Patenty so značkou «uvedených»

Spôsob stanovenia zlúčenín vhodných na inhibíciu aktivity aspoň jednej karboanhydrázy a použitie uvedených zlúčenín ako liečiva na liečbu a/alebo prevenciu obezity

Načítavanie...

Číslo patentu: 287607

Dátum: 07.03.2011

Autori: Sann Holger, Preuschoff Ulf, David Samuel, Hebebrand Johannes, Antel Jochen, Weske Michael

MPK: G01N 33/50, A61P 1/00

Značky: spôsob, zlúčenín, inhibíciu, obezity, aspoň, prevenciu, liečbu, aktivity, použitie, liečivá, karboanhydrázy, vhodných, uvedených, stanovenia, jednej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia zlúčenín, ktoré sú vhodné na liečenie a/alebo prevenciu obezity, ktorý spočíva v stanovení schopnosti skúšaných zlúčenín potláčať de-novo-lipogenézu u cicavcov. Ďalej je opísané použitie zlúčenín, ktoré majú schopnosť potláčať de-novo-lipogenézu u cicavcov, na prípravu liečiv na liečenie a/alebo prevenciu obezity.

Použitie amfifilných polymérov ako látok, ktoré zlepšujú tepelnú stabilitu a odolnosť voči UV žiareniu chlórovaných a plnených termoplastických materiálov, spôsob výroby uvedených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16564

Dátum: 06.12.2010

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Souzy Renaud, Mongoin Jacques

MPK: C08L 33/00, C08K 3/26, C08L 27/04...

Značky: stabilitu, voči, materiálov, látok, žiareniu, výroby, zlepšujú, termoplastických, tepelnú, polymérov, plnených, amfifilných, spôsob, použitie, uvedených, chlorovaných, odolnost

Text:

...pomocou vytláčania, vstrekovania, lisovania, tvarovania ako je vstrekovacie lisovanie alebo kalandrovanie pri zvýšených teplotách (viac než 150 °C). Tieto polyméry sú charakterizované súčasnou prítomnosťou dvoch skupín etylénoxidu a propylénoxidu na bočnom reťazci. Je topredmetom doteraz nezverejnenej francúzskej patentovej prihlášky podanej pod číslom FR 08 58748.0010 Tieto posledne uvedené štruktúry však ešte nie sú plne uspokojujúce. Pri...

Vodná homogénna kompozícia koncentrátu účinnej zlúčeniny na reguláciu rastu rastlín, spôsob regulácie rastu rastlín a použitie uvedených koncentrátov účinných zložiek na prípravu vodných postrekových roztokov majúcich zvýšenú účinnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: 286650

Dátum: 16.02.2009

Autori: Rademacher Wilhelm, Höppner Peter, Berghaus Rainer, Oetter Günter, Kober Reiner, Borzyk Oliver, Kiessling Ulrich, Scholz Jürgen

MPK: A01G 1/00, A01N 25/30, A01G 17/00...

Značky: rastlín, koncentrátů, majúcich, přípravu, koncentrátov, reguláciu, zvýšenú, účinnost, homogénna, uvedených, vodných, vodná, použitie, zložiek, postrekových, spôsob, zlúčeniny, regulácie, účinnej, účinných, rastu, kompozícia, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú vodné homogénne kompozície vo forme koncentrátov účinných zložiek všeobecného vzorca (I) na ovplyvnenie rastu rastlín a na použitie uvedených koncentrátov účinných zložiek na prípravu vodných postrekových roztokov majúcich zvýšenú účinnosť.

Kompartmentalizované živicové pelety na elimináciu kyslíka a spôsob tepelného spracovania uvedených živicových peliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20452

Dátum: 05.05.2006

Autori: Sisson Edwin, Ferrari Gianluca

MPK: C08J 3/12, B29B 9/12, B29B 13/02...

Značky: živicových, kompartmentalizované, živicové, tepelného, spracovania, pelety, elimináciu, peliet, uvedených, spôsob, kyslíka

Text:

...predzmesové pelety reaktivne voči kyslíku sa nemôžu podrobiť post-tepelným procesom, ako sú sušenie, kryštalizácia alebo polymerizácia v tuhom skupenstve. Pred ñnálnym miešaním v roztopenom stave sa predzmes polyesteru a materiálu reaktívneho s kyslíkom musí-3 vysušiť. Pelety teda musia byt schopné vydržať proces sušenia. Sušenie horúcim vzduchom významne znižuje schopnosť materiálu reaktivneho voči kyslíku spotrebúvať kyslík.0017 US patent...

Nové vonné zlúčeniny, spôsob syntézy a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5689

Dátum: 13.01.2006

Autori: Jaunky Piotr, Mane Jean, Schroeder Martin

MPK: C07C 47/20

Značky: uvedených, spôsob, použitie, zlúčenín, syntézy, nové, vonné, zlúčeniny

Text:

...voči počiatočnemu množstvu alkénu.0015 Pri tomto spôsobe uskutočnenia sa reakcia uskutočňuje v autokláve, do ktoreho sa dôsledne odplynený 5,7 ~dimetyl-okta-1,6-dién dávkuje pod dusikom. Katalyzátor (A) a katalyzátor (B) sú dávkované tiež pod dusikom. Reakciu možno uskutočňovať s použitím 1 x 103 až 1 x 10 ekvivalentov, výhodne 2 x 104 až 5 x 104 ekvivalentov katalyzátora voči alkénu. Autokláv sa následne uzavrie a niekoľkokrát premyje...

Embryogénna bunková kultúra odvodená od lipnicových rastlín podčeľade Pooideae, spôsob prípravy protoplastov a bunkovej kultúry schopných regenerácie na kompletné rastliny, spôsob regenerácie uvedených lipnicových rastlín, lipnicovité rastliny, ic…

Načítavanie...

Číslo patentu: 283603

Dátum: 29.09.2003

Autori: Harms Christian, Shillito Raymond, Horn Michael

MPK: A01H 1/00, A01G 7/00, C12N 15/81...

Značky: uvedených, protoplastov, rastliny, pooideae, spôsob, kompletné, regenerácie, bunková, kultury, lipnicových, podčeľade, embryogénna, schopných, kultúra, rastlín, bunkovej, ic, přípravy, lipnicovité, odvodená

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná regenerácia rastlín z čeľade Gramineae z podčeľade Pooideae z protoplastov. Uvedené sú embryogénne bunkové kultúry, ako aj kalusy, ktoré slúžia ako východiskový materiál pre protoplasty, ktoré potom môžu regenerovať na celé rastliny. Taktiež je opísaný spôsob výroby uvedených embryogénnych bunkových kultúr, ako aj transgénne rastliny z podčeľade Pooideae, ktoré sa regenerujú z geneticky modifikovaných protoplastov.

Substituované azadioxacykloalkény, spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky tieto látky obsahujúce, spôsob potláčania nežiaducich húb a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281848

Dátum: 19.06.2001

Autori: Gayer Herbert, Seitz Thomas, Heinemann Ulrich, Stetter Jörg, Kuhnt Dietmar, Hänssler Gerd, Gerdes Peter, Assmann Lutz, Dutzmann Stefan, Tiemann Ralf, Philipp Ulrich, Krüger Bernd-wieland, Dehne Heinz-wilhelm

MPK: A01N 43/88, A01N 43/72, A01N 43/82...

Značky: prostriedky, spôsob, uvedených, tieto, azadioxacykloalkény, výroby, zlúčenín, fungicidně, potláčania, medziprodukty, látky, obsahujúce, nežiadúcich, substituované, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované azadioxacykloalkény všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky tieto látky obsahujúce, spôsob potláčania nežiaducich húb a použitie uvedených zlúčenín ako fungicídov.

4′-Fosfáty epipodofylotoxínglukozidov, spôsob ich výroby, potrebné medziprodukty, použitie uvedených zlúčenín a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279325

Dátum: 07.10.1998

Autori: Senter Peter, Saulnier Mark, Kadow John

MPK: C07F 9/06, A61K 31/335, C07D 493/02...

Značky: uvedených, farmaceutické, epipodofylotoxínglukozidov, spôsob, obsahujú, přípravky, 4'-fosfáty, výroby, použitie, zlúčenín, medziprodukty, potřebné

Zhrnutie / Anotácia:

Fosfátové deriváty 4'-demetylepipodofylotoxínglukozidov sú antitumorové látky a ich soli so zreteľom na dobrú rozpustnosť vo vode majú z tohto hľadiska vo farmaceutických prípravkoch veľkú výhodu. Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (V), ich príprava, potrebné medziprodukty, ako i farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú, pričom význam jednotlivých substituentov je vysvetlený v opisnej časti.

Triazolové deriváty, spôsoby ich prípravy, medziprodukty týchto spôsobov, farmaceutický antifungálny prostriedok a použitie uvedených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278215

Dátum: 15.09.1991

Autori: Ray Stephen James, Richardson Kenneth

MPK: A61K 31/435, A61K 31/41, A61K 31/495...

Značky: uvedených, spôsobov, deriváty, antifungálny, triazolové, použitie, prostriedok, medziprodukty, přípravy, týchto, zlúčenín, farmaceutický, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Triazolové deriváty všeobecného vzorca I, v ktorom znamená R fenylovú skupinu substituovanú 1 až 3 substituentmi, pričom každý z týchto substituentov je nezávisle vybraný zo skupiny zahrňujúcej halogény, skupinu -CF3 a -OCF3, R1 C1-C4 alkylovú skupinu, R2 atóm vodíka alebo C1-C4 alkylovú skupinu, X skupinu CH alebo atóm dusíka a Y fluór alebo chlór. Do rozsahu rovnako patria postupy prípravy týchto zlúčenín a medziprodukty tohto postupu...