Patenty so značkou «utěsnění»

Zařízení pro utěsnění otočně výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267842

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mergl Zdeněk, Žák Antonín

MPK: B24C 9/00

Značky: závěsu, přestavitelného, zařízení, utěsnění, otočné, výškově

Text:

...klndkäm upevněuých naOpatřením protilehlých pák rozevíracíní klíny je zaručen odklon chlopni štřrłiny cd závěsu. Vzniklá mezera je pak tčsnšna jak vlastní plochou rozevíracího klínu tak L tčenicími chlopnčmi upevnänými na páce. Upevnřním jak klínú tak 1 Lěsnicích chlopni na protilehlých pákách opatřených rozevíracími kladkami eněřujícími proti tulíři na závčsu se dosáhne příklonění klínů a těsnicích chlopní k závěeu ve zvednutć pcloze závčsu....

Zařízení pro utěsnění odnímatelných den ocelářských konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267237

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krajina Aleš, Bulina Vladimír, Hromek František

MPK: C21C 5/48

Značky: konvertoru, ocelářských, zařízení, odnímatelných, utěsnění

Text:

...hořlavých plynü vznikajících v nádobě, přičemž spotřeba tlakového plynu je dána kvalitou utěsnění aĺlze jí udržeti v ekonomicky únosných mezích. Další výhodou je, že v případě vytvoření tvarově průběžné drážky vhodného průřezu v obou stykových plochách, a to jak v přírubě nádoby, tak i v přírubě konvertorového dna, který zrovnoměrní přívod tlakového ply nu podél těsnící spáry, dochází tímto ke zvýšení účinnosti tohoto utěsnění a tím i ke...

Utěsnění sacího kusu v tělese zapouzdřeného napájecího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266671

Dátum: 12.01.1990

Autori: Večeřa Josef, Kovář Pavel

MPK: F04D 29/08

Značky: tělese, čerpadla, napájecího, sacího, zapouzdřeného, utěsnění

Text:

...stupně 1 čerpadla, například ve formě oběžného kola 2 s oboustranným vstupem a rozváděcím kolem gg. Sací kus g současně vytváří v tělese L čerpadla výtlačný kanál łg, na který navazuje převáděcí kanál L 5, napojený na neznázorněné sání dalšího tlakového stupně 1 čerpad 1 a,a odděluje sací prostor łg sacího stupně 1 od jeho výtlačného prostoru 39 ve svých styčných plochách gg s tělesem ł čerpadla. Styčné plochy gg sacího kusu g s těleeem l...

Zařízení pro utěsnění vnitřního prostoru tělesa uzavírací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 264549

Dátum: 14.08.1989

Autori: Tomeš Oldřich, Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 41/10

Značky: zařízení, armatury, utěsnění, prostoru, tělesa, uzavírací, vnitřního

Text:

...kroužku.Další podstatou je, že uzavřený prostor je tvořen mezikružným obvodovým vybráním na spodni straně přírubovê části horního připojevacího kusu a osazenou těsnící plochou na čelní ploše tělesa.Dále je podstatou, že uzavřený prostor je tvořen mezikružným obvodovým vybráním na čelní ploše tělesa a osazenou těsnící plochou na Spodní straně přírubové části horního přípojovacího kusu vlnovce.Vyšší účinek řešení podle vynâlezu spočíva ve...

Způsob utěsnění důlních děl proti průniku důlních větrů do stařin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260930

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájovský Jiří, Dušek Radomil

MPK: E21F 1/14, E21F 15/00

Značky: důlních, způsob, průniku, větru, stařin, proti, utěsnění

Text:

...opatření V souvislosti s nadnormativním výskytem jedovatého plynu (C 0), se pakjedná o nesrovnatelné hodnoty, jako je jistota provozu a zabezpečení zdraví pracovníkůV podzemí. Dále se zvyšuje bezpečnost práce V podzemí z důvodu snížení i odstranění možnosti vzniku samovznícení uhlí ve stařinách. Zlepšují se i větrací podmínky a pracovní prostředí horníků jak přímo v rubání, tak na obou průchodech porubu s chodbami a v přilehlých porubních...

Způsob utěsnění podloží nebo materiálu, jako například malty, pojiva nebo betonu, pomocí injektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259889

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: podloží, malty, materiálů, pojiva, způsob, pomocí, betonů, injektáže, například, utěsnění

Text:

...cestou, jako například ultrazvukem nebo vibračné.Při způsobu podle výnálezu se používá sílikátový roztok, jehož poměr SiO 2/Na 2 O je roven asi 1 až 1,3, přičemž obsah SiO 2 je s Výhodou roven 110 až 20 0/0 a obsah N 2120 je s Výhodou roven 10 až 15 9/0.Když je směs silikátového roztoku a prášku obsahujícího Vápnik ínjikována do podloží, í.onty Ca se uvolňují hydrolýzou a reaguji se silikátovým rowztokem za vzniku hydratovaných...

Zařízení pro utěsnění pístu u dávkovačů kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255041

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kahle Vladislav

MPK: F16J 9/00

Značky: plynů, utěsnění, kapalin, pístů, dávkovačů, zařízení

Text:

...vytlačovaný objem (jednotky - stovky mikrolitrů). U takovýchto dávkoą vačů spočíva v současné době užívané řešení v tom, že píst je tvořen teflonovým válečkem, do kterého je našroubováno nebo nalisováno táhlo. Jiné. principiélně podobné řešení představuje teflonová páska navinutá na táhlo opatřené retencemi. Takováto řešení jsou dostatečná pro nižší tlaky.při vyšších tlacích a při dlouhodobém užívání dochází k úniku kapaliny okolo...

Způsob utěsnění vakuovaných dutin injektážních forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254076

Dátum: 15.01.1988

Autor: Anděl Miroslav

MPK: F16J 15/06

Značky: forem, způsob, dutin, vakuovaných, utěsnění, injektážních

Text:

...sníženo nebezpečí vzniku vadného výrobku vlivem nedokonalého uzavření formy. Separování rovinných dosedacíoh ploch a jejich následné čištění je bez rizika poškození formy a těsnění. Nároky na kvalitu materiálu těsnění a jeho tvarového provedení mohou být proti doposud používaným nižší až o 50 . Udržování ploch pod těsněním je snažší, protože prakticky nedochází k jejich znečištění laminační směsí, navíc je těsnění na vnějěím povrchu...

Rotační mechanická ucpávka pro utěsnění abrazivních kapalin a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253680

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hvížďala Jaromír

MPK: F16J 15/18

Značky: utěsnění, ucpávka, suspenzí, kapalin, abrazivních, rotační, mechanická

Text:

...kolíků a unáäeoího talíře, který je předměte vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že na tělese zařízení je pevně uohyoen kovový kroužek, na jehož čelní ploohu dosedá pomocí stlačené pružné membrány rotační kovový kroužek, který je unášan pomocí kolíků pružnou membránou, která je pevně spojene 5 hřídelí.Příkladné provedení rotační mechanické ucpévky pro utěsnění abrasivních kapalin a susnenzí podle vynálezu je znázorněnoNa tělese...

Zařízení k utěsnění vyvažovacího prostoru hydrogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244015

Dátum: 16.11.1987

Autor: Badura Roman

MPK: F16J 15/06

Značky: prostoru, zařízení, hydrogenerátoru, utěsnění, vyvažovacího

Text:

...utěsnäní vyvaiovaeího prostoru łąydrogeneratoru je znazornöno na pripojených výkresoch. lle obr. 1 je v rezu vyobrezen nárys části telesa ąvdrogenerútoru s těsněním e uložené víko lvdrogeneritoru s umístění tlsnicím prvkom, na obr. 2 je vyobrasen půdorys tělesa hydrogenarátoru s vymezeným vyvaiovacím prostorem levým a pravým vyvožovacím elementem s excentrickými průmlry alespoň s jedním těenicím kroulkem. Na obr. 3 je sacłwcen...

Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238330

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šimůnek Josef, Bureš Ladislav, Mládek Miloš, Procházka Miloslav, Pacáková Zdenka

MPK: D01H 7/882

Značky: utěsnění, spřádacího, zařízení, prostoru, rotoru, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro utěsnění pracovního prostoru spřádacího rotoru, u něhož jsou odstraněny problémy s mezerou mezí vnějším povrchem rotoru, základním tělesem pro uložení rotoru a víkem, tím, že do vnějšího pracovního prostoru spřádacího rotoru zasahuje okrouhlý kuželovitý výstupek na víku, který společně s vnějším povrchem spřádacího rotoru vytváří funkční těsnicí štěrbinu, uzavřenou pružným těsnicím kroužkem.

Utěsnění vytápěných válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241802

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vašieek Alois, Štipek Jioí, Pichoueek Miroslav, Krejeí Jioí, Remek Josef

MPK: C14B 1/54

Značky: utěsnění, válců, vytápěných

Text:

...s eliemeurtem bez .dodatočného axiálrního dostavování má izvláště při vyšších teplotách m-alou živ-otnost.Při provozu zaželhulovacího válce dochází ke korozněmvenchanincukéumu opotřebení sltyčných ploch. Pro zabezpečení bezvaudne funkce s odpovídající životnosti jtěsnicího elementu je nnutné zajistit vysokou kvalitu k němu přilélhajícího povrchu. e-li toto stykové místo Vytvořeno přímo na zaižehlovacim válci, dolchází ik jeho opotřebení a při...

Zařízení k utěsnění ústí nasávací šachty mlýnských okruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240560

Dátum: 15.08.1987

Autori: Wagner Christoph, Jefimenko Anatolij Vasiljevie, Steinbruch Reinhard Dipl

MPK: F22B 37/22

Značky: mlýnských, zařízení, utěsnění, šachty, okruhu, nasávací, ústí

Text:

...na vytrubkovaném otvoru stěny spalovací komory kotle je upevněna kluzná deska, k níž je pomocí třmenu připojeno-hrdlo šachty uložené posuvné na kladičkách.Podstatnou výhodou uvedeného vynálezu je to, že je zde umožněno spojení dvou prvků bez dodatečného vyztužování stěny komory, což ovlivñuje celkovou hmotnost za 4řízení a rovněž je možné dokonalejší utěsnění. ~ ~ . ~ Příklad provedení zařízení podle -vynálezu je znázorněn na přiloženěm...

Zařízení k utěsnění zvedákové tyče vstřikovacího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252099

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pasker František, Vild Antonín, Gottwald Miloš

MPK: F02M 59/44

Značky: tyče, zvedákové, vstřikovacího, utěsnění, zařízení, čerpadla

Text:

...tyče a uložení prstence při zpětnêm pohybu směrem šípky B.j Na ekříhi motoru je připevnčno tčleso zvedäku 1, ne němž je upevněna konzola § vetřikovacího čerpadla. V těleee zvedáku 1 je euvně uloženo zdvihátko 2.5 kladkou Q. Zdvihâtko g je pružinou 2přitlačováno k rotujíoí vačce głvytvořeně na vačkovê hřídeli mou toru. Se zdvihâtkem g je pevně spojene zvedâkovâ tyč Q, kteráuvnitř motoru se vstřikovacím čerpadlem na vnější straně motoru. 6...

Utěsnění vkládané jednotky vstřikovacího čerpadla pružným těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250199

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marešová Alena, Skočdopole Karel, Borůvka Miroslav

MPK: F02M 59/48

Značky: tesnením, utěsnění, vkládané, vstřikovacího, jednotky, pružným, čerpadla

Text:

...pevná objínb g nebo aby nasi pružnvn těsnění j, a pevnou objínkou § vznikla jen nalá vůle.Vkládaná Jednotke se v táto chvíli nachází v tzv. montážní poloze I, což znamená,že Jeden nebo více výatupků ji vytvořených na protikuse 31, ktorý so otáčí společně s válcem g, se nachází v prohloubeních g opčx-náho opčrnćho kroužku i - obr. 2. Tento opčrny krouňek i je nuvnč uložen na válcí g a proti pootáčení je znjičtčn kolíky kruhověho nebo...

Utěsnění vstřikovací jednotky vstřikovacího čerpadla zvláště pro naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249688

Dátum: 15.04.1987

Autori: Skočdopole Karel, Marešová Alena, Borůvka Miroslav

MPK: F02M 59/48

Značky: utěsnění, naftové, vstřikovacího, jednotky, vstřikovací, čerpadla, motory, zvláště

Text:

...jednotlívě prostory. Potřebně vzájemné polohe uvedených pružných těsnění je dana vloženým dístančním kroužkee ge rozpěrným kroužkem 1. Dělkově rozměry jednotlivých součástí jsou voleny tak, aby po vložení vstříkovaeí jednotky 3 do vývrtu11 l skříně 1, tj. v okemžíku, kdy spodní čelo 22 tverově příruby Á 31 dosedne na horní plochu 13 skříně 1, se spodní pružne těsnění2 lehce dotýkalo plochy osezení 240.cherakterístiýo znakem tohoto provedení...

Zařízení pro utěsnění průchodů v podlaze krokové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 231287

Dátum: 01.03.1987

Autori: Černý Josef, Malát Josef, Maidl Václav

MPK: F27B 9/14

Značky: krokové, průchodu, zařízení, utěsnění, podlaze

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro utěsnění průchodů v podlaze ohřívacích krokových pecí, zejména pecí se spodním ohřevem. Utěsnění průchodů (12) je provedeno pomocí vnitřních šoupátek (13), uspořádaných v pracovním prostoru (l) pece a vnějších šoupátek (14), uspořádaných na vnější straně vyzdívky (11) a upevněných zevně k podlaze (5). Vnitřní šoupátka (13) a vnější šoupátka (14) jsou navlečena na pohyblivé trámce(3).

Způsob dodatečného utěsnění trhlin v panelech obvodového pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 237451

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hlusička Josef, Sequens Jan

MPK: E04G 23/02

Značky: dodatečného, pláště, obvodového, panelech, způsob, utěsnění, trhlin

Zhrnutie / Anotácia:

Pro opravy panelů obvodového pláště budov proti vnikání atmosférické vody je navržen způsob, spočívající v rozšíření trhliny na 4 až 10 mm, její penetraci a vyplnění trvale pružným tmelem s výhodou na bázi silikonového nebo tiocolového kaučuku, případně akrylátového tmelu, který se roztáhne do ztracena přes okraje upravené spáry do vzdálenosti 30 až 5O mm od okraje. Přes vzniklý pás tmelu je možno aplikovat polymercementovou maltu a celou...

Trvale plastická kompozice pro utěsnění zejména strojových skříní včetně převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233082

Dátum: 01.01.1987

Autori: Landovský Karel, Svoboda Václav, Marek Vladislav

MPK: C09K 3/10

Značky: včetně, utěsnění, trvale, zejména, skříní, převodovek, plastická, strojových, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Trvale plastická kompozice pro utěsnění zejména strojových skříní včetně převodovek v trvalém teplotním režimu -50 °C až +250 °C. Sestává z pevné komponenty, kterou je organický fluoropolymer, z tekuté komponenty a současně lubrikantu, kterou je arylester kyseliny fosforečné s obsahem 15-50 C v rozmezí 2 % až 40 % hmot. kompozice, přičemž třetí složka, kterou tvoří povrchově aktivní látky například kysličník křemičitý, zinečnatý, nebo bentonit...

Zařízení pro elektrickou izolaci a vakuove utěsnění termočlánku pomocí průchodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235730

Dátum: 01.12.1986

Autori: Jonášová Blanka, Kratochvíl Václav, Rybář Oldřich

MPK: G01K 1/14

Značky: utěsnění, zařízení, elektrickou, termočlánku, průchodky, izolaci, vákuové, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrickou izolaci a vakuové utěsnění termočlánku od stěny vakuové nádoby pomocí průchodky. Průchodka je vytvořena tvarovaným tělesem se šroubem. Průchodkou i šroubem prochází termočlánek. Na styčných plochách jsou uloženy těsnící a izolační prvky. Zařízení lze použít pro dotykové měření teploty všech součástí, které jsou pod vysokým napětím nebo ve vakuové nádobě.

Trvale plastická kompozice pro utěsnění dělených aparatur pracujících při nízkých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232956

Dátum: 15.07.1986

Autori: Marek Vladislav, Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: C08L 27/12, C09K 3/10, C08L 23/12...

Značky: plastická, pracujících, utěsnění, kompozice, trvale, dělených, teplotách, aparatur, nízkých

Zhrnutie / Anotácia:

Trvale plastická kompozice pro utěsnění dělených aparatur pracujících při nízkých teplotách a v chemicky agresivním prostředí. Sestává z pevné komponenty, kterou je organický fluoropolymer, z polotekuté komponenty je současně lubrikantu, kterou je 5 % až 50 % hmot, amorfního polypropylenu a max. 40 % povrchově aktivních látek, počítaje v to i případná plniva a barviva, například kysličník zinečnatý, aktivní saze, bentonit aj.

Způsob proplachování, utěsnění a/nebo mazání kluzných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229769

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kleiber Antonín

MPK: F04B 39/00

Značky: způsob, mazání, ploch, utěsnění, proplachování, kluzných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob proplachování, utěsnění a/nebo mazání kluzných ploch, zejména ucpávky plunžru čerpadla agresivních médií, mezi kluzné plochy přiváděným regulovaným množstvím ochranné nebo mazací kapaliny, kde konce kluzných ploch jsou uloženy v prostředích o různých tlacích, vyznačující se tím, že se periodicky zjišťuje průtok mezi kluznými plochami na straně nižšího tlaku a takto zjištěný průtok se nastaví na přívodu ochranné nebo mazací kapaliny.

Zařízení pro upevnění, utěsnění, montáž a demontáž pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228628

Dátum: 01.01.1986

Autori: Silber Oldřich, Krejčír Oldřich

MPK: F16F 9/04

Značky: upevnění, pružin, zařízení, montáž, utěsnění, demontáž, pneumatických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro upevnění, montáž a demontáž pneumatických pružin uchycených mezi rámy pružného pneumatického uložení strojů, zejména s rázovými účinky je vytvořeno uzávěrem, který má otvory proti závitovým otvorům pro montážní šrouby na čele příruby a závitové otvory pro demontážní šrouby proti čelu příruby, která je na měchu jehož vnitřní konec je na laclovité nebo kuželovité části uzávěru, přičemž měch má na čele patky alespoň jeden čelní břit...

Způsob vysokotlakého utěsnění pohonné části přípravné, popřípadě hydrogenační komory pro hydrogenaci uhlí vodíkem na uhlovodíky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222298

Dátum: 15.08.1985

Autor: Koch Klaus

Značky: částí, uhlí, přípravné, hydrogenační, zařízení, hydrogenaci, provádění, uhlovodíky, způsobu, pohonné, způsob, vysokotlakého, tohoto, popřípadě, komory, utěsnění, vodíkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vysokotlakého utěsnění hnací části přípravné, popřípadě hydrogenační komory pro hydrogenaci uhlí vodíkem na uhlovodíky, které mohou být zpracovány na pohonné látky nebo paliva, přičemž komoru představuje duté válcovité těleso, v němž jsou uspořádány otočné, po případě osově pohyblivé přepravní, tlakové, plastifikační a hydrogenační prvky. K provedení hydrogenace uhlí je za potřebí velmi vysokých tlaků až 50 MPa a teplot...

Směs na bázi oligokarbonátmethakrylátů k utěsnění a stmelení spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224717

Dátum: 01.08.1985

Autori: Stoljar Arkadij Davidovič, Šaškova Valentina Trofimovna, Popova Galina Leonidovna, Borodkin Alexandr Alexandrovič, Drozdova Galina Pavlovna, Krukovskaja Naděžda Ilinična, Vorobjeva Ljudmila Alexejevna, Gavrjušenko Nikolaj Sviridovič

Značky: stmelení, spojů, bázi, oligokarbonátmethakrylátů, směs, utěsnění

Zhrnutie / Anotácia:

1. Směs na bázi oligokarbonátmethakrylátů k utěsnění a stmelení spojů, obsahující bis-(5-methyl-3-terc.butyl-2-oxyfenyl)methan, ferrocen, benzoylperoxid, vyznačující se tím, že sestává ze dvou dílčích, z nichž jedna obsahuje 0, 148 až 4, 8 hmotnostních dílů benzoylperoxidu, 0, 7 a 19, 0 hmotnostních dílů kopolymeru butylmethakrylátu s amidem kyseliny methakrylové a 100 hmotnostních dílů organického rozpouštědla, a druhá obsahuje 100...

Způsob utěsnění trubek pro přívod plynu u koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 217513

Dátum: 15.02.1985

Autor: Kožuský Miloslav

Značky: batérií, trubek, koksárenských, plynů, přívod, způsob, utěsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob utěsňování trubek pro přívod topného plynu při výstavbě a opravách koksárenských baterií. Podstata vynálezu spočívá v tom, že trubka pro přívod plynu se zasune do vnější trubky tak, aby její horní konec dosahoval spodní úrovně kanálu koksárenské baterie. Poté se trubkou pro přívod plynu do kanálu koksárenské baterie načerpá zálivka, jejíž objem odpovídá objemu utěsňovaného otvoru a nakonec se trubka pro přívod plynu...

Utěsnění montážního spoje parovodní komory se stěnou parního bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214265

Dátum: 01.06.1984

Autori: Mánek Oldřich, Mašek Václav, Malásek Václav, Říman Jaroslav

Značky: stěnou, montážního, utěsnění, spoje, bubnu, komory, parovodní, parního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu připojení parovodní komory ke stěně parního bubnu s nosným úhelníkem pomocí utěsnění montážního spoje. U způsobu podle vynálezu je volné rameno nosného úhelníku spolu s lemem stěny parovodní komory obepnuto krycím plechem, přičemž volné rameno nosného úhelníku, lem stěny parovodní komory a krycí plech jsou spolu pevně spojeny šroubovými spoji. Jednoduchou úpravou se zvětší odpor proudění spojem, čímž se sníží nežádoucí...

Zařízení k upnutí a utěsnění výrobků při tlakových hydraulických zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 213741

Dátum: 01.04.1984

Autori: Novák Jan, Švercl Josef, Kintr Jiří

Značky: tlakových, hydraulických, výrobků, zkouškách, zařízení, upnutí, utěsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upnutí a utěsnění těles, zejména těles čerpadel a armatur, při tlakových hydraulických zkouškách statického i dynamického typu, vyznačující se tím, že na stěně (6) sběrné vany (8) je uložen pevný uzávěr (1) a proti pevnému uzávěru (1) je situován pohyblivý uzávěr (2) uložený pevně na prvním nosníku (3) ve kterém jsou zakotveny ovládací tyče (4) jejichž opačné konce jsou upevněny v druhém nosníku (5), přičemž na stěně (6, 7), sběrné...

Způsob utěsnění pístnice hydraulického vystřelovacího zařízení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215707

Dátum: 15.03.1984

Autor: Šidlof Pavel

Značky: způsob, hydraulického, způsobu, utěsnění, pístnice, vystřelovacího, provádění, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob utěsnění pístnice proti onikání hydraulické kapaliny u hydraulického vystřelovacího zařízení s pístnicí, která svojí přední částí vniká do vzduchové komory, vyznačující se tím, že při dopředném pohybu pístnice se přetlakový vzduch ze vzduchové komory odvádí spolu s hydraulickou kapalinou a při zpětném pohybu se ve vzduchové komoře udržuje podtlak, jehož působením se strhává hydraulická kapalina s povrchu pístnice a z předního pouzdra...

Přetlakové dielektrické utěsnění prostoru mezi kovovým ochranným pláštěm a kovovou liniovou konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213564

Dátum: 01.03.1984

Autori: Polák Josef, Litomiský Miloslav

Značky: kovovou, prostoru, liniovou, utěsnění, dielektrické, kovovým, pláštěm, přetlakové, ochranným, konstrukcí

Zhrnutie / Anotácia:

Přetlakové dielektrické utěsnění prostoru mezi kovovým ochranným pláštěm a liniovou konstrukcí, vyznačené tím, že mezi nejméně dvěma zarážkami (1,2) ve vzdáleností 15 mm až 600 mm, připevněnými k vnitřní ploše kovového ochranného pláště (3) nejméně na třech různých místech jsou upevněny dvě dielektrické zátky (4, 5), mezí nimiž je elektroizolační prstenec (6) o šířce 30 mm až 150 mm, vytvořený ze hmoty stejného nebo blízkého chemického složení...