Patenty so značkou «ústředny»

Reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný ústredný člen regulátora s oneskorením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7206

Dátum: 04.08.2015

Autori: Vagaská Alena, Tóthová Mária, Balara Milan

MPK: G05B 11/42, G05B 13/02, G05B 11/36...

Značky: regulátora, člen, reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný, oneskorením, ústředny

Text:

...člen (R). Výstupy z týchto členov sú sčítané v súčtovom člene. Jeho výstup prechádza oneskorovacím členom (člen s dopravným oneskorením), ktorého výstup je privedený do ďalšieho súčtového člena. V ňom je sčítaný s výstupom bez oneskorenia (z predchádzajúceho súčtového obvodu) a tento výsledok je vyvedený do ďalšieho člena regulačného obvodu (do vstupu akčného člena regulátora). Reléový člen paralelne pripojený k PHD členu má pásmo...

Zapojení ústředně řízených spínacích zařízení, zejména pro telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261203

Dátum: 12.01.1989

Autori: Molnár Béla, Molnár Bélané, Mikics László, Sebestyén László, Khek Norbert, Rakaczky Szilárd, Pató Lajos

MPK: H03K 17/56

Značky: spínacích, zejména, ústredne, řízených, telefonní, zapojení, ústředny, zařízení

Text:

...za účelem ukládání volicích informací do paměti. Volající stanice 355 sdělí po přijetí oznamovacího tónu přerušením smyčky stejnosměrného proudu shora popsaným způsobem došlou volicí informaci do paměti ústřední řídící jednotky l. V jednodušším případě, při volání místní pobočkové stanice § 35 až § 35, vyhodnotí ústřední řídící jednotka l po přijetí příslušných čísel volané číslo, vyšetří stav obsazení volané pobočkové stanice § 35 až § 35,...

Zapojení vstupního obvodu zabezpečovací ústředny se zvýšenou odolností proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259144

Dátum: 17.10.1988

Autori: Stanislav Milan, Matušu Zdeněk

MPK: H04M 3/18

Značky: vstupního, zapojení, zabezpečovací, odolností, zvýšenou, obvodů, ústředny, proti, rušení

Text:

...ústředny Tip na poplachový podnět, reąnprezentovaný na vstupu různou velikosti skoku napětí Ui,tořičomžd křivka A odpovídá obvodu dle obr 1, křivka B obvodu dle obr.2 dA~ Na obr.1 je ke vstupní avorce lov klidu připojeno napětí, vy tvořeno průchodem proudu ochrannými odpory zabezpečovacích čidel,vv ĺ jehož velikost se nastaví změnou proudu na hodnotu Uóčásti napětí.zdrojů referenčních napětí 1 a Ž. Dojde-li kezměně napětí na svorced1 o hodnotu...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255560

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: ústředny, prevodových, telefonní, spojovacím, polí, stupni, zapojení

Text:

...práce a pro údržbu, protože usnadňuje orientaci ve schématu i realizaci převodového pole. Pracovníci si zapojení zapamatují a nepotřebují často nahlížet do dokumentace. Prevodové pole je hospodárné ve spotřebě materiálu, je-li součet délky všech propojek V převodovém poli co nejmenší. Snadné provádění změn v převodovém poli je velmi důležitým požadavkem na převodové pole,protože jsou tyto změny prováděny poměrně často pod vlivem změn v...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255559

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kříž Petr

MPK: H04M 3/00

Značky: stupni, spojovacím, telefonní, prevodových, zapojení, polí, ústředny

Text:

...údržbu, protože usnadňuje orientaci ve sche 3 255 559matu i realizaci převodového pole. Pracovníci si zapojení zapamatují a nepotřebují často nahlížet do dokumentace. Převodové pole je hospodárné ve spotřebě materiálu, je-li součet délky všech propojek v převodovém poli co nejmenší. snadné provádění změn v převodovém poli je velmi důležitým požadavkem na převodové pole,protože jsou tyto změny prováděny poměrně často pod vlívem změn v...

Zapojení pro automatické ovládání ústředny elektrické zabezpečovací signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255255

Dátum: 15.02.1988

Autor: Skřivan Zdeněk

MPK: G08B 7/06

Značky: zabezpečovací, ústředny, automatické, elektrické, ovládání, zapojení, signalizace

Text:

...zadavúny do vnitřní paměti vnějším nastavovacím přístrojem - doplňkem.Spínací obvody na základě polohy nastavovacích prvků a okamžitého času zaujímají jednu ze dvou poloh sepnutí a rozepnutí. Výstup klopného obvodu ovláda spínací stupně, které ovládají obvody zabezpečovacích smyček tak, aby signal změny nepostoupil do vyhodnocovacích a signalizačních obvodů ústředny.Sestava využívá sítového a nouzového zdroje, který je součástí každé...

Zapojení obvodu pro řízení měřicí ústředny procesorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241628

Dátum: 01.01.1988

Autor: Richardson Kennetr

MPK: H04L 13/00

Značky: řízení, procesorem, ústředny, obvodů, měřicí, zapojení

Text:

...paměti g tvoří současně řídící vstup gl zapojení pro připojení na neznázorněný procesor. Výstup Qlł zdroje l hodinových impulsů je připojen na hodinový vstup gł čítače Q, na hodinový vstup gg obvodu Ž hlášení připravenosti, na hodinový vstup 1 obvodu 1 kontroly platnosti výstupních dat a na hodinový vstup §g obvoduêóožadavku vstupních dat Synchronizační výstup Qâł čítače Q je připojen na nastavovací vstup čítače ,-na synchronizační...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242403

Dátum: 01.12.1987

Autor: Paoík Bohuslav

MPK: H04M 3/00

Značky: stupni, polí, prevodových, spojovacím, zapojení, telefonní, ústředny

Text:

...dosavadních převodových polí spočívejí v tom, že byla navrhována individuálně jen podle svých paramet 3 242 403rů - podle počtu stojanů a počtu vedení odchozího svazku. Převodová pole podobných či dokonce shodných parametrů často měla výrazně odlišné zapojení. K zajištění dobré provozní propustnosti převodového pole měly být při návrhu respektovány rámcové zásady ohledně stupňování a rovnoměrnosti ve vzájemném spojeníjednotlivých atojanů...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242402

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bár Josef

MPK: H04M 3/00

Značky: stupni, zapojení, telefonní, spojovacím, ústředny, polí, prevodových

Text:

...propustnost. Uvedené poža- j davky ne převodové pole si částečně odporují, proto je návrh ipřevodového pole vždy kompromisem.Hlavní nevýhody dosavadních převodových polí spočívají V tom, že byla navrhována individuálně jen podle svých paramet irů - podle počtu stojanů a počtu vedení odchozího svazku. Převodová pole podobných či dokonce shodných parametrů často měla výrazně odlišné zapojení. K.zajištění dobré provozní propustnosti převodového...

Zapojení dálnopisné ústředny k teleprocessingovému řadiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 226863

Dátum: 01.10.1985

Autori: Marek Ladislav, Matwikow Roman

Značky: dálnopisné, řadicí, ústředny, teleprocessingovému, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení dálnopisné ústředny k teleprocessingovému řadiči, pro výpočetní systém, vyznačené tím, že k dálnopisné ústředně (2) jsou trvale připojeny dálnopisy (1) a na jednu linku (13) ústředny (2) je zapojen interface (3) a to jeho první přijímač (5), jehož výstup je spojen se vstupem logického obvodu (6), přičemž výstup logického obvodu (6) je první fotoelektrickou vazbou (10) spojen se vstupem prvního vysílače (7), jehož výstup je napojen na...

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225070

Dátum: 01.12.1984

Autori: Žůrek Jaroslav, Slunčík Václav, Formánek Jan

Značky: zatěžovací, zařízení, měřicí, řízené, zapojení, počítačem, ústředny, elektrohydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem, vyznačující se tím, že k nezávislé sběrnici (8) řízení analogových obvodů jsou paralelně připojeny bloky (7) analogového zpracování a přepínání na analogovou sběrnici (10), které jsou spřaženy s blokem (6) řízení analogových obvodů, spolu s nímž jsou dále paralelně připojeny k vnitřní číslicové sběrnici (9) spojené s počítačem (2) prostřednictvím bloku (3)...