Patenty so značkou «utěsňování»

Držák na uzavírání a utěsňování konců trubek vystavených vnitřnímu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266587

Dátum: 12.01.1990

Autori: Placzek Wieslaw, Friedrich Pawel, Mynarz Leszek, Karpinski Krzysztof, Tarasiuk Tadeusz, Gaszewski Jerzy

MPK: G01N 3/12

Značky: uzavírání, tlaku, vnitřnímu, konců, utěsňování, vystavených, trubek, držák

Text:

...ze segmentu rozpínaných uvnitř tělesa držáku elastickým elementem. Takový návrh kuželového prstence nevyžaduje přítomnost příslušných výŕezů v tělese, jako u druhého provedení. Existence různých provedení držáku podle vynálezu umožňuje volbu návrhu, který by na jedné straně odpovídal stávajícím výrobním možnostem výrobců a na druhé straně by vytvořil možnost provádět pokusné zkoušky při vždy různých vlastních para metrech...

Tvarovka pro utěsňování V kokil na licí desce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262496

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kodejš Václav, Svárovský Vratislav

MPK: B22D 7/06, B22D 7/12

Značky: desce, licí, kokil, utěsňování, tvarovka

Text:

...tvarovka je tvořeno rámečkem,napríklad pleohovým, jehož jednotlivé strany jsou z vnější strany ohnuty směrem od zakladny nahoru v úhlu rovnem 90 ° a současně z vnější strany vychýleny nahoru od svislé osy kokily o ostrý dhel rovný 5 až 30 °, Výhodou tvarovky podle vynálezu je především dokonale vykrytí spary mezi kokilou a licí deskou, dále í současně ochrana poěkozenýoh hran kokily, takže nedochězí k obtížím při stripování ingotů z kokil....

Uspořádání prvků určených k utěsňování dveří podtlakového sterilizačního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261708

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lipus Pavel, Kukla Antonín

MPK: A61L 2/26

Značky: prístroje, sterilizačního, podtlakového, uspořádání, dveří, určených, prvků, utěsňování

Text:

...ale 1 velice rychlá.Příklad provedení uspořádání technických prostředků k utěsšování dveří podle vynálezu je zobrazen na obr. připojeného výkresu, kde konstrukce mechanismu je nakreslena v řezu a napojení vývěvy je zachyceno blokově.U uspořádání technických prostředků kuěsnování dveří sterilizačního přístroje je jako profilové těsnění použito profilové těsnění ze silikonové pryže, které je slepeno do tvaru nekonečné hadice. Těsnění 1 je...

Zařízení k utěsňování kulových uzávěrů plynů a prachových látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244745

Dátum: 14.08.1987

Autori: Jílek Ladislav, Vavoík Stanislav, Hájovský Jioí, Šimík Jaromír

MPK: F16K 5/20

Značky: uzávěru, prachových, zařízení, kulových, plynů, látek, utěsňování

Text:

...dále, že umožňuje dokonalou těsnost, zamezuje nežádoucímu pronikání směsi plynu a prachové látky do odtavené potrubní větve, což je základní požadavek provozu navazujících výrobníoh zařízení. Rovněž je výhodou to, že zamezuje opotřebení funkčních částí kulových uzávěrů, případně i zadření pohyblivých součástí, čímž se zvyšuje jejich životnost a spolehlivost.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k...

Radiačně a hermeticky odolné utěsňování kabelových žil, zejména v jaderných elektrárnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 243672

Dátum: 15.07.1987

Autori: Raba František, Eermák Václav

MPK: H02G 3/00

Značky: odolné, kabelových, hermetický, jaderných, utěsňování, zejména, elektrárnách, radiačně, žíl

Text:

...lepením a jejich vzájemnými kombinacemi, přičemž jednotlivé těsnící zőny netvoří homogenní oelek.To může při aplikaci v primňrní části jaderných elektráren, kde při haváriích dochází ke kombinovanému namáhání armatur vlhko etí, teplotou, tlakom a radiací, mít za následok vznik apár mezi těsnicími nehomogemími materiály.vlhkost a dezaktivační oplachy pronikající postupně spárami snižují funkční vlastnosti kabelové armatury a mohou způsobit i...

Plastický tmel pro pružné utěsňování konstrukčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250917

Dátum: 14.05.1987

Autori: Podešva Milan, Janík Ján

MPK: C09J 3/14

Značky: utěsňování, materiálů, plastický, pružné, konstrukčních

Text:

...vhodné pro PVC jako Řapř. stearan vápenatý, epoxídové pryskyřice, organické slou čeniny čtyřmocného cínu apod. Z ekonomických důvodů lze tmel plnit anorganickými plnivy.Püsobenim monomerního změkčovadla např. dibutylftalátu dojde za teploty mĺstnosti během 24 hodin k solvataci a nabotnání směsi pastotvorného polyvinylchloridu s kopolymerem vinylchloridu s vinylacetátem do hustá pastovité konzistence. Je výhodné, jestliže obsah...

Způsob utěsňování hliníkových profilů a skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239458

Dátum: 15.04.1987

Autori: Muselík Miloslav, Hnilieka Jaroslav, Eervinka Jaroslav

MPK: E06B 3/62

Značky: utěsňování, způsob, hliníkových, profilů

Text:

...pásku s textilní vloäkou spočíva v odstranění seperačního proetředku a pŕitlačení pásku na podklad. Tyto těenicí pásky se do ČSSR dovážsjí z devízové nevýhodných oblastí. Nevýhodou tohoto zpusobu utšsňování je nízká adheze ssmolepicího pásku projevující se místním odlepováním již pri montáži, zejména při nižších teplotách ovzduší. Charakter pásku, jeho skladba a nízká edheze k podkladu se projevujďeklonem ke studenemuwoku zejména za...

Zařízení pro utěsňování rohových úseků rozpěrných rámů dvojskel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245038

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vonkomer Ivan, Benetin Marián, Stassel Ladislav, Šperka Pavol

MPK: C03C 27/12, E06B 3/66

Značky: rozpěrných, utěsňování, úseků, zařízení, rohových, rámu, dvojskel

Text:

...uaxonmux npuueneume npn maromosneann cwexnonaxewos pacuopounux pan, xomopuu npenornpamaewcn nonanaune ynnomuuTenbHoñ macçu ua annnuyn uacmb BCTBBHOPO yronbauxa, m.e. ee aarpaanenue, xax B 0 speua aanonnenms nonocTeñ,Tax n nocne Hero.Ycwpoücmaou, cocwonmuu na JMTbeBOŘ ronoaxm c mopneaoñ cwoponu, nayx Hanpaanammux, xaxan c onnnm omaepcmueu mnm uecxoxbxnmu brsepcmnnum, nayx Hoxeü M nayx Haunanxux KOHconeü, a TBKIQ onnoro npnxuua, npnxuunoro...

Způsob utěsňování styčných spár obvodového pláště budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232829

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/68

Značky: způsob, styčných, obvodového, spár, pláště, utěsňování, budov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší okamžité uzavírání styčných spár obvodového pláště budov při postupném zavěšování lehkých obvodových dílců. Podstatou způsobu utěsňování styčných spár obvodového pláště budov, složeného z lehkých obvodových dílců s přesahujícími pružnými podložkami je, že do styčné spáry mezi sousední lehké obvodové dílce se před montáží vloží těsnění a styčná spára se uzavře překrytím pružných podložek. Vodotěsné uzavření spár z vnější i vnitřní...

Způsob utěsňování pažnic úvodních kolon ve vrtu a pažnice k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233996

Dátum: 01.12.1986

Autori: Lanča Lubomír, Pastrňák Jaroslav, Tomášek Jiří

MPK: E21B 43/10

Značky: provádění, kolon, pažnic, utěsňování, způsob, úvodních, tohoto, způsobu, pažnice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší utěsňování pažnic úvodních kolon ve vrtu, zejména vrtů degazačních, zajišťovacích a odvodňovacích. Podstatou tohoto způsobu je využití rychletuhnoucího těsniva, které se vpraví v ampulkách až na čelbu vrtu zasunováním pažrnic úvodní kolony a touto se i ampule rozdrtí. Rychletuhnoucí těsnivo se protlačí do prostoru mezi stěnou vrtu a povrchem paž nic úvodní kolony, kde se ponechá ztuhnout.

Způsob zpevňování a utěsňování hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244910

Dátum: 17.09.1985

Autori: Mentrup Anton, Fügner Armin, Schromm Kurt, Renth Ernst Otto, Muacevic Gojko, Sach George Sidney

MPK: E21B 33/138, E02D 31/04, C08L 33/26...

Značky: zpevňování, způsob, hornín, utěsňování

Text:

...že mezi částicemi, vpravenýmí do gelové struktury, a polymery, tvořícími gel, dochází také k chemickým vazbám, které ještě více zvyšují pevnost gelu. současně si však gel zachováva pružnost, bobtnatelnost a schopnost přijímat vodu, což je charakteristické pro známé gely na akrylově bázi,to znamená zabezpečují trvalé a úplné uzaąiření vrstvy proti pronikání vody.Obsah cementu ve druhé složce B, obsahující cementovcu vodní suspenzi, může...

Zařízení pro kontrolu utěsňování filtračních desek kalolisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226766

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vácha Tomáš

Značky: filtračních, kalolisů, desek, utěsňování, zařízení, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu utěsňování filtračních desek kalolisu, tvořené přední a zadní skříní kalolisu, na kterých je jednak opřen společný hlavní nosník s filtračními deskami a jednak ukotveny nosníky světelné ochrany se soustavou vysílačů a přijímačů, vytvářejících obdélníkovou světelnou ochrannou síť, vyznačeně tím, že proti každému vysílači (10) je uspořádán otočně ve vertikálním i horizontálním směru alespoň jeden kontrolní přijímač (11a).

Injekční směs pro zpevňování a utěsňování nesoudržných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217521

Dátum: 15.02.1985

Autori: Křístek Jiří, Dostálová Zdena, Jeřábek Milan, Kamiš Jan, Burian Alois, Řepka Jan

Značky: nesoudržných, injekční, zemin, směs, zpevňování, utěsňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi pro zpevňování a utěsňování nesoudržných zemin, například štěrkopískových náplavů apod. Směs sestává z 80 až 99,5 % objemových vodného roztoku alkalického křemičitanu a 0,5 až 20 % objemových esteru kyseliny octové a glycerinechlorhydrinu, monoacetátu glycerinchlorhydrinu, popřípadě diacetátu glycerinchlorhydrinu, popřípadě jejich směs.

Způsob utěsňování tvarovací dutiny formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215774

Dátum: 15.10.1984

Autori: Šperka Josef, Rajnoha Zdeněk

Značky: formy, dutiny, utěsňování, způsob, tvarovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu utěsňování tvarovací dutiny formy při tváření spodku obuvi, jenž spočívá v zatláčení těsnicích hran formy proti materiálu svršku obuvi v místě spodní hrany boční obvodové plochy kopyta. Podstatou vynálezu je to, že na rozhraní boční obvodové plochy a spodní nášlapové plochy kopyta 2 /obr. 2/ se vytvoří souvislé obvodové vybrání 23, nad nímž se materiál svršku 1 při napínání pružně překlene a těsnicí hrany 45 formy pak...