciaspojkasa nasuuiema 4.121311...

Uzatváracia paleta na prepravu guliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 228606

Dátum: 01.01.1986

Autori: Skach Blažej, Vanoch Gustáv

MPK: B65D 19/36

Značky: uzatváracia, prepravu, paleta, guliek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť prepravu guliek a súčastí guľového tvaru bez porušenia povrchu guliek a prípadnému poškodeniu. Tohoto účelu sa dosiahne uzatváracou paletou, kde tvarované prepážky tlmiacej vložky zabezpečujú tlmenie nárazov a zníženie pádovej rýchlosti guliek.

Uzatváracia montážna hlavica, najmä aerosolových ventilov na montážnych strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227117

Dátum: 01.01.1985

Autor: Benák Rudolf

Značky: strojoch, hlavica, najmä, montážna, montážnych, aerosolových, uzatváracia, ventilov

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváracia montážna hlavica najmä aerosolových ventilov na montážnych strojoch vyznačujúca sa tým, že je tvorená dvojramennými pákami /2/ kyvne uloženými na vnútornom obvode nosného puzdra /1/, pričom dvojramenné páky /2/ sú na hornom konci z vnútornej strany opatrené šikmým zrazením /9/, kým na dolnom konci z vnútornej strany sú vytvorené uzatváracie čeľuste /11/ a v strednej časti z vnútornej strany sú opatrené pevnými dorazmi /10/, zatiaľ...