Patenty so značkou «uzamykacie»

Kľúčové a uzamykacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287176

Dátum: 11.01.2010

Autori: Krühn Jürgen, Schoell Lance, Darmanin Christian, Varenne Alain, Chanel Christophe, Warnström Johan, Jaquet Claude-eric, Gürtler Jens, Peguiron Nicolas, Sivonen Hannu, Hakkarainen Reijo, Brennecke Gudrun, Hammer Walter, Andre Gilbert, Lidén Inge, Lefebvre Arnaud, Norberg Rolf, Magnusson Björn, Thomas

MPK: E05B 49/00

Značky: uzamykacie, zariadenie, kľúčové

Zhrnutie / Anotácia:

Kľúčové a uzamykacie zariadenie zahrnuje kľúč (10) s prvým elektronickým obvodom (14) a zámku (20) s druhým elektronickým obvodom (24). Kľúč a zámka si zapamätávajú tajnú informáciu, časť ktorej je jedinečná pre každé zariadenie. Kľúč a zámka si vymieňajú náhodné číslo cez konektory (15, 25) a vykonávajú výpočet v príslušnom obvode na základe náhodného čísla a tajnej informácie. Elektrický blokovací mechanizmus (40) sa privedie do neblokujúcej...

Uzamykacie zariadenie, najmä pre poklopy, veká, krídla dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18223

Dátum: 15.06.2009

Autor: Sobotka David

MPK: E05B 13/00, E05B 35/00, E02D 29/14...

Značky: dveří, uzamykacie, poklopy, okien, zariadenie, křídla, veká, najmä

Text:

...ako aj dorazovými výstupkami mimo dna skrine určenými pre styk so zaisťovacímPrehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenie vynálezu je znázomené na výkresoch, kde obr. l predstavuje axonometrický pohľad zdola na rozložené uzamykacie zariadenie, obr. 2 axonometrický pohľad zhora na dno uzamykacieho zariadenia v uzamknutej polohe, ktorého skriňa má odstránené veko,obr. 3 axonometrieký pohľad zhora na uzatvorenú skriňu uzamykacieho...

Uzamykacie zariadenie pre schránky trezorov verejných telefónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11268

Dátum: 14.11.2006

Autor: Martin Lopez Antonio

MPK: E05B 63/12, E05B 47/00, E05G 1/04...

Značky: zariadenie, schránky, telefónov, uzamykacie, trezorov, veřejných

Text:

...uzamykacej časti pomocou príslušnej sady guličiek, zatiaľ čo rotácia v opačnom smere spôsobí uvoľnenie uvedenej uzamykacej časti. Pridržiavací prstenec vykonáva uvedené uvoľnenie pri otváracom pohybe dvierok, pričom pridržiavací prstenec je ovládaný pružinou brániacou výstupuguličiek, keď sú uvoľnené z uzamykacej časti.0009 Torzná pružina, ktorá je predopnutá unášacim hriadeľom prenášajúcim rotačný pohyb na západku, spôsobuje, že sa...

Uzamykacie zariadenie riadiacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4164

Dátum: 02.06.2005

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: riadiacej, páky, uzamykacie, motorového, zariadenie, vozidla

Text:

...aretačnýrn mechanizmom,ktorý sa ovláda pootočením zámkového kľúča. Úložný priestor 6 je zhora prekrytý a zaistený proti neoprávnenému prístupu vekom, ktoré nie je na obrázkoch znázomené.Krycia doska 1, ktorá sa nachádza vo väčšej časti priestoru medzi bočnicami 4, je vybavená výrezom 9, a podobný, o málo väčší Výrez 10 je vytvorený V dne 2, pričom obidva výrezy 9, 10 sú Voči sebe situované symetricky. Poloha výrezov 9, 10 V hornej doske 1 a V...

Uzamykacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4132

Dátum: 05.05.2005

Autor: Tomáš Stanislav

MPK: E05C 1/02, E02D 29/14

Značky: uzamykacie, zariadenie

Text:

...2 - znázorňuje technické riešenie so zariadením otváracím zvrchu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZa príklad technického využitia uzamykateľného zariadenia bol vybraný poklop l s rámom 2 obojstranne uzamykateľný, viď obrazová dokumentácia v prilohe obr. l. Hlavná čast vlastného uzamykateľného zariadenia tvorí kľukový, pripadne excentrický mechanizmus, ktorý je tvorený kľukou 3, ojnicami 7 a rázvorami 8, ktoré sú v zamknutej polohe...

Uzamykacie usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5931

Dátum: 23.09.2004

Autori: Murtola Juha, Makkonen Petri, Siitari Kimmo, Hautala Pekka, Helisten Mika

MPK: E05B 63/00, E05B 15/00, E05B 17/00...

Značky: usporiadanie, uzamykacie

Text:

...dverí. splnenie týchto požiadaviek s využitím dosiaľ známychriešení je veľmi tažké a nákladné.0008 Okrem toho bol dosiaľ využívaný celý rad snímačov na snímanie stavu uzamknutého objektu, ako napríklad dverí. Samostatné snímače boli využívané napríklad na zisťovanie, či sú dvere otvorené, či je zámok uzamknutý a alebo odomknutý. Úlohou tohto vynálezu je zmierniť vyššie uvedené problémy doterajšieho stavu techniky. Táto úloha bolasplnená,...

Uzamykacie ústrojenstvo radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2075

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidiel, radiacej, ústrojenstvo, motorových, páky, uzamykacie

Text:

...vozidiel tvorené závorou,zasúvanou do telesa zámku kolmo na pozdĺžnu os motorového vozidla a podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva zuzatvoreného prstencového rámu,ktorého bočné steny sú rovnobežné s pozdĺžnou osou vozidla, pričom na jednej z bočných stien je pripevnené puzdro zámku vybaveného otvormi na zasunutie kľúča a závory,zatial čo na protiľahlej bočnej stene prstencového rámu je pripevnené vodítko závory,pričom os...

Bezpečnostné uzamykacie zariadenie dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1412

Dátum: 05.03.1997

Autor: Bubák Karol

MPK: E05C 9/00, E05B 63/14

Značky: dveří, zariadenie, bezpečnostné, uzamykacie

Text:

...upevnený v drážke horný kolik g uložený V púzdre g,ktoré je upevnené v obvodovom ráme dveri if a claiej na hornej trojramennej páke LL je umiestnené horné horizontálne tiahlo 15 naktorého konci je pripevnený zasúvacl koilk Ľ uložený v púzdre 11, ktoré je upevnené v obvodovom ráme dverl j súčasne dolné tiahlo zámku ggje otočne upevnené v dolnej trojramennej páke 11 g, ktorá je pohyblivo upevnená na oceľovej platni lg , pričom na dolnej...

Bezpečnostné uzamykacie zariadenie päťbodové

Načítavanie...

Číslo patentu: U 626

Dátum: 09.11.1994

Autori: Puschenreiter Karol, Hrnčír Rudolf

MPK: E05B 59/04, E05B 63/04

Značky: päťbodové, uzamykacie, zariadenie, bezpečnostné

Text:

...Qg vo vodicej trubke dolnej ga uchytenej dolnými úchytkami Z§ k dverám lg, súčasne ovláda posuvnú tyč lg upevnenú vo vodiacej trubke 2, ktorá je k dverám łê upevnená úchytkou lg, ovládanie pravej časti systému vykonáva posuvná tyč lg uložená pomocou prevlečného krúžku łâ vo vodiacejtrubke priečnej łł na ktorej je umiestnená posuvná tyčpriečna 10, ktorá je upevnená V pomocnom mechanizme Š, ktorý ovláda posuvnú tyč pravú hornú 59...

Uzamykacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281049

Dátum: 10.08.1994

Autori: Markbreit Dani, Eizen Noach

MPK: E05B 35/00, E05B 19/18, E05B 27/00...

Značky: uzamykacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Uzamykacie zariadenie vo všeobecnosti a konkrétnejšie obsahujúce surové kľúče, kľúče a kombináciu zámky a kľúča. Surový kľúč obsahuje všeobecne podlhovastú čepeľovú časť čnejúcu pozdĺž osi čepele a definujúcu prvú a druhú v zásade plochú protiľahlú bočnú plochu, ktoré sú spojené okrajovými plochami užšími ako uvedené bočné plochy, pričom uvedená prvá bočná plocha definuje prvú plochu kľúčovej kombinácie a sú na nej vytvorené podlhovasté vodidlá...